GroenLinks: ‘College stuurt Golfodrama met kluitje in het riet’

Volgens GroenLinks sturen B en W de twee indieners van burgerinitiatieven, die zich verzetten tegen een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder, met een kluitje in het riet. “Op minimale wijze worden de voorstellen aan de kant geschoven,” zegt raadslid Hans Koot.

Volgens hem ziet het college blijkbaar maar één manier om de polder een recreatieve bestemming te geven: een golfbaan. Hij denkt dat het burgerinitiatieven als een bedreiging ervaart en daarom de dialoog weigert.

Hoewel er nu liefst vijf wethouders zijn om met burgers in contact te komen, hebben zij dat in dit geval categorisch nagelaten, constateert de fractie. “Het college kwam zonder enig overleg tot zijn standpunt. Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk.”

Actiegroep Golfodrama en Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk i.o. hadden gebruik gemaakt van de sinds enige tijd bestaande mogelijkheid voor burgers zelf voorstellen op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Zij kwamen respectievelijk met de suggestie te bestuderen of de recreatieve invulling van de polder ook iets anders kan zijn dan een golfbaan en een pleidooi voor een andere locatie van het project AmstelGroen (waar de golfbaan nu onderdeel van wordt).

GroenLinks vindt dat burgerinitiatieven een belangrijk signaal uit de samenleving zijn. Maar daaraan hebben B en W blijkbaar geen boodschap. Zij stelden de gemeenteraad voor beide initiatieven niet eens te behandelen. “Geen dialoog, geen begrip voor het signaal. Buitengewoon teleurstellend en niet passend bij het karakter van het burgerinitiatief."

GroenLinks zegt voor ‘een samenhangende afweging van alle belangen in de Bovenkerkerpolder’ te zijn. Er zijn volgens haar meer mogelijkheden om dit deel van de polder recreatief in te richten dan ‘een golfbaan voor een beperkte groep.’ Koot: “Een recreatie invulling voor álle Amstelveners moet mogelijk zijn.”

Lees ook:GroenLinks: stoppen nu met die golfbaan
Lees ook:GroenLinks: B&W blijven onduidelijk over locatie golfbaan
Lees ook:ChristenUnie ‘trots’ op verzet burgers tegen golfbaan
Lees ook:GroenLinks op alle niveaus tegen golfcentrum en woningbouw in polder
Lees ook:GroenLinks: ‘Raad buitenspel gezet in kwestie golfbaan’

17 reacties op “GroenLinks: ‘College stuurt Golfodrama met kluitje in het riet’

 1. Golffreak

  Het is zo jammer dat Groen Links zich achter de schermen zo bemoeit met deze golfbaan. En dat terwijl de fractievoozitter Sander Mager, juist voor de golfbaan heeft gestemd. Ben heel benieuws wie nou de “baas” is bij Groen Links. Dus, heer Mager, waar staat u nou???

    /   Beantwoorden  / 
 2. Sander Mager (Fractievz GroenLinks)

  Nuances gaan helaas te vaak verloren in de politiek. Ik heb niet voor een golfbaan gestemd, maar voor een Nota van Uitgangspunten die beschrijft dat als er iets komt in de polder dan het dan aan die strikte eisen zou moeten voldoen. En we hebben ons uiterste best gedaan die eisen ook echt strikt te formuleren. In de raadsvergadering heb ik namens mijn fractie aangegeven grote moeite te hebben met de locatie van de voorgenomen golfbaan en een evenwichtige belangenafweging over gewenste en ongewenste ontwikkelingen in de polder te missen. Dat standpunt staat nog steeds!

    /   Beantwoorden  / 
 3. golffreak

  Jammer, dat u zo draait en keert, dat siert u en uw partij niet.

  Maar waar staat u nu voor, als u gewoon moet kiezen? Dit zijn de keuzes:

  1) golfbaan
  2) woningbouw
  3) brede weg, een tweede doorsnijding Bovenkerkerpolder
  4) woningbouw, plus deze eerdergenoemde weg.

  En dan er vanuit gaan dat dit de keuzes zijn.

