Omwonenden bunker vragen sloop aan rechter

Omwonenden van de bunker aan de Wolfert van Borselenweg, die B&W tot gemeentelijk monument willen maken, zijn naar de rechter gestapt om dat te voorkomen. De door hen opgerichte vereniging ‘Sloop de Bunker’ vraagt schorsing aan van dat besluit, waarvoor het college de gemeenteraad voorstelt al vast € 150.000 beschikbaar te stellen. De zaak bij de voorzieningenrechter dient op 22 juli. Volgende week woensdag komt in de raad de Kadernota (concept volgende begroting) aan de orde, met daarbij het gewraakte voorstel tot geldelijke reservering.

Mr. A.P. Macro van advocatenkantoor Van Hill is de raadsman van de vereniging, die zegt verbijsterd te zijn over het door B&W genomen besluit van de ‘nazi-bunker’ (overigens jarenlang jongerencentrum van de er bij gelegen Pauluskerk) nu een monument te maken. Dat is volgens haar onethisch. Zij voert ook aan dat de periode waarin bezwaren tegen het plan kunnen worden ingediend pas op 22 juli afloopt, terwijl een week eerder al de raad om geld wordt gevraagd. De omwonenden hebben overigens ook bij de gemeente bezwaar aangetekend.

Volgens hen is er op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) sprake van onbehoorlijk bestuur. Zij denken dat wethouder Herbert Raat, die met het voorstel kwam, het nu gevraagde geld gaat uitgeven om een begin te maken met renovatie van de bunker, terwijl niet zeker is of die de status van monument zal behouden. De wethouder gaat in tegen de wil van de omwonenden en frustreert het democratische proces, zeggen die. Het is naar hun mening mogelijk dat de wethouder al geld voor opknappen van de bunker heeft uitgegeven, omdat hij vragen daarover niet heeft beantwoord in een raadscommissie. Zij vinden het vreemd dat, terwijl er tegenstanders zijn, het voorstel van B&W anderhalve ton beschikbaar te stellen woensdag gewoon ter tafel komt.

Vandalisme

Omdat de wethouder beweert dat het project nu doelwit van vandalisme is, neemt hij de renovatie voortvarend ter hand, verwacht de vereniging. Maar dat vandalisme is dan kennelijk pas uit de hand gelopen, toen fotograaf Anco Stoffels de bunker wilde kopen en Raat pas van het bestaan ervan hoorde. Stoffels kan nu waarschijnlijk het monument van de gemeente, na renovatie, huren.

Komende generaties worden, als de bunker nu een monument wordt, waarin veel geld is geïnvesteerd, gedwongen er gemeenschapsgeld aan te blijven besteden, is een ander bezwaar. Na de hoge renovatiekosten wordt het namelijk onacceptabel het ding nog te slopen. Het verkeert al decennialang slecht onderhouden en verkeert in een vervallen staat, voeren de bezwaarden aan. Rijp voor de sloop dus. Overigens komt er deze maand nog een hoorzitting over de bunker. Zij vraagt de rechter ook daarmee rekening te houden.

 

 

 

Lees ook:Geen instantie ziet ‘zaak’ in protest tegen bunker
Lees ook:Raat verwacht eind 2017 voorstel bunker
Lees ook:Actievoerders bunker trekken schorsingsverzoek in
Lees ook:Onderbouwing ‘bunkergeld’ nog geheim
Lees ook:Bunker

50 reacties op “Omwonenden bunker vragen sloop aan rechter

 1. KGB

  Bunkergate.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Frank Bikker

  “Nazibunker” Het zal wel. Als men alle gebouwen moet slopen waar in WO2 nazi’s in hebben gezeten, van openbare gebouwen tot bunkercomplexen, dan zijn we nog wel even bezig. Dan mag je bijvoorbeeld wel de helft van IJmuiden en Zandvoort opblazen. Gewoon volstorten met beton of volproppen met prikkeldraad en de boel door bosjes aan het oog laten onttrekken. Slopen kost gewoon te veel, kies voor de goedkoopste optie, maar vergeet wel dat onzalige monumentenplan.

