B en W willen burgervoorstellen tegen golfodrome van tafel

De twee eerste burgerinitiatieven die ooit bij de gemeenteraad zijn ingediend, worden als het aan Burgemeester en wethouders ligt, niet behandeld. Beide initiatiefvoorstellen waren in feit gericht tegen een golfcentrum in de Boverkerkerpolder. Het college heeft de raad nu gevraagd ze niet verder in behandeling te nemen.

Volgens wethouder Remco Pols (Ruimtelijke Ordening) zijn B en W extra zorgvuldig met de initiatieven omgegaan, omdat zij betrekking hadden op een ‘gevoelig onderwerp.’ Pols: “De plannen voor het Golfodrome roepen in de aanpalende wijken veel reacties op. En bovendien is het burgerinitiatief een nieuw instrument in de gereedschapskist van democratische middelen.” Toch ziet het college graag dat de gemeenteraad niets met de twee suggesties doet.

Namens de actiegroep Golfodrama, die zich verzet tegen de komst van een golfcentrum, heeft Frank Stroobants de raad voorgesteld onafhankelijk studie te laten doen naar mogelijkheden voor recreatieve invulling van het noordelijk deel van de Bovenkerkerpolder, waar mogelijk in samenhang met agrarische bedrijfsvoering. Dat in een voor recreatieve bestemming een golfcentrum past, is voor de actiegroep blijkbaar niet vanzelfsprekend.

Namens de Stichting Boverkerkerpolder Natuurlijk i.o. pleit Arend Hensel voor een andere situering dan de nu geplande voor het project AmstelGroen. De gemeente zou – in het kader van dat regionale project – volgens Hensel moeten pleiten voor aansluiting in het noorden bij het Groengebied Amstelland en naar het zuiden langs Waardhuizen en Middenhoven moeten lopen.

Het college stelt de raad voor beide opties niet eens te behandelen. Amstelveen kent nog niet zo lang de mogelijkheid initiatieven van burgers, mits voldoende ondersteund, op de raadsagenda te zetten. Beide indieners hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt en voldeden volgens de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur aan de eisen. De commssie adviseerde de initiatieven op de raadsagenda te zetten, maar als het aan B en W ligt gebeurt er verder niets mee.

Over het noordelijke deel van de polder heeft de raad volgens Pols al eerder een uitspraak gedaan. De plannen die er nu zijn voldoen aan de aandacht die de stichting vraagt voor recreatie, vindt het college. En onderzoek naar mogelijkheden voor recreatieve invulling van het noordelijk deel van de polder is er al genoeg geweest, zeggen B en W.

Lees ook:Actievoerders tegen golfcentrum komen met burgervoorstellen op agenda gemeenteraad
Lees ook:Politiek negeert burgerinitiatieven golfcentrum
Lees ook:Burgerinitiatieven tegen golfcentrum op raadsagenda
Lees ook:GroenLinks: ‘College stuurt Golfodrama met kluitje in het riet’
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum

14 reacties op “B en W willen burgervoorstellen tegen golfodrome van tafel

 1. Nico van Boxtel

  Of je nu een voorstander of een tegenstander bent van het plan om een Golfodrome te realiseren in het Noord-Oostelijk deel van de Bovenkerkerpolder en al acht het College van B&W dat het zorgvuldig is omgegaan omtrent het plan in reeds plaatsgevonden procedures, als voldaan is aan de criteria om een burgerinitiatief te realiseren dan dient de gemeenteraad zich over een dergelijk initiatief ook zorgvuldig te buigen. Het is tevens aan de gemeenteraad die het hoogste orgaan is omtrent de financiële middelen van een gemeente te overwegen of het budget wenst in te ruimen voor onderzoek naar alternatieve invulling van het Noord-Oostelijk deel van de Bovenkerkerpolder. Het College mag adviseren aan de gemeenteraad zulks niet te doen maar het is uit den boze indien het de gemeenteraad zou willen ‘opleggen’ om geen budget in te ruimen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. it's me

  Wow, wat een wapengekletter. En, …, wat een gehuil. Slechts een heel klein groepje bange bewoners van Amstelveen wil geen golfbaan in de achtertuin… Ze worden blijkbaar gesouffleerd door Groen Links (oeps dubbele belangen?) en hebben de ogen gesloten voor realiteit. Al in 1985 of 1987 heeft de toenmalige gemeenteraad al besloten dat daar (ja daar) een golfbaan gepland wordt. Blijkbaar kijken de mensen niet verder dan hun kavel en kijken dus naar de plannen die een gemeente al bijna 20 jaar (!) in voorbereiding heeft. Een nu het 2 voor 12 is, ja dan zijn de rapen gaar,, dan willen ze opeens mooi groen en geen golfbaan.

  Maar, lieve golfbaan haters, ga eens kijken welke plannen de provincie heeft met dit gebied, ga eens praten met GS leden en kies dan voor (1) of een golfbaan, of (2) huizen, jawel woningbouw. Persoonlijk ben ik voor woningbouw, want daar hebben we veel tekort van.

  Dus,… houdt die golfbaan lekker tegen, dan kom ik in jullie buurt wonen.

