APV wordt dunner

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zeg maar zo ongeveer de grondwet van de gemeente, wordt simpeler. B&W willen ruim 10% van de daarin staande artikelen schrappen. Ze zijn eigenlijk overbodig, kunnen worden samengevoegd of verder vereenvoudigd. In het collegeprogramma staat dat het aantal regels minder moet worden.

Die deregulering hadden ook voorgaande colleges voor ogen, maar in de praktijk komen er voor alle geschrapte weer nieuwe regels. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel wordt de afgeslankte APV in het nieuwe jaar van kracht.

Volgens burgemeester Mirjam van ’t Veld blijven de regels in de APV overeind die bedoeld zijn om Amstelveen veilig en leefbaar te houden en de openbare orde te kunnen handhaven. “Sommige regels willen we juist wel behouden om te kunnen optreden tegen hinderlijk gedrag. zoals overlast in de openbare ruimte, geluidhinder en parkeerexcessen. Voor de leefbaarheid is het van groot belang dat je daar op kunt blijven handhaven”, zegt ze.

Er wordt in de APV trouwens niet alleen geschrapt, er komen ook weer nieuwe regels in. Als voorbeelden daarvan noemt Van ’t Veld het verbod op het dragen van messen en steekwapens en de verplichting van handelaren een kopersregister daarvoor bij te houden. “Die laatste bepaling dient ter voorkoming van heling en indirect ten behoeve van inbraakpreventie,” meld de burgemeester.

De vereenvoudiging van de APV ging in overleg met onder meer politie, brandweer en het Amsterdamse Bos. Vergunningstelsels zijn (gedeeltelijk) vervangen door een meldingenstelsels en ontheffingen.

Volgens wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken (D66) is het terugdringen van knellende voorschriften het uitgangspunt van de dereguleringsslag. “Regels moeten duidelijk en overzichtelijk zijn voor bewoners en ondernemers in Amstelveen”, zegt ze.

Naast deregulering lagen nog twee veranderingen ten grondslag aan de aanpassing van de APV: het uitvoeringskader horeca 2015 en het nieuwe evenementenbeleid.

 

Lees ook:Burgemeester: Horeca Uilenstede niet lager open
Lees ook:Vuurwerkregels vrijwel niet te handhaven
Lees ook:VVD: Minder regels voor ondernemers
Lees ook:Met meer regels vangt men geen boeven
Lees ook:VVD en d66 pogen weer onzinnige regels te schrappen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.