    /   Beantwoorden  / 
  1. KGB

   Nazibunker slopen in Amstelveen. Offertes gevraagd!

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rotary-vriendje

    Het lijkt me dat juist de KGB nog een band heeft met dit soort nostalgie.

      /   Beantwoorden  / 
  2. Rotary-vriendje

   @FB Ik wilde precies dezelfde reactie plaatsen !
   Dan blijven er in Amsterdam Zuid niet veel schoolgebouwen meer staan.

     /   Beantwoorden  / 
  3. Zandvoorter

   Geen kwaad woord over onze bunkers. Ik heb in die bunkers zeer erotische avonturen beleefd met Franse, Engelse en last but not least Duitse jongedames. Vooral die laatste categorie was een overwinning op Duitsland.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rotary-vriendje

    Jij ook al ?

      /   Beantwoorden  / 
    1. slimpe

     Tja, wat onze Zandvoorter niet met handen en voeten kon, deed hij maar letterlijk op een lullige manier.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Zandvoorter

      Tja Frank, je bent wel echt jaloers. Is niet erg.

      Maar val echte mannen daar niet mee lastig.

        /  
     2. slimpie

      Frank ????? Ik neem aan dat je mij, de grote slimpie bedoelt!
      En slimpie is ook niet jaloers. Als 36 jaar jonge god, slinger ik met mijn trots nog een emmer met 10 liter water over de schutting. Hupsakee, 3 à 4 rondslingeren die emmer en bulls eye.

        /  
     3. Robert van Waning

      Dit soort vunzige flauwekul is meer naar de zin van de ‘reguliere reaguurders’ (PC cs) en van de redactie. Alles is beter dan een inhoudelijke discussie over politiek, bestuur en kwesties van algemeen belang. Dat willen de adverteerders niet.

        /  
     4. Johan Bos

      Hoe weet u wat de redactie en adverteerders willen?
      O ja, u kijkt in harten, was ik even vergeten…Overigens nog nooit een klacht van adverteerders gekregen. U wel misschien. Stuur eens door…

        /  
     5. Zandvoorter

      Neem mij niet kwalijk slimpie. Maar er stond ‘slimpe’, en de reactie was er een in Frank steil.

      Vandaar mijn verwarring.

        /  
     6. frank bikker

      Ik reageer altijd op iedereen met respect, behalve natuurlijk met uitzondering van 1 persoon. Persoonlijk vind ik die slimpie een vrij ordinair, stijlloos type.

        /  
     7. Zandvoorter

      Eens.

        /  
     8. Robert van Waning

      Frank, wat heeft die ene persoon jou misdaan? Heb je wel eens geprobeerd om het uit te praten? Misschien is het wel een misverstand. Of laat jij je leiden?

        /  
     9. Zandvoorter

      no comment.

        /  
     10. frank

      Bèèèèèèèh, zegt het schaap van Wàààààààning.
      Geen commentaar zeggen de verstandige mensen.

        /  
 3. Robert van Waning

  “De wethouder gaat in tegen de wil van de omwonenden en frustreert het democratische proces.”

  Niets nieuws onder de zon. Er moet meer geluisterd worden naar verstandige en betrokken omwonenden die meedenken over algemeen belang. Raat luistert niet graag, want hij kan het niet zo goed.

  Waar blijft de opstand tegen de A9-plannen?

  PS
  En nu maar hopen dat dit mag blijven staan.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Rotary-vriendje

   Robert, ze gaan je weer kielhalen dat je de A9 er weer bij betrekt… hahahahahaha. Ik begin ‘m wel goed te vinden :-)

     /   Beantwoorden  / 
   1. Tout anch Waanzin

    Wij, als Heer van het Grote Gelijk, de Stralende Zon van de Kennisboom, de Grote Gedachtenlezer van het Heelal wensen bij het toetreden tot het Rijk van Anubis, dat dit spoedig moge gebeuren, ingemetseld te worden in de Bunker met medeneming van 12x12x12 afbeeldingen van bestuurder Raat, 3 scooters + benzine, 1 stinkende Micra en 12x12x12 hiphop cd’s.

