Verkeer bij scholen gecontroleerd

school[1]Er schijnt nu wat te gaan gebeuren aan de gevaarlijke verkeerschaos bij scholen, vooral in het spitsuur. Na de voorjaarsvakantie gaan gemeente en politie daar een week lang controleren. Misschien niet handig dat zij dat nu al hebben aangekondigd, zodat notoire overtreders bij het brengen van kinderen naar scholen daar rekening mee kunnen houden.

Het gemeentelijke team Handhaving Openbare Ruimte doet de controles samen met de betreffende wijkagent. Onder meer op Orion is het nu ’s morgens een complete chaos. Dat komt door dubbel, bij stopverboden of gewoon op het trottoir parkeren en stil staan op de rijweg. En ook parketer buiten de daarvoor aangegeven vakken op een woonerf. Ook komt het voor dat men gewoon tegen de rijrichting in rijdt, dus een inrijverbod negeert.

Omgaan met mensen met alcoholprobleem

logo-Brijder[1]Brijder verzorgt op donderdagavond 9 en 16 maart (19.30 uur) in het gebouw van de organisatie in Haarlem gratis informatieavonden voor wie te maken hebben men teveel alcohol drinkende mensen. Gert gaat dus om partners, kinderen, familieleden en vrienden van degenen die dat probleem hebben.

Tijdens deze avonden komen vragen aan bod als: Welke gevolgen kan het overmatig alcoholgebruik hebben voor het lichaam, het denken en het gedrag?

Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van de drinker? Hoe kunt u met een drinker omgaan? Welke grenzen kunt u stellen? Hoe voorkomt u dat uzelf of andere gezinsleden te veel in het gedrang komen? Welke hulpverlening is er voor probleemdrinkers/verslaafden en mensen in hun directe omgeving?

Vrijwilligers gezocht voor hulp aan wijkbewoonsters

VrijwilligerscentraleAmstelveenvoorelkaar, de kreet die de Vrijwilligerscentrale zich tegenwoordig aanmeet, heeft weer een aantal vrijwilligers nodig om ouderen of mensen met een beperking in wijken te helpen.

Voor een dementerende vrouw van 96 in de wijk Bankras / Kostverloren wordt een vrijwilligster gezocht die wekelijks langs komt om haar gezelschap te houden of samen een blokje te gaan wandelen. Graag met iemand die de Frans of Portugees spreekt. Ze is van oorsprong Française, heeft jaren in Brazilië gewoond en spreekt daardoor zeer goed Portugees. Door achteruitgang van met name haar korte termijn geheugen ging ook Nederlands achteruit. Mevrouw houdt zich bezig met legpuzzels, wil ook wel spelletje Rummicup spelen voor de afleiding. (1179)

OA-meeting over datalekken

glazen oaEr komt weer een maandelijkse ondernemersborrel aan van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA). Die wordt donderdag 23 maart (17.30 uur) gehouden in restaurant Kronenburg. Voorafgaande is er een bijeenkomst over datalekken.

Het gaat volgens de OA om netwerken en er staat weer een zeepkist klaar voor leden die zich in twee minuten tijd willen presenteren.

Wie wil kan blijven door het driegangendiner, dat – inclusief begeleidende wijnen en koffie of thee – € 35 kost.

Bijna 7 ton voor huisvesting scholen

School of UnderstandingDiverse basisscholen moeten door een gestegen leerlingenaantal hun huisvesting uitbreiden. Aan de gemeenteraad wordt daarvoor in totaal € 671.500 gevraagd. Het gaat om de gebouwen van De Karel Eymanschool, de School of Understanding en school voor speciaal onderwijs De Schakel.

Het voorstel is tijdelijk bestaande gebouwen in te zetten voor het groeiende leerlingental. De Karel Eykman neemt enkele lokalen van gebouw De Overloop aan de Asserring in gebruik (kosten ruim 130 mille), in afwachting van een permanente oplossing aan de Jane Addamslaan. De School of Understanding gaat tijdelijk naar Landtong 18 in afwachting van aanbouw aan de Pandora 4a-5.

Action wil pand Buitenplein uitbreiden

logo_actionVoor de vestiging van Action in het winkelcentrum, op de plaats van de voormalige Kijkshop aan het Buitenplein in het Stadshart, is meer ruimte nodig. De gevel moet worden verplaatst en dat kost gemeentelijke grond. De gemeenteraad moet nu besluiten die aan de openbaarheid te onttrekken, waarna B&W de grond kunnen verkopen aan Stadsharteigenaar Unibail-Rodamco.

