Coalitie houdt bouw in Bovenkerkerpolder mogelijk

Bij en W weigeren bebouwing van de Bovenkerkerpolder uit te sluiten in plannen voor verdere ontwikkeling van de gemeente. Het college kreeg daarvoor donderdag (1 november) de steun van de coalitie (VVD, CDA en PvdA). Een door GroenLinks met steun van Christenunie en D66 ingediende motie werd verworpen. Burgerbelangen stemde voor die motie. Volgens de indieners kan door de ontwikkeling van het gebied op en langs de overkapte A9, waar naar schatting 3800 woningen kunnen komen, de woningbehoefte binnen de huidige stadsgrenzen en de Noorder Legmeerpolder worden opgevangen. Daarmee is de BP te vrijwaren van stedelijke ontwikkeling.

In de motie werd er ook aan herinnerd dat de provincie bij de herziening van het streekplan aangaf geen woningbouw in de BP toe te zullen staan. Maar dat ligt volgens PvdA-wethouder Pols (Ruimte en Wonen) wat anders. Volgens hem gaan Gedeputeerde Staten over een jaar opnieuw naar het gebied kijken. "Het is te vroeg om nu al te besluiten," vond hij. CDA-fractievoorzitter Ben Jonker constateerde dat er tot 2022 in elk geval geen woningbouw in de polder komt. "En wij moeten niet over ons graf heen regeren. Laat de gemeenteraad van 2022 er maar over beslissen," redeneerde hij. Pols was het er wel mee eens dat het A9-project de druk op de polder ‘enigszins zal verlichten' maar voegde er aan toe dat woningbouw langs de rijksweg primair noodzakelijk is voor dekking van de investering van 100 miljoen euro in de tunnel.
Maar de vraag blijft, betoogde Sander Mager van GroenLinks, waar de ratio nog zit de mogelijkheid voor woningbouw in de polder open te houden als die op dit moment niet noodzakelijk is. Volgens Pols is het voor een andere beslissing nu nog te vroeg en willen GS woningbouw in het noordelijke deel van de Bovenkerkerpolder weg degelijk toestaan. Ook regionaal is volgens hem geconstateerd dat er geen reden bestaat om die optie te laten vallen. Maar volgens Linda Roos (Burgerbelangen) is dat in strijd met de gemeentelijke woonvisie, omdat het daarin vastgestelde aantal woningen nu ruimschoots buiten de polder om kan worden gehaald.

 

 

Lees ook:CDA wil prijsvraag voor wonen en kassen in Legmeerpolder
Lees ook:Tuinbouw, woningbouw en groen in Legmeerpolder
Lees ook:Bouw in Bovenkerkerkerpolder geen taboe meer voor raadsmeerderheid
Lees ook:Bouw in polder verdeelt coalitie
Lees ook:Pols: Bovenkerkerpolder niet voorgoed groen

14 reacties op “Coalitie houdt bouw in Bovenkerkerpolder mogelijk

 1. Rob Nijkamp

  Goed gedaan deze discussie door de gemeenteraad. De brief van 31 oktober 2007 waarin de Ministers klip en klaar beleid hebben neergezet in het antwoord aan Provinciale Staten zat zeker niet bij de stukkenen. Dus is de gemeente Amstelveen toch van mening dat het anders kan. Volgens mij heb ik dat eerder gehoord.
  En zo moeilijk is het volgens mij als “simpele” burger toch echt niet. Als je wilt gaan bouwen in de BP, dan is dit bouwen in het Groene Hart en hier zijn spelregels voor. Bouwen mag, mits de migratie van de eigen bevolking 0 plus is. En Amstelveen heeft een negatieve instroom, dus niet bouwen in het Groene Hart. Het CDA heeft wijsheid herwonnen door te stellen dat regeren over het eigen graf niet juist is. Ooit gaan bij sommige politici de ogen open. Dus damen en heren gemeenteraadsleden en wethouders: Goed lezen wat in de brief van 31 oktober 2007 staat en dat is leidend nu en ook straks bij huidige politieke besluitvorming.En in 2022 zijn we 4 verkiezingen verder en dus een gemeenteraad waar andere verhoudingen aanwezig zijn

    /   Beantwoorden  / 
 2. Hans van der Liet

  Wat een zegen voor de SP dat je daar bent opgestapt. Stel je toch eens voor dat je op termijn voor die club in de raad was gekomen en daar op kosten van de belastingbetaler dit soort wartaal had mogen uitslaan.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Rob Nijkamp

  Goed zo Hans. Maar maak dan duidelijk door te motiveren welke wartaal ik dan uitsla? Dat zal een te moeilijke vraagstelling zijn.
  Oh ja, dat Hans vd Lietpad mag er wat mij betreft komen. Een donker doodlopend steegje, past precies!

