Gehandicapten blijven slachtoffers ambtenarij

Door bureaucratie op het gemeentehuis pijnigt gehandicapten. Daarover klaagt VVD-raadslid Herbert Raat maar weer eens. Hij deed het al eerder, evenals bijvoorbeeld D66, maar het heeft tot nu toe blijkbaar niet echt geholpen. Op stroperige ambtenarij heeft de politiek blijkbaar geen invloed. Die blijft autonoom op de rem trappen als het om broodnodige voorzieningen voor invaliden gaat. “Een martelgang”,  noemt Raat het als een Amstelvener bijvoorbeeld een invalidenparkeerkaart wil bemachtigen. Ho, ho, dat gaan zo maar niet, lijkt men dan bij voorbaat op het raadhuis te roepen. In het Amstelveens Nieuwsblad beklaagde zich dezer dagen weer eens een familie daarover. Bij de ervan is allang de diagnose Parkinson vastgesteld, maar toch eist de gemeente voor iedere kaart weer dat het opnieuw gebeurt. Nieuw onderzoek dus. Niet omdat het nodig is, maar omdat het in krankzinnige regels staat. En ambtenaren houden zich nu eenmaal liever aan regels, hoe idioot ook, dan aan gezond verstand. Dat de burgerij daaronder leidt, zal hen worst zijn. Er moet wel even worden vastgesteld wie in deze stad de baas is. De ambtenaar dus. In het onderhavige geval zou een simpel telefoontje naar de huisarts het meest logisch zijn. Dat werd dis niet gepleegd, want logica en bureaucratie verdragen elkaar niet. En de zieke moest de kaart persoonlijk op het raadhuis komen ophalen (extra kosten € 25). Toen bleek ook nog eens de verkeerde kaart te zijn gemaakt, zodat het opnieuw moest gebeuren. “Het is tijd dat er binnen de gemeente een mentaliteitsverandering komt,” vindt Raat. Het gezonde verstand moet volgens hem niet worden uitgeschakeld. Dat is volgens mij nog een pessimistische kijk op de zaak, want volgens mij is het nooit ingeschakeld. Zodat van uitschakeling geen sprake kan zijn. Raat: “Het college van B&W moet meer oog krijgen voor de uitvoering, klantvriendelijkheid en het schrappen van overbodige regels.” Ach ja. Minder regels. Stond ook al in het programma van het college waarvan zijn partij deel uitmaakt en dat nu even 15 miljoen heeft vergokt in IJsland. Programma’s blijken doorgaans niet meer dan papier. Raat heeft, zoals gezegd, al eerder – kennelijk vruchteloos – geklaagd over de parkeerkaarten voor gehandicapten. Toen hij er achter kwam dat elke aanvraag weer opnieuw beoordeeld, terwijl in de praktijk uiteindelijk – na lange wachttijden –  95 procent wordt toegekend. “De oplossing is natuurlijk niet nog meer ambtenaren maar slimmer werken, zoals steekproefsgewijs controleren en ophouden voor ieder wissewasje een nieuwe indicatiestelling te eisen.” Raat gaat de zaak in de eerstvolgende commissievergadering weer aan de orde stellen. En B&W vragen met een voorstel te komen. En eindelijk overbodige regels te schrappen.  “Ook zal ik B&W op het hart drukken dat er in het raadhuis een werkhouding moet komen, waarbij bestuurders en ambtenaren hun nek voor burgers uitsteken. Ambtenaren moeten de ruimte krijgen bij het bestuur om situaties voor te leggen als de regels burgers in de kou laten staan, zodat er in gegrepen kan worden.” Mooie praat, maar die ambtenaren en indicatie-instellingen hebben helemaal geen behoefte aan minder regels. Dan raken zij zelf overbodig. En burgers zijn juist nodig – als slachtoffers – om dat te voorkomen. Weet Raat toch ook wel… 

Lees ook:Digitale sociale catalogus op komst
Lees ook:Raat stuit op interne bureaucratie
Lees ook:Meldpunt voor volstrekt overbodige regels
Lees ook:Nieuwe plattegrond van Amstelveen
Lees ook:B&W: Goed op weg met deregulering

3 reacties op “Gehandicapten blijven slachtoffers ambtenarij

 1. Herbert Raat

  Geachte heer Bos, beste Johan, Jij loopt al wat langer mee dan ik en je spreekt vanuit je ervaring en je hart.
  Toch is je conclusie mij te somber. Ik zit in de politiek omdat ik wil dat wij als overheid mensen goed helpen als dat nodig is. Ambtenaren helpen daarbij.
  Toen andere partijen en ik eerder aan de bel trokken over de wachttijden van gehandicapten heeft dat geholpen. En nu hebben we weer zoiets. Daarom roepen we B&W weer op, om in te grijpen. Want niet onze ambtenaren zijn eindverantwoordelijk maar de bestuurders. Zij moeten ervoor zorgen dat niet ieder wissewasje wordt opgeblazen tot een onoverkomelijk probleem.
  Kortom: als iemand Parkinson heeft hoeft hij dat voor dit soort voorzieningen niet iedere keer weer te bewijzen bij de gemeente.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Johan Th. Bos

  Ach ja, somberheid komt misschien met de jaren. Maar ik ben niet enthousiast over wat de politiek bereikt. De facto regeren toch steeds eer ambtenaren, zoals pijnlijk weer in de IJslandaffaire bleek. Lokale politici wroeten in de marge. Ik vind overigens dat uitgerekend de VVD in het debat over IJsland uithaalde naar ambtenaren, in plaats van naar de verantwoordelijke wethouder. Dit was weer geen reclame voor de politiek. 15 miljoen weg, informatieplicht verzaakt, en iedereen blijkt gewoon zitten. Ga dat eens uitleggen in de Amstelveense kroegen, waar men echt geen goed woord over heeft voor dit gesjoemel. Maar de kadaverdiscipline in de coalitie heeft weer gewonnen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. j

  Ach, wat die parkeerkaart krijgen is al jaren zo,ff naar de huisarts bellen door een GGD arts is een brug te ver!!
  Familie vrij laten nemen en >400km te laten reizen niet!
  Ach mooie sier halen door een rolstoel bij iemand weg te halen, die zelf een betere heeft kunnen kopen is toch wel erg makkelijk scoren (met foto in de krant).
  Wachttijden, breek me de … niet open…….

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.