  En hr. Mager zeg eens echt eerlijk, wat heeft Groen Links te maken gehad met deze golfodrama. En zeg nou niet: niets want gelooft geen hond……..laat staan deze Groen Links stemmer…

    /   Beantwoorden  / 
 4. it's me

  Van je kiezers moet je het maar hebben, maar golffreak er zijn ook nog andere partijen hoor.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Sander Mager (Fractievz GroenLinks)

  Als dit de enige 4 opties zouden zijn, dan is de golfbaan de meest groene optie. Echter de discussie gaat nu juist over de vraag of er niet nog andere opties zijn, opties waarbij het open, groene en stille landschap van de BKP beter behouden blijft! Daar zet GroenLinks zich voor in!

    /   Beantwoorden  / 
 6. B.J. Wakker

  De Gemeente Amstelveen staat nu eenmaal bekend om het stelselmatig (omvormen), zeg maar ‘verkrachten’ van bestemmingsplannen voor doeleinden die slechts sub-categorien, zoals in dit geval de elitaire juppen, bedient. Indien, wat altijd nog kan gebeuren, het prachtige natuurgebied een aanwijzing krijgt tot vogelbeschermingszone, dan kunnen de voorstanders van de golfbaan deze op grond van artikel 6, lid 3 van de EG-Habitatrichtlijn wel op hun buik schrijven. Bouwvergunningen dienen los van het limitatieve/imperatieve bouwvergunningenstelsel op grond van die bepaling te worden geweigerd. Dit is niet facultatief, de bestuursrechter vernietigt zonder meer besluiten welke in strijd zijn met bedoelde EG-richtlijn. Dus om aan alle onrust maar meteen een eind te maken: “Laat de vogeltjes maar rustig broeden, zij gaan ons voor een idiote golfbaan behoeden!”. De schade kunnen wij dus in beginsel op de Gemeente verhalen, indien blijkt dat B&W lak hebben aan de wetgever en hun zin toch doordrijven. Dat kan een dermate dure grap worden dat je je als overheid wel drie maal bedenkt voordat je in dit traject stapt. Kortom: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

    /   Beantwoorden  / 
 7. B.J. Wakker

  Je hoeft niet bepaald te kunnen golfen, om het standpunt van GL te ontkrachten. Wat wil die partij eigenlijk? Juist, compromissen sluiten onder de suggestie dat de natuur behouden blijft. Dit is echter een farce. Amstelveen is dichtbebouwd en kent nauwelijks nog rustigevende lokaties.
  Het gemotoriseerde verkeer neemt al maar toe. Scheurende PC-Hooft tractoren en knetterende brommers door de hele gemeente domineren de zogeheten “top-lokatie” Amstelveen, om over die pokkevliegtuigen maar te zwijgen. Deze terreur houdt echt niet op bij de betaalde ingang van de Commerciele Golfbaan. Er is geen beleid, geen sturing en geen visie op termijn welke het tij kan keren. Vrije markt, vrije economie, vrije (veel te hoge) prijzen, het kan niet op! Dus gaan we met zijn alle naar de kloten als we niet nee kunnen zeggen tegen de vrijgevochten rechtse dwingelandij van belangengroepjes die hun zin willen doordrijven en voornamelijk gehuisvest zijn binnen de VVD, inmiddels een super arrogante partij die alleen een grote mond heeft. Deze gemeente, voornamelijk gedomineerd door rechts verdient het door de Provincie eens kritisch te worden bekeken op het punt van de willekeurigheid waarmee via pseudo (schijn)democratische instrumenten zoals de participatie-verordening besluitvorming wordt doorgedrukt, onder het schijnheilige motto “U heeft inspraak” (al moet u zich daarvan niet veel voorstellen), want wij (College) maken de dienst uit”. Gezellig nietwaar? Tot Slot: de reden dat het College het prima vindt, dat er voorlopig geen lokale zender is heeft niet alleen als reden dat de huidige niet deugt, maar nog meer te maken met de grote angst om waarheden boven water te krijgen die de rechtse gezichten rood zouden kunnen doen kleuren.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Johan Th. Bos

  Nou, nou, zo’n geweldige onderzoek journalistiek zender was Amstelveen Lokaal ook niet. Die bleef jarenlang hangen in uitzenden van dezelfde muziek die op alle nationale zenders was te horen en maakte de laatste jaren wat actuele praatprogramma’s, maar op echt journalistiek vorsen heb ik die amateurs nooit kunnen betrappen. Waarom zou de gemeente angst hebben voor een lokale zender, die bijna bij voorbaat een verlengstuk van de gemeente wordt?

