Workshop vrijwlligers taal kinderen vluchtelingen

Kronenburg workshop voorlezen - 2Carolien Heijlman van Bibliotheek Amstelland hield vrijdag (24 juni) een workshop voor vrijwilligers om hen te vertellen hoe zij – bast Bed, Bad, Brood – een vierde voorziening voor vluchtelingen kunnen toevoegen: Boek. De vrijwilligers willen de kinderen onder de vluchtelingen in de noodopvang in Kronenburg voorlezen en Heijlman gaf hen tips om die op een actieve en plezierige manier te betrekken bij het verhaal.

Voor de kinderen in Kronenburg is het vergroten van de woordenschat het belangrijkste doel.. Voorlezen is een uitstekend communicatiemiddel bij meertalige (jonge) kinderen, zei ze. Volgens haar verloopt zonder veel voorlezen en prentenboeken de taalverwerking niet zo soepel en vooral niet zo leuk. Voorlezen is dus een onmisbaar onderdeel van de taalverwerving en leidt het kind van buitenlandse herkomst spelenderwijs binnen in de Nederlandse taal en cultuur.

De bibliotheek heeft een collectie samengesteld voor Kronenburg die op verschillende manieren ingezet kan worden bij de taalontwikkeling van de kinderen. Daartoe behoren zowel eenvoudige als moeilijker prentenboeken. Ook zijn er informatieve boeken voor de oudere kinderen. In prentenboeken met meer tekst staat ook ‘boekentaal’: woorden en zinsstructuren die kinderen alleen leren uit boeken. Daarom zijn prentenboeken zeer geschikt voor de oudere kinderen. De illustraties vertellen hun verhaal bij de tekst en maken het zo makkelijker om een verhaal te begrijpen.

De gedreven vrijwilligers kunnen één tip direct in praktijk brengen. Een thema vasthouden door op drie achtereenvolgende keren het zelfde boek aan kleine kinderen interactief voor te lezen. Dan vanuit dat thema een liedje te zingen en een spelletje te doen. Het thema deze week is: Kinderboerderij Elsenhove, waar de gezinnen volgende week zaterdag heen gaan. Deze week zal er rond Boer Boris (schrijver Ted van Lieshout) gespeeld en gezongen worden: Boer Boris heeft een boerderij / Daar hoort 1 grote tractor bij / Daar rijdt hij mee over zijn land / Zie je de sporen in het zand? / Boer Boris heeft een boerderij / Daar horen ook 2 schuren bij / In de ene wordt het graan bewaard / In de andere staat Knol, het paard.

 

 

Eregalerij Rijksmuseum bij Blankevoort

wanders-rijks-2015Op donderdag 7 juli (20.00 uur) is de Eregalerij van het Rijksmuseum eenmalig te bewonderen bij Boekhandel Blankevoort aan de Rembrandtweg. Dan is Coen Sligting daar te gast om tekst en uitleg te geven over een project dat zijn neerslag kreeg in de uitgave ‘Rijks: Masters of the Golden Age’. Het boek heeft hij natuurlijk bij zich.

De nieuwe productie van Nederlands topontwerper Marcel Wanders is een eerbetoon aan de zeventiende-eeuwse Nederlandse meesterwerken van de prestigieuze Eregalerij van het Rijksmuseum.De beste materialen met de meest innovatieve technieken en met inzichten van bekende denkers en kunstenaars uit de hele wereld worden er in gecombineerd. Het boek brengt de lezer oog in oog met meer dan zestig iconische schilderijen, waaronder Rembrandts Nachtwacht en het Melkmeisje van Vermeer.

Toonaangevende hedendaagse denkers leggen uit hoe hun blik op de wereld is beïnvloed door deze schilderijen. De verhalen van Ferran Adrià, David Allen, Alain de Botton, Anton Corbijn, Angela Missoni, Jimmy Nelson, Erwin Olaf en vele anderen bieden een nieuwe kijk op deze meesterwerken.

Sligting doet uit de doeken hoe het project tot stand kwam en wat de idee erachter is. Bezoekers zijn in de gelegenheid de limited edition van deze bijzondere uitgave van heel dichtbij te bekijken. Deze editie is 50×70 cm groot, weegt liefst 35 kilo, kost € 6.500,00 en wordt geleverd met een speciaal voor dit boek ontworpen tafeltje. Mede door het formaat zijn er dingen te ontdekken die men in het museum eigenlijk nooit ziet. In september verschijnt een zogenaamde koffietafeleditie, die € 125,00 zal gaan kosten.