    /   Beantwoorden  / 
 4. Hans van der Liet

  Het is de belerende toon die jij aanslaat tegen onze gekozen volksvertegenwoordigers die mij tegenstaat. Wat had je graag zelf deel uitgemaakt van het gremium van 35, dan had je er nog geld voor gekregen ook. Al was dat bij de SP natuurlijk in de partijkas verdwenen. Misschien ben je daarom weggegaan bij de club van Jan Mao?

    /   Beantwoorden  / 
 5. Rob Nijkamp

  Ik zal je uit de droom helpen en dan is deze discussie voorbij. Nee, ik had niet graag deel uitgemaakt van deze 35 tellende gemeenteraad. En voor het geld zou ik het toen, nu en wie weet straks nooit doen. Je kiest ervoor en dat doe je uit overtuiging, niet vor de centen. Afspraken in SP land zijn duidelijk, dus daar kan geen discussie over zijn. Zover is het traject toendertijd ook niet gekomen. Een toon kan iemand tegenstaan, maar het zij zo, wat doorlopend jammer is, zijn opmerkingen en reacties zonder inhoudelijke motivatie. Ik zal dan wel roepende in een woestijn zijn, maar als je ergens een mening over hebt, dat mag, maar inhoudelijke deskundigheid is wel goed om te hebben. Of is dit ook te belerend?
  Tot slot, ik heb gestemd en de 35 leden zijn dus mijn vertegenwoordiger. Als ik van mening ben dat besluitvorming tekort schiet, dan is het juist een goede insteek om dit ook kenbaar te maken. Als dit niet wordt gewaardeerd zegt dat meer over de ontvanger dan de zender.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Roeland Smits

  Heren,
  Laten we het even zuiver houden. De brief van 31 oktober waar jij op doelt, Rob, zat inderdaad niet bij de stukken. Niet zo gek, als de raad op 1 november vergadert. Ik heb vernomen dat er een brief onderweg van één minister in antwoord op kamervragen, die gaan over de golfbaan. Misschien is er nog een brif aan provinciale Staten, dat kan. In beide gevallen is het dus nog minder vreemd dat de raad de precieze inhoud van die brief of brieven niet kende, omdat de gemeente Amstelveen immers de geadresseerde niet is.
  En juist omdat er nog zo veel niet duidelijk is omtrent wat er nu wel en niet kan en mag in de BKP, is het niet verstandig daar nu al categorische uitspraken over te doen. Al wordt met de ontwikkeling van het A9-plangebied de kans dat bebouwing in de polder – op wellicht een paar rafelrandjes na – nog noodzakelijk zal blijken, natuurlijk wel kleiner.
  En beste Hans: jij weet natuurlijk ook wel dat echt niemand in de gemeenteraad zit vanwege de vergoeding die je daarvoor krijgt! Daarin heeft Rob natuurlijk volkomen geljk.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Hans van der Liet

  Mij is persoonlijk minstens één geval bekend, waarin dat wel het geval was, dus zelfs daarin heeft Rob geen gelijk. En de rest van zijn bijdrage heb jij zojuist vakkundig gefileerd, dus laten we hopen dat hij zich voortaan wel twee keer bedenkt voordat hij zijn zieleroerselen met het volk meent te moeten delen.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Rob Nijkamp

  Hans en Roeland,
  Maar in 1 keer antwoorden. dat scheelt. Ik ervaar de beantwoording niet als fileren, wel jammer dat een dusdanig belangrijke brief niet beschikbaar is, terwijl de lijnen toch heel kort zijn met de Ministeries. En anders had er naar gevraagd kunnen worden bij de personen die de brief wel al hadden ontvangen, maar die zitten niet in de raad (goh hoe kan dit)en dus niets mee te maken is dan Hans zijn credo.
  Eigenlijk is dat dan discussieren met een onvolledige agenda, waarbij iedere besluitvorming onjuist zal zijn. Door de wethouder is dit in beantwoording op vragen ook gezegd, dat er 2 lijnen lopen die misschien niet altijd duidelijk zijn. Jammer dat Roeland het heeft over rafelranden. Het zou de PvdA fractie sieren om met de beantwoording nogmaals te kijken naar datgene waar in eerste instantie voor is gekozen en hoe dit zich zal verhouden ten opzichte van de drie punten die leidend zijn bij de besluitvorming straks, ook als deze misschien niet meer nodig is.
  Een rafelrand is een bedenksel bedacht door de huidige gedeputeerde van VVD huize en absoluut niet van toepassing op de BKP. Dit is onderdeel van een nationaal park en hier zijn besluiten voor genoem die moeten worden gevolgd. Zie mijn eerdere bijdrage hierboven.
  Hans, als ik een bijdrage lever dan mag deze gefilileerd worden, maar dan op de juiste wijze met motivering en geen gebraL Voor jou Hans, is dat per definitie verwijten maken, maar wie de schoen past,…

