Categorie: "Groen"

Geen verplicht ‘BBA groen’ rond fietsenberging voortuin

Omdat die geen schijn van kans maakte in de gemeenteraad en wethouder Pols bovendien toezegde het straatbeeld heus niet te laten verloederen, trok Burgerbelangen (BBA) een amendement over fietsenbergingen in voortuinen woensdagavond (10 september) maar weer in. De raad ging akkoord met een regeling van B&W om het Amstelveners die niet achter hun woning om in een schuurtje kunnen komen toe te staan in hun voortuin een bergruimte voor fietsen te bouwen. Dat gebeurt nu in feite al her en der illegaal, maar wordt nu gelegaliseerd. Daarbij zijn wel afmetingen van de bouwsels vastgesteld en is het deel van een tuin dat eraan kan worden opgeofferd aan een maximum gebonden. Burgerbelangen wilde de eigenaren van zulke bergingen bovendien verplichten die rondom in het groen te zetten. Dat ging de raad de ver.

 

Ook BBA claimt ‘groene daken’

Na GroenLinks heeft nu ook Burgerbelangen (BBA) bekend gemaakt al over de noodzaak van 'groene daken' in Amstelveen te hebben gesproken, voordat de coalitiepartijen met vragen aan B&W erover kwamen. "We kunnen altijd redetwisten over wie de eerste was met groene daken. In ieder geval heeft BBA in vorige collegeperiodes voorstellen gedaan om onder andere de gemeentewerf van groene daken te voorzien," zegt BBA-fractievoorzitter Linda Roos. GroenLinks meldde eerder dat het fenomeen 'groen dak' (een begroeid dak met plantjes die hemelwater absorberen, waardoor het riool wordt ontlast) oorspronkelijk uit Tilburg kwam. Foutje, denkt BBA. Roos: "Het Amsterdamse Jan van Galen zwembad was voordat Tilburg er mee kwam al voorzien van een groen dak en groene zijgevels, wat een fraai aangezicht heeft. Het is leuk dat iedereen nu op een lijn met groene daken zit."

De Zonnebloem geeft zonnebloemen voor schooltuinen

De gemeente heeft zonnebloemzaad cadeau gekregen van de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem. De zonnebloemen staan langs de Molenweg en in schooltuintjes in Westwijk. "Het zaad is bedoeld als promotie voor onze organisatie," zegt mevrouw Van der Zwaan van Zonnebloem-Amstelveen. Tijdens de open dag van de schooltuinen, zaterdag (30 augustus) kregen de kinderen en hun ouders een bos zonnebloemen mee, met het verzoek die aan bijvoorbeeld een zieke buurman te geven. Een dergelijke geste brengt de doelstellingen van de Zonnebloem tot uitdrukking.

D66 vindt bomenbeleid B&W te vaag

D66 vindt het door B&W voorgestelde bomenplan te theoretisch. Er zijn volgens de fractie te geen concrete acties in te ontdekken op stads- en wijkniveau om zwakke plekken in de groenvoorziening te verbeteren. Het bomenplan is bedoeld als leidraad voor toekomstig beheer en herinrichting. Maar het gaat volgens D66 vooral over de waarde van bomen in het algemeen en in het bijzonder bij structuurelementen als stadshoofddragers, historische wegen, parken, bijzondere plekken en karakteristieken van wijken. De fractie zegt te missen wat er nu precies gaat gebeuren in de komende jaren.

Nieuw beleid: ‘Juiste boom op juiste plek’

De gemeente verandert het tot nu toe gevoerde beleid voor het aanplanten en kappen van bomen. Niet langer worden in elke straat zonder meer bomen op een rijtje geplant, maar op de daarvoor meest geschikte plekken in de wijk. Op die manier wil zij in de toekomst voorkomen wat nu in Westwijk gebeurt. Daar wilde men destijds heel snel voor een groen aanzien zorgen, maar moesten veel van de eenmaal volwassen geworden bomen om allerlei redenen weer worden gerooid. In een Bomenplan, waarover met bewoners zal worden gesproken in de wijken, is een visie voor de toekomst van het bomenbeheer neergelegd.

 

Helft op Boomfeestdag geplante bomen Beneluxbaan al dood

Vooral als gevolg van een droge maand april is van de tweeduizend ter gelegenheid van de landelijke Boomfeestdag door scholieren langs de Benelxbaan geplante bomen de helft al weer ter ziele. Met de bomen wilde de gemeente door het verkeer uitgestote fijnstof en zwaveldioxide opvangen, ter verbetering van de luchtkwaliteit. Vooral de conifeersoort taxus ljkt de dupe. Door de als gevolg van droogte verschraalde grond kreen de jonge aanplant onvoldoende voeding.

Gratis wandelroute door Amsterdamse Bos

In het bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos start maandagmiddag 4 augustus (13.00 uur) weer een wandeling. Na de tocht is men in hetzelfde centrum weer welkom voor een kop koffie. De wandeling door het bos wordt op elke eerste maandag van de maand gehouden. Overigens wordt er zonder begeleiding gewandeld, maar er is elke keer een andere route, die aan de wandelaars wordt uitgereikt. De route is daar gratis af te halen bij de balie.

 

Informatieve dag over dood en uitvaart bij Re-In Green

Bij kwekerij Re-In Green aan de Amsteldijk Zuid 205 wordt zondag 7 september een uitvaartbeurs gehouden, georganiseerd in samenwerking met ‘Voor Altijd' en bedoeld als informatieve dag over dood, uitvaart en rouw. Volgens de organisatoren is er onder meer te te zien hoe leven en dood letterlijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Op de kwekerij worden asresten en wortelbedden van jonge planten samengebracht in een speciale houder. De wortels nemen vruchtbare bestanddelen uit de as op, wat het groeiproces stimuleert. Re-In Green heeft patent op de methode. Tijdens de beurs geeft Marileen Fabels diverse danspresentaties om te laten zien hoe dans past bij bezinning tijdens de uitvaart. Ook is er een zogenaamd droomtijdconcert, verzorgd door Patrick Knoops, wat men liggend op een matje als ‘klankmassage' moet ondergaan.

Rondleidingen op Zorgvlied op ‘dag van het park’

Op de Dag van het Park, zondag 25 mei, verzorgt begraafpark Zorgvlied (Amsteldijk 273) een serie rondleidingen langs de vele daar aanwezige bomen. Onder leiding van beëdigd boomtaxateur Wim Kruijk uit Gorinchem en enkele van zijn vakgenoten is er van 10 uur af elk uur een rondleiding. Wie met een van de wandelingen (maximaal 20 personen per rondleiding) mee wil, moet zich voor zaterdag 24 mei aanmelden bij Zorgvlied: 020- 540 4927. Aanmeldingen op de dag zelf zijn ook mogelijk. De toegang is gratis.

‘Onherstelbare schade aan bos voor dance evenement’

De fractie van Burgerbelangen Amstelveen (BBA) in de gemeenteraad vreest dat het voor 14 juni geplande grote dance evenement ‘A day at the Park' in het Amsterdamse Bos een aanslag op het groen betekent. Over dat evenement is de raad volgens zowel BBA als de VVD onjuist geïnformeerd door wethouder Hellendall, die in april nog meldde dat het evenement niet door zou gaan. Los van de hinder voor omwonenden, wordt door de party schade aan het groen van het Bos toegebracht, meent BBA. De fractie constateert dat nu al ‘onherstelbare schade' in het bos wordt aangebracht in en rond de arena.