Koor St.Caecilia zoek nieuwe leden

Het gemengde koor St. Caecilia kan nog best wat leden gebruiken. Wie van zingen houdt kan van 17 augustus weer meedoen met de wekelijks repetities, elke donderdag van 19.45 tot 21.45 uur in de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Meer informatie: T. Duijn, telefoon 6413594 of [email protected]

Forse opkomst Indië-herdenking ondanks slecht weer

Ondanks het slechte weer werd de jaarlijkse herdenking bij het Indië Monument in het Broersepark maandag (14 augustus) druk bezocht. Honderden aanwezigen hadden een regenbui geriskeerd om de gevallenen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Nederlands Indië te herdenken. Er werden talloze kransen en bloemstukken gelegd namens tal van instanties. Burgemeester Jan van Zanen deed dat als eerste, namens de gemeente Amstelveen, gevolgd door commissaris van de koningin in Noord-Holland Borghouts.

Woonruimteverdeling gehandicapten onoverzichtelijk

De verdeling van woningen voor ouderen en minder validen in Amstelland en De Meerlanden is een chaos. Daar komt in gewoon Nederlands de inhoud van een lijvig onderzoeksrapport op neer. Gemeenten zijn allemaal wel druk bezig het aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn beter af te stemmen op de toekomstige vraag, maar het barst van de knelpunten.

Actieplan jeugdzorg in de maak

Mede op basis van een in mei gehouden ‘informatieconferentie jeugd’ wordt door de gemeente gewerkt aan een actieplan. Daarin zullen veel tijdens de conferentie genoemde knelpunten aan de orde komen. Het gaat onder meer om preventieve jeugdzorg in het kader van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. B en W verwachten het actieplan begin 2007 klaar te hebben.

Herdenking bij Indie monument

Bij het Indië Monument in het Broersepark vindt maandagavond (14 augustus) om 19.30 uur de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers in het voormalige Nederlands Indië plaats. Het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam daar op 15 augustus 1945. Ook de militairen die na de oorlog naar dat land werden gestuurd en sneuvelden worden herdacht.

Busvervoer toch slechter dan B en W dachten

Bij B en W lijkt nu toch langzaam door te dringen dat het openbaar vervoer in Amstelveen eerder slechter dan beter wordt. Daar was een bustochtje van verkeerswethouder Joss Tabak door de gemeente voor nodig. Zij maakte dat op uitnodiging van raadscommissielid Henk Fokkink van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA).

Ambtenaar ontslagen wegens corruptie

Een hoge verkeersambtenaar van de gemeente is op staande voet ontslagen. Er is een aanklacht bij het Openbare Ministerie tegen hem ingediend wegens corruptie. De man, die belast was met toezicht op de openbare verlichting, heeft een digitale camera en een laptop aangenomen van twee medewerkers van Imtech Nettenbouw.

B en W wijzen aankoop aandelen Schiphol niet bij voorbaat af

Burgemeester en wethouders staan niet afwijzend tegenover aankoop door de gemeente van aandelen in Schiphol. Dat blijkt uit hun antwoord op een brief van VVD-fractievoorzitter Bulsing. Die had ook al in 2001 schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid bij een beursgang van de luchthaven als gemeente in dat bedrijf te participeren, om als mede-eigenaar er meer invloed op te krijgen in het belang van de bewoners.

Biljarters vrezen dakloos te worden

Onder honderden Amstelveense biljarters is onrust ontstaan over de geplande sloop van de sporthal Bankras. Daar bevindt zich ook een biljartcentrum dat intensief wordt gebruikt. Tot nu toe is onduidelijk waar die gebruikers heen kunnen als de hal verdwijnt.