Hulp kinderen verslaafde ouders

BrijderBinnenkort starten in Haarlem weer ondersteuningsgroepen voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO). Zo’n groep jongeren van 16 jaar en ouder  volgt 8 bijeenkomsten op doordeweekse dagen, na school. Die beginnen op 8 september en worden gehouden op woensdagen van 15.00 tot 16.30 uur.

Als vader en/of moeder een verslavingsprobleem heeft, of een psychisch probleem, worden kinderen thuis vaak met stresssituaties geconfronteerd. Met een ander hierover praten is voor de meeste kinderen moeilijk. Ze denken vaak dat zij de enige zijn in een dergelijke situatie en schamen zich dikwijls. Uit onderzoek is echter gebleken dat praten helpt.

Mogelijk meer gebruik Buitenveldertbaan

SchipholWeer kan er in Amstelveen overlast ontstaan doordat de Buitenveldertbaan vaker dan normaal wordt gebruikt. Dat geldt trouwens ook voor de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan. Dat komt doordat er regulier onderhoud moet worden gepleegd aan de Polderbaan (18R/36L).

Die is daardoor van maandag 4 juli 7:00 uur tot maandag 11 juli 6:00 uur buiten gebruik. Aansluitend wordt de Polderbaan van maandag 11 juli tot zaterdag 16 juli ’s avonds en ‘s nachts tussen 23.00 uur en 6:00 uur buiten gebruik gesteld voor veegwerkzaamheden en verlichting- en baancontroles.

Uitgebreid cursusprogramma in wijkcentra

voorblad 2016-2017Van bloemschikken tot alle mogelijke soorten dansen en van koken tot muziek en yoga. Talloze cursussen zijn er op evenzoveel gebieden bij de wijkcentra. Het complete aanbod voor het komende seizoen 2016-2017 is weer te zien op de website van AanZ-Amstelveen. Het cursusprogramma voltrekt zich dus in de diverse wijkcentra.

Het overzicht van alle cursussen is te vinden op www.aanz-amstelveen.nl. Men kan daar direct inschrijven. Wiliever op zijn gemak het hele overzicht op papier bekijkt, kan gebruik maken van de overigens beperkte gedrukte oplage. De gedrukte exemplaren van het cursusprogramma zijn verkrijgbaar bij de wijkcentra, wijksteunpunten, bibliotheek, ziekenhuis en gemeentehuis.

Aantal leerlingen blijft groeien

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

Dat B&W bijna € 32 miljoen willen investeren in onderwijshuisvestiging, waarvan € 21 miljoen in een nieuw Hermann Wesselink College, komt doordat bij het basis- en voortgezet onderwijs het aantal leerlingen toeneemt. Daarom moeten bestaande gebouwen worden aangepast en ook nieuwbouw gepleegd.

Ten opzichte van 2016 zal het aantal leerlingen op basisscholen toenemen met 1000 leerlingen in 2023.

Volgens wethouder Maaike Veeningen (D66) van onderwijs is haar portefeuille een van de speerpunten van het college.

“Goede huisvesting draagt bij aan een prettige leeromgeving voor leerlingen. Daarnaast biedt het een plek waar docenten goed les kunnen geven”, zegt ze.

De speciale school De Wending verhuist naar het gebouw van De Schakel dat daarmee een uitbreiding krijgt. De Amstelveense schoolbesturen hebben inhoudelijk meegekeken naar het gemeentelijke integrale huisvestingsplan voor onderwijs.

Onderzoek naar zorg-ervaringen Amstelveners

mantelzorg[1]De gemeente heeft bureau I &O Research ingehuurd om te onderzoeken wat de ervaringen van inwoners van Amstelveen met de zorg zijn en hoe zij daarvan gebruik maken.

Degenen die gebruik hebben gemaakt van gemeentelijke zorg kregen een vragenlijst per post, waardoor zij die ervaringen kwijt kunnen. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer zorgtaken. Zij zegt benieuwd te zijn naar de ervaringen van inwoners op dat gebied.

Het bureau verwerkt de gegevens volgens de gemeente vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat de antwoorden niet zijn te herleiden naar individuele inwoners.

Protest tegen bouw villa’s aan Zonnestein

Directeur Harm Janssen van BPD Regio Noord-West (l) en RO-wethouder Peter Bot ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst onder toeziend oog van John van den Heuvel, senior ontwikkelingsmanager BPD (m) en Cees van Puffelen, omwonende Zonnestein en lid van de beoordelingscommissie.

