Aquarelleren in de openlucht

bomenOp 1, 2 en 3 augustus 2016 van 10.00 uur tot 16.00 uur vindt de cursus ‘Aquarelleren, schilderen, tekenen in de openlucht’ plaats bij Volksuniversiteit Amstelland. Die wordt gegeven door docent Robert van Keppel.

In deze driedaagse cursus wordt er aandacht besteed aan aquarelleren,schilderen en tekenen in een open ruimte, bijvoorbeeld in het park of een heemtuin. Aan de hand van thema’s wordt er gewerkt aan goed waarnemen, compositie en schilder- / en tekentechnieken. In principe is deze cursus in de buitenlucht, bij slecht weer is een lokaal van de Volksuniversiteit beschikbaar. Daar kunnen reeds gemaakte aquarellen uitgewerkt worden of ter plekke naar waarneming worden gemaakt. Vlak voor de cursus zal bekend gemaakt worden waar de groep zich kan verzamelen. Voor deze cursus dient men in het bezit te zijn van de benodigde materialen en is enige ervaring vereist.

Weer schaakweek in oktober

1024px-Chess_board_opening_stauntonNa de zeer geslaagde eerste editie van de Schaakweek Amstelveen in oktober 2015 heeft de organisatie besloten om hier een vervolg aan te geven. Van maandag 24 oktober t/m zondag 30 oktober zullen diverse activiteiten plaatsvinden om het schaken verder onder de aandacht te brengen.

Vaste onderdelen zoals schaken in de bibliotheek en een basisscholierentoernooi staan dit jaar in elk geval weer op het programma. Nieuw is een schaakactiviteit voor vluchtelingen die in samenwerking met SV Zukertort Amstelveen opgezet zal worden. De definitieve invulling van het totale programma van de Schaakweek zal in een later stadium bekend worden gemaakt via de website http://cne-nkrapid.nl/.

Hoogtepunt van de schaakweek is de slotdag zondag 30 oktober waarop een grote schaakmanifestatie in het Keizer Karel College wordt gehouden. Dan vindt voor de huis- en clubschakers alweer de 9e editie van het BRAINWAVE rapidtoernooi plaats. SV Zukertort Amstelveen organiseert dan ook de jaarlijkse jeugd Grand Prix. Aanmelden voor beide toernooien is vanaf heden mogelijk via de website.

Onderbouwing ‘bunkergeld’ nog geheim

bunker20 aangepastDe berekeningen van de gemeentelijke afdeling Vastgoed over de kosten van de renovatie van de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg zijn – in elk geval voorlopig – geheim. Dat heeft de gemeente geantwoord op een vraag van de tegen het verheffen van de bunker tot de monumentenstatus gekante actiegroep. De omwonenden die de actiegroep vormen en de vereniging ‘Sloop de Bunker’ hebben opgericht, hebben bij de gemeente informatie gevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De gemeente heeft de meeste vragen beantwoord, maar zegt geen onderbouwing te kunnen geven van de € 150.000, omdat die vertrouwelijk is. De gegevens zijn namelijk van belang bij een aanbesteding aan een bedrijf ‘en daarmee commercieel interessant’, zeggen B&W. ‘Aan deze financiële belangen voor de gemeente Amstelveen moet een groter gewicht worden toegekend dan aan openbaarmaking van deze gegevens.’

Gemeente maakt 7000 historische foto’s openbaar

Stefan Toth (links) en Herbert Raat

Stefan Toth (links) en Herbert Raat

Zo’n zevenduizend foto’s gaat de gemeente online zetten om daarmee in beeld iets van de historie van de stad toegankelijk te maken. Er zijn foto’s uit lang vervlogen tijden bij, toen wijken als Bankras-Kostverloren, Kronenburg, Groenelaan en Westwijk nog lang niet bestonden.

De foto’s, nu opgeslagen in een kelder van het raadhuis, zijn de laatste jaren door Stefan Toth van amstelveenweb.com gedigitaliseerd en maken deel uit van het streven van met name wethouder Herbert Raat naar het zuiniger zijn op het historisch erfgoed van Amstelveen. Bij de door anstelveenweb.com aangelegde beeldbank  zorgde de Vereniging Historisch Amstelveen voor daarbij behorende beschrijvingen.

Tot de bredere opzet van het beter in beeld brengen van de geschiedenis van Amstelveen behoort ook onder meer de bunker, die door B&W tot gemeentelijk monument is verheven. Maar ook op andere historische bouwwerken, evenals op toegankelijk archiefmateriaal wil Raat, wil Raat zuiniger zijn dan de gemeente kennelijk in het verleden was. “Er is in elk geval teveel gesloopt in deze gemeente”, stelt de wethouder vast.

Bijen en andere beestjes bekijken in Bos

bezoek Stadzigt in Naarden 015Bijen, hommels, vlinders en een toverdokter. Allemaal in het Amsterdamse Bos te zien op zondagmiddag 7 augustus om 12.00, 13.30 of 15.00 uur. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen dan op bospad met bijenkenner Bart. Hij laat zien van welke bloemen maken en hommels honing maken, De deelnemertjes gaan ook de groep hommels goed bekijken en verzinnen een naam voor ze, bijvoorbeeld witbilhommel. Met zoekkaarten kijken ze hoe de beestjes echt heten.

Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per volwassene (ouder, grootouder, begeleider). Duur: 1 uur en start is bij De Boswinkel. Aanmelden 020-5456100.

