Geluid punt van zorg bij meer evenementen

Pier Rienks Joep van Erp

Geluid mag dan een punt van zorg blijven, zoals CDA-er Rienks het donderdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen noemde, de gemeente wil vooral de mogelijkheden voor ‘middelgrote’ evenementen (tot 5000 bezoekers) verruimen. Grotere mogen alleen op het evenemententerrein (Land van Bosse) in het Amsterdamse Bos plaats vinden, maar er kunnen er in totaal wel zeven in plaats van nu vijf komen. B&W zien in het aangepaste beleid een mogelijkheid voor citymarketing. Er komt een speciale evenementen coördinator. De gemeente wil evenementen stimuleren.

Namens de vereniging ‘Het Amsterdamse Bos’ klaagde Floris van der Schalk wel over geluid. Vooral de doordringende bastonen zijn voor omwonenden ondraaglijk, zei hij. Samen met vliegtuiglawaai vormen de toenemende muziekfestivals een storend element in het Bos, vindt Van der Schalk. De geluidsoverlast zou voor omwonenden en bezoekers van het Bos wat hem betreft beperkt moeten worden. En hij miste in de aan de gemeenteraad voorgelegde nota erover een verbod op stampende bastonen. Maar ook die lijken nu meer ruimte te krijgen. “Maar dat ongedaan”, zei hij tegen de commissie. SP-fractievoorzitter Joep van Erp benadrukte dat het plezier van liefhebbers van festivals niet het woongenot en de leefbaarheid van anderen in de weg mag staan.

Een ander risico vormt de schade die aan het bos kan ontstaan, onder meer door afval, betoogden diverse fracties. Zij wilden ook weten of voor teveel overlast zorgende evenementen een volgende keer geen vergunning meer moet worden gegeven, of het nou om grote of kleine manifestaties gaat. “Het gaat om een geode balans tussen overlast en feestgevoel”, zei Rienks.

Klachten

Zowel PvdA als SP vroeg aandacht voor een goede klachtenprocedure. Nu komen klachten vaak tijdens (en vlak na) een festival binnen, maar eigenlijk zijn die niet adequaat meer te behandelen na afloop. Ewa Petiet van Burgerbelangen (BBA) pleitte tegen een bruggetje naar het bos aan de Emmakade. Mogelijk kan dat er op basis van de evenementennota wel komen, maar wethouder Maaike Veeningen meldde dat B&W niet van plan zijn allerlei infrastructurele aanpassingen te bedenken ten behoeve van de festivals. Extra parkeerdruk in Amstelveen, waarvoor sommige fracties waarschuwden, wordt volgens haar opgevangen door automobilisten naar daarvoor bestemde aparte parkeerterreinen te leiden. Dat geldt dan ook voor sportevenementen, zoals hockeywedstrijden.

Drugsgebruik en handel is in Amstelveen en dus ook op festivals verboden, benadrukte burgemeester Mirjam van ’t Veld. Zij kan daarbij niet voorkomen dat sommige bezoekers al hebben gebruikt voordat zij komen, maar bij de entree wordt wel gefouilleerd. GroenLinks was er niet op tegen dat er meer evenementen komen, maar wilde eigenlijk het liefst voorkomen dat er ballonnen worden opgelaten, die voor extra vervuiling door plastic zorgen. Veeningen wilde in adviserende zin dat probleem wel meenemen in het overleg met de organisatoren (zij wees er op dat er ook afbreekbaar plastic bestaat), maar een verbod ging haar wat te ver. D66-er Aslanjan pleitte voor kritisch blijven volgen van de festivals in verband ver met geluidsoverlast, maar was wel blij met het nieuwe beleid, dat onder meer voorziet in verruiming en digitale aanvraag van vergunningen voor kleine evenementen.

Oude Dorp

Intussen spelen evenementen zich niet alleen af in het bos, maar ook in bijvoorbeeld het Oude Dorp en op het Stadsplein. Daarop wees Van Erp. Hij vroeg zich af wat er gebeurt als kleinere evenementen, waarvoor vrij gemakkelijk toestemming is te verkrijgen via internet, tot klachten leiden. “Wie meet het maatschappelijke en economische belang tegenover de overlast voor bewoners?” vroeg hij. Het opkrikken van de geluidsnorm in het Oude Dorp (naar 105 decibel) vond hij kennelijk niet juist. Verder constateerde hij dat festivals wel de toegankelijkheid van het Amsterdamse Bos verminderen. De door de gemeente verrichte enquête onder inwoners, waarop de nota mede is gebaseerd en die weinig klachten opleverde, werd gehouden voor de zomermaanden. Volgens Van Erp zou de uitslag wel eens anders kunnen zijn als die in september was gehouden. Veeningen zegde toe dat wel eens te willen proberen.

Volgens Van ’t Veld geeft de gemeente geen toestemming voor evenementen, waarbij risico’s worden verwacht. Voor kleine evenementen komen er weliswaar meerjarige vergunningen, maar die gelden niet meer als er iets veranderd. Dat moet dat door de organisatoren worden gemeld, zei de burgemeester.

De ChristenUnie verklaarde zich bij monde van fractievoorzitter Bert de Pijper tegen elk evenement op het gebied van vechtsport. Maar volgens Van ’t Veld is het niet mogelijk zomaar bepaalde evenementen te weren, tenzij die evident zijn omgeven door criminaliteit. Als een meerderheid van de raad overigens tegen vechtsport manifestaties is, zou dat expliciet – indien juridisch mogelijk – in een verordening moeten worden opgenomen. Volgens wethouder Veeningen is het nieuwe beleid de uitwerking van een door de raad aangenomen motie.

 

 

 

 

Lees ook:Raat: ‘Letten op randverschijnsel bij festival’
Lees ook:‘Geluid festivals binnen normen’
Lees ook:Gemeente wil meer evenementen in de stad
Lees ook:ChristenUnie wil hogere leges festivals
Lees ook:Gemeente ziet draagvlak voor omstreden evenementenbeleid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.