Twee mille voor initiatief in Nes

35985_fullimage_mensen_maken270_270x150Twee mille kreeg HappyNes dinsdag 18 juli. Het is een club inwoners van Nes aan de Amstel, die daar activiteiten voor tieners boven de twaalf jaar organiseert. De symbolische cheque werd aangeboden door burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes. Zij waren samen naar het dorp gekomen, waar op dat moment de zogenoemde ‘koffiebus’ stond van het gemeentelijke project #MensenmakenAmstelveen.

Wat dat door de al weer van Amstelveen scheidende burgemeester geïnitieerde project precies inhoudt, vertelden medewerkers van de gemeente. En zij gingen, net als de twee bestuurders, erover in gesprek met de naar de bus gekomen burgers.

Linda Roos (bbA) na 23 jaar uit gemeenteraad

Linda Roos

Linda Roos

Na 23 jaar neemt Linda Roos, de spil en oprichtster van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA), afscheid van de gemeenteraad. Op 27 september beleeft zij de laatste raadsvergadering, waarvan zij actief deel uitmaakt. Helemaal laat zij de lokale politiek niet los, want zij blijft adviseur van haar partij, vooral op het gebied van Ruimte, Wonen en Natuur, waarvoor een van de drie raadscommissie aan het werk is.

Linda Roos is het langst zittend raadslid van Amstelveen. Haar partij begon als actiegroep tegen de sloop van het gebouw van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg, volgens haar een van de weinige monumenten in de gemeente. Ondanks ultieme inzet verloor zij van de gemeentelijke sloopzucht die jarenlang het ruimtelijke beleid van de lokale overheid bepaalde. Ze heeft naar haar zeggen met veel plezier in de raad gezeten en naar haar mening ook veel voor Amstelveen kunnen doen. “Nu is er zoveel nieuw en jong talent in Burgerbelangen Amstelveen dat het een goed moment is om het vaandel over te dragen,” zegt ze.

Snelle burgemeester

Burg. Mirjam van 't Veld

Burg. Mirjam van ‘t Veld

Van alle burgemeesters die ik meemaakte sinds Dirk Rijnders, bleef Mirjam van ’t Veld het kortst in Amstelveen. Zij was de eerste vrouw in de lokale geschiedenis die het ambt bekleedde en misschien historisch gezien ook wel degene die daaraan het snelst de brui gaf. Maar voor dat laatste zou ik de Vereniging Historisch Amstelveen moeten aanschieten. In elk geval maakte Van ‘t Veld niet eens haar eerste termijn af, terwijl je op grond van haar herhaalde liefdesverklaringen jegens de stad anders zou denken. Wij hebben het hier zo goed samen als Amstelveners en het moet nog beter gaan. Als we nou maar allemaal lief zijn en respect hebben voor elkaar. Zoiets.

Vandaar het door haar gestarte project ‘Mensen Maken Amstelveen’. Bij die mensen hoort zij zelf dus binnenkort niet meer, maar het staat natuurlijk leuk op een CV. Net als dat zij werd genomineerd voor de titel wereldburgemeester, wegens de manier waarop zij met de bevolking omging toen de gemeente de noodopvang van Syrische vluchtelingen tussen Joodse instituten dropte.

CAMA-zendelingen bedreigd terug uit Mali

WaaijDe onder meer door de Amstelveense Cama Gemeente uitgezonden zendelingen Arjan de Waaij en diens echtgenote zijn hals over kop om veiligheidsredenen uit Mali naar Nederland teruggekeerd. Dat was hen door de CAMA-leiding in de VS opgedragen. CAMA (Christian and Missionary Alliance) is zowel een denominatie als zendingsgenootschap.

De reden van terugkeer naar hun respectieve thuislanden van het in Mali actieve team was een film van Al Qaida, waarin de zes gegijzelde westerlingen worden getoond (en ook aan het woord komen) die door deze terreurorganisatie vast worden vastgehouden.

In die film (van 11 minuten) wordt ook specifiek aandacht gegeven aan de CAMA en wat die in Mali doet. Met daarbij een dreigende boodschap om de zendelingen te doden. “Daarbij is beeldmateriaal gebruikt waar het werk van ons collega-team in een stad zuidelijk van ons te zien is, inclusief het guesthouse waar we regelmatig verblijven”, meldt het paar aan de achterban. De Amerikanen moesten terug naar Amerika en de Nederlanders naar Nederland. “Uiteindelijk hebben we een week de tijd gekregen om uit Mali weg te gaan”, melden De Waaij’s.

Burgemeester Van ‘t Veld vertrekt weer

Mirjam_van_t_Veld_Echt_Mooij_fotografie.2-7197Na hier drie jaar burgemeester te zijn geweest, gaat Mirjam van ’t Veld (47) weer uit Amstelveen vertrekken. Dus halverwege haar eerste termijn van zes jaar. Per 1 oktober wordt zij voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (met ook vestigingen in Barneveld, Veenendaal en Wageningen).

