Categorie: "Wijknieuws"

Zomers darten in Oude Dorp

Er is weer een zomerdarttournooi (voor alle leeftijden) in het Oude Dorp aan de gang. Het derde jaar waarin dat gebeurt. Bij mooi weer verzamelen de darters zich aan het einde van de dag en in de weekends op het speelpleintje aan Zetveld. De feestelijke prijsuitreiking is op 3 september. Het begon allemaal in 2003 voor de jeugd, maar het werd ook een evenement voor (groot) ouders. Iedereen is welkom. De standenlijsten worden verdeeld in drie groepen: aspiranten, jeugd en volwassenen. Het Oranjefonds stelde 1000 euro beschikbaar voor het buurtinitiatief. Meet weten? Telefoon 6436262 of: [email protected]

Digibeten naar De Linde!

Het digitaal wijkpunt voor Keizer Karelpark is verplaatst naar het recent geopende tijdelijke wijkcentrum De Linde (Lindenlaan 52). Het bezoek op de vorige locatie, aan de Hortensialaan, viel nogal tegen. Het digitaal wijkpunt is bedoeld om buurtbewoners de kneepjes van het PC-gebruik beter bij te brengen. Daarvoor zetten vrijwilligers zich in. Vooral bestemd voor ouderen en digibeten, om bewoners ook langs de elektronische snelweg met elkaar in contact te brengen. Meet informatie: 4410100.

Oplossing voor kinderen van Augustijntje

Voor de opvang van kinderen uit kinderdagverblijf ‘Het Augustijntje’ aan de Kalfjeslaan, dat binnenkort gaat sluiten, is een oplossing gevonden. B en W stellen een locatie beschikbaar aan Zonnestein (bij de gymzaal van Martinus), waar een noodgebouwtje voor 36 kindplaatsen kan worden geplaatst. In de toekomst is daar woningbouw gepland. Daarin wordt dan een permanent pand voor kinderopvang meegenomen. Het Augustijntje ligt in Amsterdam, maar de meeste kinderen komen Amstelveen-Noord. Amsterdam wil aan de Kalfjeslaan kantoren bouwen. De organisaties voor kinderopvang kunnen met plannen komen voor de tijdelijke huisvesting en moeten daarin zelf investeren. “Wij zijn niet verantwoordelijk voor kinderopvang, maar wel voor het aanwijzen van een locatie, vinden we,” zei wethouder Winnie Blok maandagmiddag. Zij heeft er bij het stadsdeel Zuider-Amstel op aangedrongen er voor te zorgen dat Het Augustijntje open blijft tot de noodvoorziening klaar is, in het volgende voorjaar.

Grootscheepse renovatie Keizer Karelpark

Zeshonderd nieuwe woningen moeten er in Keizer Karelpark komen. Dat plan hebben gemeente en Woongroep Holland. De Van der Hooplaan wordt hét winkelgebied. Daarmee is dan blijkbaar een knoop doorgehakt, want tot nu toe was niet duidelijk of Lindenlaan en Van der Hooplaan sámen als centraal winkelareaal zouden gelden. De gemeente ziet nu het liefst dat winkeliers zoveel mogelijk naar de te herstructureren Van der Hooplaan verhuizen. Daar is ook een grote supermarkt voorzien. Er bestaan verder plannen voor een nieuw wijkcentrum. Tijdelijk fungeert het voormalige gebouwtje van De Boemerang (kringloopwinkel) als zodanig. Overigens betekent het allemaal niet dat het woningbestand drastisch wordt uitgebreid: het gaat vooral om renovatie. Volgens Stichting Cardanus verslechtert nu de leefbaarheid in de wijk. Er moeten volgens de gemeentelijke wijkvisie vooral woningen voor ouderen en starters komen.

Computercursussen en Engelse les voor senioren

In september gaan in ‘t Open Hof (Burg. Haspelslaan) computercursussen voor senioren (55 plus) van start, waaronder over het programma Photoshop Digitaal (beeldmanipulatie). Ook gaat een cursus Engels voor beginners voor die categorie van start. De peuterspeelzaal Dreumel is in het nieuwe seizoen open op maandag, dinsdag en vrijdag.De eerste van zeven fietstochten (‘Zadelpret”) wordt woensdag 29 juni (10.00-16.00 uur) gereden onder professionele begeleiding en is 25 kilometer lang. Schaakclub Rosso in ‘t Open Hof zoekt nieuwe leden voor interne competitie in het nieuwe seizoen (donderdagavonden 20.00 uur). Aanmelden: 020 6416844.

Open Hof: al inschrijven voor nieuw seizoen

Wijkcentrum ’t Open Hof heeft het programma voor het nieuwe seizoen al vrijwel klaar. Kinderen kunnen nu al worden ingeschreven voor de cursussen clipdance, Doka voor kids, (Russisch) ballet, tekenen en schilderen, computer ‘tikken met tien vingers’ en yoga. Ook zijn er creatieve workshops. Er wordt noch iemand gezocht die tienermeiden een aantal workshops ‘naai je eigen mode’ kan geven. Voor volwassenen is er elke maandagmiddag bridgen (kosten 1 euro). In de zomermaanden worden zeven fietstochten georganiseerd. In augustus is ’t Open Hof gesloten. Er worden nog vrijwilligers voor bar en balie gezicht. Informatie: 6416844.