Categorie: "Algemeen"

Geen blindgangers in Bovenkerk

Zonder gevaar voor een explosie kan de bouw in Bovenkerk Centrum beginnen. De melding van een Bovenkerker (in januari dat er een niet ontplofte bom onder de grond ligt, was volgens de gemeente loos alarm. Zij heeft archiefonderzoek gedaan en alle beschikbare gegevens van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bekeken. Ook is met oudere bewoners uit de buurtschap gepraat, die er ook tijdens WO II al woonden. Geen zogenaamde blindgangers dus. Wel blijft het mogelijk dat er brandbommen op de Noorddammerweg zijn gevallen. Maar zijn volgens de gemeente, zeker op grote diepte, niet gevaarlijk. Gaat u maar rustig slapen, is dus haar boodschap.

Informatieavond over groenbezuinigingen Elsrijk, Patriminium en Randwijck

In Elrsijk, Patrimonium en Randwijck zijn de gemeentelijke bezuinigingen op openbaar groen een paar jaar uitgesteld, maar in 2007 gaat ook daar de beuk er in. Dan verdwijnen er onder meer nogal wat bomen. De wijken hebben het uitstel bewerkt door ‘hun’ geld uit de kwaliteitsimpuls (opbrengst van de kabelverkoop) voor behoud van het groen te bestemmen. Wat er precies allemaal na 2007 verandert, inclusief de ingrijpende renovatie van het Broersepark, wordt uitgelegd op een informatieavond op 14 juni (20.00 uur) in het Raadhuis. Wethouder Rien Alink heeft de bewoners daarvoor in een brief uitgenodigd. Hij komt zelf ook. Van 21.00 uur af is er een informatiemarkt. Daar zijn de bezuinigingen op tekeningen goed te zien. Vragen over de bezuinigingen? Reageer. Ook kan de afdeling Wijk en Beleid bij de gemeente worden gebeld: 020 5404278.