PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen

Jeroen Brandes

Er moeten extra maatregelen komen als het in de zogenoemde woonvisie van B&W voorgestelde beleid niet blijft te werken. Dat vindt de PvdA. Raadslid Brandes gaat woensdag  het college garanties daarvoor vragen, als blijkt dat de kernvoorraad sociale woningen in Amstelveen onvoldoende is. Hij komt met een motie om het college er toe te bewegen toch sociale huurwoningen te blijven bouwen. B&W vinden, op basis van cijfers, dat er al genoeg van zijn, rekenkundig gezien zelfs teveel, maar dat de verkeerde mensen er in wonen (met een te hoog inkomen). Kan wel zijn, redeneert de PvdA, maar de wachtlijsten worden niet korter en men moet soms 18 jaar op een woning wachten. Met alles van doorstromen verwachten, komt de gemeente er niet, voorspelt de PvdA. Die wil trouwens ook voor mensen met middeninkomens,  tussen 33.000 en 45000 euro, speciale aandacht. Door Haagse en Europese regelgeving komt die groep niet meer in aanmerking voor sociale huurwoningen, maar de mensen zijn niet draagkrachtig genoeg om een huis te kunnen kopen. Zij krijgen ook geen hypotheek.“We willen het college houden aan gedane beloftes omtrent de sociale kernvoorraad, maar het tegelijk de hand te reiken bij maatregelen om scheefwonen tegen te gaan en doorstroming te bevorderen,” zegt Brandes. Intussen blijft zijn fractie er bij dat er, in tegenstelling tot wat B&W beweren, nog steeds woningen bijgebouwd moeten worden in het sociale segment. “We zullen daar dan ook met een motie extra aandacht voor vragen.” Brandes komt ook met voorstellen voor de middeninkomens.  “Wij vragen het college wat extra te doen, en afspraken met corporaties te maken, “ zegt Brandes. In de woonvisie ontbreken volgens zijn fractie specifieke onderdelen, zoals  studentenhuisvesting en een leegstandsverordening. Wethouder Groot heeft overigens wel gezegd daar mee aan de slag te willen.

Brandes stelt: “Wonen in Amstelveen is voor veel mensen te duur, er zijn lange wachtlijsten in het sociale segment en de stad heeft jongeren te weinig te bieden. En doordat Amstelveen vergrijst is extra zorg voor ouderen nodig. Wij leggen een woonvisie voor die aansluit bij de woonwensen van de Amstelveense bevolking, met woningen voor iedereen.”

Lees ook:B&W blijven erbij: sociale huurwoningen genoeg
Lees ook:PvdA oneens met college: aantal huurwoningen dramatisch onvoldoende
Lees ook:Vorig jaar bijna 700 woningen opgeleverd
Lees ook:D66 wil sneller van lange wachtlijsten woningen af
Lees ook:Sociale woningbouw blijft Amstelveens stiefkind

Eén reactie op “PvdA: Extra aandacht voor huisvesting mensen met middeninkomen

  1. rooie sien

    De PvdA heeft sinds Kok toch geen visie meer!

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.