    /   Beantwoorden  / 
 9. Roeland Smits

  Heren,
  Ik voel er niet zo veel voor om de ‘dritte im bunde’ in jullie tweespalt te worden, dus om mijn bijdrage aan deze discusiie af te ronden tot slot het volgende.
  1) Het was niet bedoeld als fileren.
  2) De brief waar ik van heb vernomen gaat niet over de BKP als geheel maar over de golfbaan en was als zodanig dus niet relevant voor de raadsdiscussie, die immers over de ondertunneling van de A9 ging.
  3) Ik begrijp het betoog over waar wij als PvdA naar zouden moeten kijken niet precies, laat ik daarom zeggen dat wij natuurljk naar het hele plaatje kijken en de BKP niet in postzegeltjes opknippen.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Hans van der Liet

  24 uur na de uitspraak van de ministers, artikelen in de landelijke dagbladen, radio interviews etc. etc. op 31 oktober en 1 november. En dan beweren dat op 1 november ‘s avonds niemand op het raadhuis op de hoogte is van het feit dat de ministers gekant zijn tegen woningbouw in de polder? Maak dat de kat wijs! Dit is een trap in het gezicht van de eigen bevolking. Maar de tijd raakt op voor dit zootje, er komt een ommekeer.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Rob Nijkamp

  Roeland,
  Dank voor je reactie en troost je met de gedachte dat ik je niet zie of heb gezien als dritte im bunde. Op ad 1 heb ik al gezegd dat ik dit niet als fileren heb gezien, dank voor de bevestiging.
  ad 2 kan ik alleen maar adviseren om de brief met beantwoording van de vragen goed te bekijken en neem evt. contact op met je partijgenoot in de 2e Kamer die de vragen mede heeft ingediend.
  ad 3 denk ik dat je heel goed begrijpt wat ik aangeef. De golfbaan is postzegel 1 met de 3 voorwaarden door de PvdA gesteld die laatst ook door jou weer naar voren zijn gebracht in de media. Amstelgroen en invulling agrarische gronden zijn de overige postzegels, die de Politiek heeft bedacht, dus wie begrijpt wie niet?

    /   Beantwoorden  / 
 12. Rob Nijkamp

  Hans,
  Ik begrijp uit je reactie dat het steengoeie college er niets meer van kan en de gemeenteraad geen knip voor de neus waard is.
  Informatie die bekend is en gebruikt kan/moet gaat Amstelveen voorbij.
  Hoe snel kan een mening bijgesteld worden of is er teveel alcohol genuttigd?

    /   Beantwoorden  / 
 13. Hans van der Liet

  Met alcohol nuttigen heeft dit niets van doen. De polder bebouwen is een uitstekend plan om het lokale bedrijfsleven, dat een te grote broek heeft aangetrokken, van klandizie te voorzien. Wat mij stoort is dat men beweert dat men op donderdagavond niet wist van de beantwoording van de kamervragen.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Hans van der Liet

  Ik weet niet wie er onder mijn naam zit te schrijven, maar de vaste lezertjes hadden hopelijk al begrepen dat de laatste twee bijdragen onmogelijk van mijn hand kunnen zijn.
  Als men de verregaande onwetendheid in politiek Den Haag over vele, vele thema’s in ogenschouw neemt, zal ik wel de laatste zijn om onze lokale bestuurders te verwijten dat ze op 1 november nog geen kennis hebben genomen van een brief van 31 oktober.

  Dit laat nog onverlet dat ik het bizar vind, dat ministers zich überhaupt uitlaten over woningbouw in een Amstelveen polder. Waar bemoeien ze zich mee?? Laten ze lekker in Brussel gaan vergaderen over de maximaal toegestane geluidshinder van grasmaaiers of de ideale kromming van bananen! Subsidiariteitsbeginsel!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.