PvdA roept op tot boycot huurbeleid Dekker

Het nieuwe huurbeleid van minister Dekker (VROM) moet niet worden uitgevoerd. Daartoe heeft de PvdA de woningbouwcorporaties in Amstelveen opgeroepen. Een pamflet met die strekking werd maandag (27 februari) overhandigd aan directeur Jan van den Berg Jeths van Woongroep Holland.

VVD overweegt motie van wantrouwen tegen Regouin

De VVD overweegt een motie van wantrouwen tegen wethouder Paul Regouin in te dienen, omdat het college van B en W het besluit van een meerderheid van de gemeenteraad over de A9 heeft genegeerd. In een brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat pleitte het college voor rekening rijden op die weg, zonder verdere infrastructurele verbeteringen (de zogenoemde 0 Plus variant). Verantwoordelijk portefeuillehouder voor verkeer is Regouin.

GroenLinks wil weer gemeentelijk woningbedrijf

GroenLinks wil het lang geleden opgeheven gemeentelijke woningbedrijf weer in ere herstellen om betaalbare huurwoningen te kunnen aanbieden. Behalve bouwwethouder Regouin, die daarvoor pleitte bij de start van het woningbouwproject in Bovenkerk-zuid, heeft maandag (27 februari) ook de fractie van zijn partij zich daarvoor uitgesproken. Lijsttrekker Sander Mager deed dat tijdens een verkiezingsdebat op Uilenstede.

PvdA: gemeente moet zorg verbeteren

De gemeente moet haar nieuwe bevoegdheden, die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gebruiken ter verbetering van de zorg in Amstelveen. Dat zegt de PvdA in haar maandag (27 februari) uitgebrachte pamflet ‘De zorg kan beter.’ Naar de mening van de partij moet de gemeente er voor zorgen dat mensen met een minimaal inkomen niet méér gaan betalen voor voorzieningen.

GroenLinks wil nu 75 duizend bomen er bij

In Amstelveen moeten 75 duizend bomen worden aangeplant. Dat is een van de punten uit de actie voor schone lucht, die GroenLinks zaterdagmiddag (4 maart) in het Stadshart voert, als onderdeel van de verkiezingscampagne. In de huidige coalitie steunde de partij overigens de bezuiniging op groen, die het kappen van duizend bomen koste.

CDA tregen verbreding rijksweg A9

De A9 moet niet worden verbreed,vindt het CDA. Door verbreding van de dwars door de gemeente lopende rijksweg zou de overlast voor burgers nog toenemen, zegt de partij. Verdere verslechtering van luchtkwaliteit en leefomgeving zou ook resulteren in minder mogelijkheden voor woningbouw.

VVD: ´Regouin schoffeert gemeenteraad´

B en W hebben een besluit van de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neergelegd en hem daarmee geschoffeerd door in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat te blijven aandringen op oplossing van de verkeersproblematiek op de A9 door middel van kilometerheffing, zonder uitbreiding van de infrastructuur. Dat verwijt komt van de VVD, die vooral verkeerswethouder Paul Regouin beschuldigt van het handelen tegen gemaakte afspraken en niet honoreren van uitgezet beleid.

Regouin: ‘politiek te passief met woningbouw’

De politiek heeft de woningbouw in Amstelveen te lang laten versloffen. Zij was te passief, zei wethouder Paul Regouin maandagmiddag bij de officiële start van de bouw in Bovenkerk-zuid, volgens Regouin het eerste grote bouwproject sinds minstens tien jaar. Hij constateerde herontdekking van politieke wil, bereidheid om te investeren en goede samenwerking tussen gemeente en corporaties.

Boris van der Ham (D66) in Uilenstede

Om uit te leggen wat D66 landelijk met het onderwijs wil, komt Tweede Kamerlid Boris van der Ham donderdag 2 maart naar Uilenstede. Overigens in het kader van de lokale verkiezingscampagne van de partij. Hij arriveert om 16.00 uur bij de tramhalte en werdt vergezeld door Amstelveense gemeenteraadskandidaten. Zij blijven ook eten in café Uilenstede.

Zaterdag (4 maart) zijn lokaal D66-lijsttrekker Rien Alink en andere kandidaten van 11.00 tot 13.00 uur op het bedrijventerrein Bovenkerk, nabij de Praxis en C1000.

VVD geeft college onvoldoende voor financieel beleid

Volgens de VVD laat het college van B en W met zijn activabeleid een grote negatieve erfenis na. De partij is verontwaardigd dat de Nota Herijking Activabeleid van college niet meer voor de verkiezingen door de raad wordt behandeld. ‘In het kader van eerlijk verantwoording afleggen over het gevoerde beleid zou dat de juiste gang van zaken zijn geweest,’ meent de partij.