Politiek negeert burgerinitiatieven golfcentrum

De gemeenteraad legt vrijwel zeker de twee tegen aanleg van een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder gerichte burgerinitiatieven naast zich neer. Dat bleek dinsdagavond (19 september) tijdens de massaal door burgers bezochte vergadering van de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. De coalitie, gesteund voor Burgerbelangen (BBA), volgen naar verwachting het voorstel van B en W de initiatieven niet verder te behandelen.

Alleen GroenLinks is voorstander van een loyale behandeling van de door Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk en het Actiecomité Golfodrama door de raad. Maar een meerderheid van het lokale parlement voelt daar niets voor, al meldde de VVD dat haar standpunt formeel nog wel in de fractie moet worden besproken.

Liefst vijftien insprekers probeerden de commissie tevergeefs tot andere gedachten te brengen, onder wie vertegenwoordigers van milieuorganisaties, Dorpsraad Nes aan de Amstel, Vereniging Historisch Amstelveen en uiteraard de beide indieners van de burgerinitiatieven.

Het CDA had er wel enige moeite mee dat, ondanks het huidige duale stelsel, B en W de beslissing over de behandeling van de initiatieven niet aan de raad hebben overgelaten. Het college kwam al met het voorstel niets met de initiatieven te doen, voordat de raad zich erover heeft kunnen uitspreken. Ondanks dat verwijt over de gevolgde procedure meent het CDA, evenals BBA, dat er voldoende onderzoeken lopen. Een van de burgerinitiatieven hield in dat er een objectieve studie naar alle mogelijkheden (dus niet alleen een golfcentrum) voor recreatieve invulling van het noordelijke deel van de polder moet komen. Niet nodig, vinden de meeste fracties. Ook het tweede voorstel (van de stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk) het project AmstelGroen te verplaatsen werd, zoals het college wenste, van tafel geveegd. De coalitie en BBA voerden aan dat er in principe in februari al is ingestemd met de komst van de golfbaan. Het is moeilijk op de schreden terug te keren, want er zijn verwachtingen gewekt bij Loogman Vastgoed, die de baan wil aanleggen, betoogde wethouder Remco Pols (PvdA).

Overigens lijkt de Landbouw Effect Rapportage (LER), die nog niet openbaar is gemaakt, in te houden dat er meer grond nodig is voor de agrariërs in de polder. Dat liet Ton van der Aa van het Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder: Open, Stil en Groen doorschemeren. Het zou alsnog een heroverweging van de plannen voor een golfbaan noodzakelijk kunnen maken.

Lees ook:Burgerinitiatieven tegen golfcentrum in september in raadscommissie
Lees ook:KInderen tekenen tegen golfcentrum
Lees ook:Actievoerders tegen golfcentrum komen met burgervoorstellen op agenda gemeenteraad
Lees ook:Ook ANWB, Staatsbosbeheer en milieuorganisaties in verzet tegen golfcentrum
Lees ook:GroenLinks: ‘College stuurt Golfodrama met kluitje in het riet’

14 reacties op “Politiek negeert burgerinitiatieven golfcentrum

 1. Ben Jonker

  De bedoeling van een burgerinitiatief is niet dat beslissingen van de gemeenteraad teruggedraaid worden. Daartoe is in het reglement een bepaling opgenomen, dat een burgerinitiatief niet doorgaat als het burgerinitiatief ingaat tegen een beslissing genomen in de lopende raadsperiode. De indieners van het 2e initiatief (actie groep Golfodrama) hebben handig gebruik gemaakt van het feit dat de beslissing over de golfbaan in de vorige raadsperiode is genomen.
  Of de raad het nut van de gevraagde studie inziet en daar geld voor wil uittrekken zal duidelijk worden op 4 oktober 2006.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Johan Th. Bos

  Ik vrees de uitslag al te kennen, gelet op het gedrag van de coalitie die tot nu toe door dik en dun achter alles staat wat het college doet. Dualisme of niet. Dat nieuwe stelsel bestaat, realistisch beschouwd, alleen in theorie. In de praktijk is er naar mijn smaak weinig veranderd. Wedden dat het B&W-blok ook nu weer gewoon doet wat het college wenst? Van mij mag het hoor, maar niet meeer proberen de indruk te wekken dat de raad enige moeite doet B en W te controleren

    /   Beantwoorden  / 
 3. golffreak

  Yep, daar zijn we weer. Beste heer Bos, waar was afgelopen vergadering RWN? Zitten slapen?

    /   Beantwoorden  / 
 4. Hans van der Liet

  Ja, ik heb de heer Bos gemist bij die vergadering. Of zat die verstopt achter de bankjes?

    /   Beantwoorden  / 
 5. verplicht

  Wat is het verband tussen RWN en “de heer Bos”?

