Categorie: "Wijknieuws"

Vergadering Wijkplatform Waardhuizen Middenhoven

In De Meent wordt donderdag 22 september om 20.00 uur een vergadering gehouden van het wijkplatform Waardhuizen / Middenhoven. Iedereen kan daar meepraten over problemen in de wijk en / of suggesties aanreiken voor verbeteringen. Het platform heeft geen vaste samenstelling en wordt gewoon gevormd door degenen die naar de vergadering komen. Er is wel een vast bestuur, dat iedere wijkbewoner uitnodigt te komen. Ook op 1 december is er nog een platformvergadering. Het bestuur zoekt overigens naar een nieuwe voorzitter, als opvolger van Jan van Denderen, die de functie sinds medio 2002 heeft bekleed. Kandidaten kunen zich medel bij stichting Cardanus (let. 5434552). Meer informatie op www.wijkplatforms-amstelveen.nl

Bezwaar tegen verkeersborden Olympiadelaan verworpen

Ook al zij ze volgens een bewoner van de Olympiadelaan overbodig, de borden die aangeven dat daar (en in de naaste omgeving) maar 30 kilometer mag worden gereden, blijven staan. Het bezwaar van de bewoner tegen dat besluit van B en W is op advies van de commissie voor bezwaarschriften door het college verworpen. De indiener ervan vond de maatregel overbodig, omdat in de zijhofjes van de Olympiadelaan naar zijn mening toch onmogelijk harder dan 30 kilometer kan worden gereden. Door de borden wordt volgens hem het parkachtige karakter van de woonhofjes aangetast. De commissie vond dat het voorkomen van overbodige besluiten geen persoonlijk belang van de klager kan zijn.

Open Hof 5 september weer van start

Wijkcentrum ‘t Open Hof gaat maandag 5 september weer open. Men kan zich er inschrijven voor tal van activiteiten in het nieuwe seizoen, zoals: Engelse en Franse les, een vriendschapscursus voor Vrouwen 55 Plus, een cursus ov er natuurgeneeswijzen en in het maken van eigen kleding (bedoeld voor tieners). Voot peuterspeelzaal Dreumel kan alleen nog voor de maandag worden ingeschreven. De andere dagen zijn vol. Wel wordt er nog een leidster gezocht voor de vrijdagochtend.

Stadshartconsulente verdwijnt

Omdat de bouw van het Stadshart vrijwel klaar is en – vooral – omdat de gemeente bezuinigt, kan de Stadshartconsulente na vijf jaar wel de laan uit worden gestuurd, vinden B en W. Het centrum met de vele culturele voorzieningen en winkelconcentratie is in de ogen van het college opeens een wijk als alle andere wijken. De consulente was aanspreekpunt voor bewoners. Die moeten zich in de toekomst maar wenden tot de teamleider ‘wijkbeheer’ op het gemeentehuis. Verder is het de bedoeling dat Cardanus de wijk gaat ondersteunen met een opbouwwerker en een wijkconcierge. Zoals alle andere wijken.

Vrijwilligers wijkcentra in opstand

De honderden vrijwilligers van de Amstelveense wijkcentra zijn massaal in opstand gekomen tegen het plan van de directie van Stichting Cardanus iedere locatiemanager naar een andere wijk over te plaatsen en daar ook een andere functie (sociaal cultureel werker) te geven. Cardanus beheert de centra. Maandagavond stapten vrijwel alle 150 aanwezige vrijwilligers op uit een bijeenkomst waar directeur André Wouterse het plan wilde toelichten. Zij vonden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd. Volgens Cardanus is de verandering nodig in verband met de op til zijnde invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MVO) en mogelijk verdere bezuinigingen op welzijn. Van de in totaal circa 500 vrijwilligers hebben er inmiddels meer dan 300 hun handtekening over een protestschrift gezet. Zij zien in locatiemanagers hun vaste contactpersonen in de wijkcentra en zij woedend omdat Cardanus ook weigert die in hun nieuwe functie in dezelfde wijken te laten werken. “Dit leidt tot demotivatie en veel vrijwilligers haken waarschijnlijk af,” zegt een van de actievoerders.

Cursussen in Alleman

In wijkcentrum Alleman (Bankras) gaan het komende seizoen weer de volgende cursussen en workshops voor kiinderen van start: breakdance, koken, make-up, striptekenen en tekenen/schilderen. Ook is er een ‘natuur (herfst) workshop. Aanmelden kan kun al, van maandag tot en met donderdag.

Uilenstede houdt subsidie

De subsidie van 10 duizend euro voor de bewonersvereniging van Uilenstede (VBU) wordt niet geschrapt. Een motie van de coalitie in de gemeenteraad (GroenLinks, CDA, PvdA en D66) voorkwam dat woensdag (13 juli). De raad vindt dat Uilenstede moet worden gezien als een kleine, bijzondere wijk, waarin de VBU een belangrijke communicatieve en sociale rol speelt. Volgens de raad fungeert zij in feite als wijkplatform. De gemeente bezuinigt in totaal voor 250 duizend euro op subsidies voor welzijn, cultuur en sport.

Wijkfeest in Groenelaan

In Groenelaan, rond de vijver tussen Groenhof en de Bolder, wordt zaterdag 16 juli weer een wijkfeest gehouden, van 11.00 tot 21.00 uur. ‘s Morgens krijgen jonge muzikanten (tot 16 jaar) het podium. Daarva: gospelkoor, passionkoor, jeugdkoor, een combo. Er zijn workshops in de Bolder. Afsluiting met een barbecue voor 200 personen (kaarten in voorverkoop) en optreden van popkoor plus band. Meer info in het feestprogramma (verkrijgbaar in De Bolder).

Zomers darten in Oude Dorp

Er is weer een zomerdarttournooi (voor alle leeftijden) in het Oude Dorp aan de gang. Het derde jaar waarin dat gebeurt. Bij mooi weer verzamelen de darters zich aan het einde van de dag en in de weekends op het speelpleintje aan Zetveld. De feestelijke prijsuitreiking is op 3 september. Het begon allemaal in 2003 voor de jeugd, maar het werd ook een evenement voor (groot) ouders. Iedereen is welkom. De standenlijsten worden verdeeld in drie groepen: aspiranten, jeugd en volwassenen. Het Oranjefonds stelde 1000 euro beschikbaar voor het buurtinitiatief. Meet weten? Telefoon 6436262 of: [email protected]

Digibeten naar De Linde!

Het digitaal wijkpunt voor Keizer Karelpark is verplaatst naar het recent geopende tijdelijke wijkcentrum De Linde (Lindenlaan 52). Het bezoek op de vorige locatie, aan de Hortensialaan, viel nogal tegen. Het digitaal wijkpunt is bedoeld om buurtbewoners de kneepjes van het PC-gebruik beter bij te brengen. Daarvoor zetten vrijwilligers zich in. Vooral bestemd voor ouderen en digibeten, om bewoners ook langs de elektronische snelweg met elkaar in contact te brengen. Meet informatie: 4410100.