Nieuwe peilpunten voor waterpeil in polders

Voor de Bovenkerkerpolder, de Noorder en Zuider Legmeerpolder en de Uithoornse Polder zijn nieuwe peilbesluiten genomen en andere maatregelen voor een juist waterpeil, goede waterkwaliteit en dito waterhuishouding. Zij maken deel uit van het Watergebiedsplan Westeramstel dat door het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is vastgesteld.

Belanghebbenden kunnen overigens tegen die aanpassingen bezwaar maken tot 3 januari bij de Amsterdamse rechtbank, ook als zij al een zogenoemde zienswijze bij het schap indienden, die werd afgewezen. Bij de rechtbank moet het beroep worden ingediend bij de afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Men kan ook beroep instellen via de internetsite: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet men wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de website kan men ook de precieze voorwaarden vinden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden van het beroep.

In het plan zijn waterinrichtingsmaatregelen (aanleg en wijzigingen van waterstaatswerken) opgenomen zoals dit staat beschreven in artikel 5.4 van de Waterwet. Hierop is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Daarom geldt voor het indienen van beroep dat: de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen; het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Inzien van stukken

Men kan de juiste stukken over de veranderingen zijn in te zien op de gemeentehuizen van Amstelveen en Uithoorn, alsmede in het Dorpdhuis van De Kwakel aan de Kerklaan 16.

 

 

 

Lees ook:Tien jaar cel voor moord in kast
Lees ook:Nieuwe getuige in zaak tegen moordenaar Gabrielle Cevat
Lees ook:Drie beroepen bij RvS tegen AL-lijn
Lees ook:Straffen voor bij schietincident betrokken RKAVIC-voetballers
Lees ook:OM in beroep tegen 10 jaar celstraf kastmoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.