Succesvol (column)

Verschil van inzicht: volgens verantwoordelijk wethouder van zowel cultuur als financiën Frans Hellendall is RTV Amstelveen al een volwaardige omroep, volgens de oppositie (met uitzondering van Burgerbelangen) niet. Dat de oppositie gelijk heeft, bewees de omroep uitgerekend weer tijdens de raadsvergadering die over de zoveelste subsidie aan haar moest beslissen. Door afwezig te zijn. Tussen de verslaggevers van de lokale media is er nog nooit een op de perstribune aangetroffen van het enige met bakken gemeenschapsgeld gesteunde medium. Verliezen worden door de gemeente weggewerkt en nu gaat zij de volgende stap in de ontwikkeling financieren: de start met televisie. Terwijl de omroep met radio (waarin de lokale overheid eerst gretig heeft geïnvesteerd) aan de wettelijk verplichte nieuwsvoorziening nog niet of nauwelijks toekwam.

Maar RTV Amstelveen is Hellendalls speeltje en daarmee dat van de collegecoalitie, want dualisme bestaat in de praktijk niet. De raadsleden van de drie plaatselijke regeringspartijen dromen hardop van met hun kop op de buis komen. Voor bevrediging van die camerageilheid hebben zij blijkbaar alles over. Liepen ook de deur plat bij het volgens diezelfde volksvertegenwoordigers (?) zo vermaledijde STRAAL, de opvolger van Amstelveen Lokaal. Ze hebben gelijk met hun bewering dat er de laatste jaren met de lokale omroep veel mis ging, al was – achteraf beschouwd – Amstelveen Lokaal (AL) zo gek nog niet. Dat ook die niets aan nieuwsvoorziening deed, is een leugen, al bestaat het vrijwilligerskorps van de doorsnee plaatselijke omroep nou eenmaal uit mensen die graag DJ spelen en dezelfde muziek draaien als de landelijke stations. Hoezo lokaal? Maar dat terzijde. AL deed wel degelijk ook aan nieuwsvoorziening. Er was in elk geval doorgaans een verslaggever bij de raadsvergaderingen en persgesprekken met bestuurders.
Geen van de voorgangers van RTV Amstelveen is financieel zo in de watten gelegd als deze nieuwkomer. Die is in feite opgezet door een onderneming, en ligt dus per definitie prima in het VVD-straatje. Wat Hellendall betreft, kan er geen geld genoeg in worden gepompt. Wat natuurlijk voor een commercieel verantwoord opererend bedrijf weer een beetje vreemd is. Dat het voor de wethouder niet op kan, bleek uit zijn reactie op de opmerking van Paul Regouin (GroenLinks), die graag een prestatieovereenkomst met de omroep zou zien, zoals die van andere gesubsidieerde instanties ook wordt gevraagd. Er is dan sprake van een outputsubsidie (inkoop van exact afgesproken diensten). Maar dat gebeurt alleen bij structurele bijdragen van boven een ton per jaar, hield de wethouder Regouin voor. En hij liet er op volgen zeer verheugd te zullen zijn als GroenLinks die kant op zou willen.
Structureel gaat er jaarlijks maar 40 mille naar de omroep. Maar aan incidentele bijdragen is al een veelvoud uit de gemeentelijke kas weggevloeid. Voor apparatuur, verliezendekking, apparatuur, verbouwingen enzovoort. Je hebt geen hoge jaarlijkse subsidie nodig als de tekorten toch door de overheid worden weggewerkt. Inderdaad: RTV Amstelveen speelt klaar wat geen vorige lokale omroep lukte. Succesvol collecteren.

Lees ook:Advies RTVA kost 11 mille
Lees ook:40 mille subsidie voor lokale omroep
Lees ook:Geen extra geld voor RTV Amstelveen
Lees ook:Raad tegen subsidie STRAAL
Lees ook:RTV Amstelveen op nippertje met aanvraag verlenging licentie

4 reacties op “Succesvol (column)

 1. Rob Nijkamp

  Misschien iets voor de rekenkamer die wij in Amstelveen hebben. Dan is het ook goed
  om te kijken hoe dat teveel? gespendeerde geld wordt teruggehaald, of is dit gegaan naar de bekende “kale” kip? Maar misschien met de uitleg van het aangenomen voorstel van de nieuwe burgemeester van Utrecht wel te verhalen bij verantwoordelijk wethouder en/of ambtenaar.

