Raadsleden trekken aan dode paarden

Gemiddeld is een lid van de gemeenteraad zestien uur per week kwijt aan die lokale politiek, meldt Nederlandse Vereniging van Raadsleden. Ik denk dat het méér zou moeten zijn in een gemeente als Amstelveen, zeker voor leden van een kleine fractie. Daarom zijn er voor de plaatselijke politiek in Nederland ook geen mensen meer te krijgen.

Ook al omdat de raad weliswaar een controlerende rol heeft (‘controleren hoort bij volksvertegenwoordigen’, roept een gemeentelijke uitgave nieuwe leden van de vroedschap toe), maar die in de praktijk louter in de theorie blijft steken. De taak van het raadslid wordt steeds ingewikkelder en de ambtenarij zorgt wel dat die ontwikkeling voortduurt. In feite sturen ambtenaren de gemeente, maar op een manier dat raad denkt het zelf te doen.

Misschien is dat één van de oorzaken van het afnemende vertrouwen in de (ook lokale) politiek en daarmee dat van de

Raadzaal

bereidwilligheid kandidaat te worden. Want wie staat er nou te dringen om te boek te staan als liegende volksvertegenwoordiger die nog geen deuk in een pak boter kan slaan. Ook als men in Amstelveen om het goed te doen wekelijks méér dan zestien uur  in raadswerk steekt, zal men moeten constateren achter echt heikele zaken niet de vinger te krijgen. Er is een lokale regering, het college van B&W, die steunt op een coalitie met onderling geen of nauwelijks geschilpunten. De tot die samenzwering behorende partijen – VVD, D66, Burgerbelangen Amstelveen (BBA) en PvdA – zijn niet of nauwelijks bereid ook maar iets tegen het lokale bestuur in te brengen. In geheime zittingen, het zogenaamde coalitie-overleg, krijgen die vier partijen te horen wat de bedoeling is en daar blijft het bij.

Ander geluid

Eigenlijk is Harry van den Bergh van de PvdA de enige die – bijvoorbeeld wat volkshuisvesting en gebrek aan regionale democratie betreft – tegenwoordig een wat ander geluid laat horen dan de vier in de gezelligheidsvereniging samenwerkende partijen. Hij lijkt in elk geval op een paar punten wel een volksvertegenwoordiger en dat is in dit Amstelveen niet gebruikelijk. Dat het de taak van de raad is het bestuur te controleren staat wel in de folder van de gemeente en de Gemeentewet, maar men wordt geacht daar niet te zwaar aan te tillen. Bij zijn afscheid wees raadslid Axel Boomsma van GroenLinks er in enigszins keurig gekozen woorden op dat de raad in feite maar een klef zooitje is.

Niet serieus

Van de SP zou je nog kunnen zeggen dat die moeite doet om te controleren, vermoedelijk ook veel meer uren per week (tegen minder geld) kwijt is dan de rest van de vroedschap, maar eigenlijk neemt die rest de fractie dan ook nauwelijks serieus. Keiharde onderzoeksresultaten worden als ‘partij politiek’ terzijde geschoven (alsof een lokale politicus geen politiek mag bedrijven), omdat feiten soms haaks op de goede onderlinge verstandhouding staan.

Wie de gemeentelijke brochure over de controlerende rol van de raad leest, vervalt van een lach- al gauw in een huilbui. “Zonder controle kan een raadslid nooit ten volle invulling geven aan zijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger”, staat er letterlijk. Blijkbaar geeft in Amstelveen – maar misschien ook wel elders – geen raadslid dan ten volle invulling aan verantwoordelijkheid.

