Cursussen in Alleman

In wijkcentrum Alleman (Bankras) gaan het komende seizoen weer de volgende cursussen en workshops voor kiinderen van start: breakdance, koken, make-up, striptekenen en tekenen/schilderen. Ook is er een ‘natuur (herfst) workshop. Aanmelden kan kun al, van maandag tot en met donderdag.

Betere vervoervergoeding gehandicapten

Van 1 oktober af krijgen gehandicapten en ouderen die gebruik maken van regiovervoer ook voor langere ritten een vergoeding van de gemeente. Nu nog wordt maar betaald tot en met de derde zone. Daar komen nu de zones vier en vijf bij. De gemeenteraad dwong dat af van B en W door middel van een amendement. Volgens Anke Smit (D66), die de motie indiende, handels Amstelveen niet in overeenstemming met het protocol Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), dat is ondertekend door Rijk, VNG en Centrale Gehandicapten Raad. De nieuwe regeling duurt voorlopig tot 1 juli 2006. Verwacht dat dan de nieuwe Wet Maatschappelijke Zorg wordt ingevoerd.

VVD tegen meer geld voor minima

De gemeenteraad wil dat de voordelen van het lokale minimabeleid voor een grotere groep inwoners beschikbaar komen. Nu komen alleen gezinnen met inkomens tot maximaal 110 procent van de bijstandsnorm in aanmerking. De raad wil die grens verhogen naar 125 procent en steunde daartoe een motie van de coalitiepartijen. De fracties van VVD en Burgerbelangen (BBA) stemden tegen. “De gemeente verliest er geld door en de minima een prikkel om aan de slag te gaan,” zei de VVD-er Rietdijk. De coalitie heeft een voorstel van B en W gevraagd voor de begroting 2006. De dekking moet komen uit de inmiddels als structureel te beschouwen ‘onderschrijding’ bij de uitgaven voor het minimabeleid. Kort gezegd: elk jaar wordt er minder uitgegeven dan was begroot.

Uilenstede houdt subsidie

De subsidie van 10 duizend euro voor de bewonersvereniging van Uilenstede (VBU) wordt niet geschrapt. Een motie van de coalitie in de gemeenteraad (GroenLinks, CDA, PvdA en D66) voorkwam dat woensdag (13 juli). De raad vindt dat Uilenstede moet worden gezien als een kleine, bijzondere wijk, waarin de VBU een belangrijke communicatieve en sociale rol speelt. Volgens de raad fungeert zij in feite als wijkplatform. De gemeente bezuinigt in totaal voor 250 duizend euro op subsidies voor welzijn, cultuur en sport.

Biologische markt wordt voortgezet

De biologische markt in het Stadshart is voorlopig gered, ook al was die tot nu toe geen overweldigend succes. Met alleen de fractie van Burgerbelangen tegen nam de gemeenteraad een motie aan, waarin B en W werd opgedragen het experiment nog een jaar voort te zetten óf e nu al een definitieve vergunning voor te geven. In september moet het college met een advies aan de Commissie Ruimte Wonen en Natuur komen. Wethouder Tiemessen, die zich eerder nogal pessimistisch over de markt uitliet, zei dat B en W graag gevolg geven aan de wens van de raad.

Burgerbelangen tegen subsidie christelijke koren

Burgerbelangen (BBA) heeft woensdagavond (13 juli) geprobeerd de gemeentelijke subsidie van het Pauluskoor en de Christelijke Oratorium Vereniging (ruim veertien mille) over te hevelen naar andere verenigingen en organisaties. Volgens BBA-er David de Jong hebben instellingen die op basis van religie functioneren maar een ‘beperkt bereik’ en moet de gemeente religieus neutraal blijven. Zijn amendement maakte overigens geen schijn van kans. Wethouder Rien Alink constateerde dat beide koren waardevol zijn voor de cultuur in Amstelveen. Tevergeefs probeerde De Jong ook de Amstelveense kunstprijs om zeep te helpen en de vrijkomende 13.500 euro te geven aan nu door subsidiebezuinigingen gekorte (neutrale) verenigingen. Hij beschuldigde PvdA-wethouder Winnie Blok (welzijn) ervan haar socialistische principes te verloochenen door mee te werken aan een in zijn ogen weinig sociaal beleid. Blok:

Gemeenteraad redt vakantiekampen!

De subsidie voor de vakantiekampen Kinderland en Ons Vakantiekamp zijn gered. De coalitie in de gemeenteraad (PvdA, CDA, GroenLinks en D66) stemde woensdagavond (13 juli) via een amendement tegen het korten van beide organisaties met in totaal ruim 15 duizend euro. Zij blijven nu samen 22 duizend euro ontvangen. Ook de bijdrage aan scoutinggroep Uiterton (12.700 euro) blijft gehandhaafd. De dekking komt uit een deze week geconstateerde meevaller van zestien mille op de inspectie voor kinderopvang en kortingen op het sportbudget, de uitgave van een jeugdfolder en de kunstprijs Amstelveen. (Meer)

VVD wil invloed van burgers op programma

De Amstelveense VVV zegt bij de verkiezingen voor de gemeenteraad de inwoners invloed op het verkiezingsprogramma te willen geven. Van woensdag 13 juli af is daarvoor de website www.amstelveenverdientbeter.nl beschikbaar. Ook wordt een campagne in de lokale kranten gevoerd. Overigens moeten de aangedragen ideeën wel passen in de liberale uitgangspunten van de partij, meldt afdelingsvoorzitter Rolf Thung. (Meer)

Wijkfeest in Groenelaan

In Groenelaan, rond de vijver tussen Groenhof en de Bolder, wordt zaterdag 16 juli weer een wijkfeest gehouden, van 11.00 tot 21.00 uur. ‘s Morgens krijgen jonge muzikanten (tot 16 jaar) het podium. Daarva: gospelkoor, passionkoor, jeugdkoor, een combo. Er zijn workshops in de Bolder. Afsluiting met een barbecue voor 200 personen (kaarten in voorverkoop) en optreden van popkoor plus band. Meer info in het feestprogramma (verkrijgbaar in De Bolder).

Zomers darten in Oude Dorp

Er is weer een zomerdarttournooi (voor alle leeftijden) in het Oude Dorp aan de gang. Het derde jaar waarin dat gebeurt. Bij mooi weer verzamelen de darters zich aan het einde van de dag en in de weekends op het speelpleintje aan Zetveld. De feestelijke prijsuitreiking is op 3 september. Het begon allemaal in 2003 voor de jeugd, maar het werd ook een evenement voor (groot) ouders. Iedereen is welkom. De standenlijsten worden verdeeld in drie groepen: aspiranten, jeugd en volwassenen. Het Oranjefonds stelde 1000 euro beschikbaar voor het buurtinitiatief. Meet weten? Telefoon 6436262 of: [email protected]