Minimabeleid: voor SP ‘onzalig’, D66 blij

Marina Casadei Harmen van der Steenhoven

Na GroenLinks heeft nu ook de SP in de gemeenteraad zich tegen het nieuwe mininabeleid van B&W verklaard. Daarbij worden allerlei nu bestaande regelingen voor uitkeringsgerechtigden sterk versoberd, omdat het college hen aan het werk wil hebben en ervan uitgaat dat het voor velen nu (door die regelingen) aantrekkelijker is in een uitkering te blijven zitten dan een baan te zoeken.

“Onzalig”, noemt de SP die bezuiniging op minima. D66 vindt de plannen juist verblijdend, wat natuurlijk niet vreemd is want haar eigen wethouder Maaike Veeningen kwam er mee. Te verwachten is dat ook de andere coalitiepartijen klakkeloos de rijen sluiten.

D66 wijst er op dat de groep mensen die aanspraak op minimaregelingen kunnen maken, wordt verbreed, zodat bijvoorbeeld ook ouderen een extra steuntje in de rug krijgen. Onderzoek van de gemeente wees volgens de democraten uit dat het huidige minimabeleid voor een stapeling van regelingen zorgt, die ‘in sommige gevallen’ voor het niet accepteren van een betaalde baan, omdat die financieel ongunstig uitpakt ten opzichte van de een uitkeringssituatie.

De mening van B &W, D66 en overige coalitiepartijen dat werk moet lonen, wordt zowel door GroenLinks als SP gedeeld. Maar dan wel door werkende mensen een fatsoenlijk loon te betalen en niet door het inkomen van mensen in de bijstand te verlagen, vindt de SP. Uitkeringsgerechtigden worden volgens de fractie nu in 2016 keihard getroffen in hun portemonnee. ‘En dat allemaal om de zogenaamde armoedeval van degenen die gaan werken te beperken’, zegt ze.

Medische kosten

Het college houdt vol dat het niet gaat om bezuinigingsmaatregelen. Maar intussen gaan wel bijvoorbeeld de vergoeding voor de aanschaf van een computer met een printer verlaagd van € 550 in 2015 naar in € 300 in 2016. Ook de sport- en cultuurvergoeding gaat omlaag van € 450 naar € 250 en het zogenoemde Woonlastenfonds wordt afgeschaft. Wie extra medische kosten maakt die niet gedekt zijn door de zorgverzekering moet in de aanvraag voor bijzondere bijstand maar aantonen dat die kosten noodzakelijk zijn, klaagt de SP.

Die wijst er ook op dat de Participatiegroep Minima Amstelveen (PMA), een gemeentelijk adviesorgaan, dezelfde klachten over het nieuwe beleid had. Meedoen aan sport en huiswerkopdrachten maken met de computer zijn basisbehoeften waar niet op bezuinigd moet worden, zegt zowel PMA als SP. Het bevreemdt de SP dat B&W de adviezen hun eigen PMA, maar ook die van het Kennis en Adviesteam, naast zich neerleggen.

‘Blij’

D66 juicht kennelijk die houding van het college toe. “Het is zeer onwenselijk regelingen in stand te houden die ervoor zorgen dat werken niet loont”, zegt raadslid D66-raadslid Harmen van der Steenhoven van die partij. “Ik ben blij dat het college daar nu iets aan doet.”

Daarnaast wordt van de doelgroep voor minimabeleid vergroot: Tot nu toe konden alleen mensen tot 110 procent van de bijstandsnorm aanspraak maken op de regelingen. In het nieuwe beleid kan met tot een inkomen van 130 procent van de bijstandsnorm aanspraak maken op de – weliswaar sterk versoberde – regelingen. Volgens D66 is dat goed nieuws voor bijvoorbeeld ZZP’ers die het even wat minder hebben en voor ouderen met alleen AOW.

“Daarnaast wordt er actie ondernomen rondom de schuldhulpverlening”, zegt het D66-raadslid. “Als je je baan verliest, je kinderen ouder en dus vaak duurder worden, terwijl tegelijkertijd je huis onder water staat, kan het flink lastig worden. De gemeente helpt in dat soort gevallen met schuldhulpverlening. Zo krijgen inwoners bijvoorbeeld budgetbegeleiding, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Dit geeft mensen weer perspectief voor de toekomst.”

 Pleister

Volgens de SP is vergroting van de doelgroep niet meer dan een pleister op de wonde, die niet opweegt tegen alle nadelige gevolgen van het beoogde beleid. Raadslid Marina Casadei begrijpt niet goed dat de wethouder zich in de raadscommissie Burgers en Samenleving verschool achter landelijke wetgeving, inhoudende dat geen ‘ongewenste vorm van inkomensondersteuning’ wordt gegeven door gemeenten. Casadei vraagt zich af waar de daadkracht van het college is gebleven als het gaat om kwetsbare groepen minima.

“Dit college gaat er té gemakkelijk van uit dat mensen in de uitkering binnen afzienbare tijd weer aan het werk gaan”, zegt ze. “Maar wie werkzoekend in de bijstand zit, heeft vaak grote moeite om weer aan de slag te gaan. Vooral de oudere werkzoekenden kunnen hierover meepraten. Bestrijding van de armoedeval is een slap excuus om het nieuwe sobere minimabeleid te rechtvaardigen.”

De realiteit voor mensen met een minimum inkomen zal volgens haar zijn dat ze voor van alles en nog wat moeten aankloppen voor individuele bijzondere bijstand. “In dit ontmoedigingsbeleid kan de SP zich niet vinden. Het college kan om deze reden geen steun verwachten van de SP voor hun onzalige plannen.”

 

Lees ook:Info over minimaregelingen in de Bieb
Lees ook:D66 en PvdA: ‘Werk na bijstand moet lonen’
Lees ook:CU: ‘Dereguleer huishoudelijke hulp minima’
Lees ook:Minder regeltjes aanvraag bijzondere bijstand
Lees ook:Regels bijzondere bijstand voor gebruiksvoorwerpen versoepeld

4 reacties op “Minimabeleid: voor SP ‘onzalig’, D66 blij

 1. frank bikker

  Wat vindt de PvdA van dit plan?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Bijenkorfje

   De PvdA??? Bestaat die partij nog???

     /   Beantwoorden  / 
   1. gerben

    Zeker. Hoop ook in dit dossier op rood amenderen.

      /   Beantwoorden  / 
 2. gerben

  Geode vraag, Frank.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.