Actievoerders bunker trekken schorsingsverzoek in

bunker20 aangepastDe omwonenden van de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg hebben hun verzoek tot schorsing van de aanwijzing daarvan als gemeentelijk monument ingetrokken. Zij hadden in kort geding een voorlopige voorziening aan de rechter gevraagd, omdat er nog een bezwaar loopt bij de gemeente. De rechtbank oordeelde dat er tijdens de bezwaarprocedure nog niets met de bunker zelf mag gebeuren. Het betekent ongeveer uitstel van twee maanden.

De rechter stuurde de partijen de gang op om onderling tot de oplossing te komen. Wethouder Herbert Raat zegde namens de gemeente toe dat niet met renovatie van de bunker (waarvoor de gemeenteraad € 150.000 beschikbaar stelde) wordt gestart tot er een besluit over het bezwaarschrift is genomen. Tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan door de slechte staat, waarin de bunker verkeert. “De aanwijzing van de bunker als gemeentelijk monument blijft daardoor in stand”, schrijft hij aan de gemeenteraad.

“Wij hebben bereikt wat wij wilden”, zegt mr. Henriëtte Nakad van de vereniging ‘Sloopt de Bunker’ die door omwonenden is opgericht. De opstandige vereniging telt nu 37 leden. “Maar we zijn pas begonnen en het zijn er in elk geval net zoveel als leden van de gemeenteraad”, meldt Nakad.

Afstand

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

Omdat het niet meer paste bij de Participatiewet, dekmantel voor een zorgmijdende maatschappij, is het regionale werkvoorzieningschap AM Groep opgeheven. Nieuwe wetgeving uit Den Haag hield in dat alle sociale werkplaatsen zouden verdwijnen. In plaats daarvan moeten gewone bedrijven, zij het met steun van de overheid, meer plaats bieden aan ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’.

Die kreet hoor je ook in gemeentelijke kring veelvuldig. En de opvolger van de AM Groep is nu het apparaat om mensen naar bedrijven te krijgen. Zoals veel instanties natuurlijk, want er ontstond een nieuwe markt – die van de zogenoemde re-integratie – dus dat is kassa voor lieden die zelf anders ook misschien ver op afstand van de werkenden stonden.

Ik kan zelf de term nauwelijks meer horen, maar in de politiek schermt men er graag mee. Of het iets oplevert voor de mensen in kwestie – de lichamelijk en / of geestelijk beperkte medemens – is natuurlijk een tweede. Ik hoor meer over de plannen en zie meer de betaalde voormannen en –vrouwen van de organisaties, dan resultaten. Misschien zijn die er wel, maar men loopt er kennelijk niet mee te koop, wat op zich natuurlijk te denken geeft.

Klagers ‘bunker-monument’: Raat misleidt

bunker20 aangepastOnzorgvuldigheid, machtsmisbruik, misleiding, omzeilen van de wet, bevoordelen van en onder één hoedje spelen met fotograaf Anco Stoffels, uitholling van het democratische proces en gebrek aan enige financiële onderbouwing. Dat zijn enkele van de talloze bezwaren die omwonenden in een lijvig bezwaarschrift hebben ingebracht tegen de monumentale status van de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg.

De omwonenden, die de vereniging ‘Sloop de Bunker’ hebben opgericht, waarvan de naam ook haar doel weergeeft, verwijten met name wethouder Herbert Raat een reeks van fouten.

Presentatie bundel Frans Pointl

BlankevoortPCMaandag 1 augustus (17.00 uur) zal bij Boekhandel Blankevoort aan de Rembrandtweg de bundel ‘Zonder rampspoed valt er niets te melden’ van Frans Pointl worden gepresenteerd.

Pointl (1933-2015), die grote bekendheid verwierf met zijn verhalenbundel ‘De kip die over de soep vloog’, zou op die dag 83 jaar zijn geworden. Hij sleet de laatste zes jaar van zijn leven in een Amsterdams verpleeghuis. Zijn kamer noemde hij zijn ‘bezemhok’. Er stonden twee boekenkastjes, een bed, een defect grammofoonmeubel en een glazen bureau met daarop zijn typemachine. Hij luisterde er naar de radio, las er boeken en werkte aan nieuwe verhalen.

In ‘Zonder rampspoed valt er niets te melden’ zijn Pointls laatste verhalen gebundeld, deels geschreven in briefvorm, gericht aan een imaginaire vriend. Hij vertelt over zijn huidige leven, maar grijpt ook terug naar de bekende thema’s in zijn werk: zijn moeder, de oorlog, de hospita’s. Openhartige verhalen zijn het, waarbij de auteur niemand spaart. Ook zichzelf niet.

Musical ‘Porgy & Bess’ van VO-scholen

Foto2De vier scholen voort voortgezet onderwijs in Amstelveen gaan samen de musical Porgy & Bess opvieren. De voorstellingen zijn op 21, 22 en 23 oktober in Schouwburg Amstelveen aan het Stadsplein.

Net voor de zomervakantie hebben de vier scholen een zogenoemde ‘trailer’ – een promotionele aankondiging – er voor online gezet. De coproductie zal in het najaar drie keer worden uitgevoerd ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de schouwburg.

De voorstelling is gebaseerd op de opera Porgy & Bess van George Gershwin. De musical heeft een modern script en swingende jazzy muziek. Ter voorbereiding komen de leerlingen van het Amstelveen College, Hermann Wesselink College, Keizer Karel College en Panta Rhei regelmatig bij elkaar voor de repetities. De samenwerking met talenten van andere scholen inspireert de creatieve jongeren merkbaar. ‘Met zoveel gelijkgestemden komen zij tot ongeëvenaarde prestaties’, zegt de schoolleiding. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de vier scholen en bij Schouwburg Amstelveen.