Lof en kritiek voor nieuw minimabeleid

Rob Ellermeijer Marina Casadei

Er klonken in de raadscommissie Burgers en Samenleving woensdag nog wel kritische geluiden over het nieuwe minimabeleid, maar de meerderheid van de lokale politiek zal er wel mee akkoord gaan. Het is er op gericht door minder royale regelingen voor mensen in de bijstand meer mensen aan het werk te krijgen. Want nu zouden velen niet aan het werk gaan, omdat zij dan minder geld in hun handen krijgen dan wanneer ze in de bijstand blijven. De zogenoemde ‘armoedeval’.

GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer constateerde dat de meeste mensen in de bijstand best aan het werk willen. “Maar banen zijn er niet”, verzuchtte ze. “En financiële prikkels hebben geen enkel effect op uitstroom.” Het voorstel minder geld aan sport uit te geven voor kinderen, vond ze niet realistisch. Net als de paar honbderd euro die de gemeente nog voor aanschaf van computers wil bijdragen. Zij pleitte voor een ruimhartig beleid, zeker als het gaat om gezinnen met kinderen.

Volgens SP-raadslid Marina Casadei brengen B&W met hun nieuwe minimabeleid juist een armoedeval teweeg, in plaats van die op te lossen. In elk geval vond ze dat het woonlastenfonds moet blijven bestaan. ‘Door dit minimabeleid gaat u de meest kwetsvare groep treffen”, zei ze.

Belangenorganisaties van de bijstand gerechtigden – Kennis Advies Team (KAT) en Participatiegroep Minima Amstelveen (PMA) hebben zich eerder al kritisch uitgelaten over wat zij als bezuinigingen zien. In de raadscommissie kwam er kritiek uit de oppositie. En inspreker Ed Diekman vroeg zich af of Amstelveen discussie over bijstand en werken eigenlijk wel moest voeren. Hij herinnerde er aan dat Novib constateerde dat rijken het meest profiteren van economische groei, terwijl armen het hardst worden getroffen door bezuinigingen. Wat Nederland betreft is Novib vooral bezorgd over kinderen in een minimum situatie, terwijl juist voor hen ontwikkeling van groot belang is. “De gemeente Amsteveen doet in feite met haar nota, als die onverhoopt zou worden uitgevoerd, precies waarvoor Novib waarschuwt”, zei Diekman.

Computers

Hij en sommge commissieleden hekelden de plannen van B&W tegemoetkomingen voor aanschaf van computers en die voor deelname van kinderen aan sport en cultuur sterk te verlagen. Een alleenstaande moeder met twee kinderen kan er € 1100 per jaar op achteruit gaan. Het gaat gewoon om een forse bezuiniging, zei Diekman. Maar namens B&W sprak wethouder Maaike Veeningen dat tegen. Volgens haar zijn niet financiële overwegingen de drijfveer geweest, maar de wens mensen aan lonend werk te krijgen. Maar tegenstanders schamperden dat terugbrengen van uitkeringen niet vanzelf tot werk leidt. En Diekman verwees naar het Centraal Planbureau dat uitrekende dat iedereen er het komende jaar iets op vooruit gaat, met uitzondering van de minima. “Hoe gaat u als volksvertegenwoordiger dat uitleggen?” vroeg hij de commissieleden. En hij zei te hopen dat de lokale politiek het lef heeft het nieuwe beleid – althans in deze vorm – af te wijzen.

Stigma

Dat lef hoeft men niet te verwachten van de VVD. Raadslid Ellermeijer van die fractie vindt dat men nu eenmaal zo snel mogelijk aan het werk moet, al voegde hij er aan toe dat kinderen in minima gezinnen niet moeten worden gedupeerd. Maar ja, door forse kortingen op bijdragen voor computers en internet (in een gemeente die overigens het digitaliseren hoog in het vaandel heeft) gebeurt dat wel. Terwijl computers in het onderwijs zo langzamerhand tot de basisbehoeften behoren, constateerde PvdA-raadslid Esther Veenboer. Ellermeijer dacht aan beschibaar stellen van collectief voordelig door de gemeente ingekochte computers, waar overigens – zeiden anderen – het gevaar van stigmatisering aan zou kunnen kleven.

