Categorie: "Openbare orde en veiligheid"

Brandweer zoekt vrijwilligers

De vrijwillige brandweer heeft een te krappe bezetting en is daarom een campagne gestart om vrijwilligers te werven. Er zijn er nog dit jaar minstens veertien nodig. In de omgeving van de kazerne worden flyers en posters verspreid. Bij de aftrap van de actie is maandag (14 mei) burgemeester Van Zanen aanwezig.

Veel autokraken in en om Stadshart

Een golf van inbraken in auto's teisterde vorige week de stad en vooral het Stadshart. Er werden onder meer navigatiesystemen, sigaretten, kentekenplaten, een laptop en een antenne gestolen. In sommige gevallen viel er kennelijk niets uit de auto te halen, maar was die wel open gebroken. In totaal kreeg de politie vijftien aangiften van autokraken.

Gemeente ziet woonwagencentra als ‘vrijplaatsen’

De gemeente beschouwt woonwagencentra als ‘vrijplaatsen.' Die term staat voor locaties waar mensen ‘zich hebben onttrokken aan de gemeenschappelijke afspraken die in een samenleving worden gemaakt.' Het staat allemaal in een notitie om de vrijplaatsen aan te pakken en daarvoor samen met andere gemeenten in de regio een convenant te sluiten met regiopolitie, justitie en belastingdienst.

 

Actieplan voor aanpak onveiligheid en overlast in de wijken

Aanpak van jeugd- en andere overlast in de wijken en van onveiligheisgevoelens staan centraal in een gemeentelijk actieplan voor integrale veiligheid. Er staan projecten en -acties in, die dit jaar worden uitgevoerd. Het plan vloeit voort uit de nota integrale veiligheid 2007-2011, eind vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad.

Amstelveen moet nog veiliger worden

Amstelveen moet nog steeds veiliger worden. Hoe aantrekkelijk als woongemeente ook en al is de criminaliteit er verminderd, de inwoners voelen zich er nog steeds onveiliger dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit een evaluatie van het beleid in de laatste vier jaar, gebaseerd op de nota Integrale Veiligheid 2002-2006.

Amstelveen haakt aan bij campagne tegen terrorisme

Als een der buurgemeenten van Amsterdam, doet Amstelveen mee aan de anti-terrorismecampagne, die maandag (18 september) startte. Daarmee sluit de regio aan bij de landelijke campagne ‘Nederland tegen Terrorisme’. Burgemeester Cohen, verrichte samen met de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding, Joustra, hoofdcommissaris Welten en Amstelveens burgemeester Van Zanen de aftrap.

Meer incidenten in Meerkamp

Zo ongeveer om de dag is het hommeles in De Meerkamp. Vorig jaar werden in het zwembad 130 incidenten met bezoekers geregistreerd. De gemeente constateert een toenemende trend. Het nemen van maatregelen om de sociale veiligheid te verhogen, waartoe B en W inmiddels besloten, lijkt dan ook geen overbodige luxe. Overigens blijven daarbij onderwatercamera’s voorlopig uit. De meeste incidenten worden niet openbaar gemaakt.

Wethouder Tan onthult tegel tegen geweld

Wethouder Yeter Tan heeft samen met buurtregisseur Jan Pieter Koopmans een tegel – met daarop een lieveheersbeestje – onthuld op basisschool Het Palet. Het is het symbool van de Stichting Zinloos Geweld. De onthulling was de afsluiting van het op school gehouden project “Iedereen is Anders” van Kids tegen geweld. Doel: kinderen doen egrijpen dat ieder mens uniek is. Dit mag geen reden zijn om te pesten, agressie te tonen of zinloos geweld te plegen. Yeter Tan hield een korte toespraak voor een enthousiast publiek. Zij hoopt “dat dit geweldige initiatief navolging krijgt op andere scholen in Amstelveen”.