PvdA voelt zich verliezer in golfbaankwestie

De PvdA-fractie in de Amstelveense gemeenteraad voelt zich in de golfbaankwestie ‘meer verliezer dan winnaar.' Dat zegt raadslid Roeland Smits. Zijn partijgenoten in Provinciale Staten stemden in meerderheid tegen een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder, waarmee een streep door de plannen werd gezet. De raadsfractie juicht dat centrum juist toe. Smits zegt het wel terecht te vinden dat de tegenstanders van het Golfodrome de uitslag van de stemming in PS als een overwinning hebben gevierd. De Staten besloten met 28 tegen 26 stemmen dat in de herziening van het streekplan geen golfbaan moet worden opgenomen.

 

"Gelukwensen aan de tegenstanders zijn op hun plaats," zegt Smits, al vindt hij dat de uitspraken van stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk een bedenkelijk licht werpen ‘op de kwaliteit van haar argumenten.' De voorzitter van de stichting zei onder meer dat de ratio het heeft gewonnen van het grote geld en achterkamerdeals. Volgens Smits accepteren sommige tegenstanders nog liever huizen dan een golfbaan in de polder. "Maar goed, dat is politiek: soms win je met goede argumenten, soms met slechte. En soms verlies je. Laat ik het maar ruiterlijk toegeven: we voelen ons meer verliezer dan winnaar. Wij vonden die golfbaan onder bepaalde voorwaarden best een aardig idee. Dat hebben we altijd gezegd en dat blijven we zeggen." Smits constateert overigens dat zijn fractie tot nu toe geen formeel oordeel geeft kunnen geven over de vraag of het plan van initiatiefnemer Loogman Vastgoed aan haar voorwaarden voldeed. "Bij alle verbaal geweld van de tegenstanders de afgelopen maanden, als zou de gemeenteraad massaal om zijn, dreigt dat simpele feit ondergesneeuwd te raken. Formeel kennen we de laatste plannen van Loogman niet eens, want ze zijn nooit aan de gemeenteraad voorgelegd."
Tegelijk geeft Smits toe dat wat hij er wel van heeft gezien nauwelijks op bezwaren van de lokale PvdA zou kunnen stuiten. Die plannen kwamen volgens hem "zeer dicht in de buurt van wat wij als voorwaarden hadden gesteld en ook tegemoet aan de bezwaren die wij tegen eerdere versies hadden, met name wat de grootte van het gebouw en de verlichting betreft. Ik ga er dus van uit dat wij zouden hebben ingestemd. Dat alles laat natuurlijk onverlet dat PS hun eigen afweging hebben te maken. En dat hebben ze gedaan. Wij hebben daar begrip voor en respecteren hun afwegingen."
De fractie pleit voor rust. "Laat iedereen maar even tot bedaren komen, een beetje uitblazen. B&W zijn nu aan zet. Er moet nog een besluit worden genomen over de vergunningsaanvraag van Loogman, die er nog steeds ligt. Ger en Tineke Loogman zullen ook hun knopen gaan tellen. Ik denk dat over de golfbaan het laatste woord nog niet is gesproken."

 

Lees ook:Voorstander PvdA: Golfodrome geen gelopen race voor raad
Lees ook:‘Grote druk van wethouder achter schermen voor golfbaan’
Lees ook:Loogman: ‘golfbaan komt er zeker’
Lees ook:Uitspraak beroep tegen golfbaan uitgesteld, aanleg gaat door
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder

7 reacties op “PvdA voelt zich verliezer in golfbaankwestie

 1. Rob Nijkamp

  Als straks de stofwolken zijn opgetrokken zoals Roeland Smits aangeeft blijft los van alles 1 vraag nog steeds staan. De PvdA heeft in zijn wijsheid besloten op gemeentelijk niveau akkoord te gaan met de mogelijke aanleg van een golfbaan. Dit is door PS politiek gemotiveerd tegengehouden.
  De PvdA had in het oorspronkelijke plan wat door de gemeenteraad was omarmd, akkoord gegeven op voorwaarde van 3 punten. Volgens mij alle 3 al lachend wegggeven, maar 1 voorwaarde was dat het de gemeente Amstelveen geen geld mag kosten. Ik ben benieuwd of de PvdA aan de gemeente gaat vragen hoeveel geld het project al heeft gekost en zo ja, hoe dit wordt teruggehaald.
  Door hier open over te communiceren, al zal dat moeilijk zijn, geeft een eerlijker beeld dan hoe de communicatie naar de burgers tot nu heeft gelopen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Jan Demming

