Categorie: "Algemeen"

Klachtenmeldpunt bijstand: 600 hulpvragen

Het klachtenmeldpunt van de cliëntenraad, die de belangen van bijstandsgerechtigden behartigt, is vorig jaar ongeveer 600 keer te hulp geroepen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de raad. De telefonische hulpdienst is elke werkdag van 10.00 tot 20.00 uur bereikbaar. Meestal werd informatie of hulp gevraagd, het aantal telefonische klachten was beperkt. Moeilijke gevallen zijn doorverwezen naar het spreekuur van de raad, andere hulpdiensten of een advocaat. Op het spreekuur werden 129 consulten geregistreerd. [email protected]

Fusie Rabobank nog niet rond

Fusie van de Rabobank Amstelveen met de zusterbanken in Ouderkerk, Weesp en Muiden gaat waarschijnlijk wel door, maar is nog niet rond, "Het is zoiets als emigreren, Dat doe je ook niet na het lezen van een folder of het bezoeken van een voorlichtingsavond over het eventuele land van vestiging," zei voorzitter Ron Wunderink van de bank dinsdagavond tijdens de jaarvergadering. Ër moeten voor de fusie heel veel dingen worden geregeld door drie partijen." Een lid van de bank vroeg zich af waarom geen aansluiting is gezocht bij de banken in Uithoorn, Aal;smeer en of Haarlemmermeer. Wunderink gaf toe dat die constructie logisch zou zijn. Hij hield het voor mogelijk dat die in een tweede fase alsnog aan de orde komt, hoewel naar zijn mening lokale / regionale Rabobanken ook niet te groot mogen worden. Het gevaar zou dan dreigen dat zij te ver van de leden af komen te staan,

Goed jaar voor Rabobank

Rabobank Amstelveen heeft naar eigen zeggen een goed jaar achter de rug. Dat staat in het jaarverslag 2004. Het nettoresultaat bleef 23 procent achter bij dat in 2003, maar er is volgens directeur Leo van der Plas geïnvesteerd in groei, een voorwaarde voor de beoogde structurele verbetering na een aantal magere jaren. Het brutoresultaat was drie procent lager. De bank trok 117 miljoen euro meer middelen aan dan in 2003, een stijging van 26 procent en voegde bijna 1,7 miljoen euro toe aan de reserves (16 procent meer dan in 2003). De vorderingen op leden, bepalend voor de resultaten van het rentebedrijf van de bank, stegen met 23 procent en de jaarproductie van hypotheken verdubbelde ruimschoots. Daar stond wel een forse stijging van de kosten met tien procent tegenover, een hoger percentage dan verwacht. De personeelskosten namen toe met 20 procent, m aar het ziekteverzuim is sterk gedaald.

Door de dalende rente zijn de baten uit nieuwe financieringen lager. Er was sprake van veel herfinancieringen, die op korte termijn voor een plus maar op langere termijn voor een lagere opbrengst zorgen. De volumegroei moet die prijserosie compenseren, meldde Van der Plas.

De opbrengsten uit provisie op onder meer verzekeringen bleven – na een verlies in voorgaande jaren – na de inzet van een opgaande lijn in 2003 ook in 2004 (met 17 procent) stijgen. Ook de effectenprovisie kwam (bescheiden) uit het dal. Het balanstotaal van de ban steeg van 481 naar bijna 600 miljoen euro.

Directeur Rabobank Van der Plas stapt op

De directeur van de Rabobank Amstelveen, Leo van der Plas, stapt na ruim drie jaar op. Hij wordt directievoorzitter van de door fusie te formeren Rabobank Vlietstreek Zoetermeer. In Amstelveen trad hij aan toen de bank in een dal verkeerde. Hij kwam met een herstelplan dat inmiddels vruchten afwierp. In 2003 boekte de bank een nettowinst van 1,6 miljoen euro. Het aantal bijkantoren werd de laatste jaren fors ingeperkt en internetbankieren gestimuleerd. Nu ook een fusie van de Amstelveens Rabobank met zusterbanken in Ouder-Amstel, Aboude en Weesp voor de deur staat, vindt hij het een geschik moment om te vertrekken. Het bankbestuur betreurt zijn besluit.

Blog: nieuw nieuwsmedium voor Amstelveen e.o. van start

Er is een nieuw interactief medium voor nieuws uit Amstelveen en omgeving. Amstelveen.blog.nl is na een korte proefperiode sinds maandag (27 juni) operationeel. De weblog op het internet volgt dagelijks de lokale actualiteit.

