Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder

Er kan wat B&W betreft toch een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder komen, maar beperkter van opzet dan in de plannen van initiatiefnemer Loogman Vastgoed was voorzien. Vooral de bebouwing moet bescheidener. Dan kan het golfcomplex binnen het bestaande bestemmingsplan worden gerealiseerd en wordt een oordeel van de provincie omzeild. Het college baseert die opvatting op het advies van prof. mr. N.S.J. Koeman, een autoriteit op het gebied van het recht van de ruimtelijke ordening. Provinciale Staten schrapten uit een door hen aangenomen Streekplan de golfbaan in de polder. Maar door gebruik te maken van de bestaande bebouwing (boerderij) zou er geen ontheffing van het geldende bestemmingsplan nodig zijn. Dan kan het lokaal worden geregeld en is geen toestemming van de provincie nodig.

 

Omdat advocaten van voor- en tegenstanders van de golfbaanplannen elkaar tegenspraken, heeft de gemeente het advies van Koeman ingewonnen. Zijn oordeel hield in dat de plannen van Loogman er – ook in op het laatste moment nog aangepaste versie – nooit door zouden komen bij de dwars liggende provincie. “Maar als je uitgaat van de bestaande behouwing, kan het wel,” zei wethouder Remco Pols donderdagmiddag (21 augustus). Hij heeft gemeenteraad, Loogman en de actievoerders tegen het golfcentrum daarvan op de hoogte gesteld.

“Mocht Loogman met een plan komen dat geheel binnen het bestemmingsplan valt dan zullen wij daaraan meewerken,” aldus Pols. “Dan heb je niks met het streekplan te maken en blijf je volledig binnen de wet. Wie zijn wij dan om dat tegen te houden?” De golfbaan kan alleen komen in het voor recreatie bestemde gebied van de polder.

In de oorspronkelijke plannen van Loogman was sprake van een volgens de gemeente forse bebouwing. Later werden de opstallen daarin bescheidener, maar nog steeds te groot. Er is in het bestemmingsplan geen ruimte voor bijvoorbeeld een zalencentrum. Aan het nu nog op tafel liggende ontwerp werkt de gemeente niet mee. Daarmee meent zij de besluitvorming van provinciale staten, en de visie van de ministers van LNV en VROM te eerbiedigen. Er kan wat B&W betreft een golfcentrum met maximaal 9 holes met een driving range komen. Of daarbij ook het door de initiatiefnemer geplande oefencentrum past, kon Pols niet zeggen. “Er kan in elk geval niets op de bovenlanden komen,” zegt hij. Bij een aan te leggen golfbaan moet het open en groene karakter van de polder maximaal worden gerespecteerd, vindt het college.

Loogman heeft laten weten zich over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan te beraden, in overleg met zijn advocaat. Pols zegt open te willen communiceren over het project met alle belanghebbenden, inclusief de fervente tegenstanders.

Lees ook:Loogman teleurgesteld in B&W over afhaken golfbaan
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum
Lees ook:Open dag golfcentrum gaat niet door
Lees ook:Gemeente steunt nog steeds golfbaanplan in polder
Lees ook:GroenLinks wil opheldering over golfbaan in polder

5 reacties op “Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder

 1. Jan Demming

  Een kleine golfbaan in plaats van een grote? College, hoe dik is die plank voor uw hoofd? U hebt warempel wel andere prioriteiten op dit moment. U zou misschien eens maatregelen kunnen nemen (in plaats van er alleen maar over te kletsen) om de problematiek rond de scooterjeugd aan te pakken. Los dat eerst maar eens op en denk dán maar aan andere plannetjes.

  Is die mogelijke golfbaan misschien een reden om de aanleg van het beloofde fietspad naar de Amstel opnieuw uit te stellen Dan bent u werkelijk weer heel fijn bezig in het raadhuis. Ga vooral zo door!!

    /   Beantwoorden  / 
 2. co

  Zij lijden aan golf(psych)ose!
  Zonder golf kunnen ze niet leven, lijkt het wel…

    /   Beantwoorden  / 
 3. Taz

  YES !!!

  Wie het laatst lacht, speelt golf

  Taz

    /   Beantwoorden  / 
 4. Marcel van Koekenberg

  Het gemeentebestuur bruskeert een politiek provinciaal besluit.
  Duizenden mensen en tal van instanties hebben zich tegen een golfbaan op deze unieke plaats verzet.Met Hans Koot en Ineke van Gent zetten wij de strijd voort !

    /   Beantwoorden  / 
 5. Grea Twint

  De bestuursrechter schorste donderdag de bouwvergunningen voor een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Foto Floris Lok
  AMSTERDAM – De aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen is wederom onzeker. De bestuursrechter schorste donderdag door de gemeente Amstelveen afgegeven bouwvergunningen. De vergunningen betreffen het plaatsen van drie schuilhutten op het terrein, het verbouwen van een bestaande boerderij tot ontvangstruimte, het oprichten van zogeheten afslaghutten met ecodaken en het plaatsen van 48 lichtmasten.

  De rechter stelt dat het allerminst zeker is dat het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een golfbaan van 35 hectare met bijbehorende bebouwing. ”Naar voorlopig oordeel van de rechter kan niet worden uitgesloten dat de bouwwerken waarvoor bouwvergunning is verleend, in strijd zijn met de op het perceel rustende bestemming zelf,” aldus het vonnis.

  De zaak was aangespannen door het ministerie van Volkshuisvesting dat zich al eerder uitsprak tegen een golfbaan in het groene gebied en de Stichting Beschermers Amstelland.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.