    /   Beantwoorden  / 
 2. ilja scholten

  Beste Johan Bos,

  Dank voor uw correctie van het collectieve geheugen met uw opmerking “Amstelveen Lokaal (AL)… Dat ook die niets aan nieuwsvoorziening deed, is een leugen …. AL deed wel degelijk ook aan nieuwsvoorziening. Er was in elk geval doorgaans een verslaggever bij de raadsvergaderingen en persgesprekken met
  bestuurders.”

  Inderdaad, bij Amstelveen Lokaal hadden we voor vele jaren een wekelijks programma van 2-3 uur met de naam “Lokale Zaken”. Ik kan probleemloos keihard bewijsmateriaal overleggen (draaiboeken EN geluidsopnamen) waaruit blijkt dat we honderden items hebben besteed aan lokaal bestuur en beleid. In aanvulling ook – in detail – aan regionaal, provinciaal, of nationaal beleid MITS gerelateerd aan de Amstelveense situatie.

  Ja, zoals u schrijft waren we vrijwel altijd aanwezig bij de raadsvergaderingen, perspresentaties en vele commissievergaderingen. Ik heb één keer verstek moeten gaan bij een raadsvergadering vanwege een zwaar hartinfarct. Dat lijkt me een legitiem excuus … maar een collega heeft toen e.a. overgenomen (de agenda hebben doorgesproken op de IC van het AMC).

  Let op, een raadsvergadering duurt vele uren en het uitmonteren tot een item van 15-20 minuten was ook een tijdrovende klus. Bij al deze activiteiten waren ook mijn collega’s/ vrienden betrokken. Het team van Lokale Zaken bestond uit 6-8 mensen die allemaal vele uren per week (en ook geld uit eigen zak) investeerden in het programma.

  Waren wij, c.q. het programma, goed ? Ach, snel, flitsend, of hard confronterend, was niet direct onze kracht. Maar we waren wel heel degelijk en probeerden zo goed en zo helder mogelijk het lokale bestuur bij de burger te brengen. We waren ook goed gekwalificeerd – zo werkte de vaste technicus bij de NOB en was iedereen zeer goed opgeleid (zelf o.a. wetenschappelijk medewerker bestuurskunde). Politici (van alle partijen) en ambtenaren waren kind aan huis in de studio (of wij maakten opnamen op locatie). Omdat b.v. één interview altijd voorafgegaan werd door zo’n 5 achtergrondtelefoontjes kwamen de gesprekspartners ook heel goed voorbereid. Een “harde” aanpak was daarom minder nodig want de geïnterviewden wisten dat ze zichzelf voor schut zouden zetten als ze aan zouden komen met onvoldoende kennis of gladde praatjes. De prestatieovereenkomst, waarover nu blijkbaar moeilijk wordt gedaan, was voor ons vanzelfsprekend. Voor één of twee kleine subsidies (700 Euro) hebben we dan ook netjes een contractje gemaakt en achteraf verantwoording afgelegd.

  Lokale Zaken was ook uniek in dat wij in Nederland waarschijnlijk het allereerste programma waren met een gekoppelde informatieve website. Dat was in 1996 – dus voor de pionier op dat gebied, namelijk de VPRO. Zo is er (via de internationale WWW archieven) nog een leuk stukje te lezen over een interview met ene Prof. Dr. Mr. J.P. Balkenende die zijn licht liet schijnen over ….. de juridische aspecten van het voorbijrijden van een stempelpost door Piet Kleine bij een Elfstedentocht. Dat kon dus allemaal (serieus maar op z’n tijd ook “didactisch” met humor) – maar alleen omdat we met hard werk vertrouwen hadden gecreëerd. Omgekeerd, JBP was toen relatief gezien een absolute “nobody” wat betreft publieke bekendheid – zoals het lot is van vrijwel alle lokale bestuurders (politici en ambtenaren). Het zou voor de burgers wel eens goed zijn als zij meer kennis zouden hebben van die mensen – namelijk als echte mensen i.p.v. stereotypes (zakkenvullers, luiwammissen, enz.). Over het algemeen zijn het aardige, toegankelijke en intelligente personen die heel veel tijd en inspanning steken in hun werk. Ook dat probeerden wij te laten zien. Hufters zijn er overal in het publieke bestuur maar in het algemeen zijn we in Amstelveen niet echt slecht af.

