Categorie: "Bedrijfsleven en economie"

VAD vreest blijvende valse concurrentie Villa Arena op zondag

Tegen het feit dat winkelcentrum Villa Arena in Amsterdam Zuid-Oost op zondag is geopend, kan de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) tot haar spijt niets doen. Zij heeft dat gemeld aan twee op bedrijventerrein Bovenkerk gevestigde woninginrichters, die bang zijn door de in hun ogen onwettige openstelling van de relatief dichtbij gelegen concurrentie op zondagen.

Meeste supermarkten in toekomst te klein

Vrijwel alle supermarkten in de wijkwinkelcentra zijn in toekomst te klein. Dat is een van de conclusies uit het door bureau Ecorys ingestelde onderzoek. Op basis van het onderzoeksrapport gaat de gemeente twee scenario's met de winkeliers bespreken over de toekomstige structuur van die centra. Het rapport ‘Naar een toekomstgerichte wijkwinkelstructuur in Amstelveen' vermeldt ook dat op dit moment de wijk- en buurtcentra goed functioneren.

Ondernemersvereniging wil herstructureren

De Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) wordt geherstructureerd. Dat is althans de bedoeling van het bestuur. Ieder bestuurslid gaat in de nabije toekomst een bepaalde portefeuille beheren. Ook gaat het bestuur de leden vaker vragen te participeren in allerlei projecten en activiteiten. Bedrijven kunnen zich melden om eens als gastheer voor een bedrijfsbezoek door de leden op te treden of een presentatie te geven tijdens de geregeld gehouden sociëteit van de vereniging. ‘De OA speelt in op de veranderende wensen van haar leden,' aldus de organisatie in haar elektronische periodiek Tussendoor.

Gemeente stemt in met beleid bedrijventerreinen noordelijke Randstad

Amstelveen stemt wel in met de strategie van de gezamenlijke regio's in de noordelijke Randstad voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantoorlocaties, maar weet nog niet of het kan voldoen aan de daarin opgenomen snelle aanleg van bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (aan de omgelegde N 201). Dat hebben B en W duidelijk gemaakt op de Zesde Noordvleugelconferentie. Daar ondertekende de gemeente die strategie van het Platform Bedrijfsterreinen en Kantoorlocaties (Plabeka).

 

Gemeente legt kaasboerderij aan Amsteldijk aan banden

Kaasboerderij Rembrandt Hoeve aan de Amsteldijk wordt door de gemeente zwaar aan banden gelegd. De activiteiten en aantallen toeristen moeten voor 1 maart van B en W drastisch zijn verminderd, op straffe van een dwangsom die per dag kan oplopen tot ruim tweeduizend euro toch een maximum twee ton. De kaasboerderij annex klompenmakerij is op diverse onderdelen volgens het college in strijd met het bestemmingsplan.

 

Gemeente pakt Keukenconcurrent aan bij 24 uur openstelling

De gemeente gaat optreden tegen de Keukenconcurrent op het bedrijventerrein in Bovenkerk als die 24 uur per etmaal open blijft. Het bedrijf heeft onlangs weer een dergelijke continu openstalling aangekondigd. Andere ondernemers en burgers hebben volgens B en W aan de gemeente gevraagd waarom zij dat toestaat. Maar er is helemaal geen vergunning voor verstrekt, laat het college weten.

Ondernemersvereniging blij met start bedrijvenspreekuur van B en W

In de hoop de relatie met het bedrijfsleven te versterken starten B en W op 16 januari met een maandelijks spreekuur voor ondernemers. Het wordt gehouden door de burgemeester en / of wethouder Jan-Willem Groot (economische zaken) en is bedoeld als aanvulling op de maandelijkse bedrijfsbezoeken van het college. 'Een hoopvol begin van 2007,' reageert de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), die al jarenlang voor een dergelijk spreekuur pleit.

 

‘Amstelveen is te lief’

De gemeente Amstelveen is bestuurlijk te lief in het overleg met Rijk, Provincie en zéker met Amsterdam en de rest van de regio. Voorzitter Ton Koster van Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) zei dat in zijn nieuwjaarstoespraak. Soms is de gemeente volgens hem totaal afwezig. "Amstelveen lobbyt te weinig."