    /   Beantwoorden  / 
 9. Hans van der Liet

  Een vogelbeschermingszone? Midden in de Randstad? De politicus die zo’n aanwijzing wil entameren, dient onmiddellijk tot de orde te worden geroepen!

    /   Beantwoorden  / 
 10. Johan Th. Bos

  En ik dacht dat politici nooit tot de orde mogen worden geroepen, omdat ze zo hun best doen voor de samenleving enzovoort. Of geldt dat alleen voor wethouders?

    /   Beantwoorden  / 
 11. it's me

  Ja hoor, daar zijn we weer.

  Een tip: kijk eens even naar de bestemmingsplankaarten va 1985-1990: ja, daar staat al een golfbaan ingetekend. Dus…

    /   Beantwoorden  / 
 12. golffreak

  Beste Heer Mager,

  Wat gaat u en uw fractielied dhr. Reqioun stemmen eigenlijk, de golfbaan was immers mede zijn idee en initiatief en u was daar ook niet bepaald afkerig van, of gaat u net zoals andere politieke partijen door de knieen (zwakke knieen)????

  Of bent u er zogenaamd even niet?

    /   Beantwoorden  / 
 13. Hans van der Liet

  Nee hoor, politici met onrealistische plannen mogen we zo vaak we maar willen tot de orde roepen. Een, vogelbeschermingsgebied in de Randstad, tss, waar halen ze het vandaan?

    /   Beantwoorden  / 
 14. Sander Mager (Fractievz GroenLinks)

  Beste golffreak,

  Ik heb nooit gezegd voorstander te zijn van een golfbaan. Tot nu toe is slechts een zeer strikte Nota van Uitgangspunten aangenomen welke beschrijft dat áls er iets in de polder gaat komen, dat het dan tenminste aan die strikte eisen dient te voldoen. In die strikte eisen kon ik mij vinden. Ik constateer ook dat er inmiddels een Programma van Eisen ligt dat absoluut geen recht doet aan die strikte eisen op bijvoorbeeld de punten bebouwingsoppervlakte en -hoogte, lichtvervuiling, parkeerplaatsen etc. Op basis van dat Programma van Eisen is de fractie van GroenLinks unaniem tegen de aanleg van de golfbaan.

    /   Beantwoorden  / 
 15. B.J. Wakker

  Zo mag ik het horen. Laat u niet inpalmen.

    /   Beantwoorden  / 
 16. golffreak

  Heer Mager,

  OK, wat jammer dat mijn partij nou draait en keert…..wellicht dat wij toch eens ergens anders moeten gaan kijken.

  Kunt u mij nou eens uitleggen waarom ik nog Groen Links stemmer en lid moet blijven, want hier begrijp ik helemaal niets meer van.

  En heer Wakker, slaap lekker verder (met de kop in het zand).

    /   Beantwoorden  / 
 17. B.J. Wakker

  Slapen doen we in Amstelveen al genoeg dunkt mij. Dus laten we Wakker blijven. GL twijfelt aangezien het College daartoe aanleiding geeft. Niet onderbouwde plannen met open einden maken het makkelijker om gefundeerde kritiek te uiten. Ook al ben ik zelf niet van GL, doet het mij deugt dat er tenminste 1 partij het lef heeft hiermee naar buiten te treden. De rest zijn kuddedieren zonder geweten en verantwoordelijkheid. Los hiervan vind ik dat je milieukwesties in GroenLinkse zin ook weer niet zo moet zien dat alle ratio uit de redenering verdwijnt. Geef toe, ieder gevoelig onderwerp is voor iedere partij lastig, maar wees wel straight. Als ik u was zou ik mijn kritiek jegens deze partij nog eens goed overdenken. U kunt dan gewoon lid blijven, toch?

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.