Data koopzondagen Stadshart gewijzigd

De voor 11 september geplande koopzondag in het Stadshart gaat niet door. Daarvoor in de plaats komt een themazondag op 25 september. Er is dan een nostalgische kermis in het centrum. Die zou eerst op 7 augustus worden gehouden. Door de verandering is hetr parkeren in het Stadshart op 11 september vrij. Dat is niet zo op koopzondagen.

Toch rampalen voor winkels

Het heeft even geduurd voordat de gemeente zover was, maar er mogen nu toch rampalen voor winkels worden geplaatst, om forcering van voorpuien met zware voertuigen tegen te gaan. Winkeliers, vooral kuxe kledingzaken en juweliers, kunnen een overeenlkomst daarvoor sluiten met de gemeente, die de helft van de kosten (maximaal 1000 euro) betaalt. Er is voor de subsidie in totaal 25 mille beschikbaar. Dat geld komt uit de Kwaliteitsimpuls (opbrengst van de kabelverkoop). Het voorkomen van ramkraken is gedeeltelijk ook de zorg van de ondernemers, vinden B en W. De winkeliersorgnaisaties dringen al heel lang aan op toestemming voor en medefinanciering van rampalen.

Brandweer Amstelveen ‘leent’ officieren aan buurgemeenten

Amstelveen sluit een convenant met Aalsmeer en Uithoorn, waarin wordt geregeld dat officieren van dienst (OvD) van de Amstelveense brandweer bijstand kunnen verlenen aan de korpsen van de beide buurgemeenten. Amstelveen heeft vier daarvoor gekwalificeerde officieren, de andere twee gemeenten elk maar één. Eenmaal per twee weken gaan de Amstelveense OvD’s voor Aalsmeer en Uithoorn aan de slag. De ovcereenkomst geldt tot het einde van het jaar, maar kan worden verlengd. Een OvD heeft een sleutelrol in de organisatie en coördineert de hulpverlening bij brand en andere calamiteiten.

B en W: hotelfunctie Aemstelstyn niet bewezen

In tegenstelling dat wat D66-raadslid Janet Parlevliet meende te hebben aangetoond, wordt flatgebouw Aemstelstyn aan de Laan van de Helende Meesters niet gebruikt als ‘gewoon’ hotel. Dat zeggen B en W. Het complex is inmiddels bijna geheel aan de woonbestemming onttrokken: de meeste bewoners zijn er door de eigenaar stelselmatig uit verdreven. De huur werd gewoon opgezegd. Een aantal onverzettelijken woont er nog. Onder de naam Htel worden er nu appartementen verhuurd aan vooral buitenlandse werknemers van bedrijven, officieel voor perioden van minimaal een maand. Parlevliet kwam met documenten waaruit bleek dat ook voor kortere perioden, zelfs voor enkele dagen, wordt verhuurd, zodat er sprake zou zijn van reguliere hotelexploitatie. Dat is op die locatie verboden. (Meer).

Amstelveen steeds grijzer

De vergrijzing in Amstelveen neemt nog steeds toe. Achttien procent van de bevolking is nu ouder dan 65. Het aandeel van de groep boven de 75 verdubbelde sinds 2002. Vorig jaar steeg het aantal Amstelveners met 107 tot 79.019 per 1 januari 2005. Het aantal huishoudens neemt af, doordat er veel alleenwonenden zijn. Ruim 7.400 inwoners (9 procent) zijn buitenlanders. Japanners vormen de grootste groep onder hen. Na een forse stijging van het aantal werklozen, viel vorig jaar een lichte daling (circa 0,08 procent) waar te nemen, blijkt uit de statistische uitgave Facts & Figures. De gemeente ziet daarin herstel van de werkgelegenheid.

Vrijwilligers wijkcentra in opstand

De honderden vrijwilligers van de Amstelveense wijkcentra zijn massaal in opstand gekomen tegen het plan van de directie van Stichting Cardanus iedere locatiemanager naar een andere wijk over te plaatsen en daar ook een andere functie (sociaal cultureel werker) te geven. Cardanus beheert de centra. Maandagavond stapten vrijwel alle 150 aanwezige vrijwilligers op uit een bijeenkomst waar directeur André Wouterse het plan wilde toelichten. Zij vonden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd. Volgens Cardanus is de verandering nodig in verband met de op til zijnde invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MVO) en mogelijk verdere bezuinigingen op welzijn. Van de in totaal circa 500 vrijwilligers hebben er inmiddels meer dan 300 hun handtekening over een protestschrift gezet. Zij zien in locatiemanagers hun vaste contactpersonen in de wijkcentra en zij woedend omdat Cardanus ook weigert die in hun nieuwe functie in dezelfde wijken te laten werken. “Dit leidt tot demotivatie en veel vrijwilligers haken waarschijnlijk af,” zegt een van de actievoerders.

Amstelveen veiliger geworden

Hoewel het aantal overvallen hier steeg met meer dan 71 procent en het aantal diefstallen uit auto’s met 1154 aangiften een absoluut record bereikte, werd Amstelveen vorig jaar toch een beetje veiliger. Tot die conclusie komt de gemeente op basis van de nieuwe editie van Facts & Figures, een jaarlijks statistisch handboekje. Het aantal diefstallen uit woningen daalde met ruim de helft tot 307 (in 2003 nog 638). Ook straatroof, diefstal van motorvoertuigen en fietsen, zakkenrollerij, vernielingen en winkeldiefstal namen af.

Eigenaar Stadshart vindt huren ‘marktconform’

Het ziet er niet naar uit dat de huren van de winkels in het Stadshart omlaag gaan. De nieuwe eigenaar, Rodamco, vindt de tarieven ‘markt conform,’ heeft het bestuur van Winkeliersvereniging Stadshart Amstelveen (WSA) te horen gekregen.Dat staat in het nieuwsbulletin WSA Signaal. De winkeliers voeren al jarenlang actie tegen de in hun ogen te hoge huren, die volgens hen op veel hogere prognoses van bezoekersaantallen zijn gebaseerd. Het standpunt van Rodamco strookt ook niet met een in opdracht van de vorige eigenaar (CGI)uitgebracht rapport van bureau BRO Vught over de positie van het Stadshart ten opzichte van andere centra in de omgeving. Met het rapport is door CGI volgens de winkeliers niets gedaan. De WSA wil van Rodamco weten wat die van plan is er mee te doen.

Cursussen in Alleman

In wijkcentrum Alleman (Bankras) gaan het komende seizoen weer de volgende cursussen en workshops voor kiinderen van start: breakdance, koken, make-up, striptekenen en tekenen/schilderen. Ook is er een ‘natuur (herfst) workshop. Aanmelden kan kun al, van maandag tot en met donderdag.

Betere vervoervergoeding gehandicapten

Van 1 oktober af krijgen gehandicapten en ouderen die gebruik maken van regiovervoer ook voor langere ritten een vergoeding van de gemeente. Nu nog wordt maar betaald tot en met de derde zone. Daar komen nu de zones vier en vijf bij. De gemeenteraad dwong dat af van B en W door middel van een amendement. Volgens Anke Smit (D66), die de motie indiende, handels Amstelveen niet in overeenstemming met het protocol Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), dat is ondertekend door Rijk, VNG en Centrale Gehandicapten Raad. De nieuwe regeling duurt voorlopig tot 1 juli 2006. Verwacht dat dan de nieuwe Wet Maatschappelijke Zorg wordt ingevoerd.