Ontsluiting golfcentrum blijft via A3-tracé

Gedeputeerde Tjeerd Talsme

Ondanks bezwaren een actiecomité uit Groenelaan er tegen, wil de provincie dat het golfcentrum in de Bovenkerkerpolder wordt ontsloten via het voormalige A3 tracé en niet via de Amsteldijk. Daarmee sluiten Gedeputeerde Staten (GS) zich aan bij een eerder door B&W ingenomen standpunt. Gedeputeerde Talsma van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de laatste maanden gesproken met wethouder Levie, golfbaaneigenaar Loogman, actiecomité Stop de Weg (tegen het A3-tracé) en de dorpsraad van Nes (tegen ontsluiting via Amsteldijk). Na al die gesprekken blijven GS er bij dat ontsluiting via de Amsteldijk ongewenst is. Het provinciebestuur vindt de Amsteldijk nu al te druk en te zwaar belast. ‘De situatie is mede wegens het hoogteverschil en het aanwezige fietspad niet overzichtelijk en zal bij intensiever verkeer ten behoeve van de golfbaan leiden tot toename van de verkeersonveiligheid,’ schrijft het aan B&W.Ontsluiting via het voormalig A3 tracé sluit volgens GS goed aan op de aanvoerwegen, ondermeer de aftakking van de A9. De weg ligt, zegt de provincie, op ruime afstand – 60 tot80 meter- van de aangrenzende woningen aan de Groenelaan. GS geven B&W in overweging het definitieve tracé (deels of geheel) zoveel mogelijk in het weiland tegen het bestaande fietspad aan te leggen. aangelegd. Zij vinden dat daarmee en door de geplande gemeentelijke snelheidsbeperkende maatregelen, zoals drempels en versmallingen/haventjes, deels tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van bewoners. Evenals bewoners van de Groenelaan willen GS niet dat de verbinding een opmaat wordt voor een nieuwe weg tussen de A9 en de omgelegde N201. Zo’n weg zou het gebied doorsnijden dat in de structuurvisie is aangewezen als weidevogelleefgebied, zeggen zij. En dat is niet de bedoeling. Onderzocht wordt nog of er alternatieven zijn voor een rondweg om Amstelveen, in samenwerking met Amstelveen en andere gemeenten.

Lees ook:Golfcentrum blijft toch bij bestreden toegang over A3-tracé
Lees ook:Eigenaar golfcentrum wil nu ontsluiting via Amsteldijk
Lees ook:Weg naar golfbaan blijft over A3-tracé
Lees ook:Welles-nietes over nieuw onderzoek ontsluiting golfbaan
Lees ook:Golfweg misschien toch via Amsteldijk

Eén reactie op “Ontsluiting golfcentrum blijft via A3-tracé

  1. azijnpissertje

    En zo is weer een stuk weidegebied geasfalteerd met sch…. aan een groot deel van de bewoners.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.