Amstelveen tegen teveel ruimte voor Schiphol

Onacceptabel vindt Amstelveen het dat Schiphol volgens de Raad voor Verkeer en Waterstaat ongebreideld mag blijven groeien. Normen voor geluid, milieu en veiligheid moeten opgerekt en huizen in de omgeving gesloopt worden, vindt de Raad. Wethouder Paul Regouin van Ruimtelijke Ordening betreurt dat het advies niet eens met de commissie voor regionaal overleg over Schiphol (CROS) is besproken. Daarin participeren ook bewoners en gemeenten. Regouin is bang voor de leefbaarheid in sommige Amstelveense wijken, omdat volgens het advies van de Raad vliegroutes maximaal moeten worden gebundeld. Daardoor zou in het ene gebied de hinder minder, maar in het andere veel ernstiger worden. Bewoners in de ergste lawaaizones kunnen volgens de Raad worden uitgekocht of financiële compensatie krijgen. Dat heeft vreselijke gevolgen voor de ontwikkeling van de gemeente, vreest Regouin. De gemeente blijft pleiten voor bescherming van woongebieden.

Trams rijden weekend 16/17 juli niet

De komende weken worden vier overwegen in de Amstelveenlijnen 5 en 51 in Buitenveldert vervangen. Tot en met 20 september gebeurt dat met in totaal 15 overwegen: bij A.J. Ernststraat, Van Boshuizenstraat, Gijsbrecht van IJsselsteinstraat en Kastelenstraat. Die gaan op 13 juli om 19.00 uur dicht voor voorbereidend werk. In het weekend van 16 op 17 juli vindt de echte vervanging plaats. Lijn 51 rijdt dan niet tussen WTC en Kronenburg, lijn 5 niet tussen WTC en het Stadshart. Er komen dan pendelbussen op hetzelfde traject, met tijdelijke haltes ter hoogte van de tramhaltes. Op 20 juli gaan de overwegen weer open. Meer info bij het gvb (0900-8011) of www.gvb.nl

Veel ouderen weten niet hoe huisartsenpost werkt

Veel ouderen wetem niet wanneer zij de huisartsenpost (HAP) moeten bellenen en/of hoe die werkt. Dat blijkt uit ondervraging van het cliëntenpanel van het Regionaal Patiënten en Consumenten Platform. Een kwart van de respondenten zei niet te zijn geïnformeerd over de recente acties van huisartsen, maar 67 procent van de respondenten had voor die acties wel begrip. Over het algemeen toonde men zich tevreden met zijn huisarts. Voor het cliëntenpanel worden overigens nog deelnemers gezocht. Info: 023 562 20 32. [email protected].

Nieuwe koepel van ouderenbonden

De drie ouderenbonden in Amstelveen willen hechter gaan samenwerken. Aan de besturen is het plan voorgelegd een overkoepelend orgaan te vormen, dat ook contacten met de gemeenteraad moet gaan onderhouden. Over belangrijke gemeentelijke voorstellen kan die koepel bijeenkomsten organiseren. De nieuwe organisatie vervangt min of meer de opgeheven COSBO, maar niet de Seniorenraad, die sinds de invoering van het duale bestuurlijke stelsel alleen B en W adviseert (en niet meer de gemeenteraad). Het nieuwe orgaan, de LSBO, richt zich daarom primair op de gemeenteraad.

Klachtenmeldpunt bijstand: 600 hulpvragen

Het klachtenmeldpunt van de cliëntenraad, die de belangen van bijstandsgerechtigden behartigt, is vorig jaar ongeveer 600 keer te hulp geroepen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de raad. De telefonische hulpdienst is elke werkdag van 10.00 tot 20.00 uur bereikbaar. Meestal werd informatie of hulp gevraagd, het aantal telefonische klachten was beperkt. Moeilijke gevallen zijn doorverwezen naar het spreekuur van de raad, andere hulpdiensten of een advocaat. Op het spreekuur werden 129 consulten geregistreerd. [email protected]