    /   Beantwoorden  / 
 6. Hans van der Liet

  Het verbaast me dat onze sterverslaggever niet aanwezig was bij wat nu al de politiek meest brisante vergadering van het jaar 2006 genoemd mag worden. Vandaar. Een gemiste kans om verslag te doen van de gebalde volkswoede tegen “arrogante, in zichzelf gekeerde bestuurders, die niet wensen te luisteren naar de stem des volks” (niet mijn mening, maar een formulering zoals die zomaar uit de pen zou kunnen vloeien bij de Bob Woodward van de lage landen.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Frank Stroobants

  De heer Bos stelt middels Amstelveen.blog. nl in feite zijn eigen digitale huiskamer open voor bezoekers. Het verbaast mij hoe onbeschoft sommige gasten zich tegenover hun gastheer gedragen.
  Meneer Bos, ik had deze heren al lang de deur gewezen. Ik verlaat uw pand weer snel en kijk af en toe tijdens het voorbijgaan nog door het raam naar binnen. U zult mij het niet kwalijk nemen dat ik aan wat zich daar afspeelt niet wens deel te nemen.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Hans van der Liet

  De heer Bos geniet als verslaggever vaak de gastvrijheid van het gemeentehuis, hetgeen ik hem van harte gun. Maar dat weerhoudt hem er ook niet van om nogal hard te zijn in de omgang met de lokale politici, met name de leden van het college. It’s all in the game, meneer Stroobants. If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. Als dhr Bos onweersproken meer of minder grote onzin mag spuien op deze site, dan zou er al snel geen bal meer aan zijn. Overigens valt het met die “eigen digitale huiskamer” wel mee. Zonder de financiële steun van de Rabobank zou die huiskamer niet bestaan. Meneer Bos is dus iets minder onbaatzuchtig dan u veronderstelt.

    /   Beantwoorden  / 
 9. golffreak

  Geachte Stroobants,

  De ketel verwijt de pot, uw beledigingen richting commissieleden ruimte waren ruimschoots voldoende om in uw voet te schieten. Bravo.

  Ik loop uw huis graag voorbij en kijk niet naar binnen, als ik bij hole 3 ben

    /   Beantwoorden  / 
 10. Johan Th. Bos

  Beste meneer Stroobrants, een beschaafde gast is ook best welkom, dus wat let u.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Johan Th. Bos

  Hallo zeg, het is niet mijn eigendom, deze site, zoals iedereen die even goed uit de doppen kijkt kan weten. De site is van blog online bv, die er tientallen exploiteert.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Hans van der Liet

  Inderdaad. U ziet, meneer Stroobrants: ook hier zit u er naast!

    /   Beantwoorden  / 
 13. Grea Twint

  Geplaatst door Jan Demming: Antwoord
  04/09/2007, 17:23

  Hoop doet leven, meneer Van der Liet. Als er nooit actie tegen iets of iemand wordt ondernomen, dan is het gelijk altijd aan de zwijgende meerderheid, zoals u zelf telkens beweert. De bijeenkomst is dan ook een laatste poging om politici, die de verantwoordelijkheid over de provincie en dus ook de Bovenkerkerpolder dragen, met goede argumenten op andere gedachten te brengen. De bijeenkomst op Schiphol zal uitwijzen of ik mijn uitspraken over politici moet bijstellen of zelfs inslikken. Ik doe dat in zo’n geval van harte!
  PS: Moet u zich zo langzamerhand niet inchecken op Schiphol?

  Geplaatst door Hans van der Liet: Antwoord
  04/09/2007, 17:43

  Nee, zondag pas. Maar weest u gerust: ik kom uw feestje op 6 september niet verstoren hoor. In de wandelgangen hebben we het besluit al genomen. De rest is hooguit hinderlijke ruis. We houden nog wat hoorzittingen om het gepeupel het idee te geven dat ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben, maar in feite staan de bulldozers al te wachten.
  Ik wens u goede devotie overmorgen!

  Nog 4 nachtjes slapen.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Grea Twint

  Geplaatst door Jan Demming: Antwoord
  04/09/2007, 17:23

  Hoop doet leven, meneer Van der Liet. Als er nooit actie tegen iets of iemand wordt ondernomen, dan is het gelijk altijd aan de zwijgende meerderheid, zoals u zelf telkens beweert. De bijeenkomst is dan ook een laatste poging om politici, die de verantwoordelijkheid over de provincie en dus ook de Bovenkerkerpolder dragen, met goede argumenten op andere gedachten te brengen. De bijeenkomst op Schiphol zal uitwijzen of ik mijn uitspraken over politici moet bijstellen of zelfs inslikken. Ik doe dat in zo’n geval van harte!
  PS: Moet u zich zo langzamerhand niet inchecken op Schiphol?

  Geplaatst door Hans van der Liet: Antwoord
  04/09/2007, 17:43

  Nee, zondag pas. Maar weest u gerust: ik kom uw feestje op 6 september niet verstoren hoor. In de wandelgangen hebben we het besluit al genomen. De rest is hooguit hinderlijke ruis. We houden nog wat hoorzittingen om het gepeupel het idee te geven dat ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben, maar in feite staan de bulldozers al te wachten.
  Ik wens u goede devotie overmorgen!

  Nog 4 nachtjes slapen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.