Twaalf gewonden bij botsing tramlijn 5 en bus

Een tramstel van lijn 5 ramde vrijdagmorgen in het Stadshart een bus van Connexxion op lijn 175. De bus kwam vervolgens tegen een kantoorpand aan de Handelsweg. De tram raakte uit de rails. Twaalf mensen raakten gewond, van wie vijf zwaar. Onder de zwaargewonden bevond zich de buschauffeur. Ambulances en traumahelikopters zorgden voor transport naar ziekenhuizen. Ook de brandweer verleende assistentie. De oorzaak van de aanrijding, die voor veel schade zorgde, is nog niet bekend. De omgeving werd onmiddellijk na het ongeluk voor verkeer afgesloten door de politie. Die zoekt overigens nog getuigen: 0900 – 8844.

Advocaat Noord-Holland vertegenwoordigt ook Amstelveen in IJsland

Huisadvocaat Pels Rijcken van Noord-Holland gaat namens alle door het omvallen van de IJslandse bank Landsbanki gedupeerde overheden, waaronder de Amstelveense, proberen het daar gestorte geld terug te krijgen. Dat is vrijdagmorgen (17 oktober) tijdens spoedberaad in Haarlem besloten door vertegenwoordigers van Noord-Holland, de provincie Groningen, tien gemeenten en het waterschap Roer en Overmaas. Wat het gesprek verder opleverde is onduidelijk. Al eerder werd besloten samen op te trekken. 

Kerstgratificatie voor minima

Ondanks het financiele debacle van de gemeente, wegens plastsing van 15 miljoen euro op de failliete IJslandse bank, krijgen de Amstelveense minima dit najaar toch twee gratificaties: de gemeentelijke premievergoeding van de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering AV Gemeente Top (voor de maanden november en december 2008) en een eenmalige kerstpremie van € 50 van de rijksoverheid. De gemeente neemt in kerstperiode de collectieve aanvullende ziektekostenpremie van huishoudens met een minimuminkomen voor haar rekening.  

CDA: onmiddellijk uitgaven opschorten

Ook coalitiepartij CDA in de gemeenteraad heeft nu gerageerd op het gemeentelijke deposito van 15 miljoen euro dat de gemeente bij de Ijslandse bank Landsbank heeft gestald. Zij zegt er ‘ met afschuw’  kennis van te hebben genomen en dat de gemeente ‘ zo snel mogelijk zelf de onduidelijkheden oplost’  en dar niet alleen aan externe partijen overlaat. Het CDA vindt dat onmiddellijk alle niet direct noodzakelijke uitgaven moeten worden uitgesteld, totdat de financiële consequenties van het debacle duidelijker zijn. Voor uitstel komt wat haar betreft een post van 60 mille in aanmerking voor een onderzoek naar de werking van de participatie.  

Politiek geschokt over 15 miljoen gemeente op IJslandse bank

Politieke partijen hebben geschokt gereageerd op het feit dat de gemeente 15 miljoen euro op de failliete IJslandse bank Landsbanki blijkt te hebben gezet. Burgerbelangen (BBA) vindt dat nu de begroting voor volgend jaar moet worden gewijzigde en de behandeling door de gemeenteraad uitgesteld. Van de coalitiepartners heeft tot nu toe alleen de PvdA, overigens uiterst mild, gereageerd. De VVD, de partij van verantwoordelijk wethouder Frans Hellendall (Financiën), en het CDA nog niet. De PvdA vindt dat het inmiddels aangekondigde onderzoek duidelijk moet maken of de gemeente onverantwoord heeft gehandeld. Dat wordt uitgevoerd door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Onder meer wordt onderzocht of voldoende afweging van de risico's plaats vond, voorafgaande aan de plaatsing van de deposito's.

 

Gemeentelijke lasten stijgen volgend jaar

De gemeentelijke lasten worden volgend jaar hoger voor Amstelveners. De tarieven stijgen met vijf procent. Volgens de gemeente alleen een indexering, maar die is dan wel hoger dan de inflatie. Het rioolrecht gaat met 13,3 procent omhoog. De heffingen brengen in 2009 ruim twee miljoen euro meer (38,4 miljoen) op dan dit jaar (36.3 miljoen), zo is berekend. Mede op de stijgende tarieven, gepresenteerd in de tarievennota, is de begroting gebaseerd. Veel nieuws levert die niet op, want de contouren ervan zijn al eerder jaar vastgesteld in de vorm van de Kadernota.

 

[email protected] kiezen geld boven welstand met buitenreclame

Hoewel volgens de Welstandscommissie de locatie niet voldoet aan ´redelijke eisen van welstand´, geven B&W toch groen licht voor plaatsing van een enorme reclamevitrine bij de afrit van de A9, langs de Keizer Karelweg. Die levert namelijk geld op en daarvan laat het college zich niet weerhouden door esthetische wensen van de commissie. De 18 meter hoge zuil wordt geplaatst door JCDecaux, waarmee de gemeente een contract heeft voor buitenreclame in de stad.

 

Raad delegeert prcedure nieuwbouw De Ruyterschool niet aan B&W

Voor de bouw van een nieuwe Michiel de Ruyterschool aan Laan Rozenburg mag wel een procedure worden gestart voor vrijstelling van het nu geldende bestemmingsplan, maar die wordt niet volledig gedelegeerd aan B&W. Daartoe heeft de meerderheid van de gemeenteraad besloten door een motie van CDA en VVD aan te nemen. De PvdA, met de twee voor het project verantwoordelijke wethouders (onderwijs en ruimtelijke ordening) in het college, stemde tegen. Ook GroenLinks, ChristenUnie en D66 gaven geen steun aan de motie.

 

GroenLinks tegen gemeentelijk bomenplan

GroenLinks heeft tegen het gemeentelijke bomenplan gestemd, omdat daaraan geen concreet en duidelijk actieplan aan is gekoppeld. De fractie diende samen met D66 een motie in om dat alsnog te doen ontwikkelen. Maar alle andere fracties torpedeerden die. Het bomenplan was volgens beide fracties technisch goed, maar zij herinnerden er aan dat op dit moment burgers weinig vertrouwen hebben in de praktijk van het gevoerde groenbeleid. Zij zien bomen sneuvelen. “Dit neemt de maatschappelijke onrust niet weg,” constateerde GroenLinks-raadslid Mager. 

Gemeente wil meer evenementen in de stad

Meer evenementen wil de gemeente om de stad meer uitstraling te geven en de lokale economie te stimuleren. Ze moeten er vooral komen in Stadshart, Amsterdamse Bos en wijkwinelcentra, maar niet de leefbaarheid van de omgeving aantasten. Op het Handelsplein mogen jaarlijks maximaal 16 evenementen komen, waaronder twee circussen en twee kermissen. Dat staat in een door B&W uitgebrachte evenementennota. Daarin staat ook dat regulerende maatregelen de bewoners moeten beschermen tegen overlast. Op de voltooiing van de nota werd sterk aangedrongen, toen eerder dit jaar een feest in het Amsterdamse Bos voor veel onrust en een gele kaart van de raad voor het college zorgde.