Categorie: "Openbare orde en veiligheid"

´Evenement in bos afblazen op grond van bestemmingsplan´

Er kan geen vergunning voor het dance evenement ‘ A day at the Park' op 14 juni in het Amsterdamse Bos worden afgegeven, omdat het geldende bestemmingsplan zich daartegen verzet. B&W moeten dat binnen 24 uur meedelen aan gemeenteraad, organisatoren en andere erbij betrokken partijen. Dat vindt althans Burgerbelangen (BBA). Die raadsfractie reageert daarmee op de schriftelijke antwoorden van B&W op vragen die tijdens het spoeddebat in de raad over de kwestie waren overgebleven. Een daarvan betrof het bestemmingsplan. De BBA-fractie, al tijdens dat debat van mening dat het evenement strijdig is met het bestemmingsplan, werd inmiddels in die opvatting bevestigd door de in bestuursrecht gespecialiseerde advocaat mr. R. Verduijn. B&W schreven de raad in hun antwoordbrief dat Amsterdam privaatrechtelijk zeggenschap heeft over het bos en daardoor toestemming voor het evenement kan geven.

 

Veiligheidspakketten voor winkeliers

Aan burgemeester Van Zanen en wethouder Groot overhandigt voorzitter Schwirtz van de Kamer van Koophandel Amsterdam vrijdagmorgen (6 juni) het eerste veiligheidspakket voor Amstelveen. Daarna maakt het drietal deel uit van een gezelschap dat naar de Amstelveense winkelcentra trekt om de pakket persoonlijk aan ondernemers uit te reiken. Het pakket bevat tips, aanbevelingen en een checklist om de veiligheid in ondernemingen te vergroten en is bedoeld voor winkeliers en horecabedrijven. De Kamer geeft het aan in totaal achtduizend ondernemers in de regio Amsterdam. Het is samengesteld in samenwerking met de hoofdstedelijke dienst Economische Zaken.

 

Keurmerk veilig ondernemen winkelcentrum Westwijk

Deze eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden (KVO-W) , nieuwe stijl is uitgereikt aan de winkeliersvereniging Westwijk. De ondernemers startten daar het afgelopen jaar samen met vertegenwoordigers van gemeente, brandweer, politie, beheerder WPM groep en Hoofdbedrijfsschap Detailhandel het proces om het winkelcentrum veiliger te maken. Met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant en de uitreiking van de eerste ster werd vrijdag (30 mei) een belangrijke mijlpaal op het gebied van de veiligheid behaald. De uitreiking vond plaats tijdens het (jaarlijks) Midzomerfeest.

 

VVD en BBA ontstemd over evenement in Amsterdamse Bos

Anders dan wethouder Hellendall op 3 april nog tegen een raadscommissie zei, blijkt er nu toch een groot dance evenement op 14 juni in het Amsterdamse Bos te zijn gepland, onder de titel 'A day at the Park', op Amstelveens grondgebied. Dat is de fracties van VVD en Burgerbelangen (BBA) in het verkeerde keelgat geschoten. Fractievoorzitter Hans Bulsing (VVD) en John Levie (BBA) hebben schriftelijke vragen aan B&W gesteld. Onder bewoners in Amstelveen Noord ontstond volgens hen al sinds eind vorig jaar onrust, wegens te verwachten overlast (vooral geluidshinder). Op de website van de gemeente staat het feest aangekondigd. Volgens de vragenstellers ontbreekt een duidelijke evenementenverordening, met rechtsbescherming voor bewoners. Bulsing en Levie willen weten of B&W van plan zijn een vergunning voor het evenement af te geven en wanneer die is aangevraagd.

 

Brandweer wint prijs met ‘Coolbox’ uit wervingscampagne

De Coolbox van Brandweer Amsterdam-Amstelland, die deel uitmaakt van de wervingscampagne ‘Blijf jij cool als het heet wordt', heeft woensdag 14 mei een belangrijke prijs gewonnen. De bos is een soort container waarin de omstandigheden kunnen worden beleefd waaronder brandweerlieden werken. Bij de uitreiking van de Magneten 2007, een prijs voor de meest creatieve wervingscampagnes, won de brandweercampagne in de categorie ‘Evenementen, acties en beurzen'.

