‘Nieuw flatgebouw Stadshart wordt monster’

Het nieuwe gebouw beneemt omwonenden zonlicht en zij vrezen voor nog grotere waterschade in de kruipruimte van hun woningen. Ook bleef de uitnodiging mee te praten over het te bouwen appartementencomplex beperkt tot bewoners van een minimaal aantal bewoners. Het zijn maar enkele van de bezwaren die Dick Labohm en diens echtgenote, wonende aan de Groen van Prinstererlaan, hebben tegen wat zij een ‘bakbeest’ noemen.

B&W zijn blijkbaar voorstanders van de 290 appartementen in een 32 meter hoog gebouw aan de rand van het Stadshart. Het college heeft een startnotitie voor de bouw in concept klaar, die binnenkort naar de gemeenteraad gaat, nadat ‘belanghebbenden’ zich erover uitspreken. Belanghebbenden vormen volgens de gemeente kennelijk een uiterst beperkt gezelschap, want Labohm werd niet in kennis gesteld. Maar hij en zijn vrouw zullen wel tijdens de inloopavonden op Groen van Prinstererlaan 114, aanstaande woensdag (11 april) van 19.00 uur tot 21.00 uur hun bezwaren kenbaar maken en ook andere omwonenden waarschuwen. De inloopavond wordt gehouden in het kantoorgebouw dat voor de nieuwe woningen wordt gesloopt.

Het volgens de plannen verrijzende gebouw krijgt elf woonlagen plus een twee verdiepingen tellende parkeergarage. Een monsterlijk geheel, vinden de bezwaarden, die het als een dissonant in de omgeving zien. Zij geven wel toe dat in dit Amstelveen woningbouw nodig is, maar veroordelen de naar hun mening ‘gepropte’ enorme omvang van het complex. Het steekt hen verder kennelijk niet te mogen meedoen aan de bewonersparticipatie en willen dat de gemeente daarvoor ook de bewoners van de rij huizen aan Groen van Prinstererlaan 106 tot 110 en van de Juidith Leysterweg 2 uitnodigt. Die vlakbij het te bouwen pand gelegen woningen worden kennelijk niet als belanghebbenden beschouwd, klagen zij.

Water

Labohm, schuin tegenover de bouwplaats wonend, voorziet grote problemen met water. Volgens hem hebben veel woningen in de buurt al jarenlang last van water in kruipruimten bij grote regenval. “Wij hebben twee pompen gehad en nu via een soort bak onder het huis een einde aan de ellende gemaakt,” zegt hij. Daarin is zo’n zevenduizend euro geïnvesteerd. Bij de gemeente werd het probleem herhaaldelijk tevergeefs op tafel gelegd. “Door de bouw van nog een ondergrondse parkeergarage wordt het probleem groter.” Ook winkeliers in het Stadshart hebben last van water, menen zij. Een paar jaar geleden was de overlast zo groot dat een schoenenwinkel veel totaal verwoeste paren moest dumpen. Maar nu zwijgt men blijkbaar over de wateroverlast, denkt Labohm. “Regelmatig staat er grote wagens om die weg te werken.”

In de startnotitie is te lezen dat de bouw van het complex het huidige bouwvlak inclusief de verharding overstijgt. “Dit betekent dat in de toekomstige situatie meer oppervlakte wordt verhard dan in de huidige situatie aanwezig is. Waternet heeft aangegeven dat 10% van de extra verharding ten opzichte van de huidige situatie dient te worden gecompenseerd als water”, staat in de notitie. “Ook kunnen maatregelen worden genomen waardoor de opvang van hemelwater vertraagd kan worden. Hierdoor zou minder watercompensatie in de vorm van extra oppervlaktewater benodigd kunnen zijn. Dit dient te worden getoetst door Waternet.”

 Parkeren

De bezwaarden vrezen ook parkeeroverlast. De gemeente gaat uit van gedeelde (en elektrische) auto’s, wat volgens de klagers even mooi als nog geenszins in de praktijk getoetst is.

Licht

Zij vinden het geplande gebouw buiten proporties en vrezen dat het veel licht zal wegnemen, waardoor de bestaande huizen vermindering van woongenot en waarde van hun vastgoed ervaren. De gemeente ontkent schaduweffecten door de nieuwbouw niet. “Maar door de vormgeving van het gebouw en het terugleggen van de bovenste etages zijn de gevolgen hiervan verminderd”, zegt zij in de notitie. Daarin staat ook een tekening van bomen die het gebouw lijken te maskeren. “Maar in werkelijkheid zijn die bomen niet zo hoog”, zegt Labohm.

Zijn woning en die van anderen in de omgeving zijn niet onderheid. Men woont als het ware op een plaat. Dichtbij heien en werkverkeer kan schade aanrichten, denkt hij. “In het verleden hadden we ook te maken met scheurvorming door te grote verkeersdrukte en slecht wegdek.” Asfaltering zorgde wel voor verbetering. “Maar onze huizen blijven kwetsbaar.” Volgens zijn vrouw circuleren nu al bijnamen voor het nieuwe gebouw in de buurt, zoals ‘de gevangenis’ en ‘het monster’. “Mooie reclame”, denkt Labohm.

 

 

Lees ook:Bouw GreenCourt (Westwijk) start in november
Lees ook:Vergadering wijkplatform Elsrijk
Lees ook:Bouw appartementen in Stadshart
Lees ook:Nieuwe coalitie: monsterverbond voor woningbouw
Lees ook:Zeventien peperdure landhuizen opgeleverd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.