Categorie: "Bedrijfsleven en economie"

Nieuwe bedrijven in Amstelveen

De gemeente signaleert de komst van tal van nieuwe bedrijven in Amselveen. Vastgoedonderneming Ibus heeft een huucontract getekend voor huur bedrijfsruimte in Commerce Parc aan de A9. Wouters Bouw (onderdeel van Hillen & Roosen) en Ty Telecom vestigen zich in Bavinckhouse in Kronenburg, dat daarmee grotendeels is gevuld.

 

HP haalt ook verkoop naar Amstelveen

Hewlett-Packard Nederland gaat zijn activiteiten concentreren in Amstelveen. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Startbaan. Eerder verdwenen de daar ook ten dele gehuisveste internationale activiteiten. De vrij komende ruimte werd verhuurd aan Agilent Technologies Netherlands BV. Dat bedrijf verhuist naar een andere Amstelveense locatie.

 

Ron Blaauw Meest Markante horecaondernemer

Tot de Meest Markante horecaondernemer 2007  van Noord-Holland is Ron Blaauw van restaurant Blaauw in Ouderkerk gebombardeerd. De hury schreef hem groot vakmanschap en dito gastronomie toe. Ook waren de perfecte organisatie en de vakkennis van het bedienende personeel opgevallen. Kandidaten voor de prijs worden voorgedragen door collega's en andere bij de horeca betrokken partijen. In november wordt uit de provinciale winnaars de Meest Markante ondernemer van Nederland gekozen.

VAD vreest blijvende valse concurrentie Villa Arena op zondag

Tegen het feit dat winkelcentrum Villa Arena in Amsterdam Zuid-Oost op zondag is geopend, kan de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) tot haar spijt niets doen. Zij heeft dat gemeld aan twee op bedrijventerrein Bovenkerk gevestigde woninginrichters, die bang zijn door de in hun ogen onwettige openstelling van de relatief dichtbij gelegen concurrentie op zondagen.

Meeste supermarkten in toekomst te klein

Vrijwel alle supermarkten in de wijkwinkelcentra zijn in toekomst te klein. Dat is een van de conclusies uit het door bureau Ecorys ingestelde onderzoek. Op basis van het onderzoeksrapport gaat de gemeente twee scenario's met de winkeliers bespreken over de toekomstige structuur van die centra. Het rapport ‘Naar een toekomstgerichte wijkwinkelstructuur in Amstelveen' vermeldt ook dat op dit moment de wijk- en buurtcentra goed functioneren.

Ondernemersvereniging wil herstructureren

De Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) wordt geherstructureerd. Dat is althans de bedoeling van het bestuur. Ieder bestuurslid gaat in de nabije toekomst een bepaalde portefeuille beheren. Ook gaat het bestuur de leden vaker vragen te participeren in allerlei projecten en activiteiten. Bedrijven kunnen zich melden om eens als gastheer voor een bedrijfsbezoek door de leden op te treden of een presentatie te geven tijdens de geregeld gehouden sociëteit van de vereniging. ‘De OA speelt in op de veranderende wensen van haar leden,' aldus de organisatie in haar elektronische periodiek Tussendoor.

Gemeente stemt in met beleid bedrijventerreinen noordelijke Randstad

Amstelveen stemt wel in met de strategie van de gezamenlijke regio's in de noordelijke Randstad voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantoorlocaties, maar weet nog niet of het kan voldoen aan de daarin opgenomen snelle aanleg van bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (aan de omgelegde N 201). Dat hebben B en W duidelijk gemaakt op de Zesde Noordvleugelconferentie. Daar ondertekende de gemeente die strategie van het Platform Bedrijfsterreinen en Kantoorlocaties (Plabeka).

 

Gemeente legt kaasboerderij aan Amsteldijk aan banden

Kaasboerderij Rembrandt Hoeve aan de Amsteldijk wordt door de gemeente zwaar aan banden gelegd. De activiteiten en aantallen toeristen moeten voor 1 maart van B en W drastisch zijn verminderd, op straffe van een dwangsom die per dag kan oplopen tot ruim tweeduizend euro toch een maximum twee ton. De kaasboerderij annex klompenmakerij is op diverse onderdelen volgens het college in strijd met het bestemmingsplan.

 

Gemeente pakt Keukenconcurrent aan bij 24 uur openstelling

De gemeente gaat optreden tegen de Keukenconcurrent op het bedrijventerrein in Bovenkerk als die 24 uur per etmaal open blijft. Het bedrijf heeft onlangs weer een dergelijke continu openstalling aangekondigd. Andere ondernemers en burgers hebben volgens B en W aan de gemeente gevraagd waarom zij dat toestaat. Maar er is helemaal geen vergunning voor verstrekt, laat het college weten.