Categorie: "Openbare orde en veiligheid"

Bevoegdheid burgemeester plaatsing camera’s beteugeld

De bevoegdheid van de burgemeester cameratoezicht in te stellen wordt beperkter dan B en W hadden voorgesteld. Daarmee krijgen PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hun zin, hoewel een politieke meerderheid in de gemeenteraad het voorstel van het college wilde steunen. In de raadsvergadering van woensdag (28 november) komt een aangepast voorstel op tafel. Het behelst dat de burgemeester wel de vrijheid krijgt preventief cameratoezicht in te stellen, maar alleen nadat hij voordat de camera's worden geplaatst zijn besluit voorlegt aan de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen.

 

 

Burgemeester praat met door jongeren gedupeerden Middenhoven

Bewoners Middenhoven klagen over overlast jongeren.Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Yeter Tan hebben namens het college van B en W een bezoek gebracht aan door de buurt terroriserende jongeren geteisterde bewoners van Middenhoven. Die hebben geklaagd over de aanhoudende pesterij. "De problemen zijn niet eenvoudig," verzuchtte Tan tegen de raadscommissie Burgers en Samenleving. Raadslid Herbert Raat (VVD) had in die commissie gevraagd of het bezoek de bewoners enigszins had gerustgesteld over de gemeentelijke inzet om een einde aan de ellende te maken. Daarop kan men beter niet rekenen, bleek uit het antwoord van Tan.

"Gemakkelijke oplossing zijn er niet," zei de wethouder. Volgens haar heeft de gemeente al veel stappen gezet, die ook tot goede resultaten hebben geleid. "Maar de situatie heeft zich nu naar een andere plek verplaatst in de wijk. Maar wij zitten er bovenop."
Zijn er toezeggingen aan de bewoners gedaan voor oplossingen op korte termijn? wilde Raat weten. Tan: "Wij kijken voor de korte termijn onder meer naar verscherpt toezicht." Volgens Tan is van de oorspronkelijke probleemjongeren een deel vaste bezoeker van jeugdcentrum Galjoen geworden. Daarmee zou het probleem goeddeels zijn opgelost. Volgens haar is op een nieuwe locatie een nieuwe situatie ontstaan.

 

VVD: ‘Bewoners door jongeren weggepest uit Middenhoven’

Jongeren treiteren bewoners in Middenhoven ondanks sommige camera's.Overlast veroorzakende jongeren blijven de wijk Middenhoven verzieken. De problemen nemen de laatste tijd, onlangs extra gemeentelijke subsidie van 70 mille aan Cardanus voor de inzet van jeugdwerkers, alleen maar toe. Sommige bewoners willen verhuizen. Een ouder echtpaar, bijvoorbeeld, dat geregeld wordt getreiterd door circa twintig jongeren verlaat nu al geregeld de woning om elders een paar dagen even rust te hebben. Dat meldt VVD-raadslid Herbert Raat, die schriftelijke vragen aan B en W heeft gesteld. ‘De gemeente heeft voor het gebied een plan van aanpak gemaakt en er is extra toezicht ingehuurd,' schrijft hij. ‘Het extra toezicht is weer afgeschaft en zijn de bewoners weer terug bij af. Vooral op maandag-, dinsdag- en zaterdagavond, als jongerencentrum Galjoen dicht is, loopt het de spuigaten uit.' Volgens de worden bewoners gewoon weggepest. Zij vindt dat onaanvaardbaar en eist snel maatregelen van het college.

Extra controle op fietsverlichting

Ook in Amstelveen controleert de politie de komende maanden extra scherp op het voeren van fietsverlichting. Dat gebeurt in het kader van de jaarlijkse landelijke campagne, op 22 oktober gestart onder het motto ‘Val op.' Wie niet de juiste verlichting en reflectie op zijn fiets heeft, krijgt een bekeuring. De campagne is vooral gericht op jongeren van 12 tot 17 jaar. Onderzoek wijst uit dat vooral die categorie er met de pet naar gooit wat verlichting van fietsen betreft. Ondanks intensieve politiecontroles blijken zij de pakkans overigens laag in te schatten. Vandaar de radiocommercial die specifiek de aandacht vestigt op de stevige boete.

 

D66: inwoners betrekken bij opsporing van strafbare feiten.