Directeur Harm Janssen van BPD Regio Noord-West (l) en RO-wethouder Peter Bot ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst onder toeziend oog van John van den Heuvel, senior ontwikkelingsmanager BPD (m) en Cees van Puffelen, omwonende Zonnestein en lid van de beoordelingscommissie.

De bouw van grote villa’s aan Zonnestein mag dan volgens de gemeente een voorbeeld zijn van inspraak en meebeslissen door inwoners zijn, de vereniging van eigenaren (VVE) van het flatgebouw 41-69 protesteert fel tegen de plannen. Zij roept de gemeente op in te grijpen nu er huizen vlak voor de flats dreigen te komen en veel groen te worden opgeofferd. De inspraak is totaal mislukt, omdat B&W de participatie aan de commerciële projectontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) hebben gedelegeerd, zeggen de actievoerende bewoners.

Zij laten weten uiterst teleurgesteld te zijn, omdat het Villaplan, zoals zij het noemen, tot verdichting leidt. En die is naar hun mening strijdig met het programma van het college van B&W, waarin staat dat de gemeente de open en groene omgeving wil behouden en de druk steeds dichter op elkaar te bouwen zal weerstaan. Voor de bouw is wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat nu bestemming ‘Maatschappelijke Doelen’ luidt, met een maximale bouwhoogte van 7 meter.  Er mogen na die wijziging maximaal 35 woningen,  een kinderdagverblijf  en een half of verdiepte parkeergarage komen.

Overigens is de projectontwikkelaar destijds uit vijftien bedrijven gekozen, waarbij enkele bewoners mochten meepraten,  nadat aan de bouw al een dramatische geschiedenis aan vooraf was gegaan. Ook tien lag uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de keuze van de ontwikkelaar bij de gemeente.  Maar wat er nu op tafel ligt, betekent volgens de vereniging dat een grote strook groen komt te vervallen, inclusief een grasveld. ‘Het komt aldus neer op verdichting van een buurt die nu nog kan genieten van open groen’, zegt zij.

Nieuw warenhuis in V&D-pand duurt nog 2 jaar

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

Als de Canadese warenhuisketen Hudsons’s Nay Comp[any (HBC) in het nu leegstaande V&D-pand trekt gaat dat nog twee jaar duren. Dat blijkt uit interviews met de bazen van de keten, Richard Baker en Jerry Storch. Die bezochten onlangs Amsterdam, waar ook de Amstelveense wethouder Herbert Raat met hen sprak. Hij kreeg de verzekering dat Baker in Amstelveen wil investeren en achtte de kans dat HBC hierheen komt groot.

Maar andere steden staan hoger op het programma, zoals Amsterdam. Tilburg, Breda en mogelijk Leiden. In Amsterdam komt aan het Rokin over ruim een jaar de eerste Nederlandse vestiging, van in totaal een twintigtal winkels. “De panden moeten volledig worden omgebouwd”, vertelde Baker aan de krant De Stentor. Storch: “We strippen ze tot soms slechts de huls overblijft. Alles moet luxe uitademen.”

‘Sociaal domein’ is 40% van begroting gemeente

mantelzorg[1]Door de vele zorgtaken die het Rijk bij de gemeenten over de schutting gooide, de zogenaamde decentralisatie (in de praktijk bedoeld als bezuiniging, want gemeenten kregen minder geld dan er voorheen aan werd besteed), bedraagt het sociale domein met  € 74,1 miljoen nu veertig procent van de Amstelveense gemeentelijke begroting.

Vorig jaar waren er veel onzekerheden. Voor het onderdeel Jeugdzorg zijn die er nog. Er werd kennelijk royaal begroot, want ten opzichte van dat budget bleef er 11,4 miljoen euro over. Dat wordt dit jaar minder. Het overschot was éénmalig, zeggen B&W. Voor 2016 wordt een overschot naar schatting de helft. Er komt gewoon minder geld voor die sociale zorg van de gemeente van het Rijk binnen. Dat betaalt dit jaar bijvoorbeeld € 2,6 minder voor Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), terwijl 1.3 meer wordt uitgegeven aan personeel en bijstand en ook de hulpvraag stijgt. De gemeente denkt ten aanzien van de begroting in 2017 nog € 3,4 miljoen over te houden. Dat geld gaat naar de algemene reserve.