Onderzoek naar A9 door tunnel

De gemeente gaat een masterplan ontwikkelen voor de A9 en het aangrenzende gebied. Ook wordt onderzocht hoe de rijksweg ondergronds (door een tunnel) kan worden gebracht. Dat staat in het collegeprogramma. “Als er een tunnel komt, krijgen wij ook te maken met de vraag wat we op het dak daarvan kunnen gaan bouwen en hoede weg dan kan worden aangesloten op de lokale wegen,” zegt wethouder Remco Pols.

Zestig mille voor aanpak ‘onacceptabel gedrag’ straatjeugd

Ruim zestig mille investeert Amstelveen in voortzetting, volgend jaar, van het jeugdveiligheidsplan. Dat plan werd vorig jaar samen met Aalsmeer en Uithoorn voor de jaren 2005 en 2006 vastgesteld om ‘onacceptabel gedrag’ van jongeren op straat terug te dringen. Dat lijkt maar ten dele gelukt, blijkt uit een evaluatie. Geconstateerd is er te weinig speelvoorzieningen voor oudere jeugd in Amstelveen-Zuid zijn.

Versterking jongerenwerk Amstelveen-Zuid

Stichting Cardanus gaat voor de gemeente het jongerenwerk in Amstelveen-Zuid versterken en krijgt daarvoor 45 duizend euro per jaar. Het gaat vooral om activiteiten op straat, zoals op schoolpleinen en speelterreinen. De regeling geldt topt en met 2008, in afwachting van een nieuw te bouwen jongerencentrum in Westwijk.

Pols: Extra aandacht voor huisvesting jongeren

Bij de uitvoering van de gemeentelijke Woonvisie willen B en W extra bouwen voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen. “Ik wil vooral inzetten op de achterstand in de jongerenhuisvesting,” zegt verantwoordelijk wethouder Remco Pols. Hij denkt daarbij vooral aan koopwoningen, omdat de gemeente daarmee Amstelveense jongeren kan bevoordelen in het toewijzingsbeleid. Voor huurwoningen bestaan regionale afspraken.

40 mille subsidie voor lokale omroep

B en W willen nu 40 mille subsidie per jaar beschikbaar stellen voor de lokale omroep. Dat blijkt uit het collegeprogramma. Het is meer geld dan in het verleden ooit aan Amstelveen Lokaal is verstrekt. Het college wil partijen bij elkaar brengen die voor de (door) start van een kwalitatief goede omroep kunnen zorgen.

College: ‘Iedereen aan het werk of naar school’

Door het openen van een zogenaamd leer/werkloket wil het college iedereen in Amstelveen aan het werk of in een opleiding hebben. Wie boven de 23 is en geen baan heeft, moet maar vrijwilligerswerk gaan doen. Dat staat in het programma van het nieuwe college van B en W. Wethouder Jan Willem Groot lonkt naar Haarlemmermeer, waar een leer/werkbedrijf wordt opgezet. Hij denkt het concept, als dat succesvol blijkt, mogelijk te kunnen kopiëren.

Parkeerkaart gehandicapten wordt goedkoper

Een parkeerkaart voor gehandicapten wordt goedkoper. Door tijdelijke gemeentelijke subsidie zal de kaart niet meer dan 95 euro kosten. Door de medische keuringen, waar de kosten uit voortvloeien, anders de organiseren, kan het tarief in de toekomst volgens B en W nog verder omlaag. Subsidie is dan niet meer nodig, vindt het college.

Gemeente vertraagt invoering Wmo-beleid

De gemeente wil de veranderingen in welzijn en zorg die het gevolg zijn van nieuwe wetgeving geleidelijk doorvoeren en zo beperkt mogelijk houden. Nieuw is in elk geval dat men ook voor hulp bij het huishouden en ondersteuning van mantelzorgers van 1 januari af bij de gemeente moet zijn. Dan treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking, die gemeenten meer beleidsvrijheid geeft. De wet moet er voor zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Vijfde wethouder kost zes ton

Dat het nieuwe college vijf in plaats van vier wethouders heeft, kost de gemeente jaarlijkse 120 duizend euro extra. Het bedrag is voorlopig voor vijf jaar gereserveerd. Dat blijkt uit de financiële kadernota voor de jaren 2007 tot en met 2010. De jaarlijkse kostenpost is ‘inclusief werkplek’ meldt de nota.

Golfodrama klaagt over gebrek aan informatie

De actiegroep Golfodrama, die zich verzet tegen de aanleg van een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder, is kwaad zij ondanks herhaaldelijk aandringen het programma van eisen voor dat centrum niet kreeg van de gemeente. “Wij hebben van de inhoud ervan nota bene via de website van de initiatiefnemer kennis nemen moeten nemen,” zegt Frank Stroobants van de actiegroep.