Versneld politiek groen licht gevraagd voor tunnel A9

Hoewel hij donderdag 1 november formeel pas een besluit neemt, geeft de gemeenteraad woensdag (25 oktober) in feite al groen licht voor over een verplichting van 100 miljoen euro als bijdrage aan de bouw van de tunnel voor de A9. Dan komt namelijk de raadscommissie Ruimte, wonen en natuur in een extra vergadering bijeen. Daarbij zijn ook alle andere raadsleden uitgenodigd. Verwacht wordt dat daar een politieke meerderheid voor de medewerking aan de overeenkomst tussen rijk en regio zal blijken. Die is nodig, omdat de regionale vertegenwoordigers, namens Amstelveen wethouder Remco Pols, op 29 oktober een akkoord met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat moeten tekenen.

 

Van de gemeenteraad wordt gevraagd wethouder Pols het mandaat te geven voor het tekenen van de definitieve tekst van een raamovereenkomst, waarvan nu nog pas een concept op tafel ligt. Die houdt in dat de A9 wordt verbreed tot tweemaal vier banen, die ter hoogte van Amstelveen over een lengte van twee kilometer zal door een tunnel zal worden geleid. Aan de kosten daarvan draagt Amstelveen 100 miljoen euro bij. Dat geld denkt de gemeente te halen uit de herontwikkeling van het gebied rond de A9. Er wordt gedacht aan de bouw van circa 4000 woningen en mogelijk kantoren boven de weg. Het is de bedoeling de bevolking, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling te betrekken. Opwaardering van de N201 maakt geen deel uit van de raamovereenkomst die de regio met het Rijk sluit. Dat was eerder wel de bedoeling. Wel staat er in dat er meer aandacht voor het transport van gevaarlijke stoffen moet komen. Dat gaat nu in de omgeving van Amsterdam primair over de A9. Er zal worden gestreefd naar een maximum snelheid van 80 kilometer op die weg. De gronden die het Rijk in Amstelveen nodig heeft voor verbreding van de A9 worden gratis ter beschikking gesteld in het kader van het tunnelplan. Mocht er onverhoopt toch geen tunnel komen, dan vervalt ook de financiële bijdrage van Amstelveen aan het project. Definitief wordt daarover in 2009 besloten.

Lees ook:Rijk: Aan 100 miljoen voor tunnel val niet te tornen
Lees ook:Pols tekent in Ridderzaal voor A9 tunnel
Lees ook:VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’
Lees ook:Bijdrage A9-tunnel desastreus voor gemeente
Lees ook:Brockhoff: ‘Tunnelplannen vergen 67 Meander-torens nodig’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.