Oplossing voor kinderen van Augustijntje

Voor de opvang van kinderen uit kinderdagverblijf ‘Het Augustijntje’ aan de Kalfjeslaan, dat binnenkort gaat sluiten, is een oplossing gevonden. B en W stellen een locatie beschikbaar aan Zonnestein (bij de gymzaal van Martinus), waar een noodgebouwtje voor 36 kindplaatsen kan worden geplaatst. In de toekomst is daar woningbouw gepland. Daarin wordt dan een permanent pand voor kinderopvang meegenomen. Het Augustijntje ligt in Amsterdam, maar de meeste kinderen komen Amstelveen-Noord. Amsterdam wil aan de Kalfjeslaan kantoren bouwen. De organisaties voor kinderopvang kunnen met plannen komen voor de tijdelijke huisvesting en moeten daarin zelf investeren. “Wij zijn niet verantwoordelijk voor kinderopvang, maar wel voor het aanwijzen van een locatie, vinden we,” zei wethouder Winnie Blok maandagmiddag. Zij heeft er bij het stadsdeel Zuider-Amstel op aangedrongen er voor te zorgen dat Het Augustijntje open blijft tot de noodvoorziening klaar is, in het volgende voorjaar.

Bouw Bovenkerk begint nu echt

Volgende week donderdag (7 juli) gaat, nadat het eerste deel er bouwrijp voor is gemaakt, de eerste paal voor de grote renocatie van Bovenkerk de grond in. Wethouder Paul Regouin slaat die voor een nieuwbouwcomplex in Bovenkerk-Centrum. Daar worden de twee oude schoolgebouwen en 350 woningen nog gesloopt. In het zuidelijke deel van de buurtschap komen nog eens 330 woningen. De plannen vergen een investering van 125 miljoen euro door Woongroep Holland.

Disco voor tieners in De Meent

In wijkcentrum De Meent (Orion 3-5) is vrijdagavond (1 juli) de Blits Flits Disco voor tieners vaan 11 tot 13 jaar. Het is de laatste disco van het seizoen. Van 19.00 tot 21.30 uur. Toegang 1,50 euro. Woensdag 6 juli is er een 1-ouderclub. Daarna elke woensdag van de maand, ‘s morgens om tien uur. Bedoeld voor vrouwen, die er hun ervaringen kunnen uitwisselen over opvoeden van jonge kinderen. Info 020 6415379.

Bouwleges kunnen weer omlaag

Het is met de fors verhoogde gemeentelijke bouwleges toch een beetje uit de hand gelopen, geven B en W blijkbaar toe. Toen die drie jaar geleden extreem stegen, werd en in de gemeenteraad door de oppositie al stevig tegen gesputterd, maar zonder resultaat. Voor een bouwwerk onder de vijfduizend euro steeg de leges voor een vergunningaanvraag toen van 85 naar 200 euro. Amstelveen is verreweg de duurste gemeente in wijde omgeving Ter vergelijking: in Aalsmeer wordt 40 euro betaald. Volgend jaar gaan de Amstelveense leges toch maar weer een beetje omlaag, al is niet duidelijk hoeveel. De verhoging was nodig om kostendekkend te werken, zeiden B en W destijds. Inmiddels blijkt er aardig te zijn verdiend (twee ton per jaar).

Gemeente bindt strijd aan met zwerfvuil

Amstelveen moet nog steeds schoner worden, vindt de gemeente. Daarom is een campagne tegen zwerfvuil gestart, gericht op scholen, horeca, bedrijven en bewoners. Zwerfvuil staat op de derde plaats in de top tien van ergernissen van bewoners. B en W willen het naar een lagere plaats manoeuvreren. Het Stadshart moet het absolute schone visitekaartje worden, maar ook woonwijken en bedrijventerreinen moeten een schoner aanzien krijgen dan nu. Een speerpunt van de actie is bewustwording scheppen bij scholieren, via lessen en door ze op straat vuil te laten verwijderen.