Burgemeester: ‘Niet blij met proces noodopvang’

Burgemeester Mirjam van 't Veld

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld heeft het volgende aan de vrijwilligers geschreven die zich met de vluchtelingen in Kronenburg bezig hielden: “Op woensdag 29 september heb ik samen met wethouder Jeroen Brandes een bestuurlijk overleg gehad met het COA. Dit overleg vond op ons verzoek plaats om een aantal zaken nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.”

“In de eerste plaats hebben wij ons ongenoegen uitgesproken over het feit dat wij in de zomerperiode zijn geconfronteerd met de uitstroom van de vluchtelingen naar andere locaties in het land. Zeker omdat wij voor de zomervakantie nog met het COA hadden gesproken over de invulling van de locatie, omdat deze op dat moment nog niet vol was. Vervolgens werden wij in de zomerperiode plotseling geconfronteerd met de mededeling dat van de ene op de andere dag de vluchtelingen uit de opvang zouden vertrekken naar andere locaties in het land en daarmee de opvang leeg zou komen te staan. U zult begrijpen dat wij daar niet blij mee waren.”

‘Sluiting opvang vluchtelingen gemiste kans’

Dat de noodopvang in Kronenburg niet wordt omgevormd tot AZC en B&W zich daarvoor niet hebben ingezet, is een gemiste kans voor Amstelveen. Dat vindt Hans Straeter van het bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg.

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld en Jeroen Brandes hebben de uitkomst van hun overleg met het COA (woensdag) ook aan de vrijwilligers van het platform en aan Amstelveen voor Vluchtelingen gemeld.

Straeter vraagt zich af waarom het COA in Zaandam een AZC bouwt en de voormalige Bijlmerbajes als zodanig in gebruik is genomen, terwijl in het pand in Kronenburg wordt gesloten. In de Bijlmerbajes komen 300 á 600 bewoners.

Raad wil meer invloed op metropool

Harry van den Bergh

Harry van den Bergh

Met de stemmen van de SP-fractie tegen, ging de gemeenteraad woensdagavond akkoord met een op betere democratische legitimatie binnen de Metropool Amsterdam (MRA) gerichte motie van PvdA-raadslid Harry van den Bergh. Hij liet in een raadscommissie al weten dat volgens de nu bedachte constructie in de MRA de gekozen volksvertegenwoordigers niet of nauwelijks aan bod komen.

Om de motie sprak de raad uit dat het college van B&W geen essentiële besluiten worden genomen zonder de gemeenteraad daarover te informeren en die mening van die raad zwaar laat meewegen. Dat ging de SP overigens niet er genoeg. De rad mag zich laten informeren, maar heeft in feite in de metropool geen invloed. Dat was ook al in de commissie aan de orde geweest.

Netwerk?

Toen, bracht raadslid Hulsman van het CDA nog maar even in herinnering, waren er eigenlijk twee standpunten binnen de raad: Enerzijds dat de MRA een parlement moet hebben en anderzijds dat het regio-orgaan niet meer dan een netwerkclub is. De waarheid ligt in het midden, maar meer democratische invloed van de gekozen volksvertegenwoordigers zou wel nodig zijn, redeneerde Van den Bergh.

Maar volgens de SP wordt door de motie de democratische legitimiteit er niet beter op. “De raad vindt het blijkbaar voldoende te worden geïnformeerd en gehoord”, zei fractievoorzitter Joep van Erp. Eigenlijk bedoelde ook Van den Bergh dat die opvatting onvoldoende is, maar hij wist dat kennelijk niet goed te formuleren. Maar zijn uitgebreide motie is er wel op gericht dat de raad zo optimaal mogelijk bij de MRA wordt betrokken, waar trouwens burgemeesters en wethouders een regiegroep vormen, die de besluiten neemt.

Via de motie heeft de gemeenteraad nu om jaarlijkse terugkoppeling en balans van B&W aan de raad gevraagd en ook geregeld wordt gecommuniceerd wat er allemaal in MRA speelt. Daarbij zijn 33 gemeenten betrokken.

