Brand Logger door gebrek samenwerking zorg

 

Herbert Raat

De dood van kunstenares Margreet Kolkman (84) in januari bij een brand in een flatgebouw aan Logger, is waarschijnlijk te weten aan het langs elkaar heen werken van allerlei bij haar betrokken instellingen. Niemand daarvan kwam trouwens op het idee eens naar de brandveiligheid van haar flat te kijken, in relatie tot het rookgedrag en de beginnende dementie van de vrouw. In haar slaapkamer ontstond de brand door kortsluiting. Zij was vorig jaar een gevaar voor zichzelf en anderen. De brandweer constateerde dat er geen rook melder in haar flat was. Geen hulpverlener die dat constateerde, blijkbaar.

Het blijkt allemaal uit in opdracht van de gemeente verricht onderzoek. Zorgwethouder Herbert Raat is witheet over de uitkomsten daarvan. Vooral de houding van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) ‘inGeest’ irriteert hem mateloos, blijkt uit zijn brief aan de gemeenteraad. Volgens die instantie was om privacy redenen delen van informatie, bijvoorbeeld voor het onderzoek, niet gebruikelijk, omdat de gemeente niet bij de zorg betrokken en geen belanghebbende is. Onzin, vindt Raat. “Iedere gemeente heeft verantwoordelijkheid ten opzichte van kwetsbare burgers.”

Ook zijn gemeenten al heel lang verantwoordelijk voor zorgmijdende ingezetenen, waarvan Margreet Kolkman, die moeilijk hulp accepteerde, er kennelijk een is geweest. Alle zorgverleners deden op zich wel hun best, maar doordat zij langs elkaar werkten had niemand zich op de totale problematiek. Raat vindt dat onacceptabel.

Veiligheid boven privacy

Maar het meest ergert hij zich aan ‘inGeest’ die gedurende het gehele zorgtraject vrijwel heeft gezwegen over Kolkman naar andere hulpverleners. Individuele  privacy mag niet ten koste gaan van collectieve veiligheid, vindt hij. In contracten met nieuwe zorgaanbieders wil hij dat ook vastleggen. En wie daaraan niet meewerkt, is niet welkom in Amstelveen, laat hij weten. Hij gaat de kwestie ook uitvoerig bespreken met zorgkantoor en zorgverzekeraars. ’Privacy is belangrijk maar in Nederland zijn we te ver doorgeschoten. Het gevolg is dat veel partijen zich kunnen verschuilen achter (beroeps-)geheimen en hun handen in onschuld kunnen wassen,” zegt hij. “Willens en wetens brengen we hiermee regelmatig de veiligheid van vaak honderden (mede)bewoners in gevaar. Ik vind dit, zeker met de toenemende vergrijzing en het stijgende aantal dementerende ouderen, een groot gevaar. Laat de bij een zorgtraject betrokken partijen ook eens over de schutting van hun eigen hokje kijken”.

Voor partijen die daarin niet wensen mee te gaan, is wat hem betreft geen plaats meer in de gemeente. De brand in het gebouw aan Logger legde diverse woningen in de as. “We grijpen nu in om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen”, zegt Raat. “Op korte termijn komen we met een dementieaanpak waarin de aanbevelingen uit het onderzoek zijn meegenomen.” Onder neer worden als aanbevelingen genoemd een betere samenwerking met artsen (vroege signalering van dementie en andere kwatsbaarheden), waarbij de gemeente de regie houdt, in het oog houden van de draaglast van mantelzorgers, standaard veiligheidscheck bij zorgmijders, informatie delen met GGZ-instellingen en betrekken van sleutelfiguren als huismeesters bij de zorg (en in het algemeen het vormen van sociale netwerken).

 

Lees ook:‘inGeest’ herkent zich niet in onderzoek Logger
Lees ook:Kon brandslachtoffer Kolkman alleen wonen?
Lees ook:Informatieplicht zorgaanbieders scherper
Lees ook:Brand in bedrijfspand Aalsmeer
Lees ook:Kunstenares omgekomen in brand

9 reacties op “Brand Logger door gebrek samenwerking zorg

 1. Frank

  Raat slaat in deze de spijker op zijn kop, maar moeten lichtdementerden naar oa de inzichten van zijn partij ook niet langer zelfstandig wonen en om dan een huismeester als een sleutelfiguur te zien? Ik weet het niet. Deze mevrouw woonde tenslotte niet in een aanleunwoning . Ik vrees dat we in toekomst alleen maar meer van dit soort treurige gevallen krijgen , omdat alle verzorgingshuizen worden gesloten of je moet geld hebben.