  Let wel: Lokale Zaken was niet een politiek programma (dat was slechts een onderdeel) maar een algemeen actualiteiten programma. Maatschappelijke organisaties, kunstenaars, architecten, “interessante” Amstelveners, de lokale Ondernemersvereniging, de KvK, of belangwekkende rapporten van b.v. de KPMG, de buurthuizen, enz. — het kwam allemaal langs in Lokale Zaken. (Er was trouwens ook een prettige uitwisseling van materialen met een wat lichter middagprogramma.)
  Het programma Lokale Zaken heeft vele jaren bestaan en is – gelukkig – niet een stille dood gestorven en/of langzaam opgedroogd. De investeringen in tijd (en persoonlijke uitgaven) werden steeds nijpender. Omgekeerd werd de technische en algemeen organisatorische infrastructuur steeds slechter. DAAROM hebben we als team op een gegeven ogenblik gezegd: “we stoppen aan het eind van het seizoen terwijl we nu nog een goed programma maken – maar dat onder deze omstandigheden niet vol te houden is”.
  Tja, als het MP3-formaat, streaming en podcasting wat eerder beschikbaar waren geweest dan had er misschien nog een zinnige doorstart gemaakt kunnen worden. Dat is misschien wel het meest vreemde van de huidige “activiteiten”, namelijk de nadruk op “broadcasting” terwijl “narrowcasting” veel meer voor de hand ligt. (Luister en kijk op tijden wanneer het de consumenten uitkomt en alleen die onderdelen waarvoor ze echte interesse hebben.)
  Tot slot, nu langs deze ongebruikelijke weg, nogmaals maar een vraag aan de huidige zendgemachtigde. Op de website
  (www.rtvamstelveen.nl/Radio/Radio.html) staat de boeiende opmerking: “Het Commissariaat van de Media noemt RTV Amstelveen een voorbeeld voor lokale omroepen in Nederland.” Na behoorlijk spitwerk vond ik bij het CvdM ergens inderdaad het woord “voorbeeld” met een verwijzing naar RTV-Amstelveen. Echter, het woord werd daar totaal niet gebruikt in de betekenis van een “voorbeeldfunctie”. Die uitleg op de website is ronduit bizar, zo niet een pertinente leugen. Bij navraag kreeg ik van het CvdM een (schriftelijk) antwoord waarbij het zich distantieerde van het “citaat” op de website. Navraag hierover (alsook over de samenstelling van het PBO) bij RTV-Amstelveen leverde geen enkel antwoord op. Dat wekt niet echt vertrouwen – voor nu of voor de toekomst.
  Het is ook vreemd (of misschien juist niet)in het licht van het voorgaande betoog van Johan Bos over het grote succes van het binnenhalen van publieksgelden door deze huidige zendgemachtigde. Bos vraagt zich waarschijnlijk af (net als ik): hoeveel van dat succes is het resultaat van naïeve luchtkastelen en opzettelijke (?) misleiding en wat is in dat licht het realiteitsgehalte van het te leveren product.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Johan Th. Bos

  Ik zou trouwens die brief van het Com. vd Media wel eens willen zien. Lijkt mij aardig nieuws voor de lokale politiek, hoewel in de raad al is opgemerkt dat RTV AV niet programmatisch als voorbeeld is gesteld, maar wegens de constructie (met veel geld van de lokale overheid). Er zijn weinig gemeenten die zoveel in lokale omroep investeren.

    /   Beantwoorden  / 
 4. ilja scholten

  Dit was een email van het CvdM (20 jul 07) ondertekend door Mr. D. Oudenaarden. Zij hebben toen kennis genomen van de uitspraak op de website van RTV-Amstelveen.

  De relevante zin (uit langere tekst) is:

  “De claim van RTV Amstelveen dat wij haar een voorbeeld noemen voor de lokale omroep in Nederland komt uiteraard geheel voor rekening van RTV Amstelveen.”

  Toevallig heb ik een half uur geleden het blog-fragment hierover doorgestuurd aan een senior (zittingstijd) lid van de gemeenteraad.

  Voor de duidelijkheid – ik ben niet alleen betrokken geweest bij het programma Lokale Zaken maar ook (daarna) lid van het Algemeen Bestuur van Amstelveen Lokaal. M.a.w. ik weet ook precies hoe e.a. is gegaan met het verlies van de zendvergunning van AVL en de toewijzing aan STRAAL. Daarbij was o.a. sprake van gefingeerde vermeldingen op de lijst van leden van het PBO. Tijdens een cruciale raadsvergadering heb ik toen met grote nadruk bijna uitgeschreeuwd “verifieer die lijst !”. Het is niet gedaan.

  Terzijde: ik vind het niet chique als voorgangers (in dit geval als betrokkene bij AVL) kritiek gaan spuien op opvolgers. Daarom heb ik me altijd onthouden van het leveren van commentaar op STRAAL en RTV-Amstelveen. Mijn bovenstaande bijdrage aan de Blog is de allereerste keer dat ik dat wel doe – na zo veel jaren van ingehoudenheid kan dat volgens mij nu wel.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.