  Tot snel ziens

    /   Beantwoorden  / 
 3. B.J. Wakker

  Natuurlijk spelen het College en de raad onder een hoedje. Immers, zij kunnen naar elkaar wijzen onder het motto: “Wie is de schuldige”. In de tussentijd wordt de golfbaan gerealiseerd en zal men daarna verklappen dat het bij de aanleg van die tweede noodzakelijke golfbaan (vanwege het grote aantal fanatieke golfers in deze gemeente)toch net even anders moet. Dan heb je toch voldaan aan je democratische controle van het bestuursorgaan (die je bewust met net iets teveel macht hebt bekleed, om maar zelf geen gezeur aan je kop te hebben). Ga maar eens kijken naar een willekeurige raadsvergadering, al die slaperige hoofden niet echt en vermoedelijk onvoorbereid bij de les als de Burgemeester de agenda (waaraan zij zelf al dan niet hebben bijgedragen) snel afhamert om deze raadsleden alsmede de collegleden in de gelegenheid te stellen spoedig terug te keren naar het echte bruisende leven, waarin volop ruimte is voor leuke dingen en hobbies als zwemmen, golfen, tuinieren, familiebezoek, partijvergaderingen en al dan niet gesponsorde feestjes.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Hans van der Liet

  De niet aflatende kritiek op het bestuur van deze gemeente gaat eens temeer voorbij aan de keiharde realiteit, dat de stemmende burgers van Amstelveen het reilen en zeilen nu eenmaal hebben toevertrouwd aan die “slaperige hoofden”. Het getuigt van een ongelooflijke arrogantie om deze mensen zo te kwalificeren en van kwade trouw te betichten. Dat is echt de bijl aan de wortel van onze vertegenwoordigende democratie, dat soort misselijkmakende verdenkingen, die slechts ten doel hebben ontevredenheid en wantrouwen te wekken.

    /   Beantwoorden  / 
 5. B.J. Wakker

  Heeft niets met te kwader trouw te maken, slechts met onoplettendheid en ongeinteresseerdheid, twee helaas voor politici kenmerkende factoren die zich overigens niet beperken tot Amstelveen, maar ook in het parlement regelmatig waargenomen kunnen worden.

    /   Beantwoorden  / 
 6. it's me

  Bij welke partij zit b.j. wakker, dan kan ik op je stemmen…

    /   Beantwoorden  / 
 7. Hans van der Liet

  Meneer of mevrouw Wakker zal ook wel weer zo’n partijloze “de-beste-stuurlui-staan-aan-wal”-persoon zijn……..

    /   Beantwoorden  / 
 8. B.J. Wakker

  Ik ben partijloos, en niet ten onrechte. De politieke leugens verkopen slecht aan hen die het spelletje doorhebben, en tot die categorie behoor ik ook.

    /   Beantwoorden  / 
 9. golffreak

  Nee hoor, Wakker dier is GL aanhanger, lekker draaien en keren en vooral tegen van alles zijn…

    /   Beantwoorden  / 
 10. B.J. Wakker

  verantwoord gemotiveerd, daar kunt ook u niet omheen.

    /   Beantwoorden  / 
 11. B.J. Wakker

  Kijk, GL is gemotiveerd tegen. Dat is niet alleen hun goed recht, maar objectief gesproken ook terecht, aangezien randvoorwaardelijk (zij geven dit nauwgezet aan) er nogal veel open einden zijn. Kenmerk van het College is evenwel kort door de bocht te gaan, waarbij sociaal-maatschappelijke essentialia vrijwel genegeerd worden. Vergeet niet, deze kwestie raakt ons allen en niet alleen een selecte groep burgers die van deze gemeente het liefst een replica van Wassenaar of Aerdenhout zouden willen maken. Helaas is dit plaatsje gewoon AmstelVEEN. Deze naam zegt dus genoeg. Kortom blijf maar gewoon met beide benen op de grond.

    /   Beantwoorden  / 
 12. golffreak

  Ik was gisteravond ook aanwezig, en vond de vraag van mevr. Kirg (?) van de VVD wel goed: wat is de provincie van plan als het groen naar amstel groen ergens anders gaat. Toch wel weer woningbouw. Ik kijk liever naar een golfbaan dan naar huizen, of in mijn nare dromen, FLATS. Brrrrrrrrrrrrr.

  Komt de waarde van mijn huis niet ten goede.

  Van de heer Mager snap ik nog steeds niets en ben heel benieuwd naar de mening van de heer Reqoiun, hij heeft blijkbaar afgesproken dat de golfbaan DAAR komt en hij is toch ook van Groen Links….

    /   Beantwoorden  / 
 13. B.J. Wakker

  Je kunt zowel van de aanleg van de golfbaan als de aanbouw van huizen afzien om tegemoet te kunnen komen aan de aanzwellende kritiek.
  Dus plannen voorlopig in de ijskast en een betere, meer doorwrochte visie m.b.t. het gebied ontwikkelen en op deze echte inspraak o.a. via burgerinitiatieven los laten.

    /   Beantwoorden  / 
 14. golffreak

  Wakker, wordt eens wakker: plannen woningbouw zijn niet van de gemeente, maar van de provincie!

  Dus, ook als de gemeente zegt wij willen niet bouwen daar, dan nog kan een hogere overheid (lees provincie) daar laten bouwen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.