GL: ‘Gemeente faalt met ICT en Duurzaamheid’

Martin Kortekaas

Zoals zij al in de gemeenteraad heeft gezegd bij de behandeling van de jaarrekening, blijft GroenLinks erbij dat B&W steken hebben laten vallen op het gebied van Duurzaamheid en Digitalisering. Het laatste zittingsjaar voor de verkiezingen moet het college volgens de fractie op die terreinen de zaken nu aanpakken en tot ‘meetbare afspraken’ met de raad komen.

Voor de programma’s op het gebied van Duurzaamheid en ICT kwamen de wethouders afspraken over het opleveren van resultaten niet na, zegt GroenLinks. Wat overigens door B&W in alle toonaarden werd tegengesproken, al werd vertraging op het terrein van ICT wel toegegeven. Maar de fractie van GroenLinks wil nu snel verbetering en duidelijke resultaten zien, pus betere informatie in de richting van de gemeenteraad.

Een eerder al toegezegd ‘duurzaamheidsfonds’ moet eindelijk operationeel worden om nu inwoners en bedrijven financieel te ondersteunen bij het van de fossiele brandstoffen olie en gas overgaan op alternatieven, zoals wind- en zonne-energie, vindt de groene partij. Eerder al zegde wethouder Peter Bot toe de doelstelling te ondersteunen dat Amstelveen in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Maar de gemeenteraad heeft informatie nodig om na te kunnen gaan hoe he daarmee staat. Er moeten, in de woorden van GroenLinks ‘meetbare resultaten’ komen om de raad in staat te stellen te controleren of de gemeente goed op weg is om de doelstelling te halen.

De partij wijst er op dat een jaar geleden door B&W is beloofd in de jaarrekening 2016 een nulmeting van de Amstelveense duurzaamheidsthermometer op te nemen. Die afspraak kwam het college niet na, constateert zij nu. “Op deze manier heeft de raad nog steeds geen meetlat om de resultaten van het duurzaamheidsprogramma te meten”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Martin Kortekaas.

 Geen mooie website

Hetzelfde geldt wat hem betreft voor het ICT-programma Digitaal Werken. “Er zijn al twee jaar vrijwel geen zichtbare resultaten opgeleverd. Zo was de inwoners van Amstelveen bijvoorbeeld een mooie nieuwe website van de gemeente beloofd, maar die is er nog altijd niet. Inmiddels is wel bekend dat er heel veel geld bij moet en dat er nog steeds veel risico’s en onzekerheden zijn als het gaat om de vraag wanneer de systemen en websites ingevoerd worden.”

GroenLinks vindt dat de aansturing van de meerjarige programma’s op de door haar genoemde gebieden bij de gemeente beneden de maat. Raadslid Martin Kortekaas ziet daarin een patroon: “Steeds worden de afspraken niet nagekomen en dan komen er weer nieuwe mooie plannen voor de toekomst, waarmee het opleveren van resultaten wordt uitgesteld wordt.”

 

 

Lees ook:ICT blijft probleem voor gemeente
Lees ook:Praten met GroenLinks
Lees ook:GroenbLinks ‘zwaar teleurgesteld’ over AV duurzaamheid
Lees ook:Oppositie: ‘Jaarrekening toont foute accenten’
Lees ook:GroenLinks: ‘Wachttijden lopen op’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.