Loogman teleurgesteld in B&W over afhaken golfbaan

Loogman Vastgoed BV, de onderneming die een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder wil aanleggen, is teleurgesteld in het college van B&W. Dat steunt niet langer de plannen, nu Provinciale Staten wensen geen golfbaan in de polder en weigerden bij een recente Streekplanherziening daarvoor ruimte te maken. Als gevolg daarvan zijn Gedeputeerde Staten niet bereid voor het project een vrijstelling van het gemeentelijke bestemmingsplan toe te staan. Maar volgens de advocaat van Loogman, mr. R. Ridder,  kan ook binnen het bestaande bestemmingsplan de golfbaan worden gerealiseerd. Hij zegt dat in een brief aan B&W en dringt er bij hen op aan weer met Loogman om de tafel te gaan. De ChristenUnie, evenals andere oppositiepartijen verklaard tegenstander van het golfcentrum, vindt dat Loogman niet bij de gemeente maar bij de provincie moet zijn om zijn plannen alsnog doorgang te laten vinden. Loogman Vastgoed BV, de onderneming die een golfcentrum in de

"De gemeente kan nooit een bestemmingsplan vaststellen dat in strijd is met dat streekplan," zegt CU-fractievoorzitter Jacqueline Koops. "De advocaat zegt in zijn brief dat het onthouden van goedkeuring door PS in rechte met succes zou kunnen worden bestreden. Als hij dat denkt, ik vraag me dat overigens ernstig af, moet hij dus bij PS zijn en niet aan de gemeente vragen in strijd met het streekplan te handelen. De gemeente moet echt nu zijn handen van de golfbaan afhouden."
Volgens mr. Ridder had Loogman op basis van de steun van het college in de laatste jaren erop mogen vertrouwen dat het nu in nauwe samenspraak met de initiatiefnemer alternatieven zou hebben gezocht. Hij wijst er ook op dat het beleid van de gemeente nog steeds is gericht op de aanleg van een golfbaan binnen de gemeentegrenzen. In het bestemmingsplan heeft het gebied waar de golfbaan zou komen onder meer de bestemming recreatie. Er mogen geen nieuwe gebouwen komen, maar de advocaat vraagt zich af of dar ook zou gelden voor de voor de recreatieve voorziening golfbaan noodzakelijke opstallen. Bovendien mogen volgens het bestemmingsplan wel bestaande gebouwen gedeeltelijk worden verbouwd. Met de eigenaar van een of meer gebouwen in het gebied heeft Loogman volgens de advocaat daarover al ‘ vruchtbaar overleg' gevoerd.
In de brief aan het college staat verder dat de opstelling van het provinciaal bestuur de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente(raad) onverlet laat. Ook vindt mr. Ridder de argumenten van PS tegen de golfbaan niet steekhoudend. Zo zou het aangevoerde belang van de agrarische sector onjuist zijn, omdat die volgens hem geen toekomst heeft. Hij wijst er op dat ook GS dat menen. De recreatieve waarde van de polder, waarop PS hameren, wordt door een golfbaan naar de mening van de advocaat juist vergroot. Ook zou de besluitvorming van de provincie in strijd zijn met het rijksbeleid voor groene bufferzones voor dagrecreatie.

 

 

Lees ook:Open dag golfcentrum gaat niet door
Lees ook:Gemeente steunt nog steeds golfbaanplan in polder
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder
Lees ook:Uitspraak beroep tegen golfbaan uitgesteld, aanleg gaat door

2 reacties op “Loogman teleurgesteld in B&W over afhaken golfbaan

  1. Jan Demming

    Ja, het kan soms verrekte moeilijk zijn om je verlies te nemen. Nu én de gemeente én de provincie de golfbaanplannen niet (langer) steunen, blijft alleen de minister nog over. Maar gezien het eerdere standpunt, die zij had ingenomen, geef ik de familie Loogman en hun golfvrienden geen enkele kans.

      /   Beantwoorden  / 
  2. R. Zwietering-van Essen

    Aangezien de boeren ermee op willen houden en het voor nieuwe agrariers niet rendabel is een veehouderij te starten, vind ik het fantastisch dat een ondernemer een golfbaan in de polder wil realiseren. Het wordt dan een prachtig natuurgebied toegankelijk voor een ieder. Ik begrijp de tegenstand niet. De polder moet groen blijven, dan gebeurt dan toch ook. De heer Loogman heeft zijn plan dermate aangepast dat het groen in de polder nauwelijks wordt aangetast. Ik bejubel het iniatief en heb bewondering en respect voor het doorzettingsvermogen van de heer Loogman! Chapeau!

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.