Michiel de Ruyterschool: beste verkeersexamen

De Michiel de Ruyterschool heeft een wisselbeker gekregen voor de beste prestaties van de leerlingen van groep acht bij het praktisch verkeersexamen op 23 en 24 mei. Aan dat examen, georganiseerd door de regiobale afdeling van Veilig Verkeer Nederland, dede 318 leerlingen mee, die alleen slaagden. De deelnemers van de Miciel de Ruyterschool fietsten het parcours bijna geheel foutloos.

 

Soepeler toezicht op welstand

Burgemeester en wethouders willen het zogenoemde welstandstoezicht versoepelen. Dat gebeurt in het kader van het streven naar minder regeltjes. Volgens het college moet het toezicht primair aansluiten bij de de behoefte van inwoners, minder administrarieve lasten meebrengen en sneller verlopen.

 

 

Raad schort besluit Amsteleiland op

De gemeenteraad stelt een besluit over de bebouwing van het Amsteleiland uit. De raadscommissie Wonen, Ruimte en Natuur besloot dinsdagavond (19 juni) unaniem de Nota van Uitgangspunten ervoor van de agenda voor de raadsvergadering van juli te halen. Er zijn haar teveel onduidelijkheden over onder meer de grondvervuiling en het huidige eigendom van het eiland. De twijfel ontstond vooral door wat diverse bewoners de commissie (als insprekers) vertelden.

 

D66 wil zes miljoen in groen pompen

Zes miljoen euro wil D66 in groenvoorziening pompen. De fractie gaat de gemeenteraad voorstellen een groenfonds te stichten. Het geld moet worden gereserveerd voor behoud en versterking van het openbaar groen in de gemeente, vindt zij. De democraten wijzen erop dat het college miljoenen in allerlei andere projecten steekt, zoals: 5,7 miljoen in topsport, 7,2 miljoen in wijkcentra en 7,2 miljoen extra (bovenop de al eerder toegezegde 14,8 miljoen) voor de N 201.

 

Stedenbandfestival op Stadsplein

Een Stedenbandenfestival wordt zondag (24 juni) gehouden op het Stadsplein. Dat gebeurt ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de stedenband met Berlin Tempelhof-Schöneberg en het tweede lustrum van die met Villa El Salvador (VES). Er zijn tussen 14.30 en 17.30 uur diverse optredens van onder meer acrobaten op stelten voor kinderen, Micha Schellhaas (Duitse jazz), Grupo Kamay (Latijns Amerikaanse muziek en de Duits-Nederlandse cabaretier Sven Ratzke. Bij slecht weer vinden de activiteiten plaats in P60 plaatsvinden. Actuele informatie daarover: www.amstelveen.nl

 

 

Skate toertocht voor elke leeftijd

Skateclub ‘Meent on wheels' houdt zondag 24 juni een recreatieve skate toertocht voor alle leeftijden. Bij De Meent beginnen vier routes met afstanden van 6, 12, 18 en 24 kilometer, meeste in de richting van de deelnemers richting van Uithoorn en Mijdrecht. Alleen de 6 kilometerroute blijft dichterbij huis (een ‘Tunneltocht' voor kinderen). Deelnemers onder de 14 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene (eventueel per fiets) meedoen. Er kan tussen 10.00 en 12.00 uur worden gestart.

B en W: ‘Golfcentrum past in beleid overheden’

Volgens burgemeester en wethouders passen de plannen voor de door een actiegroep fel bestreden aanleg van een golfcentrum in de Bvenkerkerpolder het beleid van rijk, provincie en gemeente. Zij hebben de blouwplannen vrij gegeven voor inspraak en zijn bereid vrijstelling van de bestemmingsplannen te verlenen, waarmee zij nu nog in strijd zijn.

 

Schiphol mag fors doorgroeien

Van burgemeester en wethouders mag Schiphol doorgroeien met 50 duizend naar 48 duizend vluchten per jaar. Daar staan wel een aantal hinderbeperkende maatregelen tegenover, die maandag 11 juni aan de zogenoemde Alderstafel zijn afgesproken. Het college stemde daar in met een convenant daarover. Een tweede convenant heeft betrekking op de leefbaarheid. Beide bevatten maatregelen voor de korte termijn. Er komt een door Amstelveen geleide bestuurlijke taskforce om ‘samenhangende duurzame oplossingen' te vinden voor de invloed van Schiphol in de regio.

 

Interkerkelijke gebed voor Amstelveen

Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt' de CAMA Gemeente Amstelveen organiseren weer een interkerkelijke gebedsavond voor Amstelveen, die maandag 2 juli (19.45 uur) wordt gehouden in wijkcentrum Westend (Westwijkplein). De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur. De gebedsavond wordt eenmaal per kwartaal gehouden.

 

Tweedehandsmarkt in De Laagte

Nu al kunnen artikelen voor de verkoop worden ingebracht voor een zogenoemde tweedehands kwaliteitsmarkt, die in oktober wordt gehouden in De Laagte (Henegouwselaan). Men kan daar terecht van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur.