Ook raadsleden geschokt door festivallawaai

Hans Bulsing Ruud Oord

Ook bij raadsleden is het door festival Dekmantel veroorzaakte lawaai, tijdens het weekend, kennelijk verkeerd gevallen. Hans Bulsing (VVD), Ruud Oord (Burgerbelangen, bbA) en Harry van de Bergh (PvdA) hebben er schriftelijke vragen over aan B&W gesteld. Die sluiten dan mooi aan bij de discussie die wethouder Herbert Raat, naar aanleiding van talloze klachten van bewoners tijdens het festival, met de gemeenteraad wil over het door die raad vastgestelde evenementenbeleid.

Behalve bij media en de gemeente zijn ook bij de fracties klachten binnen gekomen. De vragenstellers willen van B&W nu een overzicht van de klachten, gespecificeerd naar dag, tijdstip en plaats. Volgens de gemeente zijn de geluidsnormen, vastgelegd in het evenementenbeleid, niet overschreden, maar de raadsleden willen weten waar en wanneer het geluid is gemeten. Zij vragen ook of B&W een verklaring hebben voor de ‘enorme spreiding van het gedreun van de bassen, tot in Amstelveen-noord’.

En is weliswaar een evenementenverordening, maar de fracties vragen zich af hoe die wordt geïnterpreteerd. “Het is de permanente taak van het college hinder en overlast voor de bevolking te beperken”, zeggen de vragenstellers. Zij vragen het college in het vervolg met organisatoren van festivals te praten over het voorkomen van overlast door basgedreun, ook als de muziek qua decibels binnen de normen van de verordening blijft. “Vooral in de tweede helft van de avond als de jongste jeugd gaat slapen”, aldus de drie fracties.

Het festival Dekmantel trok ongeveer 30.000 bezoekers, voornamelijk buitenlanders.

“Weliswaar moet en mag er van worden uitgegaan dat de organisatoren binnen de geluidsnormen van de vergunningverlening zijn gebleven, maar bij een stevige westenwind is de muziek in de zuidelijke wijken van Amstelveen zeer luid te horen,” klagen de raadsleden. Het gedreun van de bassen was volgens hen overal in Amstelveen waar te nemen, zelfs op de Kalfjeslaan, bij de grens met Amsterdam..

“Uiteraard gunnen onze fracties de bezoekers hun amusement, maar er moet ook rekening worden gehouden met de belangen van de inwoners van Amstelveen, zeker waar de jonge jeugd in de avond niet kan slapen wegens het gedreun van de bassen.

Aangezien het festival internationaal snel in bekendheid toeneemt, moet voor de toekomst worden gevreesd.”

 

 

 

Lees ook:Drie dagen festivalherrie teveel van het ‘goede’
Lees ook:Weer dreunende Dekmantel in A’damse Bos
Lees ook:Festival zonder dreunende bassen in Bos
Lees ook:D66 vindt dat lawaai festival moet kunnen
Lees ook:Aantal klachten Bugerraadsman daalt

18 reacties op “Ook raadsleden geschokt door festivallawaai

 1. Frank Bikker

  Het is ook wel erg in ons dorp ook,hè ?
  Grote Smurf vindt wat en gelijk zijn er tig andere Smurfen die dat ook vinden.
  Valt niet op hoor , jochies! Braaf! Aai over het bolletje.

    /   Beantwoorden  / 
 2. KGB

  Dacht dat de Bunker weer open was.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Als raadsleden geschokt zijn door festivalherrie betekent dat dat een paar van hen er zelf last van hebben gehad. Jammer genoeg wonen er kennelijk geen raadsledenm bestuurders of hoge ambtenaren in het Stadshart. Dat zou de handhaving van de – te ruime en soepele – normen mbt geluidsoverlast, afval en openbaar alcoholgebruik ten goede komen.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Matthijs

  ‘Als raadsleden geschokt zijn door festivalherrie betekent dat dat een paar van hen er zelf last van hebben gehad.’ Hoe weet u dat nou weer? O ka, feiten natuurlijk. Ik las dat vrijwel alle fracties waren benaderd door burgers. Kennelijk gebeurt dat niet over het Stadshart kabaal. Maar goed, het ging over het Amsterdamse Bos, maar uiteraard haalde u het Stadshart er weer bij.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Frank

  Wel bronnen aan een ander vragen en zelf zo maar wat in de ruimte kletsen?

    /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  Matthijs, Stadspleinbewoners hebben in de afgelopen jaren op alle mogelijke manieren bezwaar gemaakt tegen de onnodige dreunherrie waarmee veel evenementen gepaard gingen.

  ‘Onnodig’ omdat te veel herrie het evenement niet gezelliger maakt. Het jaagt zelfs veel mensen weg. De populairste evenementen zijn die met een geluidsniveau waarbij de mensen nog met elkaar kunnen praten. Het lijkt erop dat dit nu ook tot de gemeentelijke vergunningverleners is doorgedrongen, want het geluidsniveau van de evenementen op het Stadsplein is geleidelijk tot een aanvaardbaar niveau gezakt. Zowel bezoekers als bewoners hebben hier plezier van.

  Denk jij niet dat er minder overlast en betere handhaving is in straten en wijken waarin een invloedrijke bestuurder, raadslid of ambtenaar woont? Ik wel en ik denk dat de politieke verontwaardiging over de recente festivalherrie daarmee te maken heeft.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   “Denk jij niet dat er minder overlast en betere handhaving is in straten en wijken waarin een invloedrijke bestuurder, raadslid of ambtenaar woont?”