Mogelijk cameratoezicht in Westend

B&W zien cameratoezicht in wijkcentrum Westend als een mogelijke veiligheidsmaatregel voor de daar actieve vrijwilligers. Zij antwoorden dat opschriftelijke vragen van CDA-raadslid Herteryck. Over de in Westend gesignaleerde veiligheidsproblemen, naaf aanleiding waarvan de vragen werden gesteld, heeft het college inmiddels contact gehad met de beheerder. In samenwerking met hem, politie en jongerenwerk worden aard en omvang van de problematiek nader onderzocht, om adequaat te kunnen reageren.

 

Vorig jaar 20 scooters in beslag gnomen

Vorig jaar zijn circa twintig scooters in Amstelveen in beslag genomen, antwoorden B&W op vragen van de VVD-raadsfractie. Die had via schriftelijke vragen aangedrongen op harder optreden tegen jongeren die overlast veroorzaken, onder meer door hard met scooters te rijden – veelal over trottoirs – en veel lawaai te maken. De VVD had er op gewezen dat er soms sprake is van verkeersovertredingen, waardoor in beslagname wettelijk gemakkelijk zou zijn. Het college geeft dat wel toe, maar wijst er tegelijk op dat die maatregelen bij over het trottoir rijden niet kan. Het door de VVD gesuggereerde opstellen van een noodverordening, op grond van een artikel in de Gemeentewet, vinden B&W een te zwaar middel. Een dergelijke verordening wordt volgens hen allen gebruikt ter voorkoming van rellen bij bijvoorbeeld voetbalwedstrijden.

CDA wil cameratoezicht bij wijkcentra

Het CDA wil dat de gemeente maatregelen neemt, zoals cameratoezicht, bij de wijkcentra om de daar actieve vrijwilligers te beschermen. Die voelen zich volgens de fractie vaak onveilig, vooral ouderen onder hen, meent zij te weten. Vooral in Westend (Westwijkplein) is dat het geval, constateert CDA-raadslid Marga van Herteryck. Zij heeft schriftelijke vragen gesteld aan B&W. Herteryck constateert dat in diverse wijken het gevoel van onveiligheid toenam door overlast op straat, terwijl via nieuwe regelgeving het toezicht op onder meer de horeca is verschoven van politie naar gemeenten. Verhoging van de (sociale) veiligheid is hier van belang, vindt het zij. Hereryck wil van het college weten of het bekend is met de
onveiligheidgevoelens van vrijwilligers in buurtcentra en of het bij de geplande intensivering van het gemeentelijke toezicht op straat ook de buurtcentra wil betrekken. Waar nodig moeten volgens het CDA extra voorzieningen komen bij de centra, zoals cameratoezicht.

Gemeente investeert meer in toezicht op straat

Omdat de politie te weinig capaciteit heeft, breidt de gemeente het eigen met toezicht op straat belaste team uit. Daarmee is 168 duizend euro gemoeid. Veel mensen voelen zich niet veilig in sommige wijken en daardoor is extra toezicht noodzakelijk, vinden B&W. De gemeente voerde al controle uit op bijvoorbeeld parkeren, reiniging, milieu en honden uitlaten. Ook het toezicht op horeca en evenementen is van de politie naar de gemeenten verschoven. B&W hebben aangekondigd dat er meer dan tot nu toe 's avonds en in weekends toezicht zal worden gehouden.

 

 

Vier Amstelveners naar ziekenhuis wegens koolmonoxide

Als gevolg van koolmonoxide vergiftiging in een woning aan de Goeman Borgesiuslaan zijn vrijdag (21 maart) vier Amstelveners overgebracht naar het ziekenhuis. Twee vrouwen, een man en een baby. De brandweer was rond half negen gealarmeerd door de ambulancedienst. Die was gebeld door een zich onwel voelende bewoner. Bij het betreden van de woning, ging de koolmonoxidemeter van de dienst af, waarna de brandweer dus werd gealarmeerd. Die constateerde een sterl verhoogde koolmonoxideconcentratie. Die werd vermoedelijk veroorzaakt door een niet goed werkende ketel. Er waren er twee aanwezig, die werden uitgezet.