Horecapaviljoen in Stadspark

De gemeente verkoopt voor 174 duizend euro een stuk grond in het Stadspark aan de Stadshart Amstelveen Ontwikkelingsmaatschappij (SAO). Daarop wordt een horecapaviljoen gebouwd van circa 770 vierkante meter.

Tabak pakt weekendvuil winkelcentra aan

Wethouder Joss Tabak wil een regeling treffen voor vuiloverlast in de weekens bij diverse winkelcentra. Zij heeft dat toegezegd aan VVD-raadslid Walter Vervenne, die er mondelinge vragen over stelde in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Volgens Vervenne zijn de papier- en glasbakken bij de wijkwinkelcentra op zaterdagen bomvol, zodat veel er naast wordt gedeponeerd en het hele weekend blijft liggen.

Joodse thuiszorg in gevaar door WMO

Joods Maatschappelijk Werk (JMW) vreest dat de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning funest zal zijn voor hulpbehoevende Joodse Amstelveners. Thuiszorg, bijvoorbeeld, moet door de gemeente Europees worden aanbesteed, waardoor burgers de hulpverleners aan wie zijn gewend zijn, vrijwel zeker zullen gaan missen.

45 miljoen van gemeente naar 1 bank

Hoewel in strijd met haar uitgangspunten voor financieel beleid, gaat de gemeente 45 miljoen euro onderbrengen bij één financiële organisatie. Volgens de verordening over onderbrengen van liquide middelen mag er om het risico te spreiden maximaal 22,5 miljoen bij één debiteur worden uitgezet. B en W wijken daarvan nu af, omdat die ene instelling, vermoedelijk de Rabobank, meer rente biedt dan concurrenten.

Politiek stemt in met investeringen omroep

De politiek gaat vrijwel zeker akkoord met de forse investeringen in de nieuwe lokale omroep RTV Amstelveen, maar had woensdagavond (15 november) in de raadscommissie Burgers en Samenleving toch heel wat vragen voor wethouder Frans Hellendall. Bijvoorbeeld over het feit dat reïntegratiebedrijf Global Start de kar gaat trekken en een overheersende rol in het bestuur lijkt te krijgen.

Provinciale Staten: agrarische recreatie in Bovenkerkerpolder

Samen met de gedeputeerde Schipper van Noord-Holland gaat wethouder Remco Pols praten met agrariërs in de Bovenkerkerpolder, die de dupe dreigen te worden van de recreatieve plannen voor het gebied. Zij doen dat naar aanleiding van de Landbouw Effect Rapportage (LER), die dezer dagen is verschenen. Daaruit blijkt dat de begrippen recreatie en natuur, die het karakter van de polder moeten gaan bepalen, ook door boeren kunnen worden ingevuld.

Protestantse Kerk wil Handwegkerk liefst slopen

De Protestantse Gemeente, eigenares van de Handwegkerk, heeft grote bezwaren tegen aangepaste uitgangspunten van B en W voor de ontwikkeling van de Oostelijke Poeloever. Het is de bedoeling dat alle grondeigenaren daarin binnen de gemeentelijke kaders een deel van voor hun rekening nemen. Maar omdat de kerk op een monumentenlijst dreigt te komen, zien de kerkrentmeesters de opbrengsten van een nieuwe bestemming – waaruit zij een nieuwe kerk in Westwijk willen financieren – goeddeels verbleken.