 

 

Raad wil meer minder dure woningen

Floortje Gordon

Floortje Gordon

B&W moeten stimuleren dat er niet alleen dure, maar middeldure huur- en koopwoningen komen. De gemeenteraad heeft woensdagavond een motie van die strekking aangenomen, ingediend door D66. Het CDA, dat eerder aankondigde met een motie van gelijke strekking te komen, liet die daarom die vallen. “Maar ik heb die niet gestolen”, zei D66-raadslid Floor Gordon, in antwoord op de suggestie in die richting van de ChristenUnie.

De kwestie werd besproken in relatie met de bouw van een woontoren bij Bankrashof, die de nu vrijwel leegstaande kantoortoren daar gaat vervangen. Maar de appartementen moeten er van € 1300 tot € 2000 huur gaan opbrengen. De raad wil dat bij transformatie maximaal een kwart van een project uit dure woningen bestaat. Daarvan kan overigens wel weer worden afgeweken als ‘de financiële haalbaarheid onder druk staat’.

COA maakt excuses voor snel opheffen noodopvang

Burgemeester Mirjam van 't Veld

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

Het COA stopt eind januari met het huren van het gebouw in Kronenburg dat als noodopvang voor vluchtelingen was ingericht. Het huurcontract van het voormalige kantoorpand van Ballast-Nedam wordt niet verlengd. Burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes (PvdA) hebben dat tijdens een gesprek met de instelling te horen gekregen. Die geeft wel excuses gemaakt voor het plotselinge opheffen van de noodopvang.

Daar waren 400 plaatsen, maar die zijn nooit benut en al snel stond het helemaal leeg. Volgens het COA is er wel iets mis gegaan bij het plotselinge opheffen van de noodopvang, waarvoor honderden vrijwilligers klaar stonden en zich wilden inzetten. Maar zij werden teleurgesteld door de geringe komst van vluchtelingen en het al snel volstrekt lege pand, dat nu niet wordt gepromoveerd tot azc.

Concert met trio en koor in Pauluskerk

Pauluskerk

Pauluskerk

In de Pauluskerk – Wolfert van Borsselenweg 116 – geeft het trio An Du Bron zaterdag 22 oktober (20.00 uur) een concert. Dat trio bestaat uit sopraan Annika Glimmerveen, bariton Ronald Willemsen en organist / pianist Dub de Vries. Ook een koor verleent medewerking.

Het trio hoopt een aantal prachtige en bekende muziekstukken uit te voeren, geheel in het teken van het christelijke evangelie.

Het Christelijk gemengd koor Cum Laude o.l.v. Wim van Dijkhuizen wil tijdens deze ontmoeting ook het nodige laten horen en vult het programma aan met o.a. ‘Dank, dank sei der Herr’ van George Friedrich Händel.

Gezamenlijk zullen koor en solisten vervolgens de avond een extra tintje geven.

Veelbelovend jong talent in koffieconcert

paaskerkfoto voor webIn de Paaskerk aan het Augustinuspark 1 wordt zondag 9 oktober (12.00 uur) een koffieconcert gegeven. Twee zeer jonge en veelbelovende pianisten uit Limburg – Youp Schyns (14 jaar) en Yingshan Hu (17 jaar) – brengen muziek ten gehore van Schubert, Brahms, List, Chopin en Mozart. Vanaf 11.30 uur is iedereen welkom. Meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl.

Youp Schyns (14 jaar) geboren te Heerlen studeert piano aan het Junior Conservatorium Maastricht. Hij was te gast bij Hans Haffmans in het live-radio-programma “Earbites” en speelde in de serie “huis,-tuin,-en dakterras-concerten” van het Amsterdams Grachtenfestival. In april behaalde hij in het Concertgebouw, tijdens de finale van het Nationale Steinway Concours, een tweede prijs in zijn categorie en de Publieksprijs. Piano spelen is zijn lust en zijn leven. Hij wil erg graag professioneel concertpianist worden.

Weer muzikale vesper in Kruiskerk

Henk Trommel

Henk Trommel

Op zondag 9 oktober is er om 17.00 uur een muzikale vesper in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a. Het thema van de vesper is Jubilate Deo. Er worden koorcomposities uitgevoerd uit ruim drie eeuwen kerkmuziek. De Vesperscantorij zingt werken van Schütz, Mendelssohn en Britten onder leiding van de vaste dirigent Henk Trommel, cantor-organist van de kerk. Vanaf 16.30 uur staan er koffie en thee klaar. Om 16.40 uur is er voor geïnteresseerden een korte uitleg over muzikale bijzonderheden van deze muziek. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.

Woningen op plek Renaultgarage in Bankras

Zowel het leegstaande kantoorpand Energiek als de voormalige Mitsubishi- en de nog bestaande Renaultgarage bij Bankrashof (aan de koop van de Parelvisserslaan) gaan weg. Er komen woningen. Twee ontwikkelaars willen er 170 woningen bouwen. Volgens de gemeente is het de bedoeling dat er woonruimten voor gezinnen en senioren verrijzen, in de koop- en huursector.

B en W zijn dan ook akkoord gegaan met het initiatief en de bouw past volgens hen bij het in de zogenoemde Woonagenda uitgestippelde beleid. Op een startnotitie over de plannen kunnen belanghebbenden tot 28 oktober reageren. Er wordt een ‘inloopavond’ op 13 oktober (18.00 tot 20.00 uur) gehouden in kantoorpand Energiek aan de Parelvisserslaan 1.

De woningen zullen volgens de gemeente variërend van betaalbare koopappartementen, tot huurappartementen in het middeldure en dure segment. Hoe de verhouding wordt, is nog niet bekend. Het plan wordt nog nader uitgewerkt, meldt de gemeente.

Belangrijk uitgangspunt: de ontwikkeling moet ruimtelijk en financieel haalbaar zijn voor alle partijen. In de concept Startnotitie staan randvoorwaarden en eisen voor bijvoorbeeld het openbaar groen, de verkeersontsluiting, het parkeren, het milieu en de uitstraling van de woningen. De notitie geeft ook een beeld van de mogelijke indeling van het gebied.

BBA-wethouder Peter Bot (ruimtelijke ordening) acht het plan een kansrijk initiatief, dat het lokale woningaanbod vergroot en gevarieerde woningen doet verrijzen op steenworp afstand van goede winkel- en zorgvoorzieningen en het openbaar vervoer. “Ik vind het belangrijk dat het parkachtige karakter van het groen behouden blijft,” zegt hij.

Belangstellenden kunnen tijdens de door ontwikkelaars en gemeente Voor meer informatie zie www.amstelveen.nl/bouwprojecten. Volgens de gemeente sluit de herontwikkeling aan bij andere plannen in Banktas, zoals de nieuwbouw van zorgcentrum Klaasje Zevenster (voormalig Brentano) en de woontoren die aan Bankrashof verrijst.

Het kantoorpand Energiek zou eerst een ‘groen’ pand worden met groene muren en een daktuin. Daartegen kwam verzet uit de buurt, omdat eigenaar Goudsmit al vast was begonnen met het kappen van bomen rond het gebouw. De plannen gaan kennelijk niet door en er komt u woningbouw.

 

Hudson’s Bay komt zeker naar V&D gebouw

Hudson's Bay signing in Amstelveen of 27 September 2016 (002)Een dag nadat wethouder Herbert Raat al zijn hoop had uitgesproken op de komst van warenhuisketen Hudson’s Bay naar Amstelveen, komt die keten nu zelf met de melding zich in het Stadshart te willen vestigen. Raat baseerde zijn hoop op de aanvraag voor een omgevingsvergunning door de eigenaar van het voormalige V&D-pand. Dinsdagavond ging de burgemeester met de top van Hudson Bay op de foto.

Het lijkt doorgestoken publicitaire kaart, maar volgens Raat is dat het niet. “Ik heb gewoon de raad beloofd alle ontwikkelingen te melden. Eind vorige week kwam de aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen en maandag pas de melding van de keten dat er een contract met eigenaar ASR is getekend”, zegt hij. Hudson’s Bay Company (HBC) laat weten in een persbericht nieuwe huurovereenkomsten te hebben getekend voor panden in Amstelveen en Almere, in aanvulling van elf eerder gekozen locaties. In totaal beslaan de contracten 172.400 m2 en bestaan ze uit 12 Hudson’s Bay winkels en een Saks OFF 5TH winkel. Zoals HBC eerder bekendmaakte, is de onderneming voornemens de Nederlandse markt te betreden en er de komende twee jaar tot 20 nieuwe warenhuizen te openen.