“Ja, dat klopt niet”, zeggen soms raadsleden tegen me over bijvoorbeeld het – vooral sinds de invoering van het duale lokale stelsel –  toegenomen gebrek aan transparantie. Zij doen dat al jaren, maar zien geen kans er ook maar iets aan te veranderen. En intussen leuteren zij door over transparantie, net als het regerende college van B&W, terwijl zij hun status danken aan geheimzinnigheid. Zij bedoelen het misschien wat openheid betreft goed, maar het lukt niet. Een enkeling was eerlijk: ‘Wij komen niet door de ambtelijke bureaucratie heen’, verzuchtte die. Waarmee opnieuw een open deur is ingetrapt. In het bestuurlijke en politieke doolhof, dat steeds ingewikkelder wordt, verdwalen raadsleden. Geen wonder er dat voor die functie steeds minder interesse is. Trekken aan dode paarden is niet ieders hobby…

 

 

Lees ook:Geheime politiek
Lees ook:Alle raadsleden verdacht
Lees ook:Groot overwon ‘worsteling’
Lees ook:PvdA wil hoorzitting over woonbeleid
Lees ook:Amsterdam is ‘Brussel’ voor Amstelveen

5 reacties op “Raadsleden trekken aan dode paarden

 1. Frank Bikker

  Dat het in Amstelveen een klef clubje is, wordt onder vier ogen zelfs wel eens door leden van diezelfde partijen erkend, maar de Amstelveense kiezer vindt het blijkbaar ook wel best, want zij stemmen in grote getalen op deze clubjes. De meeste kiezers, als er naar een naam van een wethouder wordt gevraagd, niet verder te komen dan Raat. Sommigen denken zelfs dat ie de burgemeester is!

  Terwijl het belang van de lokale politiek de laatste paar jaar enkel maar toeneemt. Zo worden er vanuit het Rijk steeds meer beleidszaken naar de gemeentes verschoven dan voorheen. Men denke aan ouderenproblematiek, bijstand, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, soc. woningbouw enz.

  Daarnaast bestaat de plaatselijke pers voor 95% uit leden die enkel de zittende magistraten bewieroken. Ik noem Dichtbij.nl, RTVA, Amstelveenz, Amstelveen Nieuwsblad e.a. Jammer genoeg is de formule van Dichtbij.nl verdwenen, omdat daar de geïnteresseerde en participerende burger, hoe amateuristisch soms dan ook, nog wel eens als meeschrijver zijn licht over bepaalde onderwerpen kon doen laten schijnen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. paul van der meer

  Een boeiend betoog maar wel geheel gebaseerd op vaagheden. Misschien dat met enige concrete voorbeelden van de schrijver van het artikel een zinnige discussie op gang kan komen. Maar op deze blog is helaas niet serieus te reageren.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   @Paul Jij noemt dit een boeiend betoog gebaseerd op vaagheden van de schrijver.
   De schrijver van dit artikel heeft “slechts” 45 jaar ervaring als journalist in de lokale pers. Ik denk dat dat al genoeg zegt.
   Zelf geef je ook niet aan waar die eventuele vaagheden dan liggen. Ik zou dan dat, als burger, van jou als lokale politicus ( bbA) willen weten.
   En dan als klap op de vuurpijl zeg je ook nog dat je hier niet serieus kunt reageren. Nou, nu ben ik wel serieus. En je snijdt de weg tot het voeren van een discussie met die laatste zin gelijk af! Of is dat van mij een voorbarige conclusie?

     /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Wie man en paard noemt, schendt het pact van onderonserigheid dat de Amstelveense politiek verstikt.

  Hij/zij wordt verketterd, geëxcommuniceerd, uitgesloten en genegeerd en kan het vwb zijn/haar politieke, journalistieke of burgerlijke activiteiten verder wel schudden.

  Dan kan je met al je kritische betrokkenheid alleen nog wat mokken in het virtuele Lauwersoog, het verbanningsoord voor onafhankelijk denkende Amstelveners.

  Frank Bikker wenst je daar bij de geringste tegenspraak naar toe, want hij wil zelf maar al te graag bij het onderonserige kluppie horen.

  @Johan Bos, prima verhaal, helaas zonder vermelding van en paard.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Bij een voorbeeld noemde ik man en paard (Harry van den Bergh), maar ja, een column is geen boek….

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.