Daarmee komt de verwachting van amstelveen.blog.nl, gedaan bij haar aantreden in Amstelveen, uit dat zij hier vermoedelijk een ‘tussenpaus’ zou zijn, op weg naar een trede verder in haar carrière. In de nieuwe functie ontvangt zij een salaris van minimaal € 160.000, melden bronnen uit de top van het ziekenhuis.  Dat ligt boven de ruim 120 mille (inclusief eindejaarstoelage) in Amstelveen, exclusief vaste onkostenvergoeding en compensatie voor ziektekostenverzekering.

Bij haar komst naar Amstelveen ontstond enige deining omdat zijn ongeveer gelijktijdig lid van de Raad van Toezicht van het aan De Telegraaf gelieerde WNL werd, vooral toen ze meldde daarmee de journalistiek in de stad een dienst te willen bewijzen.

Burgerbelangen en PvdA willen ‘ouderenkunst’

Jacquelinne Hocker

Jacquelinne Hocker

De coalitiepartijen Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en PvdA komen woensdag met het voorstel te onderzoeken of kunst niet wat voor ouderen is. Die zouden op dat gebied dan actief moeten worden om hun ‘maatschappelijke participatie, sociale omstandigheden en mentale gezondheid’ te verbeteren. In een motie zeggen zij voor de proef 25 mille te willen reserveren.

In bbA is initiatiefneemster burgerlid Jacqueline Höcker. Zij krijgt steun van fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA.

Een burgerlid maakt wel van een raadscommissie deel uit, maar niet van de gemeenteraad. Het voorstel komt aan de orde bij de behandeling door de gemeenteraad woensdag van de zogenoemde Kadernota, waarin de contouren voor de begroting van volgend jaar zichtbaar worden.

In verschillende gemeenten – zoals Groningen, Schiedam, Amersfoort en tien gemeenten in Gelderland – hebben zogenaamde Proeftuinen goede resultaten opgeleverd met dergelijk kunstbeleid.

“Amstelveen heeft behoefte aan succesprojecten voor ouderen” zegt Jacqueline Höcker van bbA. “De stad kent al een aantal sterk vergrijsde wijken en er wordt verwacht dat het aandeel van ouderen in de bevolking er vanaf 2020 hoger is dan 20%. Dat betekent toenemende fysieke problemen, maar ook meer eenzaamheid en hulpbehoevende thuiswonenden” Zij denkt aan samenwerking van de gemeente met zowel sociale als culturele instellingen. “Vita wil dit ook heel graag. Wetenschappelijk is bewezen dat het voor zowel dementerenden als anderen werkt, ook preventief.”

SP: WMO-bijdrage omlaag en geld voor wijkcentra

SP logoDe SP stelt woensdag een aantal – naar eigen zeggen – verbeteringen van de zogenoemde Kadernota (concept begroting) voor. Onder meer komt zij samen met de ChristenUnie met een motie waarin wordt gevraagd de eigen bijdrage te verlagen van mensen die een beroep moeten doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die voorziet in voorzieningen als hulp bij het huishouden en woningaanpassingen.

Volgens de SP doen sommige inwoners die er wel recht op hebben toch geen beroep op de WMO, omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen ophoesten.

Overzichtstentoonstelling Ans Markus

Ans Markus, De cirkel is rond, 24 maal 60x60 cm, olieverf op linnen, 2004-2007In Museum Jan van der Togt aan de Dorpsstraat wordt van 3 oktober tot en met 7 januari de overzichtstentoonstelling “Als ik jou was…” van Ans Markus gehouden. Markus onderzoekt de schaduwkanten van het leven, tot uiting komend in haar recente schilderijenseries “verborgen verdriet” en “de pijn van oud”.

Ook schilderde zij een reeks jeugdportretten van o.a. Frida Kahlo en Modigliani, waarmee zij uiting geeft aan haar bewondering voor door haar gerespecteerde voorgangers. Daarnaast hangt op de expositie een ruime selectie vroeger werk zoals de schetsen, tekeningen en kleinere schilderijen, alsook sculpturen in brons en porselein die Markus sinds enige jaren maakt.

Vloglessen voor tieners bij HEMA

vlogYouTuber Bonnie, bekend als Boncolor, gaf honderden tieners zondag een exclusieve YouTube-les in een pop-up klaslokaal bij de HEMA aan het Binnenhof. Bonnie is een van de acht docenten aan de vlog academy die middelbare scholieren deze zomer opleidt tot vlogger. Dit is een droom voor velen; de livestream van de les aan de vlog academy werd vanmiddag door honderden jongeren gevolgd.

Maaltijdservice KLM in business class Bangkok

klm2Met ingang van 29 oktober gaat KLM de service ‘Anytime for you’ ook aanbieden in Word Business Class op de route van en naar Bangkok. Naast die naar Johannesburg kunnen ook daarop passagiers in WBC dan zelf maaltijden naar wens bestellen.

Director Product Management Wim Spelt: “Aan de vele positieve reacties van passagiers merken we dat de nieuwe service aansluit bij de wens van de klant. Men is aangenaam verrast door het concept van meer keuze en flexibiliteit. En dat is precies wat we voor ogen hebben: de passagier een positieve ervaring geven die hen bijblijft.”