Burgerinitiatieven tegen golfcentrum op raadsagenda

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat twee door 150 Amstelveners gesteunde burgerinitatieven op de agenda voor zijn vergadering in september komen. Dat bleek dinsdagavond in de raadscommissie Ruimt Wonen en Natuur. Beide voorstellen komen van tegen de komst van een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder gekante groepen: de actiegroep Golfodrama en de stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk (BN). Vertegenwoordigers van beide lichtten de voorstellen toe voor de commissie.

Het plaatsen van voorstellen van burgers op de raadsagenda is sinds vorig jaar mogelijk. Toen ging de raad akkoord met een voorstel van D66 daarover. Beide nu ingediende initiatieven voldoen aan de eisen die de betreffende verordening eraan stelt. De commissie zag dan ook geen redenen om ze van de agenda te weren.

Het voorstel van de stichting is het regionale project AmstelGroen in het noordelijke deel van de polder te situeren. Golfodrama wil een onderzoek naar de alle mogelijkheden voor recreatieve invulling van de polder, voordat regelrecht op een golfcentrum wordt aangestuurd.

Mevropuw B.J. van Bockom Maas van BN constateerde dat in de gemeentelijke Nota van Uitgangspunten het golfcentrum alleen wordt genoemd als ‘mogelijke invulling’ van de recreatieve frunctie, maar dat de indruk nu wordt gewekt alsof daarover in feite al een b esluit is genomen. Er moet eerst nog een milieueffectrapportage (MER) als volgende stap worden vastgesteld. Volgens BN past het centrum niet in de uitgangspunten van het Rijk voor AmstelGroen. Die houden onder meer in dat het gebied openbaar en voor iedereen toegankelijk moet zijn.

VVD, CDA en Burgerbelangen lijken regelrecht op de aanleg van de golfbanen af te stevenen. Volgens CDA-fractievoorzitter Ben Jonker is het voorstel van BN overbodig, omdat regionaal op ambtelijk niveau al is besloten dat AmstelGroen niet in het noorden van de polder komt. Hij wilde van Frans Stroobants van Golfodrama weten wat die bedoeld met de opmerking dat hij ‘boven tafel wil hebben wat onder tafel heeft plaatsgevonden.’ Nogal insinuerend, vond Jonker. Of Stroobants soms dacht dat raadsleden geld onder tafel hebben ontvangen of zoiets. En de VVD-er Van Bergen waarschuwde dat Stroobants zich wel eens een proces op de hals zou kunnen halen met dergelijke uitlatingen.

Golfodrama wil een onafhankelijke studie naar alle mogelijkheden voor recreatieve invulling van de polder. “Het gaat er niet om hóé, ,aar óf het golfcentrum er komt,” zei hij. “Er is nog geen besluit over genomen. Zij die beweren dat het niet meer is tegen te houden moeten zich maar eens achter de oren krabben.”

Hij zei te vermoeden dat bij Loogman Vastgoed op ambtelijk niveau toezeggingen zijn gedaan of verwachtingen gewekt, op basis waarvan dat bedrijf veel inspanningen en investeringen heeft gedaan. Men zou zich dan moreel wel eens niet meer in staat kunnen voelen de initiatiefnemers teleur te stellen.

Stroobants vindt de politieke euforie over het golfcentrum misleidend en manipulerend. “Maar wij kunnen ons niet voorstellen dat u op basis van kretologie politieke beslissingen neemt.”

Lees ook:Actievoerders tegen golfcentrum komen met burgervoorstellen op agenda gemeenteraad
Lees ook:B en W willen burgervoorstellen tegen golfodrome van tafel
Lees ook:GroenLinks: ‘College stuurt Golfodrama met kluitje in het riet’
Lees ook:Burgerinitiatieven tegen golfcentrum in september in raadscommissie
Lees ook:Ook ANWB, Staatsbosbeheer en milieuorganisaties in verzet tegen golfcentrum

11 reacties op “Burgerinitiatieven tegen golfcentrum op raadsagenda

 1. ventura

  Het is een schande dat de gemeente Amstelveen dit zomaar laat gebeuren! Blijf van onze buurt af en ga je eigen omgeving slopen, als je zo nodig wat te doen wilt hebben in het weekend!

  Grtzz,

  Cris
  http://www.cris.web-log.nl/

    /   Beantwoorden  / 
 2. Robert Jan Simons

  Dit lijkt me weer duidelijk genoeg.
  Alhoewel… wat ik hier niet terugzie is hoe meneer Remco Pols, wethouder Wonen, de zorgvuldigheid zelve volgens eigen zeggen, toch lelijk stond te kijken…

  Hij kon niet voorkomen dat er TWEE VERSIE van het Programma van Eisen (PvE) in omloop waren gekomen. En in de officiële versie stond niet, dat de Gemeente Amstelveen niet voor de kosten zouden opdraaien. Zodat wij argeloze burgers op http://www.amstelveen.nl de PvE downloaden en de indruk krijgen dat de kosten van het peperdure project NIET voor rekening van Gemeente Amstelveen komen. Misleiding of doordrammen??

  Ik vind het te opmerkelijk voor woorden. Alhoewel… zo wordt het golfodrome een golf-dram-maar-door, toch? RJ

    /   Beantwoorden  / 
 3. Gerrit

  Hoewel ik zelf in Waardhuizen woon, tegen de golfbaan, verbaast het me dat er zoveel mensen boos en verbaasd reageren t.o.v. de politiek.

  Het zijn toch echt de mensen die we zelf verkozen hebben. En juist de partijen waarvan je kan verwachten dat ze zoiets doen.

  Ik zou zeggen, draag je de gevolgen van je stemgedrag nou eens zonder te zeuren om de logische consequenties.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Hans van der Liet

  De woorden van Gerrit zijn mij uit het hart gegrepen! De felheid waarmee sommige mensen tegen de overheid en politici tekeer gaan (men hoort wel zaken als machtswellustelingen, baantjesjagers, drammers, niet luisterende ego-trippers) doet je soms vermoeden dat je in een dictatuur leeft waarin de overheidsfunctionarissen zonder tussenkomst van het volk worden gekozen en/of benoemd. Die criticasters zien voorbij aan het feit dat, al is het maar eens in de vier jaar, de burgers wel degelijk wat te kiezen hebben. Ieder volk krijgt de regering die het verdient (mits er stemrecht is, zoals in Nederland). Kritiek is goed en gezond, maar de volkomen gratuite en globale vuilspuiterij over gekozen volksvertegenwoordigers die je in deze kolommen vaak leest doet je wel eens vragen waar de ware vijanden van de democratie zitten.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Johan Th. Bos

  Nee, het probleem is juist dat je nooit de regering krijgt die je wenst. Omdat politici – op een historische enkeling na – nooit bereid zijn de consequenties te trekken als er van hun bij verkiezingen met zoveel tam tam gedane beloften (soms zogenaamd uiterst principiele) geen snars terecht kan komen. We hebben in het verleden Kamerleden gehad die eerst als vakbondsleden op de barricaden hadden gestaan tegen dreigende aanpassingen van sociale voorzieningen, om vervolgens – zij het met krokodillentranen – in de Kamer (of zelfs in het kabinet) loyaal aan de afbraak van die voorzieningen mee te werken. Maar ja, de macht doet principes wijken. Kijk, van zulke kennelijk gemakkelijk uitwisselbare overtuigingen begrijpt een simpele burger als ik niets. Ik wil het ook niet begrijpen, eerlijk gezegd. Want dan zou ik net zo’n kameleon worden als al die professionele egotrippers.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Hans van der Liet

  Misschien was die ex-vakbondsman er inmiddels achter gekomen dat je op de lange duur niet meer geld kunt uitgeven dan er binnenkomt.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Johan Th. Bos

  Dan moet een politicus dat eerlijk zeggen (het ging in dit geval om een vrouw trouwens, die later nog staatssecretaris werd), maar er zijn natuurlijk ook mannen geweest die lijnrecht tegen hun beloften in handelden. Die lui laten zich kiezen op grond van beloften, komen die vervolgens niet na en zeggen soms met een stalen gezicht dat zij dat WEL hebben gedaan. De enige die ooit consequenties trok was Jack de Miliano (CDA). Die dacht dat hij in de Kamer moest doen wat hij had beloofd. Dom, dom, dom. Hij werd snel uit de droom geholpen. Dergelijke integriteit is ongepast in de politiek.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Hans van der Liet

  Soms kom je er pas achter dat bepaalde dingen niet kunnen als je de zaken vanuit een ander perspectief ziet. Een vakbondsman/vrouw kan nu eenmaal gemakkelijker deelbelangen dienen dan een staatssecretaris, die het algemeen belang in het oog moet houden. Zo kan men in verschillende rollen tot verschillende inzichten komen. Dat heeft met (een gebrek aan) integriteit niets van doen.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Robert Jan Simons

  Op 19 september is Mr. Dr. E.R. Manunza en andere geïnteresseerden in de gelegenheid om door aanwezigheid te tonen dat men de Bovenkerkerpolder groen wil houden.

  Dan vergadert de commissie RWN, Ruimte Wonen en Natuur, en dinsdagavond 19 september is misschien wel de laatste mogelijkheid om iets tegen de huidige besluitvorming te doen (golfcentrum aanleggen) en te pleiten voor behoud van de groene polder.

  Mvg
  Robert Jan SImons

    /   Beantwoorden  / 
 10. Frank Stroobants

  Beste Gerrit en Hans van der Liet,
  Eens in de vier jaar een stem uitbrengen en daarna de mond houden is geen democratie. Het uitoefenen van democratische rechten betekent voor mij ook de verantwoordelijkheid nemen de vinger aan de pols te houden en de uitslag van de verkiezingen niet als een vrijbrief voor de gekozen politici te beschouwen. De politici krijgen nu de harde kritiek die ze toch echt verdienen. Los daarvan vindt deze kiezer niets van zijn gading in het aanbod. Dat moet toch ook kunnen, of vindt u dat democratie beperkt moet blijven tot de bestaande partijpolitiek? Democratie komt niet uitsluitend tot uitdrukking in het Raadhuis of de Kamer, maar ook op straat! Ik voel mij niet door deze politici vertegenwoordigd en dat mogen ze weten ook.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.