Versobering minimabeleid stuit op verzet

Maaike Veeningen

Terwijl vertegenwoordigers van degenen die het treft er vooral verslechtering van hun positie en een bezuiniging in zien, verdedigt wethouder Maaike Veeningen (D66) het aan de gemeenteraad voorgestelde nieuwe minimabeleid met de mededeling dat financiële voordelen voor de gemeente niet het uitgangspunt zijn geweest.

Maar met de versobering van allerlei toeslagen die uitkeringsgerechtigden ten deel vallen, wil het college er naar zijn zeggen alleen voor zorgen dat werken loont. Volgens de wethouder ontstaat nu in veel gevallen een ‘armoedeval’ als inwoners aan het werk gaan, in plaats van te blijven leven van een uitkering.

Kort gezegd: Soms levert werken minder op dan uit de overheidsruif blijven eten. Het minimabeleid is te royaal en daarom aan herijking toe, vindt de gemeente. De Participatiegroep Minima Amstelveen (PMA) heeft, evenals het Kennis Advies Team (KAT) Sociaal Domein, weinig goede woorden voor de kersverse beleidsnota. Het KAT mist bovendien opmerkingen erin over vluchtelingen.

€ 1100 minder

De zogenoemde ‘armoedeval’ wordt goeddeels veroorzaakt door regelingen van het Rijk, waarop de gemeente geen invloed heeft. Maar door de beperkte Amstelveense aanvullingen te verminderen, kan een alleenstaande ouder met twee kinderen per jaar € 1100 minder gaan ontvangen, rekende PMA uit. Namelijk € 400 minder tegemoetkoming voor sport, € 60 (€ 180 in plaats van € 240) minder voor internet, een zelfde bedrag minder voor aanschaf van een computer (die wordt nu gefixeerd op € 300, waarvoor volgens PMT geen goede computer is te kopen), € 390 wegens vervallen van het woonlastenfonds en € 250 wegens vervallen van bijdragen aan medische kosten.

Geen werk beschikbaar

En er is volgens PMA overigens geen onderzoek bekend waaruit blijkt dat die armoedeval écht aanvaarding van werk beïnvloed, zoals B&W menen. “Wij zij van mening dat herijking een eifemistisch woord is, het is meer een afroming van de regelingen of een ordinaire bezuiniging”, zegt de organisatie, die niet denkt dat vermindering vcan de armoedeval nou veel mensen aan het werk helpt. “Bijna alle mensen in de bijstand willen dolgraag werken om van de druk van de sociale dienst af te zijn. Bovendien is er voor een aantal leeftijdsklassen niet of nauwelijks werk beschikbaar.”

Bijzondere ‘medische’ bijstand

B&W willen af van de regeling dat per medische behandeling een bedrag wordt vergoed. Hun voorstel is dat voor medische kosten maar bijzondere bijstand moet worden aangevraagd. Een heekl ingewikkelde procedure, waarbij de klant ondersteuning nodig heeft, vindt PMA. En er zijn aanzienlijke uitvoeringskosten aan verbonden.

De PMA vreest ook dat door het nieuwe beleid de verkleining van de armoedeval wordt afgewenteld op de kinderen, omdat er € 200 (was € 400) minder beschikbaar wordt gesteld voor sportclubs en cultuur. Overigens blijkt uit de budgettering door B&W niet in totaal aan minder geld voor de minima wordt gedacht, maar wel aan een verschuiving naar andere kanalen. Zo wordt het aanbod via de Amstelveenpas (een kortingpas) groter.

Maar volgens het KAT is er een verschuiving aan de orde van compassie naar bezuinigingen, ten kaste van een kwetsbare groep. Het adviseert vooral de vergoedingen voor jongeren (computer, internet, sport) niet te korten. Dat mag dan op korte termijn voor de gemeente een tikkeltje winst opleveren, op langere termijn zijn er grote sociale gevolgen voor degenen die in armoede opgroeiden, zegt het team. “Uitsluiting op jonge leeftijd leidt tot onaangepast gedrag kater, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.”

 

 

Lees ook:Minimabeleid: voor SP ‘onzalig’, D66 blij
Lees ook:GroenLinks: ‘cynische bezuiniging op allerarmsten’
Lees ook:Kwetsbaren moeilijk aan werk te krijgen
Lees ook:Lof en kritiek voor nieuw minimabeleid
Lees ook:Armoedeval is gewoon bezuiniging

5 reacties op “Versobering minimabeleid stuit op verzet

 1. herrie

  Met alle reclame en ongevraagde filmpjes en rare reclame op de achtergrond, wordt deze site onleesbaar.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Mee eens, jammer.

     /   Beantwoorden  / 
  2. P.G. van Faassen

   Wat raar, heb ik geen last van. Maar ik gebruik dan ook Firefox met een ADblocker.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    Peter, nu ik het via google doe heb ik er geen last van, enkel via mijn mail box.

    Die programma’s die jij noemt. Ik weet daar niets van af. ( hoe ik ze moet installeren, eventueel binnengekomen rotzooi verwijderen enz.)Ik ben een volslagen idioot op dat gebied.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Frank Bikker

    Nu begint ie weer allerlei reclame te geven!!!

    Overigens fijn dat D66 zo op komt voor bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen van minima. Dit past echt in hun onderwijsbeleid voor iedereen gelijk. Overigens ook leuk dat Veeningen dit mag brengen en niet onze Roi de Soleil d’Amstelveen Raat, terwijl hij als wethouder van financiën hier toch ook heel wat mee te maken heeft.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.