Dreigend ledenverlies bij detaillistenclub

De Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) moet bezuinigen als gevolg van een dalend ledental. Dat bevestigt bestuurslid Nico van Boxtel. Zowel een aantal individueel aangesloten detaillisten als winkeliersverenigingen haakte af of dreigt dat te doen. Zij vinden dat de VAD te weinig heeft bereikt.

Gemeente ziet draagvlak voor omstreden evenementenbeleid

Terwijl de gemeente straat- en buurtfeesten toejuicht en zelfs subsidieert, worden evenementen in winkelcentra, het Stadshart en het Amsterdamse Bos aan een maximum gebonden, ter wille van de leefbaarheid in de omgeving. Ook moeten organisatoren van zogenoemde ‘grote’evenementen een veiligheids- en mobiliteitsplan opstellen. Dat staat in de door B en W vastgestelde eindversie van de nota Evenementenbeleid.

Starterwoningen aan Bovenkerkerweg

Projectontwikkelaar Timpaan wil langs de Bovenkerkerweg, ter hoogte van nummer 97, woningen bouwen. Het perceel sluit aan bij de geplande uitbreiding van Westwijk (Westwijk Zuid-Oost). Er staat nu een oud dijkhuisje, met loodsen. Hoewel op de door Timpaan al aangekochte grond door de gemeente geen woningbouw was gepland, past die wel in het beleid.

Cursus ‘vrienden maken’

Vrienden maken. Daarop is de gelijknamige cursus ‘Zin in vriendschap’ voor vrouwen van boven de zestig jaar in ’t Open Hof gericht, die op 9 maart start. Er komen vragen in aan de orde als: wat betekent vriendschap voor mij, wat heb ik te bieden, wat verwacht ik van een ander en hoe maak ik contact? ‘Als je een goede vriendin bent voor jezelf kun je een betere vriendin voor een ander zijn,’ vindt de cursusleiding (informatie: Ans Fontijn, 020 6476853). Acht lessen op donderdagen van 10-12.00 uur.

Nieuw gemeentelijk plan voor beheersen van crisis

Voor het geval zich rampen en andere crisissen in Amstelveen of de regio voordoen hebben B en W een nieuw ‘beheersingsplan’ vastgesteld, waarvan de inhoud nog volstrekt onduidelijk is. Een persbericht van de gemeente blijft steken in algemeenheden als dat zij daarmee is voorbereid op ‘een crisis waarmee zij geconfronteerd kan worden’ en dat ook aan ‘terroristische dreiging’ aandacht is besteed.’

Buurtfeest? De gemeente betaalt (mee)

Buurtfeesten, wil de gemeente. Daar heeft zij ook subsidie voor over en stelt er dit jaar opnieuw 15 duizend euro voor beschikbaar. Maar omdat de festiviteiten in de wijken hand over hand toenemen, gaat het per feest uit te keren bedrag omlaag van 350 naar 250 euro.

Grote schoonmaak zwerfafval

Zes medewerkers van de Amstelland en Meerlandengroep (AM Groep), het regionaal werkvoorzieningschap, gaan de komende vijf weken 5 weken zwerfafval opruimen in de stad. De jaarlijkse gemeentelijke schoonmaakactie startte maandag (13 februari) in Patrimonium, Elsrijk, Randwijk, Kronenburg, Kostverloren, Bankras en het Stadshart. Daarna komen Groenelaan, Waardhuizen, Middenhoven, Keizer Karelpark, Oude Dorp, Bovenkerk en Westwijk aan de beurt. De acties worden altijd in de winter gehouden, omdat het afval dan goed zichtbaar is tussen de (kale) struiken.

D66 karavaan nu naar Nes

De politieke bestorming van de wijken in verband met de komende verkiezingen houdt aan. Alle partijen trekken van wijk naar wijk. D66-lijsttrekker Rien Alink en alle andere kandidaten zijn zondag alom tegenwoordig in Nes aan de Amstel, tussen 15.00 en 17.00 uur, hebben zij aangekondigd.