Recreatiekaart op komst voor Amstelveen

Voor Amstelveners en anderen die op ontdekkingstocht willen langs de recreatieve voorzieningen in de gemeente komt er een recreatiekaart. Wethouder Rien Alink reikt op 29 juni het eerste exemplaat uit aan de Fietsersbond Amstelveen. De kaart met bijbehorende plattegrond zijn fiets- en wandelroutes, musea, heemparken, culturele centra en voorzieningen voor kinderen aangegeven. De kaart is in opdracht van de gemeente gemaakt. Meer weten? Telefoon 5404624.

Stadstuinen officieel geopend

De wethouders Alink en Tiemessen hebben vanmorgen, donderdag 16 juni, officieel de Stadstuinen geopend. Het is een wat ambitieuze naam voor een bescheiden parkje in het Stadshart, bij het nieuwe kantoorcomplex aan de Handelsweg (eindhalte tramlijn 5). Omdat er onder meer uit Japan (dankzij een schenking) nafkomstige boompjes staan, trad bij de opening het Japanse koor Kaze op. Het parkje vormt vrijwel het enige groene element in het Stadshart. De gemeente is zwaar aan het bezuinigen op de kosten van groenonderhoud. Parkje bekenen? Reageer.

Expositie beelden en doeken in Wester-Amstel

Schilderijen van expressioniste Lydia van de Staak-De Haan en sculpturen van Aline Dehé-Kalk zijn van 23 juni tot 10 juli te zien op een nieuwe expositie op buitenplaats Wester-Amstel (Amsteldijk-Noord 55). Linnen doeken en acryl of olieverf zijn de materialen waarmee Van de Staak werkt. Folie speelt er vaan een rol in als metafoor voor de denkende mens. Aline Déhé werkt met verschillende steensoorten. Geopend: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.30.

Omgaan met kinderen bij echtscheiding

Omgang met de kinderen is vaak een probleem als huwelijken stranden. Een cursus ‘omgaan met kinderen bij echtscheiding’ gaat eind september van start. Die wordt georganiseerd door bureau Jeugdzorg Amstelveen en Algemeen Maatschappelijk Werk. De cursus is bestemd voor ouders vóór, tijdens en na de scheiding. Deelnamekosten: 12 euro. Er wordt informatie gegeven, maar er is ook ruimte voor onderling uitwisselen van ervaringen. Verder wordt ‘geoefend’ in omgaan met kinderen die bij een scheiding betrokken raken. Informatie en aanmelden: 020 54 35 300 en 020 64 10 655.

Informatieavonden ROC Nova College

Het regionaal opleidingscentrum (ROC) Nova College houdt in Amstelveen (Pastoor Roozenlaan 37) informatieavonden op 16 en 23 juni en 7 juli. Voor havo/vwo om 19.00 uur en voor vmbo-t om 20.00 uur. Het college verzorgt in diverse plaatsen opleidingen voor (jong) volwassenen. Voor wie in het dagonderwijs geen diploma heeft gehaald is het ROC een nieuwe mogelijkheid. Er kunnen diploma’s worden gehaald met losse certificaten en eventuele vrijstellingen voor vakken waarvoor men al is geslaagd. Er zijn ook schakelcursussen voor de overgang van bijvoorbeeld vmbo-t naar havo of van havo naar vwo.

Janine Boot sluit winkel, blijft woonadvies geven

Woonwinkel De Oude Lantaarn in het Stadshart gaat eind juli dicht, maar eigenares Janine Boot blijft interieuradviezen geven. Dat gebeurt vanuit haar nieuwe vestiging met showroom aan de Koen van Oosterwijklaan 1 (020 6400605). Zij beschikt over een groot netwerk van meubelmakers, stoffeerders, ateliers, meubel-, stof- en andere leveranciers. Zij gaat geregeld workshops en presentaties van nieuwe producten organiseren. Zij zegt elke uitdaging op haar vakgebied te willen aangaan en elk project – groot of klein – van begin tot einde (correcte aflevering!) te begeleiden.

Voorzieningen gehandicapten blijken veel goedkoper te kunnen

Jarenlang liepen de kosten van voorzieningen voor gehandicapten blijkbaar onnodig volledig uit de hand. Door scherpere afspraken te maken met leveranciers blijkt alles opeens vele tonnen goedkoper te kunnen. Vorig jaar liep de overschrijding van het budget voor uitgaven in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten op tot nijna driekwart miljoen euro. Een van de grootste kostenposten was de aanpassing van woningen. Een nieuw contract met de trappenmleverancier bracht uitkomst. Vorig jaar werden rolstoelen fors duurder, maar ook daarbij leide contractverandering tot een forse besparing. De gemeente verwacht dat dit jaar de afwijking van het budget zal schommelen tussen plus en min twee ton.

Extra geld voor kinderen van minima

Voor kinderen in gezinnen met een minimum inkomen gaat de gemeente extra financiële armslag scheppen. Onder meer wordt het pakket van de Amstelveenpas, die recht geeft op allerlei kortingen, uitgebreid. Daardoor krijgen jongeren tot 18 jaar 75 procent korting op de contributie van één sportclub per kind. Hetzelfde geldt voor dans- en muzieklessen en andere creatieve cursussen, zwemlessen, bezoek van een peuterscpeelzaal. Als de prijs van de lokale vakantiekampen omhoog gaat, wegens vermindering van gemeentelijke subsidie, wordt de bestaande korting op het deelnametarief verhoogd. Gezinnen met schoolgaande kinderen krijgen, als de plannen van B en W door de raad worden goedgekeurd, ook 120 euro internetvergoeding. Voor brugklassers komt er dan een starterspakket ter waarde van 250 euro, bedoeld om kosten van bijvoorbeeld een fiets en een bureau, rekenmachine en sportkleding of computer enigszins op te vangen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit gezinnen met weinig geld op school veelal slechter presteren dan anderen. De gemeente vindt dat kinderen niet levenslang de dupe mogen worden van de financiële situatie van hun ouders.

Strijd om tramlijn 5 duurt voort

Tegen de vurige wens van de Amstelveense gemeenteraad in blijft Amsterdam bij het plan die in 2007 niet verder dan tot het World Trade Center (WTC) te laten lopen. B en W van Amstelveen pleiten in een brief aan het Amsterdamse college voor instandhouding van de lijn. Wethouder Van der Horst van Amsterdam (vervoer) voelt daar niets voor, blijkt uit een notitie. Die wil de lijn bij station Zuid afbreken. De Amstelveense gemeenteraad vindt dat lijn 5 in elk geval moet blijven tot de Noord-Zuiidlijn er is. Dat gaat nog jaren duren. In elk gevalm tot 2012 en – naar men vreest op het raadhuis – mogelijk tot 2018. Meer

Rozenteelt van Pouw failliet

De rozenproductiebedrijven van de bekende Pouw groep in De Kwakel zijn falliet. Het faillissement was door de onderneming zelf aangevraagd. De groep gaat alleen verder met veredeling en vermeerdering, respectievelijk onder de namen De Ruiter en Anton Verbeek. Met de teloorgang van de teeltbedrijven P.R. Roses(snijbloemen) en Pouw Rozen (potplanten) en hun dochters A.A.Pouw en Pouw – alle gevstigd in De Kwakel – verdwijnen zestiga arbeidsplaatsen.