Categorie: "Wijknieuws"

GroenLinks wil bos bij Westwijk

GroenLinks wil dat er ten zuiden van de Westwijk een bos komt en dat de gemeente daarop aandringt bij de provincie. Dat blijkt uit vragen die de gemeenteraadsfractie van die partij heeft gesteld aan B en W. Bos direct ten zuiden van de bebouwing is volgens GL beter dan in de Bovenkerkerpolder, die in de visie van de fractie een open karakter moet houden. In een rapport van bureau Oranjewoud over de Bovenkerkerpolder zijn drie varianten voor inrichting ervan de beschreven, waardoor de natuurwaarden er zouden toenemen. In alle drie wordt aanleg van 48 tot 75 hectare park/bos genoemd. GL wil weten of het college in principe al voor een van de varianten heeft gekozen en pleit zelf dus voor bosaanleg op een andere locatie. Zo dicht mogelijk bij de bebouwing heeft het méér recreatieve toegevoegde waarde dan halverwege tussen Uithoorn en Amstelveen, vindt zij. Agrarische bedrijvigheid in de polder en weidevogelbeheer is ook beter te combineren met andere natuurfuncties dan met een bos, aldus GroenLinks. Het door haar gewenste groen zou op de locatie van het voormalige asielzoekerscentrum moeten komen.

Herfstlunch in De Meent

Een echte herfstlunch is er woensdag 18 oktober in ontmoetingscentrum De Meent. Met drie gangen. Menu: champignonsoep, rode kool met appeltjes, aardappelen en een saucijsje, bitterkoekjesvla (dessert). De kaartverkoop (4,40 euro) is al begonnen. Ook in De Meent speelt theatergroep Brandaan dinsdag 25 oktober (14.00 uur) ‘De koning van Zwart Wit land.´ Een familievoorstelling voor kinderen van 4 jaar en ouder. Niels Cotterink beeldt kruipend, springend en sluipend verschillende sprookjesfiguren uit. Kaarten 3 euro.

Kledingbeurs in Open Hof

In ’t Open Hof (Burg. Haspelslaan) wordt 5 november een kledingbeurs gehouden, Van 131 oktober af kunnen daarvoor tafels worden gereserveerd. Elke maandagmiddag is er bridgen in van 13.30 tot 16.30 uur (entree: € 1,50) en om de veertien dagen op zondag (14-16.30 uur) stijldansen (€3,30 per paar). Het dansen start op 2 oktober.

Voor kinderen is er nog plaats op Russisch Ballet op dinsdagmiddagen (start 1 november) en kinderballet, Doka voor kids en ‘naai je eigen mode’) voor meisjes van 12-15 jaar.

Creatieve en sportmiddagen voor jeugd

Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen zich op woensdagmiddagn van 14.00 tot 15.30 uur creatief uitleven in ontmoetinghscentrum De Meent (Orion). Ze leren omgaan met verschillende materialen en technieken, zoals klei, verf en stof. De werkstukken zijn afgestemd op het seizoen en feestdagen. De wekelijks instuif (vooraf aanmelden niet nodig) start 5 oktober. Kosten:. € 1,25 per keer.

Voor jeugd van 6 tot 12 jaar is op woensdagmiddagen sport en spel van 13.45 tot 15.45 uur onder leiding van een docent. Kosten: € 1,65 per keer. Start op 5 oktober.

Workshops journalistiek voor tieners

Woensdag 28 september start een serie van zes workshops ‘Journalisten in de Dop’ voor tieners. Die begint met een rondleiding bij de Telegraaf (12.30 tot 16.30 uur), waar ook nog drie van de overige workshops worden gehouden (14.30 tot 17.30 uur). Die zijn primair bedoeld voor medewerking aan de Sinterklaaskrant van de Telegraaf op 11 november. De laatste twee weken wordt in The Point (de Meent) gewerkt aan The Point Paper. Wie meedoet aan de workshops krijgt daarna voorrang bij het kiezen in welke redactrie hij bij The Point Paper wil zitten (sport, vrije tijd, nieuws etc). De krant verschijnt enkele keren per jaar. Inschrijven: vanaf 14 september. 13.00 uur.

