Categorie: "N 201"

GroenLinks: ‘miljoenendans N201 slecht onderbouwd’

Oppositiepartij GroenLinks vindt dat B en W hun voorstel vele miljoenen te pompen in de omlegging van de N201 uiterst summier hebben onderbouwd. Volgens fractievoorzitter Sander Mager ontbreekt een samenhangend mobiliteitsbeleid en gaat het college alleen voor asfalt. Het wil weer deelnemer aan de stuurgroep N201, waar de gemeente door conflicten met andere partijen buiten kwam te staan. Tegen die terugkeer heeft GroenLinks (GL) geen bezwaar, maar zij begrijpt niet waarop dat plotseling met betaling van zoveel geld gepaard moet gaan.

Gemeente wil nu veel geld in N201 pompen

B en W willen weer meepraten over de N201. Zij willen hun visie op de Rijksweg A9 uitvoeren en een onderdeel daarvan is de wens van de provinciale weg een voormalige verbinding tussen de A4 en de A2 te maken. Realisering van dat plan heeft volgens het college de beste kansen als Amstelveen weer in de Stuurgroep N201 zit. Het beseft wel daaraan een prijskaartje hangt, evenals aan opwaardering van de weg. Het college zegt daarin fors te willen investeren.

Gemeente laat effecten opwaarderen N 201 onderzoeken

De gemeente haalt 39 duizend euro uit de algemene reserve voor een mobiliteitsonderzoek naar de effecten van opwaardering van de N 201 tot regionale ‘stroomweg’ tussen A4 en A2. Dat komt er op neer dat van die verbinding een rijksweg zou moeten worden. Het onderzoek wordt opgedragen aan bureau Arcadis.

Bezwaarden N201 tussen wal en schip

Bedrijven en burgers die bezwaar hebben gemaakt tegen het Amstelveense (herziene) bestemmingsplan voor de om te leggen N201 worden van kastje naar de muur gestuurd. Dat bleek tijdens de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Wethouder Regouin heeft nu toegezegd dat de gemeente hen gaat helpen met de provincie en de gemeente Uithoorn tot constructief overleg te komen. Volgens B en W moet men voor een aantal bezwaren niet bij Amstelveen, maar bij andere partijen zijn, omdat die niet op Amstelveens grondgebied betrekking hebben. Dat argument werd overigens door insprekers bij de commissie met klem van de hand gewezen.