Weer iets meer woninginbraken

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

Hoewel in de eerste vijf maanden van dit jaar het aantal woninginbraken iets steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2014 (van 161 naar 167) constateert de gemeente dat het zich lijkt te stabiliseren. Als de trend zich voortzet, komt men over dit hele jaar uit op 434 inbraken, tegenover bijna 500 in 2014.

Overigens daalde na het ‘topjaar’ 2010, met meer dan 800 inbraken, het aantal de laatste jaren wel geleidelijk, met 693 in 2011, 530 in 2012, maar weer een stijging in 2013 (637).

De meeste inbraken vonden dit jaar plaats in de wijk Keizer Karelpark (26), die daarmee Elsrijk van de ‘toppositie’ heeft verdreven. Daar werd nog 17 keer ingebroken, tegenover 21 vorig jaar. Het minst werd dit jaar tot en mer mei ingebroken in het Buitengebied (2) en het Stadshart (3), gevolgd door Westwijk West (8).

Na Keizer Karelpark richt het dievengilde zich vooral op Patrimonium, dat nu op de tweede plaats staat. In Groenelaan werd 17 keer ingebroken, in Middenhoven 12 en in het Oude Dorp plis Bovenkerk ook 12 keer, wat driemaal zoveel is dan vorig jaar in de eerste 20 weken. Ook in Westwijk Oost was het 12 keer raak.

De gemeente wil de strijd tegen woninginbraken opnieuw verhevigen, maar volgens burgemeester Mirjam van ’t Veld (“elke inbraak is er één teveel”) lukt dat alleen met medewerking van inwoners. “In algemene zin zijn bewoners zich bewust van de risico’s van inbraken, maar niet altijd ervan dat ze daar ook zelf iets tegen kunnen doen. En gemeente en politie kunnen het niet alleen”, zegt ze.

Straat op Slot

In de Straat van Magelhaens is een pilot gestart om de buurt beter te beveiligen tegen woninginbraken. In overleg en samenwerking met bewoners, politie, Eigen Haard en gemeente wordt in het najaar toegangsbeveiliging gerealiseerd.

In samenwerking met woningbouwvereniging Omnia is bij bewoners voorlichting gegeven en zijn anti-inbraakstrips aangebracht in de woningen.

Medewerkers van Wijkbeheer hebben op diverse plekken extra snoeiwerkzaamheden uitgevoerd, om (over)zicht te bevorderen en daarmee het veiligheidsgevoel en tegelijk het afschrikken van inbrekers.

Er worden geen algemene voorlichtingsbijeenkomsten meer gehouden, omdat de belangstelling daarvoor afneemt. De gemeente kiest nu voor onder meer gerichte voorlichting, bijvoorbeeld in een specifieke wijk of aan specifieke doelgroep (ouderen), borden en tekstkarren voorafgaand aan de zomervakantie, themapagina’s in de lokale krant en voorlichtingsfilmpjes.

Subsidie

Sinds maart bestaat er ook een subsidieregeling voor aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk , waarvoor in totaal €30.000 beschikbaar is. Volgens de gemeente overtreffen de resultaten de verwachtingen. Tot eind juli is al ruim €23.000 uitgekeerd. Uit reacties blijkt ook dat bewoners elkaar informeren over de regeling. Op die manier dragen zij volgens de gemeente bij aan de bewustwording over het risico van woninginbraken en maatregelen die zij daartegen kunnen treffen.

 

 

 

 

 

 

Lees ook:Aantal woninginbraken gedaald
Lees ook:Aantal woninginbraken daalt, KKP onveiligst
Lees ook:Vorig jaar iets meer woninginbraken dan in 2014
Lees ook:Woninginbraken naar dramatisch Amstelveens record
Lees ook:Subsidie slot tegen diefstal blijft tot 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.