Sociale woningen KKP in de verkoop

 

Herbert Raat

Omdat het gemeentebestuur vindt dat er te veel van zijn, werkt het graag mee aan de verkoop van 136 sociale huurwoningen in Keizer Karelpark. Ze zijn eigendom van de corporatie Omnia Wonen en bevinden zich aan Augustinuspark, ds. Heldringstraat en William Boothlaan.  Het college stelt als voorwaarde dat de woningen met minimaal 10% korting eerst aan eigen huurders te koop worden aangeboden.

B&W en de coalitie in de gemeenteraad waarop zij steunen, voeren al jaren een op doorstroming gericht woonbeleid. Het komt er op neer dat – wegens hun te hoge inkomen –  ten onrechte in sociale huurwoningen wonenden daaruit moeten vertrekken naar een duurdere huur-  of koopwoning.

Wethouder Herbert Raat van Wonen (VVD) juicht het besluit van het in Harderwijk gevestigde Omnia, waar per 1 augustus Monique Govers als nieuwe directeur aantrad, van harte toe.  “Ik hoop dat ze nu daadwerkelijk overgaat tot de verkoop van de woningen”, zegt hij. Volgens hem krijgen huurders nu de kans bezit op te bouwen in plaats van levenslang huur te betalen. Overigens is onduideliojk hoeveel huurders voldoende inkomen hebben om een hypotheek voor de aankoop te kunnen krijgen. Huurders kunnen formeel niet uit hun woningen worden gezet.

Koop aantrekkelijk

“Op de lange termijn is kopen financieel aantrekkelijker dan huren”, zegt Raat. “Vooral in Keizer Karelpark oost, waar het eigen woningbezit relatief laag is, 39 procent, is het goed om de balans te herstellen’. Overigens lijkt het eigen woningbezit in de wijk juist laag doordat velen er relatiegf lage inkomens hebben.

Volgens de gemeente zijn er in Amstelveen met 10.300 teveel sociale huurwoningen. Ze worden veelal bewoond door mensen voor wie ze niet zijn bestemd, omdat zij een te hoog inkomen hebben. Diue scheefwoners moeten van B&W doorstromen naar duurdere woningen. Naast de sociale huurwoningen zijn er nog ongeveer 3000 van particuliere huiseigenaren, waarvande huur onder de liberalisatiegrens (max. € 710,68 per maand) liggen.  

32% ‘goedkoop’

Totaal telt Amstelveen 13.300 ‘goedkope’ huurwoningen, zegt de gemeente. Die berekend dat daarmee 32 procent van het totaal aantal woningen in Amstelveen tot de ‘goedkope’ huurklasse behoort. Rijkelijk veel gezien het hoge opleidingsniveau van Amstelveners en het feit dat inkomens hier gemiddeld 25 procent hoger liggen dan het landelijk gemiddelde, vindt ze.

Uitgaande van het aantal huishoudens met een inkomen onder de 34.911 euro, zou het aantal sociale huurwoningen bij corporaties en andere verhuurders met ongeveer 9.300 voldoende moeten zijn, heeft de gemeente berekend. Wat haar betreft kunnen er 600 tot 1100 in de verkoop. Dat sluit aan bij haar in de zogenoemde woonagenda  2015 vastgelegde beleid.

Lees ook:SP start enquête sociale huur
Lees ook:Dit jaar 100 sociale woningen voor AV-ers
Lees ook:Bouwfonds bouwt Tuindorp Ouderkerk-Zuid
Lees ook:SP vindt verkoop huurwoningen bizar
Lees ook:Eigen Haard hevelt woningen naar vrije sector over

Eén reactie op “Sociale woningen KKP in de verkoop

 1. frank bikker

  De inkomens liggen hier ook 25% hoger. Geldt dat hier dan ook voor de bejaardenverzorgster, onderwijzer, politieagent enz.
  De prijzen liggen hier navenant ook hoger. Wordt door hr. Raat maar even vergeten om te noemen.

  In Keizer Karelparkoost hebben de mensen relatief lage inkomens. Juist daar gaat men verkopen en worden sociale woningen in de vrije sector getild. Waar moeten die andere mensen dan naar toe?
  O ja, dat waren allemaal scheefwoners!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.