Iets dergelijks willen B&W trouwens in Groenhof, waar een derde supermarkt komt. Daartegen rees een storm van protest van omwonenden, die vreesden in hun woongenot te worden aangetast. Ook wilden in de gemeenteraad diverse fracties weten wat er dan wel met de te verkopen grond ging gebeuren, waarop B&W het antwoord schuldig bleven.

Bestemmingsplan tegen Schipholparkeren

Langparkeren op ASchiphol

Langparkeren op ASchiphol

Door een nieuw bestemmingsplan, waarover de gemeenteraad op 22 maart beslist, wordt ‘Schiphol parkeren’ in Amstelveen juridisch onmogelijk. Het is een zogenoemd ‘paraplu’ bestemmingsplan, waarmee de al bestaande Nota Parkeernormen een juridische basis krijgt.

Voor parkeren voor vliegtuigpassagiers worden voornamelijk terreinen in het Landelijk Gebied van Amstelveen gebruikt, vooral in de Legmeerpolder, bij de N201. Dat is kennelijk goedkoper dan gebruik maken van de op de luchthaven aanwezige parkeerfaciliteiten. “In de nu geldende bestemmingsplannen is het mogelijk binnen een bedrijfsbestemming parkeerterreinen te exploiteren, Schipholparkeren is daar een voorbeeld van”, schrijven B&W. Zij willen daar kennelijk een einde aan maken door bij de bestemmingen het parkeren voor Schiphol uit te sluiten.

Keurmerk kwaliteit en veiligheid ziekenhuis verlengd

NIAZ logoZiekenhuis Amstelland heeft weer verlening van keurmerk gekregen. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) besloot dat het de komende vier jaar weer de NIAZ Qmentum accreditatiestatus mag voeren. Die moet garanderen dat het ziekenhuis is gericht op kwaliteit en veiligheid voor patiënten en medewerkers.

“Wij zijn er vreselijk trots op dat onze organisatie geslaagd is voor deze pittige kwaliteit- en veiligheidstoets van het NIAZ. De accreditatiestatus is een belangrijk ‘keurmerk’ en geeft het vertrouwen aan patiënten, verzekeraars en samenwerkingspartners dat ons ziekenhuis een goed en veilig georganiseerde instelling is”, zegt Ad Huijsmans, voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij ziet er ook een aanmoediging in om verder aan de ontwikkeling van kwaliteit te blijven werken. “Op dat punt hebben we van het NIAZ goede aanbevelingen gekregen”.

‘Overkapping A9 Oude Dorp brengt AV-ers bij elkaar’

suggestie A9De overkapping in het Oude Dorp van de verbrede A9 brengt Amstelveners bij elkaar. Dat melden B&W in een voorstel aan de gemeenteraad akkoord te gaan met de betreffende gebiedsvisie. Hoewel Rijkswaterstaat wel gaat betalen voor herplanting van bomen en ander groen, moet er wel extra krediet op tafel komen voor de uitvoering van de gemeentelijke plannen. Die kan overigens pas na het gereed komen van de verbreding in 2024 plaats vinden. Bij de kadernota 2018 (waarin de contouren voor de volgende begroting duidelijk worden) laat het college weten hoeveel krediet er nodig is.

De plannen omvatten, zoals eerder gemeld, een parkachtig openbaar karakter van het gebied, met een glooiend groentapijt, bomen, sport en spel, zitelementen, terrassen en ruimte voor kleinschalige evenementen. De horeca neemt er toe als het aan B&W ligt.

Papa John’s Pizza aan Rooseveltlaan

10249129De vierde Nederlandse vestiging van Papa John’s Pizza is geopend aan de Eleanor Rooseveltlaan. Het is de eerste in Amstelveen van de Amerikaanse pizzaketen in 1984 begon en inmiddels ruim 470 restaurants heeft in Europa. Het hoofdkantoor staat in Louisville, Kentucky (VS).

Papa Papa John’s International claimt de op twee na grootste pizzaketen in de wereld te zijn en pizza’s met vers handgedraaid deeg te leveren. Naast de vestiging in Amstelveen komen er nog tien in de omgeving van Amsterdam en Utrecht. Behalve een restaurant is er ook een korps van pizzakoeriers. www.papajohns.co.nl