VVD: ‘Gemeente moet niet zelf ICT doen’

Kees Noomen

Kees Noomen

ICT gaat de gemeente miljoenen kosten. Daarvan is de gemeenteraad overtuigd, bleek bij de behandeling van de Kadernota 2018. Het kan wat de VVD betreft niet langzaam genoeg gaan met die digitalisering, zei raadslid Kees Noomen. Wat hem betreft mogen heel die ICT-uitgaven wel tot stilstand komen.

Noomen verwees naar een artikel in Elsevier waarin stond dat volgens politici en managers alles digitaal moet, omdat het efficiënter en goedkoper zou zijn. “Maar dure krachten staat nu zelf te kopiëren. Is dat wel zo slim?” stond er.

Noomen: “Het meeste geld zit niet in aanschafkosten van de software of licentiekosten, maar in het afstellen door externe consultants voor wat Amstelveen eigenlijk nodig heeft. En zij weten dat eigenlijk ook niet en wij gaan ze dat ongeveer eerst vertellen. Vragen om problemen is dat.”

Omstreden procedure ‘groene leges’

Frank Berkhout

Frank Berkhout

Als een procedurele overval zag de meerderheid van de gemeenteraad het. D66 toverde bij de behandeling van de Kadernota (concept begroting) op het laatste moment een motie uit de hoed, met steun van de VVD, inhoudende dat drie ton wordt gereserveerd voor een fonds waaruit bouwleges geheel of gedeeltelijk worden betaald als het om een duurzaam bouwwerk gaat.

Andere fracties vonden vooral dat zoiets op deze manier niet kan. Er moet een initiatiefvoorstel voor worden gemaakt. “Het is een 1-2tje tussen twee coalitiepartijen”, klaagde GroenLinks-fractievoorzitter Martin Kortekaas.

Raad overrompeld door vertrek Van ‘t Veld

Kees Noomen (VVD), voorzitter vertrouwenscommissie

Kees Noomen (VVD), voorzitter vertrouwenscommissie

Overrompeld voelt de gemeenteraad zich door het plotselinge vertrek van de burgemeester, die per 1 oktober de baas van ziekenhuis Gelderse Vallei wordt. Fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD sprak van een anticlimax. Hij zei dat bij de behandeling woensdag van de zogenoemde Kadernota (die de kaders voor de komende begroting bevat).

“Zeker als ex-voorzitter van de vertrouwenscommissie (die de sollicitaties beoordeelt van de kandidaten voor het ambt, red.) trek ik het me bijzonder aan, omdat je je afvraagt: wat hebben we fout gedaan? We hebben bewust het risico genomen door een ambitieuze burgemeester te nemen en dan weet je dat je die op een bepaald moment gaat verliezen, het is tenslotte net als met goede voetballers. Maar dat de nieuwe club zo snel kwam, hebben we niet zien aankomen en valt toch een beetje rauw op ons dak.

Nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd

De gemeenteraad heeft woensdagmiddag officieel na een jaar afscheid genomen van kinderburgemeester Melle Vos. Haar keten is overgenomen door de in die functie gekozen Varvara Denisova, die een belofte aflegde.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld had in feite al persoonlijk afscheid van haar genomen bij pannenkoeken in het Amsterdamse Bos. “Je hebt het fantastisch gedaan en bent met alle wethouders wel op pad geweest”, zei Van ’t Veld. Melle ging ook naar Brussel en was op een dag met alle kinderburgemeesters uit Nederland. “Een natuurtalentje”, noemde de ‘echte’ burgemeester haar en een belofte voor de politiek. “Alleen moet je dan nog een partij kiezen.”

SP weer tegen concept begroting

Joep van Erp

Joep van Erp

Zoals gebruikelijk met de stem van de SP tegen is de gemeenteraad woensdag akkoord gegaan met de zogenoemde Kadernota, waarin de contouren voor de volgende begroting zijn vastgelegd. De SP wilde wel instemmen deze keer, mits de gemeenteraad instemde met door die fractie ingediende moties, waarin onder meer werd gevraagd te stoppen met het ‘peperdure’ re-integratie project om ook 50 Plussers aan een baan te helpen en van B&W te horen hoe die denken onder de huisvesting van statushouders niet die van Amstelveense woningzoekenden negatief te laten beïnvloeden.

“Chantage”, noemde VVD-fractievoorzitter Noomen de houding van de SP. Ook andere fracties stemmen in met de kadernota als hun eigen moties door de raad niet worden gesteund. Maar SP-fractievoorzitter Joep van Erp vond dat de Kadernota er een van de complete raad moet zijn en dan met de wensen van zijn partij ook wel eens rekening kan worden gehouden.

Twee mille voor initiatief in Nes

35985_fullimage_mensen_maken270_270x150Twee mille kreeg HappyNes dinsdag 18 juli. Het is een club inwoners van Nes aan de Amstel, die daar activiteiten voor tieners boven de twaalf jaar organiseert. De symbolische cheque werd aangeboden door burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Jeroen Brandes. Zij waren samen naar het dorp gekomen, waar op dat moment de zogenoemde ‘koffiebus’ stond van het gemeentelijke project #MensenmakenAmstelveen.