   Ik ben geen bestuurder, raadslid of ambtenaar. Maar ik kan je verzekeren dat ik zeer veel invloed heb. Dus in mijn straat geen geluidsoverlast.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Frank

   Dit festival vond plaats in het bos, toch? Waarom begint RvW dan weer over het Stadshart, blijkbaar het middelpunt van het universum van deze zeurkous in optima forma.

     /   Beantwoorden  / 
 7. Matthijs

  Had ik het allemaal niet over. Ik had get erover dat jij zeker wist dat raadsleden in de gebieden woonden waar overlast aan de orde was en vroeg hóé je dat zo zeker wist. Geen antwoord dus. Vervolgens dat bij alle fracties klachten binnen kwamen over het festival. Dat is kennelijk niet over het Stadshart gebeurd, want dan was ook daarover een discussie in de gemeenteraad ontstaan.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  Matthijs, je weet niet waar je het over hebt. Dat is niet erg, maar héb het er dan ook niet over.

  Je hebt werkelijk geen idee wat Stadspleinbewoners in de afgelopen jaren allemaal hebben geprobeerd om de evenementen op het plein niet zo onnodig luidruchtig te laten zijn.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Nooit was er volgens mij een discussie over in de raad, die komt er nu wel over het festival, omdat alle fracties, gemeente, B&W enzovoort zijn benaderd. Welke fracties hebben van de talloze Stadshartbewoners die klachten ontvangen? Dat ik niet weet waarover ik praat is een oordeel dat ik maar aan u zal laten. Ik praat gewoon over dingen waar ik iets van meen te weten, dus ben niet van plan in te binden op uw gezag. Als u geluidsarme evenementen wenst, moet u natuurlijk niet in het hart van een stad gaan wonen, lijkt me. Ik begreep dat de gemeente dat nog bruisender wil hebben (het is nu toch een redelijk saai plein), dus berg u maar…

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   JB, de Stadspleinbewoners hebben destijds met een handtekeningenactie bezwaar gemaakt tegen onderdelen van de Evenementennota. Het gemeentebestuur had onze bezwaren al van tafel geveegd voordat de bezwaartermijn verlopen was. Er is toen ook ingesproken tijdens een commissievergadering om de bezwaren om het toegestane aantal decibellen te verlagen.

   Wethouder Groot (CDA) heeft destijds een paar keer toegezegd dat de gemeente een onderzoek zou uitvoeren naar het geluid aan de gevels. Dat is nooit uitgevoerd.

   Zoals gewoonlijk verdraait u weer mijn woorden. Dat is een journalistieke doodzonde. Ik pleit namelijk niet voor geluidsarme evenementen maar voor een geluidsniveau dat zowel voor bezoekers als voor bewoners prettig is. Als mensen elkaar niet meer kunnen verstaan en als de herrie voor de bewoners ondragelijk wordt, schiet het evenement zijn doel voorbij.

   Een evenement kan ook zónder herrie succesvol zijn en op het Stadsplein is het alleen gezellig als mensen elkaar nog kunnen verstaan.

   De bewoners hoeven niet gestraft te worden voor het feit dat zij daar uit eigen vrije wil zijn komen wonen en op die manier bijdragen aan de sfeer en de sociale controle. Iedereen kent de onherbergzame stadscentra waar lawaaihoreca de dienst uitmaakt en de bewoners dus zijn vertrokken. Het heeft gemeentebesturen veel tijd en geld gekost om die onwenselijke ontwikkeling weer ten goede te draaien. Zie Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Zwolle, etc.

   Ik reageerde trouwens op Matthijs. Is dat een schuilnaam van u?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Bepalend is wat de gemeenteraad níet doet, ondanks herhaalde verzoeken van bewoners.

      /   Beantwoorden  / 
 9. KGB

  Dacht later feestje bij Abina. Het stelde niet veel voor. De overdenderende vliegtuigen waren en zijn veel erger. Horen beide raadsleden dat niet (meer).
  Doet waarempel de Chtstenunie een voorstel om leges te verhogen. Helpt dat tegen onverhoopt lawaai? En bovendien: gaan we er over? En Jazz in het Oude Dorp: wordt het geluid gemeten?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Van meet af aan was het de bedoeling dat er in het Oude Dorp wat te beleven viel. In het begin lukte dat niet, maar de laatste paar jaren wel. De bewoners van het Oude Dorp konden dat dus bij voorbaat weten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het Stadshart, anders moet je in een een buitenwijk gaan wonen. En over het soort evenementen valt natuurlijk ook niets te zeggen. Het is heel natuurlijk dat er voor ieders smaak wat is.

     /   Beantwoorden  / 
 10. Robert van Waning

  De herrie mag blijven en de bewoners moeten weg.

  In ons gebouw zijn dat vooral de oudere bewoners mensen en de ouders van jonge kinderen. Alleen bewoners die van herrie houden, mogen blijven. Dan moet je eens opletten hoe zo’n buurt er na een tijdje uitziet..

    /   Beantwoorden  / 
 11. Robert van Waning

  Het Oude Dorp is – net als het Stadshart – in de eerste plaats bedoeld om er te wonen, te werken, te winkelen, te eten en elkaar te ontmoeten bij een hapje en een drankje. Herrie is in strijd met al die functies.

  Mensen die van herrie houden, moeten een koptelefoon opzetten met maximaal volume. Zij bederven dan alleen hun eigen gehoor. Dat zijn die jonge mensen die je altijd en overal zo luid hoort praten, omdat zij half doof zijn geworden.

  Er moeten strengere geluidsvoorschriften konen, want het loopt echt uit de hand met die herrie overal. Als je die motorfietsen hoort, lijkt Amstelveen wel permanent TT Assen. En dan hebben we het even niet over Schiphol..

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.