Categorie: "Cultuur"

Muziekvereniging Bovenkerk dupe van bezuigingen

Muziekvereniging Bovenkerk is verdrietig. Zij moet fors inleveren op haar gemeentelijke subsidie, terwijl alle kosten juist zijn gestegen. Maar een bezwaar tegen de structurele verlaging met zo’n tien procent heeft niets uitgehaald. B en W hebben op advies van een adviserende commissie het bezwaarschrift ongegrond verklaard.

Het heeft allemaal te maken met de zware bezuinigingen bij de gemeente. Op subsidies moet in totaal 250 duizend euro worden bespaard. Voor ‘Bovenkerk’ komt dat neer op 500 van de in totaal ruim vijfduizend euro.

Onvoldoende expertise bij bouw P60

Bij de bouw van poppodium P60 is de gemeente blijkbaar onvoldoende deskundig tewerk gegaan. Er moet nu, zoals eerder gemeld, voor bijna 1,7 miljoen worden verbouwd om een aantal ‘knelpunten’ weg te werken. Daarover besluit de gemeenteraad op 8 februari, nadat die eerder een motie van de PvdA aannam, waarin op aanpassing van het pand werd aangedrongen. Hoewel pas vier jaar oud, voldoet P60 volgens de gemeente en exploitant Stichting Poppodium Amstelveen, nu al niet meer aan de eisen van de tijd.

Urbanus krijgt weer vier klokken

De St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel krijgt, dankzij een gemeentelijke subsidie van zesduizend euro, eindelijk weer een vierde luidklok terug. Van de oorspronkelijke vier klokken werd er tijdens de tweede wereldoorlog een omgesmolten en opgeofferd aan de Duitse wapenindustrie. De Stichting De Vierde Klok zet zich in op de vierde klok in ere te herstellen. Daarvoor is 17 duizend euro nodig. Zij heeft zeven mille van sponsors gekregen en het kerkbestuur wil 5 mille uit onderhoudsreserve beschikbaar stellen. B en W dichten het gat van zesduizend euro met een eenmalige subsidie.

Subsidie amateurkunst in bibliotheek

De Amstelveense Kunstuitleen gaat volgend jaar samen met de bibliotheek een expositie van amateurkunst organiseren. Daarvoor stelt de gemeente een subsidie van 12.750 euro beschikbaar. De tentoonstelling van werken van amateurs is negen jaar lang, aandrang van de gemeenteraad in Aemstelle gehouden, maar die expositieruimte is inmiddels wegbezuinigd.

Poppodium wordt verbouwd voor 1,6 miljoen

Popodium P60 wordt ingrijpend verbouwd. Een motie van de PvdA – gesteund D66, GroenLinks, CDA en Burgerbelangen – is daartoe aangenomen. De raad vroeg B en W uierlijk in februarui met een voorstel te komen. Er is een investering van 1,6 miljoen euro voor nodig. Dat moet volgens PvdA-fractievoorzitter Yeter Tan uit de grondexploitatie van de plannen voor het gebied Lnngerhuize (rond het Ziekenhuis) en het nieuwe bedrijventerrein bij Westwijk komen. In P60 komt een oefenruimte, een overdekte laad- en losruimte en meer garderobe-, opslag- en kantoorruimte. De laadruimte was onder meer nodig omdat het laden en lossen (‘s nachts) nu veel hinder voor de omgeving meebrengt Ook is de lift te licht en te klein, waardoor te zwaar moet worden getild door medewerkers, in strijd met de arbowetgeving.

Gemeente grijpt mogelijk in bij STRAAL

Het lijkt er op dat de gemeente gaat ingrijpen bij de lokale radio- en tv-zender STRAAL. Nog voor de behandeling van de gemeentebegroting door de raad (10 november) komen B en W met een notitie waarin hun bevindingen over die publieke omroep zijn te lezen. Door een fout van haar voorgangster, Amstelveen Lokaal, die verzuimde tijdig de zendmachtiging te laten verlengen,. kreeg STRAAL de kans zich met succes als tegenkandidaat daarvoor in de strijd te werpen. Sinds de start van de programma’s regent het overigens klachten over de kwaliteit van wat in de ether wordt gebracht. “Ook de gemeente ziet de ontwikkeling bij STRAAL,” zei wethouder Rien Alink woensdagavond tegen de raadscommissie Burgers en Samenleving. “Uit onze verantwoordelijkheid voelen wij het ook zo dat wij moeten aangeven hoe de zaken ervoor staan.”

Bibliotheken gaan samenwerken

De openbare bibliotheken van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn gaan intensiever samenwerken. Zij hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. Aalsmeer en Uithoorn werken sinds 2001 al onder één organisatiestructuur. Door ook met Amstelveen een vorm van samenwerking te bewerken, kan de efficiency verder worden verhoogd, denken de partijen. De bedoeling is van 2006 tot 2008 tot een breder samenwerkingsverband in de drie gemeenten te komen. Voor specifieke producten worden alvast deelovereenkomsten gesloten.

Burgerbelangen stelt ‘publieke cultuur’ ter discussie

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vindt dat cultuurbeleid geen monopolie mag zijn van door de gemeente gesubsidieerde instellingen. De fractie wil een discussie over wat zij ‘publieke cultuur’ noemt naar aanleiding van de cultuurvisie van B & W. Een oorzaak voor financiering door de overheid kan volgens zijn dat particuliere aanbieders te weinig brood zien in het bedienen van een bepaalde doelgroep. Maar de gemeente zou geen geld moeten uitgeven in rechtstreekse concurrentie met commerciële aanbieders. Zij heeft weliswaar een voorwaardenscheppende rol, maar moet niet voortdurend op de regisseursstoel gaan zitten, vindt BBA.

‘Cultuur moet bijdragen aan economie’

Hoewel de gemeente zich wil gaan terugtrekken als uitvoerder van allerlei culturele evenementen, zoals het Stadspleinfestival, moet de cultuur hier volgens haar dynamischer worden. Dat blijkt ui een cultuurplan. Volgens wethouder Rien Alink moet cultuur sociaal, ruimtelijk en economisch meer gaan bijdragen aan versterking van Amstelveen. Daartoe moet de jeugd er al vroeg mee in aanraking komen en moeten culturele instellingen meer inspelen op de markt.

Bezuiniging filmzaal van de baan

Oppositiepartij Burgerbelangen (BBA) lijkt na oeverloos gepraat in de gemeenteraad alsnog gelijk te krijgen: bezuiniging van 100.000 euro op de filmzaal van de Schouwburg blijkt niet mogelijk. Eerder hadden B en W bij hoog en laag beweerd dat die wél haalbaar was. Dat strond ook in een amendement van de coalitie (GroenLinks, PvdA, CDA en D66). De filmzaal zou geëxploiteerd gaan worden door een ‘unie’ van de andere culturele instellingen in het Stadshart. Dat gaat niet door. Er komt wel samenwerking met het poppodium en de Volksuniversiteit, maar de Schouwburg blijft de exploitant. Die heeft nu zelf voorgesteld de bezuiniging maar over het complete theaterbedrijf te verdelen en niet eenzijdig af te wentelen op de filmzaal. Volgens B en W moet het nu maar zo en is de eerder verdedigde optie van de college en coalitie toch niet realistisch. "Wij krijgen gelijk," juicht BBA.