Wat dat door de al weer van Amstelveen scheidende burgemeester geïnitieerde project precies inhoudt, vertelden medewerkers van de gemeente. En zij gingen, net als de twee bestuurders, erover in gesprek met de naar de bus gekomen burgers.

Linda Roos (bbA) na 23 jaar uit gemeenteraad

Linda Roos

Linda Roos

Na 23 jaar neemt Linda Roos, de spil en oprichtster van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA), afscheid van de gemeenteraad. Op 27 september beleeft zij de laatste raadsvergadering, waarvan zij actief deel uitmaakt. Helemaal laat zij de lokale politiek niet los, want zij blijft adviseur van haar partij, vooral op het gebied van Ruimte, Wonen en Natuur, waarvoor een van de drie raadscommissie aan het werk is.

Linda Roos is het langst zittend raadslid van Amstelveen. Haar partij begon als actiegroep tegen de sloop van het gebouw van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg, volgens haar een van de weinige monumenten in de gemeente. Ondanks ultieme inzet verloor zij van de gemeentelijke sloopzucht die jarenlang het ruimtelijke beleid van de lokale overheid bepaalde. Ze heeft naar haar zeggen met veel plezier in de raad gezeten en naar haar mening ook veel voor Amstelveen kunnen doen. “Nu is er zoveel nieuw en jong talent in Burgerbelangen Amstelveen dat het een goed moment is om het vaandel over te dragen,” zegt ze.

Snelle burgemeester

Burg. Mirjam van 't Veld

Burg. Mirjam van ‘t Veld

Van alle burgemeesters die ik meemaakte sinds Dirk Rijnders, bleef Mirjam van ’t Veld het kortst in Amstelveen. Zij was de eerste vrouw in de lokale geschiedenis die het ambt bekleedde en misschien historisch gezien ook wel degene die daaraan het snelst de brui gaf. Maar voor dat laatste zou ik de Vereniging Historisch Amstelveen moeten aanschieten. In elk geval maakte Van ‘t Veld niet eens haar eerste termijn af, terwijl je op grond van haar herhaalde liefdesverklaringen jegens de stad anders zou denken. Wij hebben het hier zo goed samen als Amstelveners en het moet nog beter gaan. Als we nou maar allemaal lief zijn en respect hebben voor elkaar. Zoiets.

Vandaar het door haar gestarte project ‘Mensen Maken Amstelveen’. Bij die mensen hoort zij zelf dus binnenkort niet meer, maar het staat natuurlijk leuk op een CV. Net als dat zij werd genomineerd voor de titel wereldburgemeester, wegens de manier waarop zij met de bevolking omging toen de gemeente de noodopvang van Syrische vluchtelingen tussen Joodse instituten dropte.

CAMA-zendelingen bedreigd terug uit Mali

WaaijDe onder meer door de Amstelveense Cama Gemeente uitgezonden zendelingen Arjan de Waaij en diens echtgenote zijn hals over kop om veiligheidsredenen uit Mali naar Nederland teruggekeerd. Dat was hen door de CAMA-leiding in de VS opgedragen. CAMA (Christian and Missionary Alliance) is zowel een denominatie als zendingsgenootschap.

De reden van terugkeer naar hun respectieve thuislanden van het in Mali actieve team was een film van Al Qaida, waarin de zes gegijzelde westerlingen worden getoond (en ook aan het woord komen) die door deze terreurorganisatie vast worden vastgehouden.

In die film (van 11 minuten) wordt ook specifiek aandacht gegeven aan de CAMA en wat die in Mali doet. Met daarbij een dreigende boodschap om de zendelingen te doden. “Daarbij is beeldmateriaal gebruikt waar het werk van ons collega-team in een stad zuidelijk van ons te zien is, inclusief het guesthouse waar we regelmatig verblijven”, meldt het paar aan de achterban. De Amerikanen moesten terug naar Amerika en de Nederlanders naar Nederland. “Uiteindelijk hebben we een week de tijd gekregen om uit Mali weg te gaan”, melden De Waaij’s.

Burgemeester Van ‘t Veld vertrekt weer

Mirjam_van_t_Veld_Echt_Mooij_fotografie.2-7197Na hier drie jaar burgemeester te zijn geweest, gaat Mirjam van ’t Veld (47) weer uit Amstelveen vertrekken. Dus halverwege haar eerste termijn van zes jaar. Per 1 oktober wordt zij voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (met ook vestigingen in Barneveld, Veenendaal en Wageningen).

Daarmee komt de verwachting van amstelveen.blog.nl, gedaan bij haar aantreden in Amstelveen, uit dat zij hier vermoedelijk een ‘tussenpaus’ zou zijn, op weg naar een trede verder in haar carrière. In de nieuwe functie ontvangt zij een salaris van minimaal € 160.000, melden bronnen uit de top van het ziekenhuis.  Dat ligt boven de ruim 120 mille (inclusief eindejaarstoelage) in Amstelveen, exclusief vaste onkostenvergoeding en compensatie voor ziektekostenverzekering.

Bij haar komst naar Amstelveen ontstond enige deining omdat zijn ongeveer gelijktijdig lid van de Raad van Toezicht van het aan De Telegraaf gelieerde WNL werd, vooral toen ze meldde daarmee de journalistiek in de stad een dienst te willen bewijzen.