Watersportvereniging blijft aan Handweg

Watersportvereniging Amstelveen (WSA) kan aan de Handweg gevestigd blijven. De Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van de oostelijke Poeloever is door B en W aangepast. Het vorige college wilde zowel de Radboudgroep (water scouting) als de WSA naar de Noordelijke Poeloever (het gebied rond het voormalige gelijknamige zwembad) laten verhuizen, maar de ruimte daar was daar volgens beide verenigingen veel te krap.

Ook andere bezwaren tegen de oorspronkelijke plannen hebben tot aanpassingen geleid in de nu door B en W vastgestelde nota, die nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, samen met een participatienotitie (waarin de opmerkingen van omwonenden en andere betrokkenen zijn te vinden en de reacties van het college daarop).

Groen en water zijn volgens B en W essentieel in het gebied. Het groen in dit gebied wordt ecologisch en niet voor mensen toegankelijk. De beschermde ringslang en andere diersoorten krijgen er de ruimte. De bebouwing moet bij dat karakter worden aangepast, wat vooral kan resulteren in dure koopwoningen. Alleen voor een perceel tegenover de Keizer Karelweg, dat in handen is van de gemeente, wordt aan sociale woningbouw gedacht. Het gebied is verder in handen van vier partijen: de twee tuincentra, Van Diemen (watersport) en de gereformeerde kerk (waarvan de Handwegkerk is). Als al die eigenaren hun grond willen inbrengen, kunnen er volgens B en W maximaal 55 woningen komen. Het realiseren van een ecologische zone kost volgens het college veel geld en moet uit de grondopbrengst worden gefinancierd.

Het terrein achter de kerk, waar nu de Radboudgroep zit, krijgt een woonbestemming tot aan het water. Verhuizing van de WSA is nier meer aan de orde. Voormalig wethouder Regouin hield altijd vol dat zij hoe dan ook naar de noordelijke oever zou moeten verhuizen. De vereniging wil, nu de onzekerheid lijkt verdwenen, op haar huidige locatie een nieuw clubhuis bouwen. Volgens wethouder Remco Pols is bewezen dat reactie van bewoners wel degelijk tot bijstelling van een Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van een gebied kunnen leiden.

Intussen is het nog zeer de vraag of de grondeigenaren bereid zijn hun onroerend goed te verkopen aan een projectontwikkelaar of zelf in de ontwikkeling deel te nemen. Van Diemen, bijvoorbeeld, is doende met de bouw van een nieuw pand bij het bedrijf, zodat het er niet op lijkt dat die ondernemer voornemens is snel te vertrekken. Volgens B en W is wel duidelijk dat de grondeigenaren ´niet allemaal tegelijk´ tot inbreng van hun bezit in de herontwikkeling over te gaan. De gemeente is wel geregeld benaderd met verzoeken een deel van dit gebied te mogen herontwikkelen. Zij wil daarover zelf de regie houden. Vandaar de nota.

Lees ook:De Laagte verdwijnt in reconstructie Amstelveen noord
Lees ook:Protestantse Kerk wil Handwegkerk liefst slopen
Lees ook:Nieuw wijkcentrum Keizer Karelpark wordt deel van scholencomplex
Lees ook:Gemeente vindt risico A9 aanvaardbaar
Lees ook:GroenLinks: liever groen dan woningen

Eén reactie op “Watersportvereniging blijft aan Handweg

  1. Nand Maas

    Laat die eikels van B&W lekker huisjes bouwen aan de noordelijke poeloever, hoeven ze ook niemand te verhuizen en zeker de Radboudgroep moet daar lekker blijven.
    Die zijn er alleen in het weekend dus daar heeft de ringslang nog het minste last van. Van die woningen heeft die slang de hele week last. stelletje gelbeluste rukkers daar bij die gemeente!!

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.