Categorie: "Openbare orde en veiligheid"

Gemeente ziet draagvlak voor omstreden evenementenbeleid

Terwijl de gemeente straat- en buurtfeesten toejuicht en zelfs subsidieert, worden evenementen in winkelcentra, het Stadshart en het Amsterdamse Bos aan een maximum gebonden, ter wille van de leefbaarheid in de omgeving. Ook moeten organisatoren van zogenoemde ‘grote’evenementen een veiligheids- en mobiliteitsplan opstellen. Dat staat in de door B en W vastgestelde eindversie van de nota Evenementenbeleid.

Nieuw gemeentelijk plan voor beheersen van crisis

Voor het geval zich rampen en andere crisissen in Amstelveen of de regio voordoen hebben B en W een nieuw ‘beheersingsplan’ vastgesteld, waarvan de inhoud nog volstrekt onduidelijk is. Een persbericht van de gemeente blijft steken in algemeenheden als dat zij daarmee is voorbereid op ‘een crisis waarmee zij geconfronteerd kan worden’ en dat ook aan ‘terroristische dreiging’ aandacht is besteed.’

Honden bijten schapen dood

Tegen het verbod daarop niet aangelijnde honden, bijten geregeld schapen door in de Bovenkerkerpolder. Die klacht komt van CDA-gemeenteraadslid en zelf agrariër Frans Wesselingh. Het gebeurt meestal ’s nachts, vertelde hij aan de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN).

Grote actie tegen zwerfvuil: twee bekeuringen

Een grote tegen zwerfafval gerichte gemeentelijke handhavingsactie in het Stadshart heeft vorige week woensdag (18 januari) maar twee bekeuringen opgeleverd. Daarvoor was een ploeg van ruim 20 politiemensen en reinigingscontroleurs uitgerukt naar het gebied tussen Burgemeester Rijnderslaan en Handelsweg/Pieter Lastmanweg. De gemeente noemt de actie een succes. De tarieven van de bekeuringen voor het gooien van afval op straat zijn dit jaar verhoogd van 50 naar 75 euro. De volgende handhavingsactie is op 9 februari 2006, bij de middelbare scholen aan de Zetterij, Startbaan en Benderslaan.

Vandalisme en agressie Uilenstede aangepakt

Om de ‘uitgaansagressie’ en vernielingen in en rond Uilenstede te verminderen hebben politie, horeca, het sportcentrum in die wijk en de gemeente donderdag (19 januari) een convenant getekend. Onder meer wordt een huishoudelijk reglement met gedragsregels voor bezoekers en personeel van de diverse uitgaansgelegenheden (waaronder cultureel centrum Griffioen) gehanteerd. Personeel wordt opgeleid in handhaving daarvan. Horecabedrijven op Uilenstede worden incidenteel geconfronteerd met overlast door individuen of groepen. Door de dreigende sfeer en de geïsoleerde ligging van het complex krijgen bezoekers en personeel een onveilig gevoel. Ook zijn afspraken gemaakt over toegangs- en deurbeleid, preventie en sancties.