  Roeland Smits noemt het bedenkelijk dat de voorzitter van de stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk zegt dat “de ratio het heeft gewonnen van het grote geld en achterkamerdeals.” Wat mag hier dan wel bedenkelijk aan zijn als je weet en/of hebt gezien dat wethouder Pols en initiatiefnemer Loogman gebroederlijk tijdens ter zake doende bijeenkomsten gebroederijk over koetjes en kalfjes (en de rest) keuvelen. Bedenkelijk dus! En wat bedoeld wordt met het grote geld hoef ik naar mijn oprechte mening niet verder uit te leggen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Roeland Smits

  Twee reacties:
  1) Voor ieder groot project geldt dat de kosten van de voorbereidingsfase worden gedekt door (bijvoorbeeld) de bouwleges. Dus: geen golfbaan, geen bouwleges of andere inkomsten samenhangend met vergunningverlening. Dat de gemeente Amstelveen dan opdraait voor de kosten van de voorbereidingsfase, is dus onvermijdelijk. Dat zouden zelfs tegenstanders van de golfbaan moeten begrijpen en accepteren.
  2) Het is een misverstand te denken dat iets dat onwaar is, vanzelf waar wordt als je het maar vaak genoeg herhaalt. Door al maar te herhalen dat er achterkamerdealtjes zijn gemaakt, heb je nog niet bewezen dat dat daadwerkelijk is gebeurd. Dus: bewijzen graag. En dat is dus niet wie met wie waar heeft gepraat!

    /   Beantwoorden  / 
 4. Jan Demming

  Achterkamertjespolitiek valt niet of moeilijk te bewijzen, simpelweg omdat bepaalde zaken in achterkamertjes tussen twee of meer partijen worden geregeld, zonder daar buitenstaanders bij te betrekken. Ik vind het overigens wel vreemd dat u vindt dat er bewijzen op tafel moeten komen m.b.t. dat soort gesprekken in plaats van stellig te ontkennen dat die gesprekken ooit hebben plaasgevonden.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Roeland Smits

  Tja. Insinueren, niks kunnen bewijzen, maar omdat ik het niet stellig ontken is het dus toch waar? Kijk, dat bedoel ik dus met ‘een bedenkelijk niveau’.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Jan Demming

  Ik kan niet anders doen dan een voorbeeld uit Den Haag aanhalen. Weet u nog dat uw partij aldaar er op stond dat er “hoe dan ook” een ondezoek moest komen naar ‘Afghanistan’? Toch is het er niet van gekomen, terwijl de PvdA nog steeds deel uitmaakt van de huidige regering. Weet u nog dat uw politieke vrienden in Den Haag nog veel meer ‘inleverden’ ten einde een politieke crisis te voorkomen? Vast wel. Dat kan volgens mij niet zonder koehandel te plegen. Maar inderdaad, het is moeilijk te bewijzen, terwijl je er er vanaf de zijlijn toch zeker van bent dat er flink gelobbyd is in de achterkamertjes.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Rob Nijkamp

  Eigenlijk hoeft de discussie wat mij betreft niet meer, want het is klaar, met dank aan PS en niet aan de gemeentelijke politiek. Wat blijft steken is de opmerking van Roeland Smits, die heeft gezegd naar de burgers, degene die hij vertegenwoordigend, dat het niet kan zijn dat de politiek ondeskundig wordt genoemd. Derhalve is inbreng niet meer bespreekbaar. Gewoon een vraag: Het Ministerie van VROM geeft antwoord op vraagstelling van een burger, want de gemeenteraad ontbeert de kennis/mogelijkheid of wil om deze vraag te stellen. Het antwoord wordt in cc gestuurd aan college B&W gemeente Amstelveen. Is logisch, maar wat niet logisch lijkt is dat de betrokken projectontwikkelaar deze beantwoording ook doorgespeeld krijgt. Van de verantwoordelijk wethouder, die namens PvdA zitting heeft in het college? Wat is dan bedenkelijk niveau? Kom maar met de reactie en graag gemotiveerd.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.