    Op de dag van Ons Verscheiden, dienen tot eeuwigheid en Onze Zaligheid alle voertuigen van de A9 een ereronde langs Onze Laatste Rustplaats te rijden ter nagedachtenis van Onze Jihad, opdat Onze Rust voor 3000 jaar verstoord moge worden.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Rotary-vriendje

     Geweldig Waanzin !

     Het is alsof de Loge gedekt wordt…..

       /   Beantwoorden  / 
     1. Tout anch Waanzin

      Je vroeg toch om kielhalen? Bij deze.

        /  
 4. Robert van Waning

  Rotary, de verhoudingen zijn zoek als over die bunker wél eindeloos wordt gedelibereerd en geprocedeerd, maar niet over het échte drama dat Raat voor Amstelveen heeft bekokstoofd. Daarbij vergeleken is die bunker peanuts.

  Bij de A9 gaat het immers om véél meer geld, over véél meer beton op een onwenselijke plek en over véél meer overlast voor de omwonenden gedurende véél langere tijd.

  Mensen discussiëren liever en gemakkelijker over kleine kwesties dan over grote, omdat zij daarvan de omvang en de consequenties niet kunnen overzien.

  En wat die bunker betreft: Er was toch een particulier die hem wilde opknappen en gaan gebruiken? Láát hem, al moet iemand hem waarschuwen dat hij misschien niet weet waaraan hij begint..

  De Romeinse senator Cato beëindigde elke redevoering met: “En overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden.” Carthago wérd uiteindelijk inderdaad door Rome verwoest. De vernietiging van die vermaledijde A9-plannen van VVD-ers Schultz en Raat is (hopelijk) een kwestie van volhouden.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Cato zei ook “Vermijd woordenwisselingen met kletskousen”.

   Misschien moeten wij normale reaguurders dat maar eens van toepassing op jou laten zijn.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Frank Bikker

   Geen commentaar,RvW.

     /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  Bestuurlijk onvermogen is het patroon dat tot uiting komt in die monsterlijke Drol, dat zotte Poelbadje en nu weer die foeilelijke bunker en de zorg (waarop men geen grip meer heeft).

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   no comment.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Minn bijdrage werd geredigeerd, gehalveerd en vrijwel inhoudsloos gemaakt.

   Dit nieuwe redactionele beleid is niet gecommuniceerd aan de gebruikers en heeft ook geen basis in de Gebruiksvoorwaarden.

   Democratie, grondrechten en publiek debat op z’n Amstelveens?

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    “inhoudsloos”? Maar dat is het altijd.

      /   Beantwoorden  / 
  3. Robert van Waning

   Frank, wat een verademing, die ‘no comments’ van jou. Je zegt met die twee woorden even veel als in je langere reacties. Houden zo!

     /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  PC, JB schrapt niet in inhoudsloze reacties. (Kijk maar naar die vunzigheid hierboven,) Dat doet hij alleen als iets pijn doet. De veronderstelling dat adverteerders bezwaar hadden gemaakt, was de vriendelijkste die ik kon bedenken. Ik huiver namelijk bij de gedachte dat een journalist zou bezwijjen voor politieke of vestuurlijke druk.

  Nu blijf ik alleen nog met de vraag waarom mijn reactie werd gecensureerd.

  Teksten van reageerders zijn en blijven hun eigendom. Die mogen alleen worden geweigerd of verwijderd ogv de Gebruiksvoorwaarden, maar zij mogen niet ongevraagd worden gewijzigd of ingekort.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Alle media zijn dus in overtreding? Zij moeten klakkeloos opnemen wat hen wordt toegestuurd?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    JB, media die reacties van lezers willen kunnen redigeren of inkorten, vermelden dat duidelijk in hun voorwaarden. Het gaat daarbij vooral om ruimtegebrek in papieren media. In uw voorwaarden ontbreekt dan ook dat voorbehoud. Teksten zijn in beginsel het eigendom van de auteurs. Iedereen dient het auteursrecht te respecteren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Duidelijk?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Ach, u bent de enige die ook hierover altijd zeurt. Ik ga door met verwijderen van zouteloze herhalingen. Laat ik nou denken dat een ander niet papieren medium u daarom ook wel eens heeft geweerd…

       /   Beantwoorden  / 
    2. Robert van Waning

     JB, als u niet weet waarover u het heeft, kunt u maar beter uw mond houden. Dan hoef ik u ook niet tegen te spreken.