D66 wil dat de gemeente de inwoners betrekt bij de opsporing van strafbare feiten. De fractie gaat dat donderdag bij de behandeling van de begroting aan de gemeenteraad voorstellen. Zij wil dat er een Burgernet in Amstelveen komt, waarmee ook in andere gemeenten al wordt gewerkt. Het komt er op neer dat inwoners ogen en oren van de politie worden, als die hen informeert over inbraken, diefstal, vernielingen en andere overtredingen en misdrijven in hun buurt. Volgens fractievoorzitter Catharina de Leur werkt een Burgernet ook preventief. "Als een potentiële dader weet dat er met een Burgernet wordt gewerkt, denkt hij wel goed na voordat hij in Amstelveen iets uithaalt. Maar dan moeten er natuurlijk wel voldoende mensen aan het netwerk deelnemen."

Burgemeester kan straks tot cameratoezicht besluiten

Een camera voor de burgemeester? Wel als het aan B&W ligt.De burgemeester krijgt in de toekomst de bevoegdheid cameratoezicht toe te passen op sommige locaties in Amstelveen, ter wille van de openbare orde en veiligheid. Althans als de gemeenteraad eind november akkoord gaat met door B en W voorgesteld beleid. Er zijn wel strikte voorwaarden aan het cameratoezicht verbonden. Telkens als camera´s worden ingezet op een bepaalde plek, moet de noodzaak daarvan worden aangetoond. Cameratoezicht wordt ook niet afzonderlijk toegepast, maar in een pakket van maatregelen opgenomen

 

Rampenoefening van de gemeente

Amstelveen gaat rampen oefenen."Natte Voeten" heet de rampenoefening die zaterdag (27 oktober) wordt gehouden om te zien hoe de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de opvang en registratie van slachtoffers in de praktijk zou verlopen. Dat maakt een essentieel onderdeel uit van slagvaardig optreden bij crises en rampen, vindt de gemeente. De oefening richt zich op vier processen: eerste opvang van en hulp aan slachtoffers, registratie van slachtoffers (en inlichten van familie), voorlichting en informatie over de ramp (aan betrokkenen, bevolking, pers enzovoort) en verslaglegging, zodat later verantwoording kan worden afgelegd. De oefening duurt van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Brandweer verkoop rookmelders voor 1 euro in Binnenhof

Rookmelders kunnen levens redden, zegt brandweer.De brandweer staat vrijdag (26 oktober) van 10.00 tot 16.00 uur met een informatiekraam in het Binnenhof aan het Stadsplein. Om voorlichting te geven over brandveiligheid in de woning. Dat gebeurt onmder het motto 'rookmelders redden levens!' Burgemeester Van Zanen luidt lokaal de nationale brandpreventieweek in met de verkoop van de eerste rookmelder voor het symbolische bedrag van een euro. De week staat dit jaar opnieuw in het teken van aanschaf en onderhoud van rookmelders.

 

Burgemeester: ‘Amstelveen is niet eng’

Amstelveen "is niet eng", vindt burgemeester Jan van ZannOndanks een recente serie overvallen, waarvan een met dodelijke afloop, is Amstelveen niet ‘eng.' Burgemeester Jan van Zanen wees met die mededeling woensdagavond (3 oktober) in de raadscommissie Burgers en Samenleving Henk Fokkink van de Ouderencombinatie terecht. "Het wordt een beetje eng om hier te wonen," had die gezegd. Hij nuanceerde zijn uitspraak overigens later. Raadsbreed kregen B en W overigens lof toegezwaaid voor de adequate wijze waarop is gereageerd op de overval op een avondwinkelier met dodelijke afloop. Er werden onder meer bijeenkomsten voor omwonenden en ondernemers georganiseerd.

Goede hoop op aanhouding overval pompstation

Een benzinepomp aan de A9 werd overvallen.De politie verwacht de dader van de zondagnacht gepleegde overval op het tankstation aan de A9 in Amstelveen snel te kunnen oppakken, omdat er goed beeldmateriaal van hem beschikbaar is. Een woordvoerder meldde dat woensdagavond (3 oktober) aan de raadscommissie Burgers en Samenleving. De overval vond plaats rond half een, in de nacht van zondag op maandag.