‘Zuidelijke’ bestemmingsplannen ter visie

De ontwerpbestemmingsplannen Amstelveen Zuid-West, Westwijk Zuid-West en Westwijk Zuid-Oost worden zes weken ter visie gelegd voor de burgers. Dat gebeurt na de zomervakanties. Eerder lagen de voorontwerpen vier weken ter visie. Sommige onderdelen zijn inmiddels op grond van reacties gewijzigd. Er is ook zogenaamd wettelijk vooroverleg gevoerd.

Woningbouw op plaats Aemstelle

B en W willen woningen bouwen op het terrein aan de Amsterdamseweg (441) waar expositiecentrum Aemstelle stond. Een ontwerp nota van uitgangspunten is vrijgegeven voor participatie door de bevolking. Daarin zijn de mogelijkheden uitgewerkt voor woningen die passen bij de lintbebouwing langs de weg.

Ondergrondse parkeergarage Kostverlorenhof

De gemeente wil een ondergrondse parkeergarage bij Kostverloren laten bouwen. Die komt dan onder het zuidelijke parkeerterrein bij dat winkelcentrum. B en W laten die en andere mogelijkheden voor uitbreiding van de parkeerruimte onderzoeken. De eigenaar van het centrum (Caransa) heeft bureau Trimp en Van Tartwijk opdracht gegeven met een plan voor de garage en enkele verbouwingen te komen.

‘In memoriam’ tentoonstelling Els Wiegel

Ter nagedachtenis van de in maart op 55-jarige leeftijd overleden kunstenares Els Wiegel wordt tot eind van deze maand een tentoonstelling van haar werken gehouden in haar laatste atelier aan Waver 2 (Ouder-Amstel). Wiegel werkte bijna 20 jaar in haar atelier aan de Amsterdamseweg in Amstelveen. De tentoonstelling is georganiseerd door haar partner Rudi Koegler en open op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur.

Gratis chinese lunch ouderen nu in partycentrum

De vermaarde Chinese maaltijd voor ouderen, jarenlange traditie in restaurant Jasmijn aan de Amsterdamseweg, wordt vandaag opgevolgd in partycentrum Van den Adel. Omdat de eigenaar van Jasmijn stopte met zijn zaak, hield het daar op. Foresters Nederland trad aan op iets te organiseren, waardoor de traditie op enigerlei wijze door kon gaan.

Geen planschade door duivenhok

Een bewoner van de Oude Karselaan die een vergoeding wegens planschade had gevraagd, wegens een door buren geplaatste berging met duivenhok, kan het vergeten. De aanvrager vond dat zijn huis minder waard is geworden door de duivenaccommodatie, waarvoor de gemeente een bouwvergunning heeft afgegeven.

‘Terugdringen roken horeca geen taak van gemeente’

B en W hebben geen flauw idee of de lokale horeca al een beetje opschiet met de invoering van rookvrije zones. Dat blijkt uit beantwoording van schriftelijke vragen van de ChristenUnie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de normen van een convenant tussen overheid en Horeca Nederland niet zijn gehaald. De regionale afdeling van die organisatie weet niet hoe dat in Amstelveen zit.

Gemeente betreurt afhaken politie bij verkeersexamens

Burgemeester en wethouders willen er bij de politie wel voor pleiten weer mee te werken aan de uitvoering van het schoolverkeersexamen, maar ziet daar weinig soelaas in. De korpsleiding ziet sinds kort in de theoretische en praktische examens geen kerntaak meer. Het college antwoordt dat op vragen van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) in de gemeenteraad.