Nu 40 mijoen voor verdiepte A9 – geen tunnel

Herbert Raat

Niet de contractueel met het Rijk en andere overheden vastgelegde € 100 miljoen hoeft Amstelveen te betalen voor een A9-tunnel. Het wordt € 40 miljoen, maar die tunnel komt er dan ook niet. Daarvoor krijgt Amstelveen een diepe bak, waarin de verbrede rijksweg gaat lopen. En een stuk over 250 meter door het Oude Dorp wordt overkapt. Ook dat is geen tunnel, laten B&W de gemeenteraad weten.

Voor een deel van de nu aan de A9 te betalen bijdrage, heeft de gemeente geld gereserveerd. Maar er moet nog € 25 miljoen uit de spaarpot – de algemene reserve – komen. In een brief aan de omwonenden wordt worden de nieuwe plannen uiteen gezet. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in november een beslissing. Van de € 40 miljoen moet de eerste helft nog dit jaar worden betaald, de rest in 2020. Een jaarlijkse indexering van die tweede helft wordt geraamd op 1,5 procent. Van het dit jaar nog te betalen bedrag mag de gemeente twee miljoen euro aftrekken voor al door haar gemaakte projectkosten, die het Rijk wil vergoeden. Per saldo blijft dus een gemeentelijke bijdrage van € 38 miljoen over.

Volgens het college van B&W is de aanpassing van de zogenoemde Stroomlijnovereenkomst (over een snellere verbinding tussen Amsterdam en Almere) een verbetering in financiële zin. Behalve het Rijk, moesten ook de provincies Noord-Holland en Flevoland, Stadsregio en gemeente Amsterdam en de gemeente Almere ermee instemmen. De eerder geplande tunnel zou twee kilometer lang worden, ter wille van de leefbaarheid in de stad. Maar volgens B&W is de gekozen oplossing beter dan de nu bestaande situatie, zeker voor het Oude Dorp, waar ook de Piet Heinschool ligt. “Ik kan me de blijdschap bij die school goed voorstellen over de overkapping.”

Ook de geluidsoverlast wordt minder. En bij het Stadshart wordt door de bak een beter ruimtelijk beeld geschapen, zegt het college.  B&W wijzen er verder op dat bij het oude tunnelplan toe- en afritten naar en van de A9 in oostelijke richting zouden vervallen. Daarmee zou de bereikbaarheid van Stadshart en diverse bedrijven, zoals de KLM, slechter worden. De nieuwe toe- en afritten sluiten straks aan op een kruispuntcomplex. En dat leidt weer tot verbetering van de bereikbaarheid van het Stadshart.

Financieel wethouder Herbert Raat vindt dat na heel lang onderhandelen een voor Amstelveen aanvaardbare aanpassing van het oude contract op tafel ligt. Al geeft hij toe dat er nog altijd een zware financiële last op de gemeente drukt en de overblijvende reserves lager dreigen uit te vallen dan de gemeenteraad eerder als eis stelde. “Ik wil er niet omheen draaien”, zegt hij.

Maar hij wijst er op dat de accountants van de gemeente al langer aandrongen op het treffen van financiële voorzieningen voor de nog steeds als zware dreiging boven de gemeente hangende financiële aderlating van € 100 miljoen. Tot nu toe werd tien miljoen gereserveerd. Dat geld gaat nu naar het Rijk. Aan algemene reserves wordt tot 2017 een bedrag van € 30 miljoen verwacht. Op dit moment is de spaarpot maar net toereikend om de bijdrage op te hoesten en komt die reserve onder het door de raad vastgestelde minimum van € 17 miljoen. In november, als zowel de A9-plannen als de begroting wordt besproken, komt ook een door B&W aan de raad voorgelegde herziening van het reservebeleid aan de orde.

Lees ook:SP: Geen cent voor A9-voorzieningen
Lees ook:VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’
Lees ook:Meanderbewoners naar Raad van State om A9
Lees ook:Bijdrage A9-tunnel desastreus voor gemeente
Lees ook:Gemeente bezorgd over bijdrage 100 miljoen aan tunnel

2 reacties op “Nu 40 mijoen voor verdiepte A9 – geen tunnel

 1. G.P. Groot

  Een nog bredere A9 zónder tunneldak, terwijl dit nu juist het uitgangspunt was. Eindelijk af van die splitsing tussen Amstelveen Noord en Zuid, ruimte die gecreëerd zou worden voor woningen en minder vervuiling. Niets van dit alles, een nog bredere snelweg dwars door Amstelveen zonder dichte tunnelbak. Ik vind dit een wel erg slechte deal die de gemeente Amstelveen heeft afgesloten. We gaan er gewoon op achteruit met deze regeling en na de vermeende verbouwing van het winkelcentrum en verkoop van de omliggende huizen, weer een blijk van onvermogen van B&W. Bij de zuidas wordt wel een tunnelbak gebouwd, waardoor overigens de metro niet meer naar Amstelvene kan, dus laat de verkeersstroom maar via deze weg leiden.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Walter B. Vervenne

  Geachte heer Groot,

  Uw reactie laat zien dat U nog steeds de condities en omstandigheden van 2007-2008 in het hoofd heeft. De bomen groeiden tot in de hemel en huizen- en grondprijzen gingen mee. Dat is sinds enkele jaren wel heel anders geworden. Hoe zouden wij het nu voor elkaar krijgen om 4.000 woningen rondom de tunnel gebouwd te krijgen ?
  Boven tunnel mocht en kon nooit gebouwd worden en er zou een enorme fly-over komen aan de Amstelveen-oost zijde.
  Alle verkeer naar het Stadshart via de Groen van Prinsterenlaan ? zie U het gaan ? En hoe die tunnelmonden schoon krijgen ? Er bestaat daarvoor nog steeds geen effectieve techniek.
  Amstelveen zou onder het oude contract inmiddels een verplichting hebben naar het Rijk van ruim 120 miljoen euro. Amstelveen gewoon failliet dus. Het nieuwe contract biedt wel mogelijkheden om de doorgang van de A9 beter op de Amstelveense infrastructuur aan te sluiten en hoeven we niet alle groen en ruimte op te offeren.
  Wat denkt U van bebouwing langs de hele Beneluxbaan tussen de tram5/51 en de bestaande bebouwing ? Ik nodig U uit na alle beschikbare informatie goed te hebben gelezen de inspraakavonden en middagen te bezoekn en met ons de VVD in gesprek te gaan.
  Met liberale groet, Walter. B. Vervenne woordvoerder A9

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.