Toegankelijk

Volgens D66 is de gemeente met het nieuwe beleid op de goede weg en kunnen bijdragen aan minima nooit de ultieme oplossing voor hen vormen. Intussen zag Jitze Bakker van Burgerbelangen (BBA) wel problemen rond de bestaande regelingen wat communicatie en toegankelijkheid betreft. Hij drong aan op een meer informatie gestuurde aanpak, waarbij burgers meer zelf kunnen doen en aanvragen van allerlei regelingen niet vreselijk ingewikkeld wordt. Dat past in een gemeentelijk beleid van digitalisering en deregulering.

Verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen verdedigde het nieuwe beleid onder meer door te zeggen dat B&W de Amstelveenpas (een kortingspas voor allerlei voorzieningen) wil uitbreiden. Maar daar moeten dan wel goeddeels de aanbieders van diensten (onder meer culturele en sportieve) diensten voor opdraaien. Zodat in de commissie de vraag rees wat de gemeente er dan zelf aan bijdraagt. “Wij vragen de raad hiermee aan de slag te gaan”, zei Veeningen.

 

 

 

 

Lees ook:Raad akkoord met versoberen minimabeleid
Lees ook:CU: ‘Dereguleer huishoudelijke hulp minima’
Lees ook:Armoedeval is gewoon bezuiniging
Lees ook:Minimabeleid: voor SP ‘onzalig’, D66 blij
Lees ook:GroenLinks wil basisinkomen enmeer vrijheid minima

4 reacties op “Lof en kritiek voor nieuw minimabeleid

 1. frank bikker

  Als er een struisvogelprijs zou bestaan zouden mevr. Veeningen en hr. Ellermeijer er voor in aanmerking komen.

  Hun kinderen worden niet getroffen door deze maatregelen, want zij hebben werk!

  Even een sarcastisch vraagje voor mevr. Veeningen.
  Hoeveel moeilijk plaatsbare mensen heeft u al geholpen aan een baan bij de gemeente in 2015?

  In februari was de stand 1 fte. Sinds die tijd heb ik geen getallen meer mogen vernemen. Maar ja, dat kan aan mij liggen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. gerben

  Nog geen initiatief in ons raadhuis om de vrijwilligersprijs Anstelveen in te stellen, in ere.

  Ruim baan voor mensen met een minimaal inkomen en mensen met beperkingen zit er niet in.

  Blijf over: werk, werk, werk….
  Doe de OZB opvoeren tot max. Zoniet dan het mes maar in sport en groen.
  Advies: bebouwen Bovenkerkerpolder.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Rotary-vriendje

  De adembenemende visionair Rob Ellermeijer zegt: (hou u vast)

  VVD-raadslid Rob Ellermeijer “vindt dat men nu eenmaal zo snel mogelijk aan het werk moet….. ”

  Tja mensen, dat zijn toch wel dé vergezichten die Amstelveen vooruit helpen. Het ventje zegt er nog net niet bij dat het uitkeringsgepeupel wel erg zwaar op de collectieve lasten drukt, welke zij als gegoede burgers moeten ophoesten. Maar je hoort het hem denken. Een walgelijk cynische kijk op de samenleving vanuit de rookfauteuil bij open haard.

  Ik heb een arbeidshandicap (spasmen en een trager werktempo). Ik heb twintig jaar in het bedrijfsleven op mijn tenen gelopen en was nooit ziek. Nu word ik met veel lof voor mijn arbeidsverleden vriendelijk bedankt voor mijn belangstelling, daar er in het bedrijf zeer hoge prestaties worden verlangd.

  Dat zij zo. Maar als ik dan dit soort schofferende, zo niet onbeschofte VVD-taal hoor, dan kan ik daar weinig waardering voor opbrengen, om het maar eufemistisch uit te drukken.

  De oplossing voor werkloosheid: zij moeten gewoon aan het werk.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Tante Trees

  Mij is hetzelfde overkomen. Door een hersenafwijking (aanvankelijk werd dat maar op de vuilnisbelt gegooid van burned out) op mijn 34e gekregen dik 26 jaar op mijn tenen moeten lopen en toen omdat ik te veel ziek was aan de kant geschoven. Gelukkig door puur mazzel nog redelijke uitkering, maar als ik het minderwaardige taalgebruik hoor van sommige VVD’ers denk ik dat zij zich tot het ras der Uebermenschen wanen en dat ze alle recht hebben om mensen die het minder hebben getroffen geestelijk en materieel in de goot te trappen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.