Categorie: "Groen"

Veel activiteiten op Dag van het Park in Broersepark

Ter gelegenheid van de Dag van het Park zijn er in het Broersepark op 25 mei tussen 12.00 en 16.30 uur activiteiten voor jong en oud. De Groover Big Band verzorgt de opening. Bezoekers kunen daarna genieten van uiteenlopende andere muzikale optredens. Ook kan men een rondleiding krijgen door Heempark de Braak en meedoen aan een workshop salsa. Voor kinderen zijn er poppenkastvoorstellingen en een springkussen. Ook kunnen zij zich laten schminken of kennis maken met een clown die ballonfiguren maakt. Er is verder een speciale dierenhoek en de Natuursurprise, een soort speurtocht door het park.

 

 

CDA: Kapbeleid van Tabak blijft onbegrijpelijk

Geen hout snapt de CDA-fractie nog van het kapbeleid van groenwethouder Joss Tabak. Zij denkt dat de burgers er mogelijk nog minder van begrijpen. In Westwijk zijn dezer dagen weer veel bomen gekapt, volgens raadslid Siegmann werden daarbij soms hele straten ontboomd. Kan echt niet, vindt de CDA-er. Als bomen zonodig moeten worden vervangen, dat moet dat volgens hem gespreid over een aantal jaren gebeuren. Dus geen volledigfe kaalslag ineens.

Kinderen planten duizenden bomen tegen fijnstif Beneluxbaan

Op de nationale Boomfeestdag, woensdag 19 maart, gaan tweehonderd schoolkinderen tweeduizend bomen en struiken planten langs de Beneluxbaan. Medewerkers van de gemeente villen dat aantal later tot 8000 aan (voor elke tien inwoners één nieuwe boom of struik). De gekozen soorten binden bijzonder goed de schadelijke afstoffen van het autoverkeer, zoals fijnstof en zwaveldioxide, aan zich. Ze werken als een filter en verbeteren de luchtkwaliteit in de omliggende wijken. Volgens de gemeente is deze aanpak vernieuwend voor Nederland. De aanplant betekent ook een verbetering van de ecologische waarde voor flora en fauna langs de weg.

 

Gemeente kapt met bomenkap

Er wordt voorlopig geen boom meer gekapt in Amstelveen. Groenwethouder Joss Tabak meldde dat dinsdagavond (4 maart) aan de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Haar VVD-partijgenoot Walyer Vervenne noemde het geplande kappen van 352 bomen, waarmee al was begonnen, een complete kaalslag. Burgers begrijpen er niets van dat veel gezonde exemplaren tegen de vlakte gaan, klaagde hij. Vervenne vindt dat het netto aantal bomen (door vervangende aanplant voor verdwenen zieke of gevaar opleverende exemplaren) niet mag verminderen. "Wij hebben last van fijnstof. Welke gemeente durft het netto aantal nog te verlagen? En Amstelveen wil nog wel de groenste gemeente van Nederland zijn," redeneerde hij.

ChristenUnie vraagt opheldering over gekapte boom

De ChristenUnie geeft van groenwethouder Joss Tabak de toezegging gevraagd dat in het vervolg alleen bomen worden gekapt waarvan dat wegens een uitermate slechte conditie nodig is. De fractie reageert op onvrede bij bewoners in Groenelaan over een 37-jarige boom aan Majella. Die werd gekapt, omdat er een wortel uitstak. De wortel steekt overigens nog steeds uit, maar aan het leven van een gezonde boom kwam intussen wel in tien minuten een einde, klaagt de CU. Zij vraagt de wethouder ook de garantie dat gekapte bomen onmiddellijk worden vervangen door nieuwe aanplant, bij voorkeur op dezelfde plaats.

 

Gemeente betrekt burgers bij renovatie Broersepark

De gemeente wil inwoners betrekken bij de renovatie van het Broersepark, die volgend haar zal worden uitgevoerd. De kans bestaat dat de inrichting van het oudste park van Amstelveen ingrijpend wordt gewijzigd. Die moet passen bij deze tijd, vindt het gemeentebestuur. Het ontwerp uit 1927 zal wel als kader blijven gelden. Dinsdag 25 september is er om 18.45 uur een informatieavond bij KinderRijk aan de Molenweg 19.

 

Gemeente krijgt zonnebloemen van Zonnebloem

De Amstelveense afdeling van de Zonnebloem heeft de gemeente zonnebloemzaad voor de gemeenteplantsoenen geschonken. Dat wordt in overleg met Zonnebloem gezaaid bij de Molenweg en het Raadhuis, in de richting van de Badlaan. Door die aanpak krijgen ook de reizigers met het oude museum tramlijntje zicht op de fleurige bloemen.

D66 wil zes miljoen in groen pompen

Zes miljoen euro wil D66 in groenvoorziening pompen. De fractie gaat de gemeenteraad voorstellen een groenfonds te stichten. Het geld moet worden gereserveerd voor behoud en versterking van het openbaar groen in de gemeente, vindt zij. De democraten wijzen erop dat het college miljoenen in allerlei andere projecten steekt, zoals: 5,7 miljoen in topsport, 7,2 miljoen in wijkcentra en 7,2 miljoen extra (bovenop de al eerder toegezegde 14,8 miljoen) voor de N 201.

 

Opening Stadstuinen aan vooravond Dag van het Park

Het Pinksterweekend staat in Amstelveen in het teken van de landelijke dag van het park (27 mei), waarop het (80-)jarige Broersepark een belangrijke rol speelt. De aftrap voor de dag vindt zaterdagmiddag (26 mei) al plaats in de Stadstuinen (Handelsplein), die dam officieel worden geopend. Dat gaat gepaard met een symposium voor genodigden in het congrescentrum. In en om de Stadstuinen zijn er van 13.00 uur af allerlei culturele activiteiten voor jong en oud.

VVD wil bomenkap ‘evalueren op zin en onzin’

De VVD-fractie in de gemeenteraad wil de jaren geleden ingezette bezuiniging op openbaar groen nu ‘evalueren op zin en onzin.' Volgens haar heeft het vorige college, waar zij buiten stond, tot die bezuiniging besloten. Dat meldt VVD-er Walter Vervenne althans in een via de media gepubliceerde open brief. Hij gaat er aan voorbij dat een voor de helft uit VVD-wethouders bestaand college verantwoordelijk was voor de bezuinigingen, die vervolgens door het volgende (nu vorige) college moesten worden uitgevoerd.