    /   Beantwoorden  / 
 2. gerben

  Ben even kwijt aan wie het onafhankelijk en objectief onderzoek werd gegund.
  Mis hier de link met de brief van de wethouder aan de GR.
  Ach, begrijp dat provincies en gemeenten de nieuwsvoorziening zelf ter hand gaan nemen. En daar reeds in investeren.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Erik Berends

  Wat een PVV-retoriek van het heerschap Raat. Als ik, als leek, het rapport lees valt mij op dat de door de gemeente ingehuurde (en met gemeenschapsgeld betaalde) onderzoeker blijk geeft van vooringenomenheid. Zijn dit de feiten? Ik vraag het me af. Dit is geen onderzoek maar een mening. Dat de heer Raat zich op basis van deze informatie verlaagt tot populisme over de rug van een gestorven dame is bedenkelijk. Hoe vreselijk de dood van de oude vrouw ook is, het had ons allemaal kunnen overkomen. We kunnen niet alles voor zijn. Ook u als blogger had het rapport wel eens kritisch kunnen lezen. En waar is de wederhoor? Alleen Raat witheet laten zijn, wekt weinig vertrouwen. Dat bepaalde gegevens door artsen (gelukkig) niet met iedereen mogen worden gedeeld is in de wet geregeld. Dat het medisch beroepsgeheim voor sommige lieden gelijk staat aan iets verbergen, duidt op een gebrek aan kennis van de werking en waarde van een democratie. We moeten eens ophouden met dat wijzende vingertje als we niet weten waar het over gaat.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank

   Uw mening is dus, dat er niets aan te doen valt! “Het had iedereen kunnen overkomen.” Waarom staat er dan in dat rapport dat het al tijden niet goed ging met deze mevrouw en dat niemand het voortouw nam.

     /   Beantwoorden  / 
 4. Frank

  Als ik de tijdlijn lees in het rapport dat de politie al begin januari 2014 aan de bel trok en dat ruim een half jaar later de diagnose dementie wordt gesteld, vind ik dat wel rijkelijk lang. Ik weet dat een huisarts in staat is dit proces te versnellen. Ook vind ik het vreemd dat deze mevrouw op een wachtlijst voor huis aan de poel is gezet,terwijl er in aanloop op de wet van 2015 al diverse appartementen leeg stonden. Het verwijt van Raat is in deze dus wel terecht, maar ik vind dat de gemeente in deze ook in gebreke is gebleven doordat ze totaal niet op het idee kwam van een casemanager die dit soort zaken dient te coördineren,terwijl iedereen die maar 1 moment over dit probleem zou hebben nagedacht op dat idee zou gekomen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marianne

   De gemeente loopt ‘zoals zo vaak, achter de feiten aan. En Raat, met portefeuille ‘ZORG’ zou voorop moeten staan ipv achteraf commentaar leveren over het eigen falen van beleid.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    Sorry voor de taalfouten. Ik doe dit vanaf de de iPad en dat is voor mij nog nieuw.
    Maar om antwoord te geven op jouw vraag. Als je het rapport goed leest, heeft Raat wel gelijk. Het is natuurlijk belachelijk dat tussen een melding van de politie en de feitelijke diagnose een half jaar zit. Lees het rapport van de gemeente en dan met name het tijdspad. Op dat moment was de gemeente formeel gezien nog niet verantwoordelijk, maar aan de andere kant stonden er wel appartementen leeg in 2014, dus Bretano had in 2014 al een voorschotje genomen op het beleid van 2015. Of de gemeente hiervan op de hoogte was, is mij uit het rapport niet duidelijk geworden. Ze wisten wel dat er al personeel ontslagen werd.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Marianne

     Raat is te alle tijden verantwoordelijk voor gevoerd beleid. Hij heeft de portefeuille Zorg op zich genomen en is ook nog eens ‘ loco’ burgemeester. Waar is trouwens de reactie van de echte burgemeester?? Die hoor je en zie je nooit!

       /   Beantwoorden  / 
     1. Frank

      Het blijft natuurlijk wel opmerkelijk dat een overheid die zegt dat de burger moet participeren, zelf denkt dat zij daar part of deel aan heeft. Ik bedoel hiermee te zeggen. Besturen is vooruit zien , je eigen zwakheden zien en daarop inspelen. Bij deze mevrouw is het dramatisch afgelopen maar hoeveel van dergelijk soort gevallen zullen er nog meer in onze gemeente en nog erbij komen die door deze wet van “zelfstandig wonen” onder de radar blijven.

        /  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.