     Mijn verbanning door Volkskrant Opinie had te maken met een kritisch commentaar op iets wat een columnist had geschreven. Eenmalig, dus.

     Niet iedere sanctie is per definitie terecht. Redacties spelen graag eigen rechter. Als journalisten wanen zij zich verheven boven wet en recht en zeker boven gewone burgers.

     De door u geschrapte zin was geen herhaling. Ik had niet eerder het verband gelegd tussen bestuurlijk onvermogen en en de mislukking van kleine en grote Amstelveense projecten.

     U schrapt niet de eindeloze herhalingen van anderen.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      ‘als u niet weet waarover u het heeft, kunt u maar beter uw mond houden’. Wilde ik eigenlijk net tegen u zeggen. Verder: uw oordeel over journalisten en redacties in het algemeen laat ik graag de uwe.

        /  
     2. Robert van Waning

      Iedere vorm van censuur moet aan de kaak worden gesteld. Op http://www.donqui.nl kan men lezen welke passages u uit mijn reacties heeft geschrapt. Dat had niets met herhaling te maken.

        /  
     3. PeterPC

      Die doorgestreepte stukken heb je er zelf tussen gezet. Schandalig.

        /  
     4. Robert van Waning

      PC, ik heb ook schermafdrukken van die gecensureerde teksten. Inmiddels ben ik namelijk op alles voorbereid, dus ook op jouw valse beschuldigen.

        /  
  2. PeterPC

   Welke vunzigheid? Er is door die Zandvoorter geen enkel smerig woord gebruikt.

   Persoonlijk vond ik het wel humor, maar dat woord ken jij niet. Heb je ooit wel eens gelachen in je miserabele bestaan?

     /   Beantwoorden  / 
  3. Robert van Waning

   Correctie: Ik huiver namelijk bij de gedachte dat een journalist zou *bezwijken* voor politieke of *bestuurlijke* druk.

     /   Beantwoorden  / 
 7. Robert van Waning

  Verkeerde keuzen, schimmige financiering, hoge kosten en slechte organisatie kenmerken kleine gemeentelijke projecten als de Drol, het Poelbad en nu weer de Bunker. Het kost allemaal veel tijd en geld, bezwaren worden genegeerd en weinig burgers zijn er blij mee. Gelukkig gaat het om vrij kleine zaken.

  Veel ernstiger is het dat dit bestuurlijke onvermogen ook grote projecten treft.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Commentaar; geen.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Ook deze bijdrage werd gehalveerd, vermknkt dus. Dit is censuur. Ik mag van JB geen voorbeelden noemen van de grote projecten die worden getroffen door bestuurlijk onvermogen.

   @JB, waarom schrapt u in mijn teksten? U heeft daartoe niet het recht als daarin de Gebruiksvoorwaarden niet zijn geschonden.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Johan Bos

    Omdat u eeuwig en altijd over hetzelfde praat. U sleept het werkelijk overal bij. Zet eens een andere plaat op.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    JB, waar heeft u het over? Wát sleep ik overal bij? Ik schreef toch niet over scooters in het Stadshart en ook niet over de gebrekkige handhaving door wethouder Raat? Dat zijn de dingen waarover ik volgens u altijd schrijf.

    Als u het recht wilt voorbehouden om bijdragen van reageerders te redigeren, inhoudelijk te wijzigen of gedeeltelijk te schrappen, dan moet u dit in uw Gebruiksvoorwaarden vermelden zoals andere media dat ook doen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank Bikker

     Geeuw, gaap, geen commentaar.
     Die man heeft toch het wereldrecord in zeuren.

       /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  Jullie ‘geen commentaar’ is nog inhoudslozer dan jullie reacties. Het feit dat JB jullie niet censureert, zou je te denken moeten geven.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank

   Bèèèèèèèèèèèèh, zei ie weer.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.