Categorie: "Algemeen"

Recreatiekaart op komst voor Amstelveen

Voor Amstelveners en anderen die op ontdekkingstocht willen langs de recreatieve voorzieningen in de gemeente komt er een recreatiekaart. Wethouder Rien Alink reikt op 29 juni het eerste exemplaat uit aan de Fietsersbond Amstelveen. De kaart met bijbehorende plattegrond zijn fiets- en wandelroutes, musea, heemparken, culturele centra en voorzieningen voor kinderen aangegeven. De kaart is in opdracht van de gemeente gemaakt. Meer weten? Telefoon 5404624.

Stadstuinen officieel geopend

De wethouders Alink en Tiemessen hebben vanmorgen, donderdag 16 juni, officieel de Stadstuinen geopend. Het is een wat ambitieuze naam voor een bescheiden parkje in het Stadshart, bij het nieuwe kantoorcomplex aan de Handelsweg (eindhalte tramlijn 5). Omdat er onder meer uit Japan (dankzij een schenking) nafkomstige boompjes staan, trad bij de opening het Japanse koor Kaze op. Het parkje vormt vrijwel het enige groene element in het Stadshart. De gemeente is zwaar aan het bezuinigen op de kosten van groenonderhoud. Parkje bekenen? Reageer.

Expositie beelden en doeken in Wester-Amstel

Schilderijen van expressioniste Lydia van de Staak-De Haan en sculpturen van Aline Dehé-Kalk zijn van 23 juni tot 10 juli te zien op een nieuwe expositie op buitenplaats Wester-Amstel (Amsteldijk-Noord 55). Linnen doeken en acryl of olieverf zijn de materialen waarmee Van de Staak werkt. Folie speelt er vaan een rol in als metafoor voor de denkende mens. Aline Déhé werkt met verschillende steensoorten. Geopend: donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.30.

Omgaan met kinderen bij echtscheiding

Omgang met de kinderen is vaak een probleem als huwelijken stranden. Een cursus ‘omgaan met kinderen bij echtscheiding’ gaat eind september van start. Die wordt georganiseerd door bureau Jeugdzorg Amstelveen en Algemeen Maatschappelijk Werk. De cursus is bestemd voor ouders vóór, tijdens en na de scheiding. Deelnamekosten: 12 euro. Er wordt informatie gegeven, maar er is ook ruimte voor onderling uitwisselen van ervaringen. Verder wordt ‘geoefend’ in omgaan met kinderen die bij een scheiding betrokken raken. Informatie en aanmelden: 020 54 35 300 en 020 64 10 655.

Informatieavonden ROC Nova College

Het regionaal opleidingscentrum (ROC) Nova College houdt in Amstelveen (Pastoor Roozenlaan 37) informatieavonden op 16 en 23 juni en 7 juli. Voor havo/vwo om 19.00 uur en voor vmbo-t om 20.00 uur. Het college verzorgt in diverse plaatsen opleidingen voor (jong) volwassenen. Voor wie in het dagonderwijs geen diploma heeft gehaald is het ROC een nieuwe mogelijkheid. Er kunnen diploma’s worden gehaald met losse certificaten en eventuele vrijstellingen voor vakken waarvoor men al is geslaagd. Er zijn ook schakelcursussen voor de overgang van bijvoorbeeld vmbo-t naar havo of van havo naar vwo.

Rozenteelt van Pouw failliet

De rozenproductiebedrijven van de bekende Pouw groep in De Kwakel zijn falliet. Het faillissement was door de onderneming zelf aangevraagd. De groep gaat alleen verder met veredeling en vermeerdering, respectievelijk onder de namen De Ruiter en Anton Verbeek. Met de teloorgang van de teeltbedrijven P.R. Roses(snijbloemen) en Pouw Rozen (potplanten) en hun dochters A.A.Pouw en Pouw – alle gevstigd in De Kwakel – verdwijnen zestiga arbeidsplaatsen.

Klachten bij Onbudsman gemeente blijven toenemen.