Hondenbezitters ontevreden over beleid

Het gemeentelijke hondenbeleid wordt in Waardhuizen en Middenhoven door hondenbezitters maar matig gewaardeerd. Dat blijkt uit een enquête van het wijkblad Gondelkoerier. Tweederde van de hondenbezitters is ontevreden. Volgens de meesten is het beleid te eenzijdig op los lopende honden (buiten daarvoor gereserveerde gebieden) gericht, in paats van op het opruimen van hondenpoep. Terwijl juist om dat laatste het beleid is ontwikkeld. Volgens dertig procent van de ondervraagden in Waardhuizen ligt er sinds de invoering van het beleid meer poep op straat dan ooit tevoren. In Middenhoven was dat percentage bijna 40. Maar volgens wethouder Alink (milieu) worden er nog steeds heel wat kilo’s poep opgehaald uit de daarvoor bestemde bakken en geeft de enquête een vertekend beeld van de effecten van het beleid.

Open Hof begint vol te lopen

De cursussen, workshops en andere activiteiten in Open Hof (Burg. Haspelslaan) lopen al aardig vol, meldt locatiemanager Gerard Biesot van dat wijkcentrum. Inschrijven kan elke dag van 10.00 tot 15.00 uur., Voor volwassenen en senioren is er nog wat ruimte bij diverse activiteiten, zoals computercursussen, Frans (op herhaling) en natuurgeneeswijzen. Voor kinderen is op alle cursussen nog plaats. Op 7 oktober (15.30 uur) start ‘Naai je eigen mode’ voor meisjes van 12-15 jaar (vijf lessen, naaimachines aanwezig). Voor de bar worden nog vrijwilligers gezocht voor woensdagochtend en –middag.

Vergadering Wijkplatform Waardhuizen Middenhoven

In De Meent wordt donderdag 22 september om 20.00 uur een vergadering gehouden van het wijkplatform Waardhuizen / Middenhoven. Iedereen kan daar meepraten over problemen in de wijk en / of suggesties aanreiken voor verbeteringen. Het platform heeft geen vaste samenstelling en wordt gewoon gevormd door degenen die naar de vergadering komen. Er is wel een vast bestuur, dat iedere wijkbewoner uitnodigt te komen. Ook op 1 december is er nog een platformvergadering. Het bestuur zoekt overigens naar een nieuwe voorzitter, als opvolger van Jan van Denderen, die de functie sinds medio 2002 heeft bekleed. Kandidaten kunen zich medel bij stichting Cardanus (let. 5434552). Meer informatie op www.wijkplatforms-amstelveen.nl

Bezwaar tegen verkeersborden Olympiadelaan verworpen

Ook al zij ze volgens een bewoner van de Olympiadelaan overbodig, de borden die aangeven dat daar (en in de naaste omgeving) maar 30 kilometer mag worden gereden, blijven staan. Het bezwaar van de bewoner tegen dat besluit van B en W is op advies van de commissie voor bezwaarschriften door het college verworpen. De indiener ervan vond de maatregel overbodig, omdat in de zijhofjes van de Olympiadelaan naar zijn mening toch onmogelijk harder dan 30 kilometer kan worden gereden. Door de borden wordt volgens hem het parkachtige karakter van de woonhofjes aangetast. De commissie vond dat het voorkomen van overbodige besluiten geen persoonlijk belang van de klager kan zijn.

Open Hof 5 september weer van start

Wijkcentrum ‘t Open Hof gaat maandag 5 september weer open. Men kan zich er inschrijven voor tal van activiteiten in het nieuwe seizoen, zoals: Engelse en Franse les, een vriendschapscursus voor Vrouwen 55 Plus, een cursus ov er natuurgeneeswijzen en in het maken van eigen kleding (bedoeld voor tieners). Voot peuterspeelzaal Dreumel kan alleen nog voor de maandag worden ingeschreven. De andere dagen zijn vol. Wel wordt er nog een leidster gezocht voor de vrijdagochtend.