De site is een initiatief van Blog Online BV in Amstelveen, die maandag ook themablogs startte over voetbal en wielrennen. Andere gespecialiseerde edities zijn in voorbereiding. Het bedrijf ziet snelheid en het laagdrempelige karakter als voordelen van een blog in vergelijking met traditionele media als kranten.

Bouwbedrijf BAM stelt weer A3 voor

Zou er, nadat het plan in de zestiger jaren werd afgeblazen onder druk van de milieubeweging, alsnog een A3 komen? Op het oorspronkelijke trace voor die weg staan in Amstelveen nu woningen. Bouwbedrijf BAMstelt voor die weg door het Groene Hart alsnog aan te leggen en komt met twee varianten, respectievelijk aan de west- en de oostkant van dat beschermde gebied. Er zou 3,5 miljard mee zijn gemoeid.Helemaal serieus lijkt BAM ook niet te zijn. Het bedrijf wil de discussie over een zogenaamd unsollicited proposal (ongevraagd voorstel) weer op gang brengen. In andere landen kent men dat. "Wij pleiten niet voor de aanleg van de A3, maar het gaat ons om aandacht voor de procedure," zegt BAM-bestuurder Nico de Vries.

Gemeente opent felicitatieregister prinsesje

De gemeente heeft een felicitatieregister geopend voor (de ouders van) het zondag geboren prinsesje. Die daarvan gebruik wil maken om Willem-Alexander en Máxima geluk te wensen kan tot en met 1 juli terecht in de hal van het raadhuis en in de bibliotheek aan het Stadsplein. Op het raadhuis van 08.30 tot 17 uur (donderdag tot 19.30 en vrijdag tot 12.30 uur). De bibliotheek is dagelijks open van 11.00 (maandag van 13.00) tot 20.00 uur, vrijdag tot 17.00 uur. De gemeente plaatst geen registers op andere locaties. Zorg- en andere instellingen kunnen dat wel op eigen initiatief doen. De gemeente zorgt dan dat die bij het prinselijke paar terecht komen. Daartoe moeten zij tussen 4 en 11 juli worden gestuurd naar mevrouw M. Darras-van Vroenhoven bij de gemeente, postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Toch geen parkeervergunningen in Operabuurt

Anders dan eerdere gemeentelijke plannen komt er geen parkeervergunningensysteem voor de Operabuurt (Bankras). De bewoners waren in meerderheid tegen en daar hebben B en W blijkbaar naar geluisterd. Met de vergunningen wilden zij overigens tegemoet komen aan de klachten uit de buurt over steeds zwaardere parkeerdruk. Van de bijna 500 bewoners reageerden er 281 op een enquête. Van hen stemden er 173 tegen. Er zijn in de buurt wel allerlei suggesties gedaan om het parkeren door automobilisten van buitenaf (zoals werknemers van bedrijven in de omgeving) te beperken, maar die kosten volgens het college teveel. Parkeermaatregelen moeten kostendekkend zijn, is het beleid.

Amstelveen in Europees ‘groen gevecht’

Ondanks alle bezuinigingen daarop wil gemeente toch voor Amstelveen het imago van ‘groene stad’ houden. Optimistisch heeft zij zich kandidaat gesteld voor de verkiezing van ‘Groenste stad van Nederland.’ Dat is dan een voorronde van de Entente Florale, een Europese verkiezing. Per bus, fiets en museumtrein wordt de jury door vrijwel alle wijken gevoerd. Die route is voor fietsers tegen betaling van € 2,50 beschikbaar. In oktober wordt bekend gemaakt welke stad de groenste van Nederland is. Die doet volgend jaar mee voor de Europese titel.

Brandweerdag voor gehandicapten

Lekker spelen bij de brandweer. Rond gereden worden met een tankautospuit. Vrijdag (24 juni) is het weer zover voor gehandicapten. In en rond de kazerne aan de Oranjebaan wordt de tiende brandweerdag voor ze gehouden. Er komen meervoudig gehandicapten van het dagcentrum Nifterlake en bewoners van de huizen van Ons Tweede Huis. Rond de kazerne is een kinderboerderij ingericht en er zijn allerlei spelvormen met brandweermateriaal bedacht. Ook is er een muzikaal opgeluisterde lunch. Diverse bedrijven sponsoren het initiatief. Loco-burgemeester Tiemessen opent het feest.