Het aantal klachten bij de gemeentelijke Ombudsman over het gedrag van de lokale ambtenarij blijft toenemen. Vorig jaar waren het er 422 (tegen 234 in 2003 en 416 in 2002). Dat blijkt uit jet jaarverslag. Overigens treedt de Ombudsman steeds vaker op als bemiddelaar. In 2003 in een kwart van alle gevallen, vorig steeg dat aandeel tot 38 procent. Steeds meer burgers weten hem te vinden, sinds zijn aanstelling in 2002. Er wordt ook steeds meer advies of een andere vorm van hulp aan hem gevraagd. Iedereen die zich meldt wordt te woord gestaan. De gemiddelde leeftijd van de klagers is 53,5 jaar. Blijkbaar komen dus vooral senioren in de knel bij de lokale overheid. Overigens kan men bij de Ombudsman niet klagen over politici (raads- en collegeleden) nen de gemeentesecretaris. Daarvoor moet men bij de burgemeester zijn, zodat zo’n klacht niet verder komd dat het college. En een klacht over de burgemeester? Daarvoor moet de burger naar de loco-burgemeester, een wethouder. Wordt dus óók binnen dat kringetje afgehandeld. Bij de Ombudsman kan men terecht met klachten over traagheid of onzorgvuldigheid van medewerkers van de gemeente. Of over een onheuse bejegening. Telefoonnummer van de Ombudsman: 020 5404740. Email: [email protected]

VVD en PvdA willen meer steun voor biomarkt

Een groot succes lijkt de wekelijke biomarkt op dinsdag in het Stadshart nog niet te zijn. VVD en PvdA vinden dat de gemeente het bezoek er aan moet stimuleren. Ze zijn aangeslagen over het feit dat wethouder Theo Tiemessen publiekelijk het succes van de markt in twijfel heeft getrokken. Hij was al bij de start bang dat Amstelveen niet massaal op macro biotisch voedsel enzovoort zou afkomen. B en W zouden later dit jaar beslissen of het experiment moet worden voortgezet en de twee fracties in de gemeenteraad zien de bui blijkbaar al hangen. Daarom willen de toezegging dat B en W alles zullen doen om het voort te zetten. Wie het daarmee eens is kan reageren op dit bericht.

Geen blindgangers in Bovenkerk

Zonder gevaar voor een explosie kan de bouw in Bovenkerk Centrum beginnen. De melding van een Bovenkerker (in januari dat er een niet ontplofte bom onder de grond ligt, was volgens de gemeente loos alarm. Zij heeft archiefonderzoek gedaan en alle beschikbare gegevens van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bekeken. Ook is met oudere bewoners uit de buurtschap gepraat, die er ook tijdens WO II al woonden. Geen zogenaamde blindgangers dus. Wel blijft het mogelijk dat er brandbommen op de Noorddammerweg zijn gevallen. Maar zijn volgens de gemeente, zeker op grote diepte, niet gevaarlijk. Gaat u maar rustig slapen, is dus haar boodschap.

Informatieavond over groenbezuinigingen Elsrijk, Patriminium en Randwijck

In Elrsijk, Patrimonium en Randwijck zijn de gemeentelijke bezuinigingen op openbaar groen een paar jaar uitgesteld, maar in 2007 gaat ook daar de beuk er in. Dan verdwijnen er onder meer nogal wat bomen. De wijken hebben het uitstel bewerkt door ‘hun’ geld uit de kwaliteitsimpuls (opbrengst van de kabelverkoop) voor behoud van het groen te bestemmen. Wat er precies allemaal na 2007 verandert, inclusief de ingrijpende renovatie van het Broersepark, wordt uitgelegd op een informatieavond op 14 juni (20.00 uur) in het Raadhuis. Wethouder Rien Alink heeft de bewoners daarvoor in een brief uitgenodigd. Hij komt zelf ook. Van 21.00 uur af is er een informatiemarkt. Daar zijn de bezuinigingen op tekeningen goed te zien. Vragen over de bezuinigingen? Reageer. Ook kan de afdeling Wijk en Beleid bij de gemeente worden gebeld: 020 5404278.