Categorie: "Openbare orde en veiligheid"

Rampenoefening van de gemeente

Amstelveen gaat rampen oefenen."Natte Voeten" heet de rampenoefening die zaterdag (27 oktober) wordt gehouden om te zien hoe de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de opvang en registratie van slachtoffers in de praktijk zou verlopen. Dat maakt een essentieel onderdeel uit van slagvaardig optreden bij crises en rampen, vindt de gemeente. De oefening richt zich op vier processen: eerste opvang van en hulp aan slachtoffers, registratie van slachtoffers (en inlichten van familie), voorlichting en informatie over de ramp (aan betrokkenen, bevolking, pers enzovoort) en verslaglegging, zodat later verantwoording kan worden afgelegd. De oefening duurt van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Brandweer verkoop rookmelders voor 1 euro in Binnenhof

Rookmelders kunnen levens redden, zegt brandweer.De brandweer staat vrijdag (26 oktober) van 10.00 tot 16.00 uur met een informatiekraam in het Binnenhof aan het Stadsplein. Om voorlichting te geven over brandveiligheid in de woning. Dat gebeurt onmder het motto 'rookmelders redden levens!' Burgemeester Van Zanen luidt lokaal de nationale brandpreventieweek in met de verkoop van de eerste rookmelder voor het symbolische bedrag van een euro. De week staat dit jaar opnieuw in het teken van aanschaf en onderhoud van rookmelders.

 

Burgemeester: ‘Amstelveen is niet eng’

Amstelveen "is niet eng", vindt burgemeester Jan van ZannOndanks een recente serie overvallen, waarvan een met dodelijke afloop, is Amstelveen niet ‘eng.' Burgemeester Jan van Zanen wees met die mededeling woensdagavond (3 oktober) in de raadscommissie Burgers en Samenleving Henk Fokkink van de Ouderencombinatie terecht. "Het wordt een beetje eng om hier te wonen," had die gezegd. Hij nuanceerde zijn uitspraak overigens later. Raadsbreed kregen B en W overigens lof toegezwaaid voor de adequate wijze waarop is gereageerd op de overval op een avondwinkelier met dodelijke afloop. Er werden onder meer bijeenkomsten voor omwonenden en ondernemers georganiseerd.

Goede hoop op aanhouding overval pompstation

Een benzinepomp aan de A9 werd overvallen.De politie verwacht de dader van de zondagnacht gepleegde overval op het tankstation aan de A9 in Amstelveen snel te kunnen oppakken, omdat er goed beeldmateriaal van hem beschikbaar is. Een woordvoerder meldde dat woensdagavond (3 oktober) aan de raadscommissie Burgers en Samenleving. De overval vond plaats rond half een, in de nacht van zondag op maandag.

Amstelveense brandweer naar regionaal orgaan

Amstelveense brandweer gaat naar een regionale veiligheidsorganisatie.De Amstelveense brandweer gaat over naar een regionale veiligheidsorganisatie. Over een voorstel daartoe van B en W beslist de gemeenteraad op 1 november. Er wordt een Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gevormd voor de crisisbeheersing.
De Brandweer Amsterdam-Amstelland zal daarbinnen een zelfstandige organisatie zijn, waarin de zes bestaande gemeentelijke korpsen opgaan, zowel beroepsbrandweerlieden als vrijwilligers.

Inspectie in Randwijck op veiligheid

De moord op een avondwinkelier was kennelijk aanleiding voor 'veiligheidsschouw'. Kennelijk onder invloed van de overval op de avondwinkelier aan de Kalfjeslaan werd op een zogenaamde ‘veiligheidsschouw' in Randwijck gehouden, waarbij burgemeester Van Zanen aanwezig was. Er kwamen allerlei knelpunten aan bod, zoals een achter groen verscholen speelplaats en door de bewoners te laag geachte verkeersdrempels. Ook de oversteek bij een school vonden zij niet veilig. Verder is de parkeerproblematiek in de wijk besproken.

Gemeente zoekt zoekt ‘fotomodellen’

De gemeente zoekt 'fotomodellen', Amstelveners van 14 jaar en ouder, die zich willen laten fotograferen met het voorwerp dat hun het meest dierbaar is. Behalve in de wekelijkse advertentie van de gemeente in het Amstelveens Weekblad, is de oproep in een persoonlijke ingezonden brief van het hoofd communicatie gedaan in het Amstelveens Nieuwsblad. Andere media, zoals deze weblog, kregen de oproep niet.

PvdA tegen cameratoezicht en preventief fouilleren

De Partij van de Arbeid ziet voorlopig niets in cameratoezicht en preventief fouilleren, als reactie op de recente overvallen, waarvan een met dodelijke afloop. De gemeenteraadsfractie ziet in die maatregelen een inbreuk op de privacy. Zij beseft wel dat het grensgebied met Amsterdam, bij de Kalfjeslaan (waar onlangs de avondwinkelier werd gedood), als onveilig wordt ervaren door veel buurtbewoners. Dat moet wat haar betreft primair worden opgelost door meer toezicht (stadswachten en politie).

 

Gemeente betaalt training winkeliers tegen agressie

Gemeente en Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) bieden winkeliers en hun personeel een gratis cursus ‘veiligheid in de winkel' aan. Die wordt verzorgd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. De cursus is gericht op het omgaan met agressie en geweld. Winkeliers kunnen zich nog steeds inschrijven voor een van de twee cursusavonden, die in oktober en november worden gegeven.

 

 

VVD wil toezicht door straatcoaches

De VVD gaat bij de begrotingsbehandeling de veiligheid in de stad centraal stellen. De gemeenteraadsfractie wil meer politie en of andere vormen van toezicht op straat. Daar hebben ook winkeliers op aangedrongen in een bijeenkomst met hen op het raadhuis. "Wij willen de overheid weer structureel op straat," zegt VVD-raadslid Herbert Raat. Zijn fractie denkt aan het inschakelen van straatcoaches, zoals die in Amsterdam al functioneren.